Posts by Lenka Cabelova

Dvacet týdnů plně hrazené mateřské dovolené pro maminky po narození dítěte nebo šest týdnů plně hrazené rodičovské pro otce. To jsou jen některé z nových výhod, které Microsoft, jenž dlouhodobě propaguje nový svět práce, začal nabízet svým zaměstnancům. Program “Prostor pro rodinu” (Family leave) je určen biologickým i adoptivním rodičům, pěstounům či homosexuálním párům a přináší i výrazné úlevy také pro zaměstnance, kteří se starají o vážně nemocné blízké.

Společnost Microsoft patří celosvětově k inovativním zaměstnavatelům, kteří kladou důraz nejen na výkon, ale i na spokojenost a motivaci zaměstnanců. Vytváří proto takové pracovní podmínky, které umožňují větší flexibilitu a rovnováhu mezi osobním a pracovním životem.

V novém světě práce, jehož je Microsoft průkopníkem, má rodina důležité místo. Zaměstnanci, kteří mohou čerpat z pevného rodinného zázemí, mohou také v práci dosahovat skvělých výsledků, které odpovídají jejich ambicím,“ říká Biljana Weber, generální ředitelka Microsoftu pro ČR a Slovensko.

Plně v souladu se svými klíčovými hodnotami, kterými jsou diverzita a inkluze, Microsoft myslí i na adoptivní rodiče a pěstouny, včetně homosexuálních párů, kteří mají bez ohledu na věk dítěte nárok na šest týdnů plně hrazené dovolené od okamžiku, kdy dítě přijmou do péče.

Podpora péče o blízké

Nemocný zaměstnanec Microsoftu už nyní může využít až 30 dní v kalendářním roce, kdy mu společnost plně hradí mzdu. Pro první tři dny nemoci přitom nemusí mít lékařské potvrzení. Nově Microsoft podporuje i péči o nemocného příbuzného či blízkého. Zaměstnanec tak získá 20 plně hrazených pracovních dní na péči o dítě, manžela či partnera, o rodiče, prarodiče nebo sourozence, kteří jsou vážně nemocní.

Každý v takových chvílích potřebuje hlavně oporu a my ji i v tomto případě poskytujeme. Chceme, aby se naši zaměstnanci mohli postarat o své nejbližší bez tlaku a obav o svoji finanční situaci,” doplňuje Weber.

Microsoft patří v globálním měřítku mezi TOP 3 společnosti*, které podporují soulad práce a rodiny. My si velmi vážíme toho, jak se naši zaměstnanci své práci věnují, dávají do ní kus ze sebe, proto se jim snažíme co nejvíc vyjít vstříc a poskytujeme jim flexibilní podmínky i výjimečné benefity,” konstatuje Biljana Weber.

*dle serveru glassdoor.com: https://www.glassdoor.com/blog/best-parental-leave-policies/

 

The post Do nového světa práce nyní patří i program péče o rodinu appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Možnost práce z domova se začíná šířit do všech odvětví. Nepřekvapí, že tzv. home office využívají obory, které hodně pracují s informacemi, jako IT, finanční služby, poradenství či neziskový sektor. Ale v posledních letech se trend práce z domova objevuje i v dalších odvětvích jako veřejný sektor (29 % respondentů uvedlo, že pravidelně pracují z domova), stavebnictví a reality (27 %), retail a velkoobchod (27 % a 32 %), doprava a logistika (18 %), a dokonce i zdravotnictví a farmacie či výroba (obojí 7 %).

Zjistil to průzkum společnosti Microsoft, která již popáté vyhlašuje Den spolupráce odkudkoli. Letos tento den, jehož cílem je inspirovat organizace a lidi k zavádění flexibility do práce, připadl na čtvrtek 21. září 2017 a zapojí se do něj 73 organizací, například O2 Czech Republic, Nadace O2, Innogy, LMC (jobs.cz), IT Mainstream technologies, DATASYS, AXA Česká republika, CBRE, Xerox, CPI Property Group (přehled zapojených firem je k dispozici na www.denpraceodkudkoli.cz)

