Posts by Jindriska Malafova

Pak jste na nejlepší cestě založit si firmu. Šéfovat sám sobě považuje za nejlepší aspekt své práce 72 % zakladatelů některé z malých a středních firem (MSP) v Česku, což značně převyšuje evropský průměr 59 %. Této hodnoty si v evropském srovnání nadprůměrně cení i více než čtvrtina manažerů českých MSP (26 % oproti 21 % v Evropě).

Dávat lidem možnost zorganizovat si, jakým způsobem budou svou práci provádět – to je recept, který u malých a středních firem imponuje a přispívá k jejich úspěchu. A správně vybrané a použité technologie jim v této flexibilitě poskytují potřebnou oporu. 

Jak se žije (a pracuje) malým a středním firmám, zkoumala společnost Microsoft v průzkumu mezi 13 000 podniky v 19 evropských zemích včetně 1000 zástupců firem z ČR. Zjištění o životě, hodnotách a pracovním stylu malých a středních firem, včetně toho, jak reagují na moderní trendy a co pro ně znamená digitalizace, shrnuje publikace České firmy – moderní či zaostalé?, kterou si můžete stáhnout zde.

Žebříček nejpozitivnějších stránek práce v malé a střední firmě:

Z pohledu majitele či zakladatele

 1. jsem svým šéfem
 2. více vydělám
 3. lépe sladím práci se soukromím

Z pohledu vedoucího pracovníka

 1. mohu rozhodovat
 2. vytváříme skvělé produkty a služby
 3. mám kontrolu nad pracovním prostředím

Z pohledu zaměstnance

 1. vytváříme skvělé produkty a služby
 2. lépe sladím práci se soukromím
 3. mám kontrolu nad pracovním prostředím

 

The post Chcete být sám sobě pánem, vydělávat více peněz a současně lépe sladit svůj pracovní život se svým soukromím? appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Dynamické změny spojené s novými technologiemi se týkají firem ve všech odvětvích – od výroby přes finance až po zdravotnictví, školství a veřejný sektor. Digitální transformace není o nákupu nových softwarových řešení či nástrojů s tím, že jinak budeme pracovat a žít jako dříve. Firma, která nechce zůstat v této „čtvrté průmyslové revoluci“ pozadu, musí začít přemýšlet, plánovat a pracovat zcela jinak.

Cílem soutěže Microsoft Awards je vybrat nejzajímavější řešení, která naši partneři pomohli svým klientům v uplynulém roce pomohli realizovat. Zaměřili jsme se na jednotlivá průmyslová odvětví a na to, jak technologie pomohly změnit vztah se zákazníky, způsob práce zaměstnanců, zda došlo k inovaci procesů či výroby a jaké nové produkty a služby technologie pomohly vytvořit.

Nejlepší příběhy si můžete přečíst v publikaci, kterou jsme vydali ve spolupráci s týdeníkem Ekonom.

The post Český byznys 4.0 – Průkopníci digitální transformace appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Praha, 6. června 2017 – Jen 30 % českých malých a středních podniků (MSP) má písemný plán na více než šest měsíců. Hlavními důvody neexistence dlouhodobějšího plánu je soustředění na krátkodobé priority, spoléhání na intuici nebo to, že plánování komplikuje nestabilita hotovostních toků. Tomu odpovídá i zjištění, že pouze čtvrtina (26 %) MSP hodlá v nejbližších letech navýšit investice do IT, přestože více než polovina těchto firem není se současnou úrovní investic spokojena. 29 % to v úmyslu nemá a téměř polovina (46 %) zatím neví – a to přesto, že naprostá většina vnímá přínosy modernizace. I to jsou výsledky průzkumu „Moderní, či zaostalé. Kam míří malé a střední firmy?“, který nechal zpracovat Microsoft.

Naznačuje to, že malé a střední firmy chápou, že moderní technologie jsou kritické pro jejich budoucí růst, ale nemají jasno v tom, na co se strategicky zaměřit,“ soudí Ondřej Novodvorský, ředitel pro malé a střední firmy Microsoft Česká republika a Slovensko. „Je to vidět i na způsobu, jak o investicích do technologií rozhodují.“

Rozsáhlou sondu do života, hodnot a stylu práce malých a středních firem uskutečnila společnost Microsoft v průzkumu mezi 13 000 malými a středními podniky ve 20 evropských zemích. O svém vztahu k technologiím vypovídalo i 1000 firem z ČR.

Tím, že zaměstnávají 85 % pracovní síly v Evropě, hrají malé a střední firmy v ekonomice klíčovou stabilizační roli. Ani Česko v tomto není výjimkou: malé a střední podniky reprezentují více než jeden milion ekonomických subjektů a zaměstnávají téměř 60 % lidí. Společnost Microsoft se v průzkumu zaměřila především na to, jak fungují malé a střední firmy v jednotlivých zemích, s jakými problémy se setkávají ve svém podnikání a jak jejich práci ovlivňují nové technologie.

