Posts by Juraj Kralik

Praha, 19. dubna 2017 – Sedm procent českých měst a obcí už využívá internet věcí (IoT) pro efektivnější samosprávu, nejčastěji pro řízení vlastní infrastruktury a ochrany majetku města. Zástupci obcí si však dokáží představit mnohem širší využití do budoucna, a to například v oblasti dopravních systémů, parkování či úspor nákladů na veřejné osvětlení. O rostoucím zájmu o IoT svědčí i to, že více než polovina (52 %) českých měst uvažuje, jakým způsobem by internet věcí v blízké době využila. To je jeden z hlavních závěrů průzkumu Město pro byznys, který mapoval využívání moderních technologií u více než osmdesáti měst v ČR. Průzkum si nechala zpracovat a na stejnojmenné konferenci dnes představila společnost Microsoft.

Právě oblast hromadné dopravy a dopravních systémů vnímají obce jako klíčovou ve spojení s konceptem „chytrých měst“. „Největší prioritu jim přisuzuje bezmála polovina oslovených radnic (49, respektive 47 %). Následují odpadové hospodářství (37 %) a zapojení občanů do rozhodování (35 %). Za pozitivní fakt považuji, že radnice s konceptem „chytrých měst“ spojují svou budoucnost: možnost využít  „chytrou aplikaci“ v nějaké podobě aktuálně řeší 88 % z obcí, které odpovídaly v průzkumu,“ komentuje klíčová zjištění průzkumu Ľubomír Bandžuch, manažer veřejné správy ve společnosti Microsoft, jež v průběhu uplynulého roku už některé pilotní projekty rozjela, mimo jiné v Liberci či Brně. „Například webová úřední deska je nástrojem, který dokáže průběžně měnit informace o dopravě ve městě, o znečištění ovzduší či vytíženosti nemocnic,“ vysvětluje Ľubomír Bandžuch.

Dvě třetiny obcí vidí budoucnost v cloudu

Téměř polovina dotazovaných obcí (46 %) uvedla, že cloud považují za budoucnost a uvažují o jeho zavedení. Vedle toho pětina obcí už cloud používá (2 % plně, 19 % částečně), nejčastěji pro ukládání a sdílení dat a dokumentů či elektronickou poštu. V řadě obcí ovšem už na cloudu běží veřejné registry, webové stránky či elektronické úřední desky.

Při zavádění nových technologií, jako je cloud, nezřídka nastává určitý paradox: subjekty, které cloud používají, uvádějí jako hlavní přínos zvýšení bezpečnosti a ochrany dat. Naopak ti, kteří ještě zkušenost nemají, se právě o bezpečnost obávají,“ uvádí Ľubomír Bandžuch ze společnosti Microsoft. Je to podle něj pochopitelné: města a obce totiž spravují celou řadu citlivých dat, mnohá z nich podléhají také různým regulatorním požadavkům, jako je například ochrana osobních údajů.

Doporučujeme obcím, aby po poskytovateli cloudových služeb vyžadovali patřičné certifikáty a dokumenty, které doloží, že jejich systémy vykazují vysokou úroveň zabezpečení. Je to nejjistější způsob, jak získat řešení, které jim bude umožňovat využívat data co nejefektivněji a současně co nejbezpečněji.

IT na radnici? Naprostá nutnost pro devět z deseti oslovených

Průzkum dále prokázal, že vnímání moderních informačních technologií ze strany městských úřadů se meziročně zlepšilo u všech hodnocených položek.  Například podíl obcí, které rozhodně uznávají, že tyto technologie pomáhají snižovat náklady, se zdvojnásobil. K 10procentnímu zlepšení došlo i u zjednodušení práce zaměstnanců. Obce častěji v moderních informačních technologiích vidí pomoc při řešení problémů či zefektivnění procesů (nárůst o 13 %, resp. 14 %).


Graf 1 – Jak se meziročně změnilo vnímání informačních technologií?

Výsledkem je, že pro 100 % radnic (pro 89 % rozhodně, pro 11 % spíše) jsou moderní technologie nutností a nedovedou si bez nich představit efektivní chod úřadu. Obdobně všechny oslovené obce (z toho 69 % rozhodně) oceňují také schopnost zprostředkovat informace pro občany a podniky. Naprostá většina úřadů (93 %, z toho pro 40 % rozhodně) se také v praxi přesvědčila, že technologie zjednodušují práci jejich zaměstnancům.

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 – Ze kterých řešení elektronizace služeb máte velký užitek?

