Čistiace utierky pre oblasť automobilového priemyslu

Čtvrtek, Březen 16, 2017

Nezávisle od toho, či malé alebo veľké, kompletný servis čistiacich utierok MEWA sa oplatí pre dielne každej veľkosti

Spoločnosť MEWA, pôsobiaca v oblasti textilného priemyslu a líder na celosvetovom trhu pre kompletný servis čistiacich utierok, zastrešuje svojou starostlivosťou automobilové dielne v celej Európe. Malí a veľkí zákazníci profitujú rovnakým dielom zo skúseností celých desaťročí lídra na trhu. „Sme tu pre všetkých. A počítame tak, aby sa kompletný servis čistiacich utierok MEWA oplatil už pre úplne najmenšie firmy,“ Veronika Lipovská, konateľka spoločnosti MEWA Textil-Service SR s. r. o., je presvedčená o rentabilite kompletného servisu aj pre spoločnosti, ktoré majú menej ako troch zamestnancov.

Viacnásobné použitie chráni životné prostredie a firemný účet
Špinavé vyzdvihneme, opraté a čisté opäť doručíme: Princíp viacnásobného použitia je praktický a ekologický. Inteligentný systém viacnásobného používania spoločnosti MEWA šetrí zákazníkovi organizačné náklady na obstaranie, skladovanie a logistiku, ako aj náklady spojené s dodržiavaním predpisov v oblasti životného prostredia a likvidácie odpadov. Utierky častokrát napustené olejom, mazivami alebo riedidlami spoločnosť MEWA starostlivo vyperie a následne je ich možno opäť použiť. Zvyšky sa zlikvidujú v súlade so životným prostredím. Svojím certifikátom zaručuje MEWA, že spĺňa zodpovednosť za všetky relevantné povinnosti v oblasti likvidácie odpadu a životného prostredia, ktoré vznikajú v súvislosti s utierkami. Systém viacnásobného použitia možno bez problémov integrovať do podnikových procesov a optimalizuje procesy manažmentu kvality a životného prostredia. Okrem toho sa zákazník nemusí zaoberať otázkou, či zašpinený jednorazový materiál musí byť za drahé peniaze zlikvidovaný ako nebezpečný odpad. „Samozrejme, že aj pri preprave a praní čistiacich utierok pre viacnásobné použitie treba dodržiavať bezpečnostné a ekologické predpisy. Zodpovednosť za to však preberáme na seba, ako poskytovateľ služieb v textilnom priemysle,“ vysvetľuje Veronika Lipovská.

Čistiace utierky na každé použitie
Textilné utierky udržujú náradie, stroje a dielňu čisté. V protiklade k väčšine papierových utierok, ktoré sa v závislosti od druhu papiera odlišujú aj účelom použitia, pokrýva čistiaca utierka firmy MEWA široké spektrum použitia: je vhodná na utieranie olejových a vodových kvapalín, ako aj mazív alebo zvyškov farieb. V podstate všetko, čo je v dielni znečistené, môže byť vyčistené čistiacou utierkou firmy MEWA. Na to dáva firma MEWA k dispozícii aj vhodné bezpečnostné kontajnery na prepravu. Navyše možno utierky až do ich vyzdvihnutia v dielni uschovávať s úsporou priestoru, bezpečne a v súlade s právnymi predpismi.