Když dojde na byznys, Češi nevidí svou budoucnost nijak zvlášť optimisticky. Důvěru v něj má jen 41 % majitelů a zaměstnanců českých firem do 250 zaměstnanců. Z mezinárodního srovnání Češi vycházejí jako druzí největší skeptici hned po Řecku (24 %), daleko za sousedními zeměmi, jako je Polsko (73 %), Německo (69 %) či Slovensko (66 %). „Tato skepse může souviset právě i s tím, že řada firem nemá dostatečně zpracovaný plán rozvoje,“ doplnil Ondřej Novodvorský.

Jen 14 % českých firem se rozhoduje o svých investicích do technologií strategicky

Ve světě, kde se zákazníci po inovacích dotazují sami, musí firmy neustále přicházet s novými službami a řešeními – a to se často neobejde bez využivání moderních technologií. To, že firma do IT investuje příliš málo, si myslí 51 % respondentů z ČR, opak si myslí 6 %. Přesto v příštích letech plánuje navýšit své investice do IT pouze 26 % českých firem.

Jen 14 % českých firem se přitom rozhoduje o svých investicích do technologií strategicky na pravidelných poradách o trendech na trhu a potřebách firmy. To je nejméně v Evropě. „V čase, kdy každá úspěšná firma musí být z podstaty digitální, je to alarmující. Poměrně velkou roli hrají v Česku i Evropě při rozhodování o technologiích v byznyse také diskuse s přáteli. Zaujal mě nadprůměrný vliv médií na rozhodování českých firem, a naopak menší vliv zákazníků a obchodních partnerů.  Dobrou zprávou ovšem je, že s růstem velikosti firmy roste význam kvalifikované diskuse o potřebách podniku,“ komentuje výsledek Novodvorský.

 

Digitální transformace očima českých firem

Pro čtyři české firmy z deseti znamená digitální transformace především přechod z „papíru“ na digitální formy práce (39 %).  Dobrou zprávou je, že téměř polovina (46 %) respondentů si pod digitální transformací představí automatizaci základních oblastí – tedy procesu řízení vztahů se zákazníky, aplikací či služeb pro finance, účetnictví a sledování skladových zásob či nástroje pro analýzu obchodních a tržních dat. To je na úrovni evropského průměru (50 %). Pro necelou čtvrtinu českých firem je digitalizace spojená s možností zaměstnanců pracovat odkudkoli (22 %).

Už dnes zažívají firmy nedostatek kvalifikované pracovní síly. Automatizace rutinních činností uvolní jejich stávajícím lidem ruce, aby se mohli věnovat tomu, co je pro úspěšný rozvoj firmy opravdu důležité. Digitální transformace nespočívá v bezhlavém zavádění technologií, podstata je v tom, že se s jejich pomocí změní firemní kultura, obchodní procesy a vůbec způsob fungování firmy,“ dodává Novodvorský. Dobrou zprávou je, že mezi českými malými a středními firmami panuje jednoznačná shoda v tom, že jim moderní technologie pomáhají a šetří čas (82 % oproti 78 % evropským)  a poskytují flexibilitu (72 %, shodně jako evropský průměr).

Cloud, ať už pro sdílení, spolupráci či jako infrastrukturu, využívají tři čtvrtiny (77 %) českých MSP.  Jeho obliba roste s velikostí firmy: mezi podniky do 10 zaměstnanců ho nemá celá třetina (33 %), u větších firem cloud chybí jen v necelé pětině. Zdaleka nejoblíbenější jsou řešení od Microsoftu – má je více než polovina firem, které používají cloud. I zde platí, že čím větší firma, tím více se spoléhá na profesionální, zabezpečené a vzájemně kompatibilní služby jako Office 365, Azure či OneDrive.

Online průzkum proběhl v 19 evropských zemích v období prosince 2016 až ledna 2017. Celkový počet respondentů 12,804, z toho 1000 v České republice. Zhruba po třetině byli respondenti z mikrofirem (1-9 pracovníků), malých (do 49 pracovníků) a středních (do 250) firem. Studie byla provedena ve spolupráci s Ipsos Mori a vedle kvantitativního průzkumu zahrnula i 20 hloubkových (etnografických) rozhovorů v deseti zemích vč. České republiky.

The post Sotva třetina českých firem má jasnou představu o své budoucnosti appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Windows 10 Creators Update přináší mnoho novinek, které Microsoft zapracoval na základě zpětné vazby od uživatelů. Připravili jsme pro vás 10 nejzajímavějších funkcí, o kterých mnoho uživatelů zatím neví. Tak schválně, o kolika z těchto funkcí slyšíte poprvé?

Podpora inkoustu v aplikacích Mapy a Fotky
V aplikaci Mapy můžete snadno měřit délku spojnice mezi jednotlivými body. Zajímá vás třeba přibližná délka vodního toku? V Mapách stačí kliknout na ikonu Panel nástrojů Windows Ink v pravé horní části aplikace, kliknout na ikonu Psaní dotykem (pro povolení kreslení prstem nebo myší, pokud nemáte digitální pero) a potom jenom nakreslit spojnici dvou bodů. Pomocí nástroje Kuličkové pero také lze do mapy vpisovat poznámky různou barvou.

 

 

 

 

 

 

 

V aplikaci Fotky můžete otevřít libovolnou fotku nebo video, kliknout na ikonu Kreslit a pomocí nástrojů na kreslení připsat rukou nebo myší poznámky.