Co se týče konkrétních řešení elektronizace služeb, největší užitek obcím přinášejí zveřejňování informací pro občany (v 86 % případů), informace o jednání zastupitelstva (77 %), mapové služby (66 %) nebo územní plán (64 %).

 O projektu Město pro byznys

Cílem průzkumu, který pro společnost Microsoft realizovala agentura Datank, bylo zmapovat využívání moderních technologií na úrovni měst. Osloveno bylo všech 205 měst, která představují tzv. obce s rozšířenou působností, a 22 městských částí, které jsou správními obvody Hlavního města Prahy. Sběr dat u tajemníků obecních úřadů probíhal metodou CAWI v únoru 2017. Návratnost dotazníků byla 37 %.

O společnosti Datank

Datank je agentura pro analýzy a informace. Specializuje se na analýzy podnikatelského prostředí, veřejné a státní správy či bankovního a pojišťovacího sektoru. Tým agentury Datank efektivně vyhledává a oslovuje cílové skupiny ve všech hospodářských odvětvích, pozicích i regionech. Díky dlouholetým zkušenostem v získávání a vyhodnocování informací z veřejných i soukromých databází a zdrojů dokáže najít relevantní a komplexní informace.

O společnosti Microsoft

Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě. Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s pražskou divizí  Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli. V červenci 2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft Česká republika a Slovensko. Na podzim 2016 bylo v Praze otevřeno vývojové centrum Microsoft Dynamics.

 

The post Česká města chtějí být „chytrá“. Řešení mají prioritně pomáhat v dopravě appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

REDMOND, Washington — 15. březen 2017 — Microsoft v úterý oznámil, že Microsoft Teams, nové pracovní prostředí na bázi chatu v Office 365, je už všeobecně dostupní. Novou  službu mohou využívat firemní zákazníci Office 365 v 181 zemích a v 19 jazycích.

Zákazníci po celém světě volí Microsoft Teams, aby jim umožnil spolupráci v rámci organizace. Od ohlášení předběžné verze v listopadu začalo Microsoft Teams využívat 50 000 organizací včetně Alaska Airlines, ConocoPhillips, Deloitte, Expedia, J.B. Hunt, J. Walter Thompson, Hendrick Motorsports, Sage, Trek Bicycle a Three UK.

„Ve světě plném informací, v němž jsou lidský čas a pozornost nedostatkovým zbožím, se snažíme pomoct jednotlivcům a skupinám být produktivnější odkudkoli,“ řekl Satya Nadella, generální ředitel Microsoftu. “Office 365 je nejširší platformou a univerzálním nástrojem pro tvorbu, spolupráci a komunikaci. S Microsoft Teams do něho přidáváme nový nástroj, pracovní prostředí založené na chatové komunikaci, abychom umožnili týmům dosáhnout ještě lepších výsledků.“

Office 365 je navržený tak, aby naplnil individuální požadavky a styl práce všech týmů přes konkrétní integrované aplikace: Outlook pro e-mailové služby; SharePoint pro inteligentní správu obsahu; Yammer pro networking v rámci organizace; Skype for Business jako oporu pro hlasové a video služby; a dnes už i Microsoft Teams.

Podle Laurie Kochové, viceprezidentky globálního zákaznického centra v Trek Bicycle, Microsoft Teams už do této chvíle celkově zefektivnil práci společnosti: „Integrované aplikace Office 365 nám slouží napříč globálními týmy naší společnosti jako nástroj pro společné posouvání našeho byznysu. Microsoft Teams vidíme jako projektové centrum Office 365, ve kterém každý ví, kde najít nejnovější dokumenty, poznámky a úlohy, přičemž vše je v souladu s týmovou konverzací zaručující úplnost informací a kontextu. Teams se rychle staly klíčovou součástí firemní kultury, jejímž cílem je poskytovat služby zákazníkům rychle a kvalitně.”

Od listopadu Microsoft představil více než 100 nových funkcí Teams včetně zdokonaleného zážitku ze schůzek prostřednictvím rozšířené možnosti plánování či mobilních audio hovorů s funkcí video hovoru na zařízeních s Androidem a brzy i na iOS a Windows Phone zařízeních. Mezi další patří integrace e-mailu a další nové bezpečnostní prvky a možnosti. Společnost vnesla do Microsoft Teams i nové prvky, díky kterým jsou dostupnější služby jako podpora pro čtení z displeje, vysoký kontrast a navigace přes klávesnici. Přístup hostů do Teams a hlubší integrace s Outlookom, jakož i bohatší vývojářská platforma jsou naplánované na červen tohoto roku. Pro další detaily o nových prvcích navštivte Office Blog.