„Rok od roku přibývá lidí, kteří mohou pracovat i mimo kancelář. Je to důsledek jak rozvoje technologií, které umožňují flexibilitu i v pozicích, kde jsme si to dříve neuměli představit, tak měnící se pracovní kultury. Stále více lidí má o flexibilní pracovní styl zájem a stále více manažerů se nebojí vést lidi i na dálku, protože chápou, že lidé mohou být výkonní, i když nesedí u svého stolu v kanceláři. Často i výkonnější,“ hodnotí výsledky průzkumu Lenka Čábelová, manažerka komunikace společnosti Microsoft. „Nejde přitom zdaleka jen o práci z domova – lidé pracují u zákazníků, využívají kavárny nebo čas na cestách. V průzkumu nás zaujalo právě to, že Češi sice využívají práci z domova o něco méně, než je evropský průměr, o to více ale pracují na cestách a sdílených pracovištích.“

Kde lidé nejčastěji pracují mimo kancelář/továrnu? Česko: Evropa (19 zemí):
1. Z domova 24 % 31 %
2. Na cestách 14 % 13 %
3. Ve sdílených kancelářích a start-up hubech 24 % 17 %
4. V kavárně 3 % 3 %

Předpokladem úspěšného zavedení flexibility v práci je vedení lidí založené na důvěře a odpovědnosti. Výsledky průzkumu naznačují, že v tomto ohledu si Česko stojí dobře – více než polovina (55 %) manažerů důvěřuje svým lidem, že jsou efektivní i mimo kancelář a další čtvrtina (24 %) alespoň „částečně“.  Nedůvěru vyjádřilo jen 6 % českých manažerů. Podobně jen 7 % zaměstnanců má pocit, že jim šéf při práci mimo kancelář nedůvěřuje a 7 z 10 zaměstnanců si myslí, že jim šéf věří (z toho 12 % „částečně“), když pracují mimo kancelář. V evropském měřítku je celková míra důvěry podobná (81 % manažerů věří svým zaměstnancům, že pracují i mimo kancelář, z toho 59 % velmi, naopak 8 % vyjádřilo nedůvěru). „Rozdíly se ale objevují, když zohledníme stáří firmy . Šéfové čerstvě založených firem si důvěru ve svůj tým teprve budují. V Česku jsou nicméně tyto trendy výraznější – jestliže polovina evropských manažerů z firem do jednoho roku má naprostou důvěru v práci odvedenou mimo kancelář, v Česku je to jen čtvrtina,“ doplnila Lenka Čábelová. „Má-li práce odkudkoli fungovat, je nutné jasně nastavit pravidla a očekávání a průběžně komunikovat.“

Druhým předpokladem bezpečné a efektivní práce odkudkoli jsou profesionální cloudové technologie. Podle průzkumu pomáhají technologie 82 % Čechů šetřit čas a třem čtvrtinám (72 %) dávají flexibilitu.  Možnost zorganizovat si čas a práci po svém přitom patří mezi hodnoty, které nabývají na významu zejména u mladší generace pracovníků (tzv. millenials) a chytré používání cloudových technologií pomáhá tuto potřebu naplnit. Dobrou zprávou proto je, že jen necelá pětina českých malých a středních firem zatím nevyužívá žádnou cloudovou službu. Nejoblíbenější jsou cloudové nástroje na spolupráci a produktivitu jako Office 365 a cloudová úložiště, nicméně s růstem velikostí firmy roste i využívání cloudových platforem jako Microsoft Azure.

Jak Češi pracují? Podívejte se, jak se mění pracovní prostředí a návyky českých zaměstnanců.

O průzkumu

Průzkum „České firmy – moderní, či zaostalé?“ proběhl v 19 evropských zemích včetně Česka v období prosince 2016 až ledna 2017. Celkový počet respondentů byl 12,804, z toho 1000 v České republice. Zhruba po třetině byli respondenti z mikrofirem (1-9 pracovníků), malých (do 49 pracovníků) a středních (do 250) firem. Studie byla provedena ve spolupráci s Ipsos Mori a vedle kvantitativního průzkumu zahrnula i 20 hloubkových (etnografických) rozhovorů v deseti zemích vč. České republiky.

