Díky mobilní aplikaci pomáhají zachraňovat životy už čtyři stovky…

Úterý, Říjen 10, 2017

Již rok používá Zdravotnická záchranná služba
Královehradeckého kraje (ZZS KHK) mobilní aplikaci, která
pomáhá zajistit první pomoc dříve, než je k pacientovi schopna
dojet nejbližší sanitka nebo doletět vrtulník. Jelikož při
zástavě srdce hraje roli každá minuta, může proškolený
dobrovolník povolaný mobilní aplikací, který je k pacientovi
nejblíže, významně pomoci při záchraně lidského života.

Za jeden rok fungování v Královehradeckém kraji pomohla
aplikace při téměř dvou stech zdravotnických zásazích. Vedení
O2 nyní aplikaci nabídlo i dalším krajům.
„Rozhodli jsme se tak podpořit projekt, díky kterému
telekomunikační technologie zachraňují životy. Na své náklady
jsme připraveni nasadit aplikaci i v dalších krajích,“

popisuje místopředseda představenstva a finanční ředitel O2
Tomáš Kouřil.

Jak aplikace funguje?

Mobilní aplikace automaticky vyhledává nejbližší aktivní
First Respondery, tedy dobrovolníky vyškolené v poskytování
první pomoci, a upozorní je na výskyt případu náhlé srdeční
zástavy v jejich okolí. Pokud se rozhodnou výzvu přijmout,
aplikace je automaticky začne navigovat k pacientovi. O přijetí
výzvy je zároveň informován dispečink, který o blížící se
pomoci podává zprávu i volajícímu na tísňovou linku.

Pomáhají záchranáři i dvě stě laiků

„Na počátku aplikaci využívali pouze zdravotničtí
záchranáři, kteří nebyli v danou chvíli ve službě. Těší nás, že
nyní už je téměř dvě stě First Responderů z řad laiků, kteří
absolvovali odborné školení. Ti jsou nejblíže terénu a obětem
srdeční zástavy, a mohou tak nejefektivněji zasáhnout a pomoci
zachránit lidský život,“
popisuje MUDr. Jiří Mašek,
ředitel ZZS KHK.

Za jeden rok, co ZZS KHK aplikaci využívá, došlo k její
aktivaci v téměř dvou stech případech. Díky rychlé pomoci
proškoleného dobrovolníka přežil bez vážnějších následků i pan
Jarmil Paar, který byl po zástavě srdce 12 minut ve stavu
klinické smrti. Více se dozvíte v následujícím videu:

Přečtěte si celý článek