 O Microsoft Teams

Microsoft Teams spojuje lidi, komunikaci a obsah a poskytuje nástroje, jež týmy potřebují. Jde o službu integrovanou se známými aplikacemi Office a od základu postavenou na Office 365 a globálním, zabezpečeném cloudu Microsoftu.

Microsoft Teams stojí na klíčových vlastnostech:

 • Chat pro současné týmy. Microsoft Teams poskytne takový konzistentně fungující a provázaný chat, který dokáže každého informovat i zapojit. Konverzace jsou automaticky viditelné celému týmu a zároveň nabízí možnost soukromých zpráv. Uživatelé se mohou podílet na práci více týmů, což zjednodušuje přepínání mezi projekty.
 • Centrum týmové práce. Aplikace balíčku Office a služby, jež týmy využívají dennodenně — Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneNote a PowerBI — jsou plně integrované, aby se lidé dostali k informacím a nástrojům, jež potřebují.
 • Schopnost přizpůsobit se každému týmu. Microsoft Teams nabízí možnost přizpůsobit si pracovní prostředí s pomocí prvků jako Tabs (Záložky), Connector a Bot od partnerských třetích stran, jakož i známých nástrojů Microsoftu jako jsou Microsoft Planner či Visual Studio Team Services. Již dnes anebo brzy bude k dispozici více než 150 integrovaných služeb od společností, jako jsou SAP, Trello, Hipmunk, Growbot a ModuleQ vystavěných na této platformě.
 • Bezpečnost, které mohou týmy důvěřovat. Microsoft Teams je postavený na hyper škálovatelné službě Office 365 a přináší pokročilé zabezpečení, jež naši zákazníci očekávají. Microsoft Teams podporuje celosvětové standardy ochrany dat včetně SOC 1, SOC 2, EU Model Clauses, ISO27001 a HIPAA.

Začněte využívat Teams už dnes

Organizace, které se zajímají o nové pracovní prostředí založené na chatu, mohou začít využívat Teams už dnes. Další informace týkající se myšlenky, jež stojí za Microsoft Teams anebo způsobu jeho fungování, najdete na Office Blog. Připojte se k našim seminářům Ask Us Anything (Zeptejte se na cokoli) na Microsoft Tech Community příští týden.

O společnosti Microsoft

Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě.  Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s divizí  Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli.

Přečtěte si celý článek

Česká společnost Blue Dynamic představila svůj produkt eMotion, který bude v provozech počítat návštěvníky a rozpoznávat jejich věk, pohlaví či náladu. Jedná se o řešení postavené na cloudových službách a strojovém učení od Microsoftu. Systém bude neustále korigovat a zlepšovat své výstupy, aby co nejlépe predikoval chování a složení zákazníků.

Prostřednictvím platformy Azure řeší eMotion tři základní oblasti, a to sběr dat, jejich transformaci a následnou vizualizaci. V prvním kroku jsou data sbírána pomocí systému stojícího na Windows 10 IoT Core, který detekuje zákazníky a jejich obličeje. Zde dochází k nepřetržité analýze kamer, které obchodní prostory snímají.

Následná transformace zachycených dat na informace probíhá pomocí cloudové infrastruktury, především Azure IoT Hubu, ale samozřejmě i dalších prvků (pro rámcovou představu viz schéma jedné z prvních demoverzí níže). Výstupem je informace o dané osobě, tedy především již zmíněné emoce, pohlaví a věk.

 

Foto: Architektura jedné z demoverzí

 

IoT Hub v tomto procesu slouží jako zásadní integrační platforma. Zajišťuje spolehlivý management došlých zpráv a jeho prostřednictvím dochází i ke správě připojených zařízení. Umožňuje vizualizovat jejich stav a provádět prediktivní údržbu těch vybraných.

Vzhledem k zabezpečení koncových bodů IoT Hubu, postaveného na SSL, slouží i jako pojistka. V případě, že je některé zařízení ohroženo, umožňuje jej selektivně odpojit. V neposlední řadě je výhodou hubu také to, že umožňuje odesílat zprávy i v případě dočasného odpojení či údržby daného koncového zařízení.

Díky robustnosti řešení je možné nasadit potřebnou infrastrukturu ve velmi krátkém čase. Ať už se tedy bude jednat o nákupní centrum a jeho obchody, banku, hotel, veletrh nebo třeba stadion, provozovatel bude mít k dispozici detailní marketingová data o struktuře návštěvníků.