 

 

 

The post Veřejný sektor, stavebnictví nebo zdravotnictví. Práce z domova již není doménou informačních oborů appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Je nejvyšší čas začít s implementací GDPR, říká Jiří Černý, ředitel Microsoftu pro právní záležitosti pro Českou republiku a Slovensko

Již za necelý rok vstoupí v účinnost nařízení Evropské unie GDPR týkající se zpracování osobních dat občanů EU a znásobení pokut za porušení pravidel. IT firmy začínají bít na poplach, že většina českých firem není na nové nařízení připravena, ale především řada podniků ani s přípravami nezačala. „GDPR je dosud nejucelenějším souborem pravidel na ochranu osobních údajů na světě a dotkne se každého, kdo shromažďuje nebo jinak zpracovává osobní údaje občanů EU. Ačkoli toto nařízení začne platit již za méně než rok, v květnu 2018, povědomí o něm narůstá až v posledních měsících a navíc se výrazně liší sektor od sektoru. Obecně lze říci, že asi nejdále jsou v přípravě na GDPR finanční instituce a jiné regulované subjekty. Ostatní sektory podle našich zkušeností s implementací GDPR spíše začínají,“ říká Jiří Černý z českého Microsoftu.

► Kolik času vyžaduje implementace nařízení GDPR v případě středně velké firmy?

◄ Je to komplexní proces, který nelze zvládnout za pár týdnů. Je potřeba počítat alespoň s třemi až šesti měsíci na analytickou část – tedy zmapování zpracovávaných osobních údajů a jednotlivých procesů. Délka této fáze závisí na velikosti společnosti, robustnosti používaných systémů, množství a charakteru zpracovávaných dat a dalších faktorech. Časový rámec pro samotnou implementaci lze jen těžko odhadovat – vždy vychází z výsledků analytické fáze. Zpravidla půjde opět o horizont několika měsíců. Je tedy opravdu nejvyšší čas s implementací GDPR začít.

► Jaký dopad má GDPR na poskytovatele cloudových služeb?

◄ Nařízení se dotkne i poskytovatelů cloudu, kteří vůči ukládaným osobním údajům obvykle vystupují v roli takzvaného zpracovatele, tedy osoby, která plní pokyny správce. Správce je typicky zákazník cloudové služby, jenž ukládá v rámci cloudu osobní údaje. Hlavní požadavky GDPR na zpracovatele se týkají zabezpečení a technických a organizačních opatření, jejich pravidelné aktualizace a testování účinnosti a dále oblasti zvládání bezpečnostních incidentů. Lze předpokládat, že zákazníci budou očekávat doložení splnění těchto požadavků nezávislými audity a certifikacemi, např. z řady ISO, SOC a podobně. Kromě požadavků na infrastrukturu musejí poskytovatelé cloudových služeb upravit své zákaznické smlouvy, aby odpovídaly požadavkům GDPR. IT dodavatelé by měli být připraveni převzít smluvní závazky plynoucí z GDPR již nyní, pokud nabízejí svým zákazníkům smlouvy na dobu delší než jeden rok.

► Může cloud pomoci firmám – zákazníkům – s plněním požadavků GDPR?

◄ Kvalitní cloudové řešení může významně pomoci, a to zejména při plnění požadavků GDPR na infrastrukturu a její zabezpečení. Poskytovatelé cloudových služeb mohou nabídnout i podpůrné nástroje pro splnění dalších povinností, jako třeba hlášení bezpečnostních incidentů, povinnosti týkající se životního cyklu údajů, povinnosti vypracovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Poskytovatelé cloudových služeb vytvářejí tyto standardizované nástroje pro produkty využívané stovkami tisíc zákazníků napříč EU, a mohou si proto dovolit podstatně vyšší investice do těchto nástrojů než jednotlivý zákazník. To se výrazně projevuje i v oblasti zabezpečení. Pro představu – společnost Microsoft investuje do zabezpečení svých produktů a služeb více než miliardu dolarů ročně. Nicméně je důležité si uvědomit, že cloudové řešení samo o sobě nemůže zcela vyřešit všechny požadavky GDPR – jejich dodržování vždy zůstane úkolem a zodpovědností správce. Když si pořídíte bezpečné auto s řadou asistenčních systémů, také vás nezachrání, pokud se nepřipoutáte nebo budete jezdit v protisměru.