Přehrávání v minimální režimu a nová klávesová zkratka pro výřez obrazovky.

Vybrané aplikace jako třeba Skype nebo Filmy a TV pořady umožňují přehrávat video v minimální režimu, kdy se obsah zobrazí v malém okně, které se zobrazuje vždy nahoře a lze jednoduše přesouvat. Můžete tak například pracovat a zároveň sledovat film, jednoduše stačí v aplikaci Filmy a TV pořady kliknout na ikonu Přehrát v minimálním režimu.

Ve Windows 10 Creators Update také přibyla nová klávesová zkratka pro pořízení výřezu obrazovky. Pomocí Windows + Shift + S můžete snadno myší pořídit výřez obrazovky, který se zkopíruje do schránky. Tímto způsobem jsme pořídili snímek videa přehrávaného na obrazovce v minimálním režimu:

Vytváření složek v nabídce Start

Když myší v nabídce Start přetáhnete jednu dlaždici přes druhou, vytvoří se automaticky složka s oběma dlaždicemi, která v sobě dokáže sdružit několik dlaždic různých aplikací a šetřit tak místo. Kliknutím na složku se pak zobrazí všechny dlaždice.

Export historie v aplikaci Malování 3D jako video
Aplikace Malování 3D umožňuje snadno vytvářet 3D objekty a kombinovat je s dvourozměrnými obrázky. Pomocí funkce Exportovat jako video můžete ostatním ukázat, jak vznikal váš výtvor. Stačí něco nakreslit (třeba vložit 3D objekt – např. rybu, přidat jí oko formou nálepky) a potom kliknout na ikonu Historie. Kliknutím na tlačítko „Exportovat jako video“ se vytvoří video zobrazující vaše kroky.

Microsoft Edge: Uložení karet bokem a náhledy karet
Prohlížeč Microsoft Edge umožňuje uložit si otevřené stránky a později se k nim vrátit. Při surfování stačí kliknout na tlačítko „Uložit tyto karty bokem“ v levé horní části prohlížeče, které uloží všechny aktuálně otevřené webové stránky. K těm se můžete kdykoli vrátit a znovu je otevřít.

Užitečné jsou i náhledy jednotlivých karet, které usnadňují uživatelům orientaci v otevřených stránkách. Stačí kliknout na tlačítko „Zobrazit náhled karet“.

Noční osvětlení pro klidnější spánek

Obrazovky počítačů vyzařují modré světlo, které vám v noci může bránit ve spánku. Pomocí funkce „Noční osvětlení“ můžete nastavit teplejší barvy obrazovky, aby si vaše unavené oči odpočinuly a snadněji se vám usínalo.  Funkci můžete zapnout pomocí aplikace Nastavení > Systém > Displej > Jas a barva > Noční osvětlení.

Herní režim a další nastavení pro hráče
Cílem Windows 10 je přinášet hráčům ty nejlepší možné herní zážitky. V aplikaci Nastavení přibyla v sekci Hraní řada možností pro hráče, které umožňují nastavení herního panelu, záznamu ze hry, živého vysílání hry a také zapnutí Herního režimu. Herní režim zajistí, že operační systém vyčlení spuštěné hře maximum dostupného výkonu.

Vysílání her
Ve Windows 10 se můžete snadno podělit s přáteli o svůj zážitek ze hry. Stačí spustit hru a pomocí klávesové zkratky Windows + G zobrazit Herní panel. Kliknutím na ikonu Vysílat můžete zahájit přímý přenos.

Centrum zabezpečení v programu Windows Defender

Windows Defender je nyní součástí aplikace Centrum zabezpečení v programu Windows Defender a disponuje integrovanou ochranou proti virům a dalším bezpečnostním hrozbám, a také nabízí možnosti pro rodiny pro zajištění bezpečnosti online. Navštivte Centrum zabezpečení v programu Windows Defender a uvidíte, jak systém Windows pomáhá chránit váš počítač.

Předčítání je nyní v češtině
Aplikace Předčítání (Narrator v anglické verzi a Moderátor ve slovenské verzi Windows) usnadňuje práci s počítačem osobám, které mají problémy se čtením. Program přečte text i další prvky na obrazovce, jako jsou tlačítka.

Předčítání můžete zapnout a vypnout pomocí Nastavení > Usnadnění přístupu > Předčítání > Poslouchání textu a ovládacích prvků na obrazovce.

The post 10 funkcí ve Windows 10 Creators Update, o kterých (pravděpodobně) nevíte appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Praha, 30. května 2017 –  Nedostatečná podpora ze strany rodičů je jeden z hlavních důvodů, proč české teenagerky svou budoucnost ve vědě a technologických oborech nevidí. Průzkum společnosti Microsoft ukázal, že dívky by o podporu rodiny stály, rodiče s nimi ale o těchto možnostech téměř nehovoří. 

Graf 1. Zeptali jsme se dívek (11-18): ‘Ohodnoťte v rozmezí od 1 do 5, do jaké míry souhlasíte s uvedeným tvrzením: Moji rodiče se mnou často hovoří o vědě a technologiích a povzbuzují mě, abych se těmto oborům věnovala.’ Další data najdete zde.