Umělá inteligence vyhodnotí, co poskytované služby u zákazníků v daný čas a na daném místě vyvolaly. Doporučí i vhodnou velikost oblečení, které se jim líbilo, stejně jako posoudí, jestli byli spokojeni při placení na pokladně. Prodejce pak může korigovat jednání prodavačů či obchodní procesy v reakci na typické emoce klientů.

Obchodníci zároveň získají přehled o charakteristickém pohybu zákazníků po prodejně a dozvědí se o reálně nejexponovanějších místech. Pro vyhodnocení změn pak získají heatmapy odpovídající různým obdobím či průběžně prováděným změnám.

Data mohou sloužit i k detailnímu sledování konverze, tedy k určení, jak počty lidí a doba strávená u určitého zboží odpovídají jeho reálným prodejům. A samozřejmě je zde možnost hodnotit i prezentaci daného produktu podle emocí, které v lidech vzbudila. Obchodníci či instituce tak budou mít stálý přehled o aktuálních požadavcích klientů.

Systém ale umožní snáze rozeznat i podezřelé či nestandardní chování, a tedy například vytipovat případného zloděje. Centrům pak ulehčí sledování nežádoucích anebo naopak VIP osob. Bude průběžně aktualizovat jejich přehledy a sdílet je mezi prodejnami, stejně jako upozorní, že jsou tito exponovaní lidé v budově.

Nabízí se i propojení s IoT, v základní podobě například možností zobrazovat customizovanou reklamu podle pozorovatele. A což teprve když systém vyhodnotí, že někdo velmi podobný, dost možná stejný člověk se už na dané zboží před časem díval – to teprve bude pro prodejce hozená rukavice.

 

Blue Dynamic se specializuje na IT systémy pro maloobchod, velkoobchod a logistiku. Dodává řešení postavená na kvalitních a prověřených produktech společnosti Microsoft. Při realizaci projektu klade důraz na plné pochopení potřeb klienta, jimž přizpůsobí dané řešení.

 

 

Přečtěte si celý článek

Praha, 24 listopadu 2016 – Společnost Microsoft Česká republika získala ocenění Best Employer AON Česká republika. Již 13. ročník studie organizoval AON (AON Hewitt Division). Firma dosáhla ocenění díky nadstandardní motivovanosti vlastních zaměstnanců, kteří se zapojili do hodnocení společnosti. Výsledek potvrdil vizi Microsoftu propagovat nový svět práce a podporovat flexibilitu a mobilitu pomocí technologií.

Hlavním kritériem pro získání ocenění AON Best Employer v této studii je hodnocení vlastních zaměstnanců firmy. Vyhodnocení se provádí na základě dotazníkového průzkumu a účast zaměstnanců je dobrovolná. Pro určení, která společnost získá ocenění AON Best Employer, bylo nutné zohlednit výsledky ve všech čtyřech kategoriích: Míra motivovanosti zaměstnanců, Důvěryhodný vrcholový management, Kultura vysoké výkonnosti a značky zaměstnavatele.

Ze 71 zúčastněných firem z různých odvětví, získalo toto prestižní ocenění 12 firem. Microsoft Česká republika byl oceněn v kategorii firem s 250+ zaměstnanci. Víc informací o průzkumu a vyhodnocení se dozvíte na stránkách AON Hewitt a na News Center Microsoft.

http://bestemployerseurope.aon.com/cz/vitezove/aon-best-employers-2016/

Microsoft Česká republika se ve srovnání s loňským rokem výrazně zlepšil v každé kategorii. Všechny ukazatele jsou výrazně vyšší, než jaký je průměr v České republice a v některých případech i oproti TOP firmám na trhu.

Motivace zaměstnanců se zvýšila z 81 % v roce 2014 na současných 87 % (průměr v České republice je 52 %).

 • Indikátor důvěry zaměstnanců k vrcholovému managementu se zvýšil ze 73 % v roce 2014 na současných 83 % (průměr v České republice je 42 %).
 • Schopnost přilákat a udržet si správné lidi byl kladně hodnocen u 84 % zaměstnanců, což představuje nárůst oproti roku 2014 o 5 % (průměr v České republice je 44 %).
 • Ukazatel pozitivního vnímání image firmy se zvýšil z 88 % v roce 2014 na 93 % v roce 2016 (průměr v České republice je 60 %).