► Jaké změny jste museli udělat v Microsoftu?

◄ Jako jeden z prvních globálních poskytovatelů cloudových služeb nabízí Microsoft produkty připravené na GDPR, včetně nezbytné smluvní dokumentace. Konkrétně pro Bing jsme nové podmínky ochrany osobních údajů zveřejnili již v březnu, pro cloudové služby Azure a kancelářský balík Offi ce 365 na začátku června. Online prostředí, včetně například regulace cookies, však projde ještě minimálně jednou zásadní změnou, kterou by mělo přinést nové ePrivacy nařízení. Zveřejnění jeho finálního znění se neočekává dříve než na konci roku 2017, a na vyhodnocení jeho dopadů si tak musíme počkat.

► Zlepší se díky GDPR bezpečnost osobních dat a celkově bezpečnost internetu?

◄ Osobně si myslím, že ano. GDPR vytváří z transparentního nakládání s daty a z řádného zabezpečení jednu ze strategických priorit pro velké organizace i státní správu. To je důležitým krokem na cestě nejen ke zvýšení ochrany osobních údajů, ale i k vyšší kybernetické bezpečnosti. Přestože je GDPR právním předpisem EU, jeho dopad je fakticky globální, jelikož se vztahuje na všechny subjekty, které zpracovávají osobní údaje občanů zemí EU, a EU tak do podstatné míry ovlivňuje oblast ochrany osobních údajů po celém světě.

(rozhovor byl publikován v časopise Euro 26. 6. 2017)

The post BLOG: GDPR aneb Včera bylo pozdě appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

První komplexní implementace cloudu do zdravotnictví získala ocenění za přínos v oblasti kybernetické bezpečnosti

  • Připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) brzy přinutí české nemocnice radikálně řešit problematiku bezpečnosti pacientských dat.
  • Jako vzor jim přitom může sloužit první komplexní implementace cloudových služeb v oblasti zdravotnictví ve střední a východní Evropě, kterou ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha zrealizovala společnost Microsoft.
  • Komplexní projekt byl za svůj přínos v oblasti kybernetické bezpečnosti oceněn Českým institutem manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB) a získal tak speciální cenu ČIMIB.

Lépe zabezpečit citlivá zdravotnická data před rostoucím počtem útoků, aniž by vysoké požadavky na bezpečnost zatěžovaly zdravotnický personál. Této situaci bude brzy čelit až 22 největších českých nemocnic s více než 500 lůžky, jichž se bude týkat připravovaná novela zákona o kybernetické bezpečnosti. Další zvýšené nároky na zacházení s daty pacientů přinese pro všechna zdravotnická zařízení Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které nabude účinnosti v květnu příštího roku.

Chystané legislativní změny můžeme považovat za bod zlomu. Česká zdravotnická zařízení budou nucena udělat si pořádek v ochraně osobních údajů a posílit ochranu informačních systémů proti kybernetickým útokům,“ pohlíží na věc z hlediska příležitosti Aleš Špidla, prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti (ČIMIB).

Za příklad ostatním zdravotnickým zařízením může sloužit Všeobecná fakultní nemocnice s projektem optimalizace IT služeb. Nemocnice začala využívat cenově výhodné zpracování dat v cloudových službách s vysokou úrovní zabezpečení od společnosti Microsoft v rekordně krátkém čase během šesti měsíců. Česká asociace manažerů informačních technologií za něj pražské nemocnici udělila prestižní ocenění „Finalista soutěže IT projekt roku 2016“.

Požadavky na zabezpečení dat jsou ve zdravotnictví velmi náročné. Vždyť spravujeme ty nejcitlivější osobní údaje. Proto jsme se rozhodli posílit bezpečnost našich IT řešení. Zároveň jsme museli dbát na to, aby byl celý systém jednoduchý pro uživatele – lékaři nejsou IT odborníci a jejich úkolem je léčit, nikoliv trávit dlouhé hodiny prací s informačními systémy,“ říká Vlastimil Černý, náměstek ředitele Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pro informatiku.