Jen každý čtvrtý otec (27 %) se s dcerou pravidelně baví o vědě a technologiích, u matek je to necelá třetina (32 %). V obou případech to je nejméně v Evropě. Česko je tak jediné ze zemí zapojených do průzkumu, kde většina rodičů s dcerami o uplatnění v těchto oborech nemluví (46 % otců a 40 % matek tak vůbec nečiní). Ukázal to průzkum nazvaný „Proč evropské dívky nechtějí studovat přírodopisné a technické obory?“, který Microsoft provedl ve dvanácti evropských zemí mezi 11 500 dívkami ve věku 11-18 let, z toho 500 z Česka 1.

Rodiče si možná vůbec neuvědomují, že jejich dcery mohou věda a technologie bavit a zajímat. Je to o to překvapivější, že téměř polovina českých dívek (44 %) v průzkumu uvedla, že jejich rodiče pracují právě v těchto oborech. Více než polovina dívek (52 %) by přitom o podporu rodičů v tomto směru stála. Rodiče mají na rozhodování dětí obrovský vliv a je škoda, když ani vědci, inženýři nebo vývojáři tento raný zájem nepomohou rozvinout,“ uvedla Lenka Čábelová, manažerka komunikace společnosti Microsoft. 

„Jako inženýrka a matka neustále povzbuzuji své tři dcery, aby se věnovaly studiu některého z technických či přírodovědných oborů. Jsou sice ještě malé, ale už teď vím, že to nebude snadný úkol – třeba si nenajdou ve třídě kamarádky, nemusí rozumět vtipům spolužáků a mohou si mezi nimi připadat „zvláštní“. Pro překonání společenských bariér, které ženy odrazují od studia a uplatnění v technických oborech, bude třeba provést opravdu velké změny v našem přístupu a kultuře. Je proto stále důležitější, aby ženy, které se v technických oborech dostaly až na vrchol, podporovaly a inspirovaly další, a pomohly tak nejen vytvořit novou generaci ženských lídrů, ale také aktivně vedly k zájmu o vědu a techniku i mladé dívky,“ říká Tanja Vainio, generální ředitelka společnosti ABB.

Rodiče a dcery pod tíhou stereotypů

Češky přikládají velkou váhu tomu, aby výuka v uvedených předmětech akcentovala praktickou stránku věci a možnosti využití v reálném životě a současně, aby příklady v těchto předmětech nebyly šité na míru jen chlapcům. „České dívky v evropském srovnání stále nadprůměrně nahlížejí vědu a technologie jako mužskou doménu  kupříkladu když se řekne věda, šesti z deseti dívek (59 %) u nás se automaticky vybaví muž, což je o jedenáct procent více než je evropský průměr,“ komentuje výsledky průzkumu Biljana Weber, generální ředitelka Microsoft Česká republika a Slovensko.

Pod vlivem často neuvědomělých stereotypů a vzorců ve výchově a vzdělávání se boj o ženské vědecké a technologické talenty v Česku svádí i v rovině jejich sebevědomí. Průzkum Microsoftu odhalil, že jsou to právě české a slovenské dívky, které se v Evropě nejvíce potýkají s předsudky v oblasti svého uplatnění v daných oborech. Vůči tvrzení, že nikdy nebudou ve vědě a technologiích tak dobré jako muži, se v něm vymezilo jen 42 % českých respondentek, což je nejméně v Evropě.

Problém je, že dívky si samy sebe nedokáží představit v rolích vývojářek, programátorek či administrátorek, protože nikoho takového neznají. Aby se oblast technologií více otevřela i ženským talentům, je potřeba představit pozitivní vzory, které postupně přitáhnou další dívky. To je ale stále jen začátek  největší kus energie pak investujeme do jejich vzdělávání,“ řekla Dita Přikrylováředitelka neziskové organizace Czechitas.

Z průzkumu rovněž vyplývá, že k nápravě současného stavu by také přispělo, kdyby muži a ženy měli v přírodovědných a technologických oborech stejné podmínky uplatnění a byli zaměstnáváni rovnou měrou. 60 % mladých Češek v průzkumu odpovědělo, že tento fakt by měl výrazně pozitivní efekt na plánování jejich kariéry v uvedených oborech.

Kdybyste se rozhodovaly o studiu vědy a technologií, o čí podporu byste stály?

 1. Učitelé (59 %)
 2. Ženy pracující ve vědě a technologiích (56 %)
 3. Renomované vědecké instituce (54 %)
 4. Rodiče (52%)
 5. Přátelé (51 %)
 6. Uznávaní vědci a vědkyně (45 %)
 7. Celebrity (22 %)

Výsledkům průzkumu společnosti Microsoft „Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie?“ se věnuje stránka Proč evropské dívky nechtějí studovat přírodopisné a technické obory? i zpráva Dívky brzy a rychle ztrácí zájem o vědu a technologie. Česko tím přichází o talenty.

Poznámky

1 Průzkum společnosti Microsoft zahrnul dvanáct evropských zemí: Českou republiku, Belgii, Finsko, Francii, Itálii, Irsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovensko a Velkou Británii. Výsledkem je studie, která podle dostupných informací svým detailním vhledem do dané oblasti nemá v Evropě obdoby.

