Dodávka elektrocentrál

Pondělí, Únor 24, 2014

1. ZZS HMP informuje, že na svém profilu zadavatele uveřejnil Výzvu k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání 30 kusů elektrocentrál – mobilního záložního zdroje elektrické energie a 4 kusů propojovacích boxů. Výzva k podání nabídky včetně příloh, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůta a místo pro podání nabídky a údaje o hodnotících kritériích jsou na profilu zadavatele neomezeně a dálkově přístupné až do data podání nabídek. Po skončení stanovené lhůty pro podání nabídek budou všechny informace a protokoly z jednání jednotlivých komisí uveřejňovány na těchto webových stránkách zadavatele.

  • Za podané nabídky a účast ve výběrovém řízení děkujeme.
  • Výzva zveřejněna na profilu zadavatele od 19. 11. 2013 do 26. 11. 2013

Profil zadavatele na adrese: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00638927

2. ZZS HMP informuje o průběhu jednání komise pro otevírání obálek a hodnotící komise k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu. Současně se uveřejňuje rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

  • Viz příloha
  • Zveřejněno dne 28. 11. 2013

Protokol o otevírání obálek s nabídkami

Protokol o posouzení a hodnocení nabídek

Rozhodnutí zadavatele

Přečtěte si celý článek