Migrací do cloudu získala Všeobecná fakultní nemocnice zlepšení ochrany velmi citlivých pacientských dat. Inovovaný Interní informační systém například neumožní vytisknout či přeposlat dokumenty s citlivými daty. Zároveň ale zjednodušuje vzájemnou komunikaci mezi lékaři – umožňuje jim snadno sdílet své poznatky a rychleji mezi sebou komunikovat například prostřednictvím audio-video chatu,“ říká Rostislav Babarík, manažer Microsoftu zodpovědný za oblast zdravotnictví.

Komunikaci šesti a půl tisíce tisíc uživatelů nyní v nemocnici usnadňují sdílené poštovní schránky, sdílená úložiště či sdílené poznámkové bloky, reporty a diskusní weby. Svou identitu přitom uživatelé potvrzují prostřednictvím SMS, volání, emailu, nebo mobilní aplikace. Ve VFN testují také Windows Hello, s jehož využitím se uživatelé do systému přihlašují pomocí biometrických prvků. Probíhá zde také testování automatického zamknutí počítače, když v případě, že uživatel odejde se svým telefonem, systém sám vyhodnotí, že je vzdálený a počítač se zamkne. Pro případ, že by došlo ke ztrátě či krádeži zařízení, s nímž uživatel pracuje, je možné z něj na dálku vymazat nemocnicí spravovaná data. Výrazná je i kapacita prostoru, který nemocnice na cloudu získala. Pro emailové schránky jde o 525 TB dat chráněných robustní antivirovou a antispamovou ochranou a 19,7 PB (petabyte) pro osobní úložiště.

Cloud pomáhá lékařům při stanovení správné léčby i při řízení provozu nemocnice

Spolu s novým systémem budou moci lékaři využít také pomocníka ve formě umělé inteligence na cloudové platformě Microsoft Azure. Systém využívající prediktivní analýzy dokáže na základě provedených vyšetření navrhnout, jaké diagnózy připadají u daného pacienta v úvahu a jak je která z nich procentuálně pravděpodobná. Rozhodnutí o konečné diagnóze je pak samozřejmě na lékařích. Microsoft Azure jim je ale schopný navrhnout, jaké jsou varianty léčby, jak je která z nich úspěšná a finančně nákladná.

Současné trendy v informačních systémech ve zdravotnictví vedou směrem, kdy lékařům pomáhají v oblasti hledání správné „clinical pathway“ při využití prvků strojového učení a umělé inteligence. S jejich pomocí lze jednoduše analyzovat získaná historická data způsobem, který by jinak nebyl technicky možný. Např. na základě analýzy historických dat umí již dnes náš systém predikovat vývoj klíčových ukazatelů kvality a efektivity poskytované péče,“ dodává Vlastimil Černý.  K využití uvedených metod umělé inteligence, které by měly napomáhat při rozhodování o stanovení správné diagnózy a léčby, se v současné době připravuje tzv. Proof of Concept.

Všeobecná fakultní nemocnice se rozhodla k tomuto poměrně radikálnímu řešení ve chvíli, kdy hledala možnost, jak zajistit bezpečnost dat a zároveň zkvalitnit, zefektivnit a zjednodušit svůj informační systém při současném snížení nákladů na ICT. Jedním z požadavků managementu bylo také mít možnost dostávat přehledné analýzy dat z každodenního provozu nemocnice, a to nejen na úrovni ekonomické, ale i medicínské.

Vedení nemocnice tak nyní může vidět, jak se na jednotlivých odděleních nakupuje a spotřebovává zdravotnický materiál, porovnávat délku hospitalizace při různých diagnózách a mít přehled o závažných komplikacích po různých zákrocích. To vše pak znamená, že má lepší a přesnější informace pro své rozhodování, ať již na poli investic, provozu nebo kvality zdravotnické péče.

Projekt, který byl zrealizován v druhé polovině roku 2016, představuje první implementaci cloudových služeb v oblasti zdravotnictví ve střední a východní Evropě. Velkou výhodu pro nemocnici představovaly také minimální náklady spojené s vytvořením nového systému: díky cloudovým technologiím nebylo nutné ze strany VFN vynaložit žádné kapitálové investice do infrastruktury. Naopak došlo k požadovanému odlehčení zátěže lokální infrastruktury, zjednodušení práce IT oddělení a úspoře financí.