Ocenění AON Best Employer potvrzuje, že vize Microsoftu umožňují svým zaměstnancům dosáhnout v digitálním světě více a mají pozitivní dopad na výkonnost a spokojenost zaměstnanců. Chceme inspirovat lidi a organizace k hledání vlastní cesty a hlavně sladit práci a soukromý život. Je totiž prokázané, že firmy a zaměstnanci s možností pracovat z domova, či jiného libovolného místa, rostou rychleji a dosahují lepších výsledků.

Výsledky společnosti AON Hewitt jsou v souladu s výsledky našeho interního průzkumu, který jsme vypracovali při příležitosti zavedení nového světa práce.  „Dobře zavedené flexibilní formy práce, které odrážejí potřeby firmy i zaměstnanců, jsou výhra pro všechny,“ říká Lenka Čábelová, manažerka komunikace společnosti Microsoft. „Ukazuje to i naše zkušenost – lidé se cítí výkonnější (nárůst o čtvrtinu), zlepšila se dostupnost a týmová práce (nárůst o 30 %) i prostor pro sladění práce a osobního života (nárůst o více než čtvrtinu).“

O společnosti Microsoft

Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě.  Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s divizí  Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli.

#########

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním.

Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.

 

Hubs  be2016_winners_all_1-1024x683

Přečtěte si celý článek

Nové pracovní prostředí v Office 365 založené na chatové komunikaci umožňuje týmům dosáhnout víc.

REDMOND, Washington — 3. listopadu 2016 — Microsoft ve středu představil Microsoft Teams. Jedná se o nové pracovní prostředí založené na chatové komunikaci, které dále zlepšuje možnosti spolupráce v rámci Microsoft Office 365 – v tomto produktivním balíčku založeném na cloudu, který má v současnosti více než 85 milionů aktivních komerčních uživatelů měsíčně. Microsoft Teams spojuje lidi, rozhovory, obsahy i další nástroje, které týmy ke spolupráci potřebují.

„V Microsoftu se snažíme, abychom každému jednotlivci i každé společnosti umožnili být díky technologii produktivnější při samostatné i týmové práci,“ řekl Satya Nadella, výkonný ředitel Microsoftu, „Office 365 je nejrozsáhlejší sada nástrojů a platforma pro tvorbu, komunikaci a spolupráci. Microsoft Teams jako pracovní prostředí založené na chatové komunikaci, které bylo navrženo tak, aby posílilo umění týmové spolupráce, dodává Office 365 nový rozměr.”

Microsoft Teams je postaven na čtyřech klíčových vlastnostech:

 • Chat pro současné týmy. Microsoft Teams poskytne takový konzistentně fungující, provázaný chat, který dokáže každého informovat i zapojit. Konverzace jsou automaticky viditelné celému týmu a zároveň nabízí možnost soukromých zpráv. Nechybí ani knihovna plná emojis, GIFs, nálepek a memů, které lidem nabídnou způsob, jak se v digitálním prostředí vyjádřit zábavným způsobem.
 • Centrum týmové práce. Microsoft Teams dokáže propojit výhody Office 365 v celé šíři. Uživatelé zde mohou používat hlasové i video meetingy, stejně jako pracovat s dokumenty Microsoft Office přímo v rámci Microsoft Teams. Microsoft Graph inteligentně pomáhá při posouzení relevance, nalezení či sdílení informací. Samotné prostředí Microsoft Teams je začleněno do Office 365 Groups – cross-aplikace, která lidem usnadňuje pohyb mezi jednotlivými komunikačními nástroji při zachování kontextu a nabízí možnost sdílení s ostatními.
 • Schopnost přizpůsobit se každému týmu. Vzhledem k jedinečnosti každého týmu nabízí Microsoft Teams možnost prostředí přizpůsobit tak, aby splňovalo konkrétní nároky. Členové týmu mohou vytvořit kanály určené k organizaci konverzací podle tématu. Ty mohou dále upravit díky prvku Tabs (Záložky), který poskytne rychlý přístup k nejpoužívanějším dokumentům a aplikacím. Tyto Tabs (Záložky) mohou být v Office 365 vytvořeny pro služby jako je OneNote, SharePoint, Planner a brzy také pro služby třetích stran jako je Zandesk a Asana. Microsoft Teams podporuje v uživatelském prostředí stejný Connector model Exchange pro notifikace a aktualizace produktů třetích stran například Twitter nebo GitHub (dostupný od středy). Navíc také podporuje Microsoft Bot Framework, který do týmového prostředí přinese inteligentní řešení od různých poskytovatelů služeb. Kromě toho dává dnešní uveřejnění předběžné developerské verze Microsoft Teams vývojářům možnost ihned pracovat na integraci s tímto novým produktem.
 • Bezpečnost, které mohou týmy důvěřovat. Jako součást Office 365 nabízí Microsoft Teams globální přesah a schopnosti pokročilého zabezpečení včetně dodržování předpisů, které poskytuje Microsoft Cloud. Data jsou pokaždé šifrována a zakryta transparentním operačním modelem bez trvalého přístupu k uživatelským informacím. Ověřování probíhá skrze vícefázový proces, který poskytuje zvýšenou ochranu identity. Ta zaručuje, že data zůstanou v rámci týmu v bezpečí. Kromě toho budou Microsoft Teams podporovat klíčové standardy dodržování ochrany dat jako například zpracování dat v souladu s předpisy Evropské UnieHIPAA BAA, ISO 27001, ISO 27018 a SSAE 16 SOC 1. a 2. zpráva.

