Dodávka osobního vozidla

Středa, Duben 9, 2014

1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil Výzvu k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Předmětem plnění je dodání 1 kusu silničního motorového vozidla (typu pick up) – transportéru čety údržby majetku a malého pohotovostního zásobovacího prostředku. Výzva k podání nabídky včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta pro podání nabídky a údaje o hodnotících kritériích jsou uveřejněny na profilu zadavatele. Protokoly z jednání komisí a rozhodnutí zadavatele budou uveřejněny na těchto webových stránkách.

• Za podanou nabídku a účast ve výběrovém řízení děkujeme.

Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 9. 4. 2014 do 22. 4. 2014.

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

 

2. ZZS HMP informuje o průběhu otevírání obálek s nabídkami k uvedené veřejné zakázce.
Protokol o otevírání obálek

Zveřejněno dne 23. 4. 2014

 

3. ZZS HMP informuje o průběhu 1. jednání hodnotící komise k této veřejné zakázce.

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Zveřejněno dne 24. 4. 2014

 

4. ZZS HMP informuje o průběhu 2. jednání hodnotící komise a o rozhodnutí zadavatele o vítězi této veřejné zakázky malého rozsahu.

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek č. 2
Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky

Zveřejněno dne 29. 4. 2014

Přečtěte si celý článek