 

O Všeobecné fakultní nemocnici

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou, a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

O ČIMIB

ČIMIB je profesní sdružení, které si klade za cíl sdružovat odborníky z oblasti informační bezpečnosti. Historie sahá do roku 2007, kdy byl ČIMIB založen. Od té doby jsme realizoval několik úspěšných konferencí a stal se se uznávaným sdružením v oblasti kybernetické bezpečnosti. Členskou základnu tvoří odborníci z více jak 80-ti institucí. Jedná se převážně o subjekty státní správy, utility, finanční instituce, komerční subjekty a technologické dodavatele. V současné době pořádá pro své členy a příznivce téměř každý měsíc monotematické semináře kulaté stoly zaměřené na aktuální témata kybernetické bezpečnosti.

The post Cloud ve Všeobecné fakultní nemocnici: ochrana dat pacientů i využití prvků umělé inteligence appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Češi k práci stále častěji využívají mobilní zařízení, stolní počítače jsou na ústupu. Zatímco ještě loni používalo ke své práci stolní počítač 82 % zaměstnanců malých a středních firem v České republice, což bylo nejvíc ze sledovaných evropských zemí, letos už je to méně než tři čtvrtiny (73 %). To odpovídá evropskému průměru (72 %). Naopak podíl využití notebooků vzrostl z 56 % na rovných 70 % a Češi se dostali výrazně nad celoevropský průměr, který činí 55 %. Vyplývá to z průzkumu Mobilita ve světě malých a středních firem 2016, který si nechal zpracovat Microsoft.

„Průměrná doba výměny počítače v Česku je šest let. Na to, jak rychle se technologie vyvíjejí, je to příliš dlouhá doba. Se zastaralým automobilem můžete jistě stále jezdit, ale pojedete dlouho, nepohodlně a o bezpečnosti a spotřebě ni nemluvě. S počítači je to stejné. Díky novým zařízením mohou být zaměstnanci mnohem produktivnější, flexibilnější a jejich data jsou navíc mnohem lépe chráněna,“ vysvětluje Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy ve společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko.

pocitacovy-park

Vyšší mobilitě napomáhá i využívání soukromých zařízení v práci. „Dobrou zprávou je, že podíl stolních počítačů poskytovaných zaměstnavatelem v Česku klesl o celou třetinu a dnes je využívá jen necelá polovina zaměstnanců MSP,“ řekl Ondřej Novodvorský.  Naopak využívání notebooků a chytrých telefonů stabilně roste. „Počet zaměstnanců, kteří používají pracovní chytrý telefon, se od loňska zdvojnásobil a i zde jsme se dostali na evropskou úroveň.

Firmy více využívají i tablety – jakkoli celkově je jejich podíl malý, využívání se zvýšilo o polovinu. „Věřím, že nástup kvalitních zařízení 2v1, tedy noteboků s oddělitelnou či otočnou klávesnicí, bude mít další pozitivní dopad na mobilitu a výkonnost českých pracovníků. Tablety jsou velmi pohodlné v terénu a možnost připojit klávesnici z nich v kanceláři dělá plnohodnotné pracovní zařízení,“ dodal Ondřej Novodvorský.

Příkladem české firmy, která díky mobilitě výrazně zvedla svou efektivitu, je Koncept Ekotech. „Je skutečně skvělé a uklidňující nemuset myslet na to, zda jsem si do práce nebo na služební cestu zabalil vše potřebné, protože všechna data a dokumenty mám neustále sebou v tabletu či mobilním telefonu,“ říká Zdeněk Petrů, jednatel Koncept Ekotech. Celé video najdete zde.

prac-vs-osobni

8 z 10 šéfů malých a středních firem v Česku si myslí, že lidé, kteří mohou pracovat odkudkoli, jsou výkonnější. Podobně smýšlí i sami zaměstnanci: 72 % souhlasí s tím, že možnost pracovat i mimo kancelář zvyšuje jejich produktivitu. Kvalitní technologie hrají důležitou roli při náboru i udržení zaměstnanců ve firmě. O pozitivním dopadu nových zařízení na motivaci při práci se shodují téměř dvě třetiny zaměstnanců všech věkových skupin. Na otázku, jak ovlivňují digitální technologie rozvoj dovedností, odpověděly tři čtvrtiny všech věkových skupin, že kladně.