„Navrhli jsme Office 365 tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám každé skupiny. S účelovými aplikacemi jako jsou Outlook, SharePoint a Yammer, které spolu všechny přirozeně spolupracují. Nyní uspokojí – Office 365 spolu s  Microsoft Teams všechny pracovní styly,“ řekl Kirk Koenigsbauer, korporátní viceprezident Office.

Předběžná verze bude k dispozici ve středu

Od středy bude Office 365 všem zákazníkům s Office 365 Enterprise nebo Business plánem k dispozici předběžná verze Microsoft Teams. Předběžná verze je k dispozici ve 181 zemích a v 18 jazycích. IT správci Office 365 mohou spustit Microsoft Teams pro svou firmu z administrativního centra Office 365.

Pro více informací navštivte prosím Microsoft News Center.

Čtenáři nás mohou také sledovat a zapojit se do Microsoft Twitter komunity @OfficeNews a @MSFTNews s využitím #MicrosoftTeams. 

O společnosti Microsoft:

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál. Pro více informací navštivte http://news.microsoft.com

 

office-cvp-kirk-koenigsbauer-1-web satya-microsoft-teams-2-web satya-microsoft-teams-1-web microsoft-teams-on-android-web microsoft-teams-channel-web integration-of-polly-bot-in-microsoft-teams-web

Přečtěte si celý článek

Od 1. října 2016 vede Ivo Kramoliš divizi Služeb ve společnosti Microsoft Česká republika a Slovensko. V této roli zodpovídá za digitální transformaci v oblasti služeb pro velké podniky a státní správu, řízení zákaznické zkušenosti, vytváření inovativních scénářů a nových obchodních příležitostí pomocí cloudových řešení.

Ivo Kramoliš přináší do Microsoftu bohaté zkušenosti z poradenství, které získal během svého působení ve střední a východní Evropě ve společnostech IBM, Lundegaard, SAP a Siemens. Naposledy působil jako partner v  Global Business Services ve společnosti IBM pro Českou republiku a Slovensko.Microsoft stál u zrodu dnešní stále rychleji se rozvíjející digitální ekonomiky a jsem rád, že mohu uplatnit své zkušenosti a podílet se na digitální transformaci ekonomiky v našem regionu,“ uvádí Ivo Kramoliš.

Ivo je absolventem Sheffield Hallam University – MÚVS ČVUT a The Nottingham Trent University – BIBS. Kromě angličtiny ovládá také němčinu, polštinu a ruštinu. Ve volném čase se věnuje rodině a pak zejména sportovnímu létání, je držitelem licence soukromého pilota.

 

O společnosti Microsoft

Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě.  Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla v roce 1975, česká pobočka zahájila činnost v roce 1992.

#########

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním.

Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.

 

Kontakty pro styk s médii a veřejností

Lenka Čábelová, manažerka komunikace, Microsoft v České republice a na Slovensku, Mobil: +420 602 220 194, E-mail: lenkaca@microsoft.com

Jana Rydlová, PR konzultantka, Microsoft v České republice a na Slovensku Mobil: +420 607010602 E-mail: a-jarydl@microsoft.com

Juraj Králik, PR manažer, Microsoft v České republice a na Slovensku Mobil: +421  904702426 E-mail: a-jukral@microsoft.com

 