STEM: Pro účely výzkumu byl pojem STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) definován (a účastnicím průzkumu vysvětlen) jako přírodní vědy (včetně biologie a medicíny), technologie, inženýrství (včetně designu) a matematika.

The post Vědkyně nebo ajťačka? Čeští rodiče o takových povoláních s dcerami nemluví. appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Praha, 18. dubna 2017 – Zástupci českého neziskového sektoru se ve čtvrtek setkali v Praze na výroční konferenci o moderních technologiích Microsoft NGO Day, kde Microsoft ocenil tři neziskové organizace za jejich inovativní přístup k technologiím. Vítězi letošního ročníku NGO Awards se stal Domov Sue Ryder za projekt Za babičkou na cloudu, který využívá aplikace Office 365 pro jednodušší spolupráci pracovníků terénní sociální služby, aplikace Záchranka, která pro webové rozhraní využívá Microsoft Azure, a nakonec organizace Tamtamy, jejíž neslyšící pracovníci komunikují díky Skypu mnohem snáze mezi sebou i s kolegy, kteří znakovou řeč neovládají.

Microsoft vzdělává neziskové organizace

Už podeváté pozvala společnost Microsoft do svého sídla zástupce neziskového sektoru na sérii interaktivních prezentací a workshopů o moderních technologiích v rámci tradičního Dne pro neziskové organizace. Účastníci měli možnost seznámit se s nabídkou produktů a aplikací, které Microsoft neziskovým organizacím poskytuje buď zcela zdarma, nebo za symbolickou cenu. Prakticky vedené semináře pomohly neziskovým organizacím s pochopením a využitím jednotlivých aplikací, efektivnějším projektovým řízením v cloudu, nebo s otázkami implementace jednotlivých řešení.

Dá se říct, že ve středoevropském kontextu patří české neziskovky k jedněm z nejprogresivnějších, nových technologií se nebojí a jsou ochotní se vzdělávat, což ukázala i tradičně vysoká účast na Microsoft NGO Day,uvedla Lenka Čábelová, manažerka komunikace ve společnosti Microsoft. Prostřednictvím programu Techsoup se snažíme zpřístupnit zdarma špičkové technologie právě neziskovým organizacím, které by k nim jinak měly jen omezený přístup. Od listopadu je v nabídce pro neziskovky i náš vlajkový produkt Microsoft Azure,dodává Lenka Čábelová.

Ceny pro inovativní neziskovky

Druhý ročník soutěže Microsoft NGO Awards přilákal celkem 16 neziskových organizací, které přihlásily své projekty v kategoriích Pomoc cílové skupině a Neziskovka v cloudu. Členové poroty z Microsoftu, TechSoupu, Neziskovek.cz a Hospodářských novin neměli jednoduchý úkol, protože všechny přihlášené projekty byly velmi kvalitní. Ceny v podobě tabletů s Windows 10 věnovaných firmou Alza.cz a kurzů od Neziskovek.cz si odnesly tři vítězné organizace.

Nesmírně prospěšná aplikace Záchranka, která za necelé dva roky na trhu pomohla 750 lidem a v mobilu ji má kolem 350.000 uživatelů mobilních telefonů, získala absolutně nejvyšší počet bodů ze všech hodnocených projektů. Aplikace Záchranka dokáže velice přesně určit a zaslat zdravotníkům lokaci, kde se zraněný nachází, a výrazně tak usnadňuje komunikaci se záchrannou službou. Je nesmírně užitečná i pro lidi se sluchovým handicapem, kteří by se jen těžko dovolali na tísňovou linku. Díky webovému rozhraní můžeme pomoct i tam, kde je těžko dostupný signál, a tím i ztížená možnost si aplikaci stáhnout, např. v horském terénu,vysvětluje Filip Maleňák z aplikace Záchranka.

Průkopnické využití cloudových služeb sociálními pracovníky v terénní péči Domova Sue Ryder získalo nejvíce bodů v kategorii Kancelář v cloudu. Při péči o klienty s Alzheimerovou demencí je nesmírně důležité, aby měl každý pečovatel aktuální informace o stavu klienta. Díky důslednému používání aplikací Office 365 jsou tyto informace neustále aktualizovány a dostupné doslova na jedno kliknutí na jakémkoli zařízení, ať už je to stolní počítač v kanceláři, nebo tablet či chytrý telefon v terénu. Díky bezpečnosti cloudového řešení se navíc nemusíme bát, že by citlivé údaje unikly na veřejnost, uvedla uvedla Ľudmila Pospíšilová ze Sue Ryder.

Zvláštní cenu společnosti Microsoft získala organizace Tamtamy za inovativní využití Skypu pro komunikaci s neslyšícími. „Mezi našimi uklízečkami máme i řadu neslyšících osob. Zpočátku jsme řešili, jak s nimi komunikovat. Neslyšící totiž nemůže jednoduše vzít telefon a zavolat. Komunikační bariéry nakonec překonal Skype. Díky Skype v mobilu nám uklízečka může kdykoliv napsat, poslat fotku pracoviště nebo dokonce využít služeb tlumočení do znakového jazyka,“ říká ředitelka organizace Mirka Kroupová. „Po Skype se věci lépe vysvětlují a na rozdíl od placených služeb telefonních operátorů je komunikace zdarma,“ shrnuje výhody komunikace po Skypu Kroupová.