 

O průzkumu Náskok díky technologiím 2016

Průzkum pro Microsoft realizoval Ipsos Mori. Sběr dat probíhal prostřednictvím 6200 rozhovorů s respondenty ve 20 evropských zemích pracujících ve firmách do 250 zaměstnanců (včetně). Účastnily se ho firmy z Belgie, Česka, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Ukrajiny a Velké Británie.

Přečtěte si celý článek

Praha, 7. září 2016 – V pražském Microsoftu vzniká zcela nová vývojová divize Dynamics CRM. Do nového týmu chce jedna z největších softwarových firem na světě přijmout do konce letošního roku až 80 zaměstnanců. Další desítky pracovních míst otevře v příštích letech. Uplatnění zde najdou jak zkušení softwaroví inženýři, tak absolventi vysokých škol s technickým zaměřením. Vedle vývojového centra Skype čítajícího zhruba 250 zaměstnanců bude Dynamics CRM druhou technologickou divizí Microsoftu působící v České republice.

 Microsoft se rozhodl výrazně investovat do svého růstu v České republice a tím přispět k rozvoji zdejšího technologického odvětví a budování atraktivních pracovních příležitostí. To vše v souladu se svou základní filozofií přispívat k rozvoji místních ekonomik,“ říká Biljana Weber, generální ředitelka Microsoft Česká republika a Slovensko. Firma plánuje během následujících dvou až tří let obsadit v Praze na dvě stovky pracovních míst. Nábor uchazečů o zaměstnání již probíhá. Všichni zájemci se mohou hlásit prostřednictvím internetových stránek společnosti.

Rozsáhlá náborová kampaň, která momentálně patří k největším, jež Microsoft v regionu střední Evropy realizuje, má za cíl získat kvalifikované zaměstnance pro tým, jehož úkolem bude pracovat na vývoji nových a rozvoji stávajících produktů Microsoftu v oblasti řízení vztahů se zákazníky (Customer Relations Management, CRM). Pražský tým bude součástí globální struktury vývojové divize Microsoft Dynamics CRM a bude spolupracovat s týmy v USA, Indii, Dánsku a Švýcarsku.

„Žijeme v době moderních technologií a zejména mobilních aplikací. CRM aplikace zásadně ovlivňují a i nadále budou ovlivňovat oblast řízení vztahu se zákazníky, ale také marketing nebo prodej. Z toho důvodu je investice Microsoftu do posílení vývoje CRM produktů logickým krokem,“ říká Martin Košťál, ředitel vývojové divize Microsoft Dynamics CRM v Česku a Dánsku.

Praha a celá Česká republika je žádaným místem pro technologický vývoj. „Výhodou Prahy je její centrální poloha, atraktivita města, výborná reputace velkého vývojářského týmu Skype, nové moderní pracoviště Microsoftu, včetně filozofie práce odkudkoliv, dostupnost silného technologického talentu a špičkové vysoké školy. To jsou jen některé z důvodů, proč jsme se strategicky rozhodli umístit jedno z našich vývojových center Dynamics CRM do České republiky,“ dodává Biljana Weber.

V tuto chvíli jsou otevřeny pozice pro spíše zkušenější programátory, konkrétně Software Engineer, Senior Software Engineer a Software Engineering Manager. Velmi brzy však přibudou také jiné pozice, např. Program Manager nebo UX Designer.

Microsoft nabízí uchazečům především atraktivní pracovní prostředí a zázemí jedné z největších softwarových firem světa. Dále pak práci se špičkovými technologiemi a možnost podílet se na vývoji nejmodernějších produktů, které ovlivňují každodenní život stamilionů lidí a organizací po celém světě. „Naši zaměstnanci pracují v nadnárodních týmech s kolegy s vynikajícími znalostmi a know-how, což jim přináší jedinečnou příležitost pro další profesní růst a získání výjimečné expertízy v oboru vývoje technologií,“ říká Martin Koštál.