 

ivo-cmyk-pro-tisk-do-13x9-cm

Přečtěte si celý článek

Praha, 25. října 2016 – Infrastrukturní cloud jako takový se stává běžnou službou. Skutečnou hodnotu pro zákazníky pak představuje analytická a prediktivní síla nástrojů založených na cloudu. Pro zákazníky je velmi atraktivní hybridní koncept cloudu, který nabízí Microsoft, protože mohou využít jak potenciál cloudových nástrojů, tak infrastrukturu, kterou již mají. To jsou některá ze sdělení, které prezentoval James Staten, generální ředitel Cloud and Enterprise Strategy, Microsoft, a hlavní řečník na středoevropském Microsoft Tech Summitu. Dvoudenní konferenci, největší IT událost střední a východní Evropy, navštívilo v Praze více než tisíc IT profesionálů, technologických manažerů, vývojářů, vlivných osobností, ale i analytiků a novinářů z České republiky, ale i okolních zemí.

 Inteligence skrytá v cloudu

„Inteligence v cloudu pomáhá našim zákazníkům transformovat jejich podnikání. V minulosti trvalo i několik týdnů, než jste získali přehled o důležitých datech a na jeho základě provedli změny. Tolik času dnes nikdo nemá. Namísto analýzy historických dat se přesouváme k manažerskému rozhodování založenému na datech získaných v reálném čase a na predikci vývoje, kterou přináší strojové učení,“ zdůraznil James Staten.

Mezi klíčové výhody cloudových služeb Microsoftu patří

 • opravdu globální rozměr,
 • porozumění tomu, co od softwaru a aplikací očekávají firmy včetně souladu s legislativními nároky, respektu k vlastnictví dat a zajištění bezpečnosti a ochrany osobních údajů,
 • schopnost dodávat hybridní řešení
 • otevřenosti vůči ostatním platformám.

Řešení co nejblíž zákazníkům

Microsoft provozuje 38 Azure regionů (clusterů datových center) po celém světě, osm z nich v Evropě. „To umožňuje našim zákazníkům provozovat jejich aplikace a řešení blíže jejich zákazníkům a zaměstnancům než kdy předtím, a oslovovat zákazníky na dalších trzích,“ dodal James. V loňském roce Microsoft více než zdvojnásobil svoji cloudovou kapacitu v Evropě a do svých cloudových služeb zde investoval přes tři miliardy dolarů. „Microsoft má více certifikací, potvrzujících soulad cloudových služeb s právními předpisy než kterýkoliv jiný poskytovatel cloudových služeb. Přes 80 procent společností ze žebříčku Fortune 500 už dnes cloud Microsoftu používá,“ uvedl.

Hybridní cloud je realitou

„Hybridní cloud není jen trend,“ zdůraznil James Staten: „Je realitou pro každou společnost.“ Microsoft navrhuje většinu svých produktů jako hybridní, takže zákazníci mohou stavět na své stávající infrastruktuře a zároveň mohou využít všech výhod cloudu. Hybridní řešení přitom nepředstavuje jen propojení datových center a veřejného cloudu. Skutečný hybrid přináší konzistenci napříč vlastními technologiemi a schopnost používat jednu sadu schopností a nástrojů včetně bezpečnostního managementu. „Naše bezpečnostní řešení nyní zákazníkům v hybridním prostředí umožňují snadno spravovat jejich virtuální stroje, servery i aplikace. Nabízíme jim integrované řešení pro analýzu logů, automatizaci, zálohování, obnovení po havárii a zajištění ochrany dat, stejně jako integrovanou bezpečnostní analýzu a reporting,“ řekl James Staten.

Jak samotná základní infrastruktura Azure, tak i služby platformy Azure jsou otevřené a připravené pro využívání prostřednictvím různých zařízení, používají více operačních systémů, programovacích jazyků a nástroje. „Téměř na třetině virtuálních strojů Azure běží Linux,“ uzavřel James.

O společnosti Microsoft

Microsoft je přední výrobce technologií pro svět, ve kterém jsou mobilita a cloud na prvním místě.  Naší misí je umožnit každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s divizí  Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli.

#########

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním.

Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.

 

 

img_0018 tech-summit profiles_0005_james_staten_v2

 

Přečtěte si celý článek

Praha, 21. října 2016 – Microsoft jako expert v oblasti hybridního cloudu uvádí úplně nový Windows Server 2016, který je vůbec prvním hybridním serverovým operačním systémem a umožňuje přímé a jednoduché propojení s cloudem Microsoft Azure.

Způsoby podnikání se v současné době mění tak rychle, že se firmy často s problémem přizpůsobují potřebě neustále inovovat a reagovat na nové trendy. Držet krok s nejlepšími přitom nemusí být zas tak složité, jako se na první pohled zdá. Řešení jako hybridní cloud už dnes umožňují firmám být na tepu doby bez neustálých masivních investicí do IT.