The post Druhý ročník Microsoft NGO Awards ukázal, že neziskovkám nejsou moderní technologie cizí appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Praha, 12. dubna 2017 – Rozsáhlý průzkum společnosti Microsoft ukazuje, že máme pouhé dva roky na to, abychom české dívky nadchli pro vědu a technologie. Ve srovnání s jinými evropskými státy je zájem dívek v Česku o matematiku, fyziku, chemii, přírodovědu a informatiku od počátku nižší a mnohem rychleji opadá. Průzkum nazvaný Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie? provedl Microsoft v jedenácti evropských zemí mezi 11 500 dívkami ve věku 11-18 let, z toho 500 z Česka. Průzkum hledá odpověď na otázku, proč se ženy věnují přírodovědným a technickým oborům1 v mnohem menší míře než muži.

To, že zájem o vědu a technologie u teenagerek klesá, bylo zřejmé už dříve. Kdy přesně se ale začíná vytrácet? „České dívky tyto předměty nejvíce baví ve dvanácti letech, už ve třinácti ale začne jejich zájem prudce klesat. Mezi třináctým a patnáctým rokem, což je klíčové období pro výběr střední školy, baví české dívky přírodní vědy a informatika nejméně v celé Evropě,“ uvedla Lenka Čábelová, manažerka komunikace společnosti Microsoft.Dívky nevidí dostatečně silnou vazbu těchto předmětů k jejich každodennímu životu, chybí jim podpora rodičů a učitelů a také dostatek vzorů pro uplatnění v budoucím životě.

Ohledně propadu zájmu dívek se nabízí hypotéza, že jedním z důvodů je přechod z prvního na druhý stupeň školy. To s sebou nese zásadní proměnu prostředí, stylu výuky, střídání učitelů, zvýšených nároků na žáky a do toho všeho ještě přichází změny v procesu dospívání a osobnostního rozvoje, jako je puberta, potřeba smysluplnosti, zájem sám rozhodovat či vymezování se vůči autoritám,“ komentuje výsledek Ondřej Neumajer, konzultant MŠMT pro realizaci Strategie digitálního vzdělávání ČR. Tuto hypotézu podle něj částečně podporuje i to, že na Slovensku nastává pokles zájmu o rok dříve, tedy ve dvanácti letech – první stupeň zde totiž končí čtvrtým ročníkem, zatímco v ČR trvá až do pátého ročníku.


Graf 1. Zeptali jsme se dívek (11-18) a mladých žen (19-30): ‘Ohodnoťte v rozmezí od 1 do 5: za jak zajímavé považujete STEM předměty a v jakém věku jste si to uvědomily?’

V celoevropském srovnání se nejdříve o vědu a technologii začínají zajímat dívky v Rusku (v deseti letech). V Polsku zájem začíná také až ve dvanáctém roce, ale výrazně stoupá až do šestnácti let věku a nikdy neklesne pod evropský průměr. Zatímco společnost, učitelé a rodiče mají v Evropě průměrně čtyři až pět let na to, aby dokázali využít zájmu dívek o tyto důležité předměty, v Česku jsou to jen necelé dva roky. Navíc už na pomyslné startovní čáře, kolem dvanácti let, mají české dívky zájem o vědu a technologie nižší než jejich evropské vrstevnice. Výsledky evropského průzkumu včetně interaktivní infografiky najdete zde.

Můžeme si dovolit ztrácet další talenty?

Ženy tvoří jen 20 % absolventů oboru informatiky v Evropě2 , v České republice je to 16 % 3. V IT kupříkladu pracuje jen pouhých 9 % 4 Češek, evropský průměr je 16 %. Výrazně nižší podíl žen v oboru technologií představuje obrovský nevyužitý potenciál a jeden z hlavních problémů jak pro současný, tak budoucí trh práce: Evropa může podle Evropské komise 5 v roce 2020 čelit nedostatku až 900 tisíc lidí s pokročilými digitálními dovednostmi.

Logické uvažování, tzv. počítačové myšlení a pokročilé digitální dovednosti jsou stále důležitějším předpokladem pro úspěch ve většině oborů a pozic, nejen v technické oblasti. Nízký zájem dívek o vědu a technologie tak může hrát negativní roli v jejich budoucím uplatnění na pracovním trhu. Kultivování zájmu dívek o přírodovědné a technické předměty a jejich zájem o kariéru v těchto oborech navíc znamená nejenom vytváření jistější pracovní příležitosti pro příští generaci, ale také jasný impuls pro ekonomiku. Pokud by v digitálním sektoru pracovního trhu pracovalo stejné množství žen, jako je zde dnes mužů, roční HDP Evropské unie by vzrostlo o 9 miliard eur6.