Seznam aktuálně otevřených pracovním pozic je k dispozici na: https://careers.microsoft.com.

Přečtěte si celý článek

Jen necelá třetina má ale ucelený plán pro zavádění digitálních technologií, většina investuje podle požadavků jednotlivých oddělení.

Praha, 6. září 2016 – České malé a střední firmy (MSP) jsou připraveny investovat podstatně více než ty evropské, zjistil průzkum Náskok díky technologiím společnosti Microsoft. Nejvíce by chtěli šéfové MSP investovat do vztahů se zákazníky (83 %) a do spolupráce mezi zaměstnanci (také 83 %), následuje bezpečnost technologií (70 %) a nástroje na analýzu velkých dat (50 %).

MSP v Evropě mají podobné priority, ale výrazně menší investiční apetit – na vztahy se zákazníky se hodlá zaměřit 70 % MSP, na spolupráci polovina (51 %) a na bezpečné technologie dvě pětiny (43 %). „Malé a střední podniky v Česku byly dosud spíše opatrné v investicích do nových trendů a technologií. S oživením ekonomiky je ale zřejmé, že skokový růst podnikání není možný bez zásadních inovací. Priority jsou jasné. Dnešní zákazníci sdílejí své zkušenosti v reálném čase a očekávají bleskovou reakci. Zaměstnanci musí být schopni komunikovat a sdílet odkudkoli, nejen z kanceláře. A to vše je nutné špičkově zabezpečit,” zhodnotil výsledky průzkumu Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy, Microsoft.

SMB investujiOdpověď na všechny tři priority MSP má jednoho společného jmenovatele – cloudové technologie. Ty umožňují rychle a bezpečně zpracovávat požadavky zákazníků, analyzovat jejich chování a potřeby, okamžitě reagovat a sdílet informace v týmu kdykoli a odkudkoli. MSP přitom mohou jednotlivé aplikace, datová úložiště nebo celou infrastrukturu využívat vzdáleně jako službu, aniž by musely neustále investovat nemalé prostředky do vlastního vybavení a jeho zabezpečení.

Důležitost bezpečnosti je zřejmá i z odpovědí na otázku, zda bezpečnost dat patří mezi klíčové priority podniku – potvrdilo to 9 z 10 manažerů (87 %) a žádný z českých respondentů neřekl, že nikoli. “U bezpečnosti funguje cloud jako výtah, který rychle vyveze všechny firmy do nejvyššího patra bez ohledu na velikost. Pro malé a střední podniky je to nejefektivnější cesta, jak zajistit bezpečnost IT na úrovni velkých firem – ale za zlomek nákladů, které by vyžadovalo vlastní řešení,” řekl Ondřej Novodvorský.

Jen 30 % oslovených firem ale má ucelený celofiremní plán pro zavádění digitálních technologií, zatímco 70 % investuje do IT vybavení na základě aktuálních požadavků jednotlivých oddělení. “Je dobrou zprávou, že české firmy chtějí investovat do digitální transformace a nových způsobů, jak pomocí technologií růst a prorazit na dalších trzích. Má-li to ale přinést očekávané výsledky, je nutno investovat koncepčně, nejen řešit momentální bolesti,” zdůraznil Ondřej Novodvorský. Součástí koncepčního přístupu je také vzdělávání zaměstnanců, aby uměli nové nástroje správně používat – přestože řada firem nabízí cesty, jak bezpečně sdílet data při práci mimo kancelář, až polovina jejich zaměstnanců si posílá práci domů přes soukromý email.

O průzkumu Náskok díky technologiím 2016

Průzkum pro Microsoft realizoval Ipsos Mori. Sběr dat probíhal na začátku letošního roku prostřednictvím 6200 rozhovorů s respondenty ve 20 evropských zemích pracujících ve firmách do 250 zaměstnanců (včetně). Účastnily se ho firmy z Belgie, Česka, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Maďarska, Německa, Nizozemí, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Slovinska, Španělska, Švédska, Švýcarska, Ukrajiny a Velké Británie.

O společnosti Microsoft

Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě. Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s divizí Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli.

Přečtěte si celý článek