Kombinace starého a nového

Ne všechny firmy jsou v současné době připravené na úplný přechod na cloud. Důvodů je přitom hned několik. Může jít například o společnosti se složitou IT infrastrukturou a zastaralými aplikacemi, které není možné přesunout do cloudu nebo jim přechod na cloud neumožňuje síťová odezva, omezení datové propustnosti či jiné regulace. Případně může jít o firmy, které potřebují mít nad svojí infrastrukturou úplnou kontrolu a možnost nastavit si ji velmi specificky.

Právě takovéto společnosti mohou z hybridního cloudu vytěžit nejvíc. Ten totiž umožňuje kombinovat výhodu cloudu a lokálního datacentra. Firma může používat cloud například na zálohování svých dat, případně do něho přesídlit jen některé aplikace a ostatní data může mít uložená na svých serverech, či v datovém centru jiného poskytovatele hostingu a všechno to tak kontrolovat z jednoho místa. Firmy si také mohou vytvářet aplikace, které dokáží využívat vlastní i cloudové zdroje, anebo vyhledávat už hotové aplikace v ekosystému Azure.

Hybridní cloud není jen trend, ale realita pro všechny společnosti. Cloudová inteligence pomáhá našim zákazníkům transformovat jejich byznys. V minulosti, pokud jste si vytvořili dashboard, trvalo několik týdnů, než se projevily změny. V dnešní době ale týdny nemáte. Proto se přesouváme z historické analytiky k rozhodnutím založených na datech získaných v reálném čase a strojovém učení, které umožňuje efektivnější předpovědi,“ říká James Staten, generální ředitel pro Cloud a Enterprise ve společnosti Microsoft.

Výhody hybridního cloudu ve zkratce:

 • Konzistentní řešení napříč firemní infrastrukturou a cloudem díky známým nástrojům a systémovým zdrojům
 • Výkon a bezpečnost na nejvyšší úrovni v datovém centru i v cloudu
 • Flexibilita při měnících se potřebách a nárocích firmy
 • Schopnost okamžitě dodat potřebné systémové zdroje

Hybridní cloud s Windows Server 2016

Právě z výhod hybridního cloudu budou moci těžit zákazníci používající Windows Server 2016. Tato edice je totiž prvním hybridním serverovým operačním systémem a umožňuje přímé a jednoduché propojení s cloudem Microsoft Azure. Systémoví administrátoři tak dostávají možnost spravovat svou lokální i cloudovou infrastrukturu jednoduše a rychle z jednoho místa.

Díky silnému propojení nového Windows Serveru 2016 s Azure se dají výhody hybridních řešení jednoduše využít například v oblasti ukládání, zálohování i obnovy dat, které s sebou přinášení vyšší efektivitu a často i nižší náklady na provoz.

Nová edice serverového operačního systému přináší také zabudovanou ochranu proti výpadkům, díky čemuž zvyšuje dobu nepřetržitého provozu a také zvyšuje odolnost vůči ztrátě dat. Windows Server 2016 výrazně zlepšuje pružnost IT díky možnosti přesouvat aplikace pomocí virtuálních strojů a kontejnerů do cloudu a možnosti vybudovat si vlastní kapacity datového úložiště.

Kromě toho se nový systém vyznačuje pokročilými funkcemi na zlepšení ochrany systému a dat, a zlepšuje efektivitu i produktivitu. Standardní součástí Windows Server 2016 je nejnovější antivirový systém Windows Defender a díky technologiím jako Secure Boot či Schielded Virtual Machines nabízí pokročilou ochranu před útoky či ochranu citlivých dat nezávisle na jejich umístění.

Naše bezpečnostní řešení umožňují zákazníkům jednoduše spravovat jejich virtuální stroje, servery a aplikace v tomto hybridním světě,“ konstatuje James Staten.

Přechod na nový Windows Server 2016 ze starších verzí je velmi jednoduchý a je možné ho provést i za plného provozu bez výpadků. Díky novými licenčním modelům, které vychází z evoluce hardwaru, kde dochází k přesunu na vyšší hustotu jader namísto zvyšování hustoty procesoru, si firmy licencují fyzická jádra procesorů. Pro porovnání, cena licencí 16 jader ve Windows Server Datacenter a Standard Edition bude stejné, jako 2 procesorové licence odpovídající edici Windows Server 2012 R2.

2016__box

Přečtěte si celý článek