Postoje ke světu se formují už od nejmladších let. Možná více než jinde je u nás ovlivňují silné genderové stereotypy a předsudky generací rodičů, prarodičů a učitelů. Děti sledují dění ve světě nás dospělých a vytváří si očekávání a sny o vlast budoucí životní a pracovní kariéře. A už na střední škole je u nás většinou nevratně přehozena výhybka kolejí, které dívky zavedou do jiných profesí než chlapce,“ vysvětluje ekonom Daniel Münich z akademického think tanku IDEA při CERGE-EI. Podle Münicha i proto český trh práce v řadě ohledů vykazuje jedny z největších rozdílů mezi muži a ženami v rámci třiceti nejvyspělejších zemí světa. „Od školství přes regulace na trhu práce mnohdy tyto rozdíly ze setrvačnosti a neznalosti ještě zbytečně podporujeme“.

„Ač byly ženy průkopnicemi počítačové vědy – například první počítačový algoritmus navrhla a napsala před dvěma sty lety Ada Lovelaceová – dnes tato oblast více oslovuje muže. V Microsoftu dlouhodobě podporujeme zapojení žen do technologií, protože je to důležité pro ně, pro IT společnosti i pro ekonomiku jako celek. Máme řadu projektů, jejichž cílem je ukázat dívkám a ženám, že pomocí technologií mohou měnit svět, a to v jakémkoli oboru. Nejdůležitější je začít bouráním předsudků a stereotypů, které v této oblasti existují,“ uvedla Biljana Weber, generální ředitelka společnosti Microsoft Čes republika a Slovensko.

Příběhy českých dívek, které se věnují programování:

“Když řeknu, že programuju, všichni se diví,” říká sedmnáctiletá Helena Havelková
„Liším se a jsem na to pyšná,“ říká Tereza Hrbková, studentka, pro kterou se IT stalo vášní

Poznámky

1 Průzkum společnosti Microsoft zahrnul jedenáct evropských zemí: Českou republiku, Finsko, Francii, Itálii, Irsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovensko a Velkou Británii.
Výsledkem je studie, která podle dostupných informací svým detailním vhledem do dané oblasti nemá v Evropě obdoby.
2 OECD Gender Data Portal, Where are tomorrow’s female scientists?
3 Český statistický úřad Studenti a absolventi vysokoškolského studia v oboru informatika
4 Český statistický úřad ICT odborníci
5 European Commission Digital skills, jobs and the need to get more Europeans online
6 European Commision https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
STEM: Pro účely výzkumu byl pojem STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) definován (a účastnicím průzkumu vysvětlen) jako přírodní vědy (včetně biologie a medicíny),
technologie, inženýrství (včetně designu) a matematika.

The post Dívky brzy a rychle ztrácí zájem o vědu a technologie. Česko tím přichází o talenty. appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Praha, 12. dubna 2017 – Rozsáhlý průzkum společnosti Microsoft ukazuje, že máme pouhé dva roky na to, abychom české dívky nadchli pro vědu a technologie. Ve srovnání s jinými evropskými státy je zájem dívek v Česku o matematiku, fyziku, chemii, přírodovědu a informatiku od počátku nižší a mnohem rychleji opadá. Průzkum nazvaný Proč evropské dívky nemají rády vědu a technologie? provedl Microsoft v jedenácti evropských zemí mezi 11 500 dívkami ve věku 11-18 let, z toho 500 z Česka. Průzkum hledá odpověď na otázku, proč se ženy věnují přírodovědným a technickým oborům1 v mnohem menší míře než muži.

To, že zájem o vědu a technologie u teenagerek klesá, bylo zřejmé už dříve. Kdy přesně se ale začíná vytrácet? „České dívky tyto předměty nejvíce baví ve dvanácti letech, už ve třinácti ale začne jejich zájem prudce klesat. Mezi třináctým a patnáctým rokem, což je klíčové období pro výběr střední školy, baví české dívky přírodní vědy a informatika nejméně v celé Evropě,“ uvedla Lenka Čábelová, manažerka komunikace společnosti Microsoft.Dívky nevidí dostatečně silnou vazbu těchto předmětů k jejich každodennímu životu, chybí jim podpora rodičů a učitelů a také dostatek vzorů pro uplatnění v budoucím životě.

Ohledně propadu zájmu dívek se nabízí hypotéza, že jedním z důvodů je přechod z prvního na druhý stupeň školy. To s sebou nese zásadní proměnu prostředí, stylu výuky, střídání učitelů, zvýšených nároků na žáky a do toho všeho ještě přichází změny v procesu dospívání a osobnostního rozvoje, jako je puberta, potřeba smysluplnosti, zájem sám rozhodovat či vymezování se vůči autoritám,“ komentuje výsledek Ondřej Neumajer, konzultant MŠMT pro realizaci Strategie digitálního vzdělávání ČR. Tuto hypotézu podle něj částečně podporuje i to, že na Slovensku nastává pokles zájmu o rok dříve, tedy ve dvanácti letech – první stupeň zde totiž končí čtvrtým ročníkem, zatímco v ČR trvá až do pátého ročníku.


Graf 1. Zeptali jsme se dívek (11-18) a mladých žen (19-30): ‘Ohodnoťte v rozmezí od 1 do 5: za jak zajímavé považujete STEM předměty a v jakém věku jste si to uvědomily?’

V celoevropském srovnání se nejdříve o vědu a technologii začínají zajímat dívky v Rusku (v deseti letech). V Polsku zájem začíná také až ve dvanáctém roce, ale výrazně stoupá až do šestnácti let věku a nikdy neklesne pod evropský průměr. Zatímco společnost, učitelé a rodiče mají v Evropě průměrně čtyři až pět let na to, aby dokázali využít zájmu dívek o tyto důležité předměty, v Česku jsou to jen necelé dva roky. Navíc už na pomyslné startovní čáře, kolem dvanácti let, mají české dívky zájem o vědu a technologie nižší než jejich evropské vrstevnice. Výsledky evropského průzkumu včetně interaktivní infografiky najdete zde.

Můžeme si dovolit ztrácet další talenty?

Ženy tvoří jen 20 % absolventů oboru informatiky v Evropě2 , v České republice je to 16 % 3. V IT kupříkladu pracuje jen pouhých 9 % 4 Češek, evropský průměr je 16 %. Výrazně nižší podíl žen v oboru technologií představuje obrovský nevyužitý potenciál a jeden z hlavních problémů jak pro současný, tak budoucí trh práce: Evropa může podle Evropské komise 5 v roce 2020 čelit nedostatku až 900 tisíc lidí s pokročilými digitálními dovednostmi.

Logické uvažování, tzv. počítačové myšlení a pokročilé digitální dovednosti jsou stále důležitějším předpokladem pro úspěch ve většině oborů a pozic, nejen v technické oblasti. Nízký zájem dívek o vědu a technologie tak může hrát negativní roli v jejich budoucím uplatnění na pracovním trhu. Kultivování zájmu dívek o přírodovědné a technické předměty a jejich zájem o kariéru v těchto oborech navíc znamená nejenom vytváření jistější pracovní příležitosti pro příští generaci, ale také jasný impuls pro ekonomiku. Pokud by v digitálním sektoru pracovního trhu pracovalo stejné množství žen, jako je zde dnes mužů, roční HDP Evropské unie by vzrostlo o 9 miliard eur6.

Postoje ke světu se formují už od nejmladších let. Možná více než jinde je u nás ovlivňují silné genderové stereotypy a předsudky generací rodičů, prarodičů a učitelů. Děti sledují dění ve světě nás dospělých a vytváří si očekávání a sny o vlast budoucí životní a pracovní kariéře. A už na střední škole je u nás většinou nevratně přehozena výhybka kolejí, které dívky zavedou do jiných profesí než chlapce,“ vysvětluje ekonom Daniel Münich z akademického think tanku IDEA při CERGE-EI. Podle Münicha i proto český trh práce v řadě ohledů vykazuje jedny z největších rozdílů mezi muži a ženami v rámci třiceti nejvyspělejších zemí světa. „Od školství přes regulace na trhu práce mnohdy tyto rozdíly ze setrvačnosti a neznalosti ještě zbytečně podporujeme“.

„Ač byly ženy průkopnicemi počítačové vědy – například první počítačový algoritmus navrhla a napsala před dvěma sty lety Ada Lovelaceová – dnes tato oblast více oslovuje muže. V Microsoftu dlouhodobě podporujeme zapojení žen do technologií, protože je to důležité pro ně, pro IT společnosti i pro ekonomiku jako celek. Máme řadu projektů, jejichž cílem je ukázat dívkám a ženám, že pomocí technologií mohou měnit svět, a to v jakémkoli oboru. Nejdůležitější je začít bouráním předsudků a stereotypů, které v této oblasti existují,“ uvedla Biljana Weber, generální ředitelka společnosti Microsoft Čes republika a Slovensko.

Příběhy českých dívek, které se věnují programování:

“Když řeknu, že programuju, všichni se diví,” říká sedmnáctiletá Helena Havelková
„Liším se a jsem na to pyšná,“ říká Tereza Hrbková, studentka, pro kterou se IT stalo vášní

Poznámky

1 Průzkum společnosti Microsoft zahrnul jedenáct evropských zemí: Českou republiku, Finsko, Francii, Itálii, Irsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovensko a Velkou Británii.
Výsledkem je studie, která podle dostupných informací svým detailním vhledem do dané oblasti nemá v Evropě obdoby.
2 OECD Gender Data Portal, Where are tomorrow’s female scientists?
3 Český statistický úřad Studenti a absolventi vysokoškolského studia v oboru informatika
4 Český statistický úřad ICT odborníci
5 European Commission Digital skills, jobs and the need to get more Europeans online
6 European Commision https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
STEM: Pro účely výzkumu byl pojem STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) definován (a účastnicím průzkumu vysvětlen) jako přírodní vědy (včetně biologie a medicíny),
technologie, inženýrství (včetně designu) a matematika.

The post Dívky brzy a rychle ztrácí zájem o vědu a technologie. Česko tím přichází o talenty. appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Praha,  30. března 2017 – Přestože od úmrtí nizozemského malíře Rembrandta letos uběhne 348 let, jeho dílo stále ještě není uzavřené. S využitím technologií pro zpracování velkého množství dat bylo totiž možné zanalyzovat celou jeho tvorbu a navrhnout, jak by vypadal jeho další obraz, pokud by žil a mohl ho namalovat. Partnerem iniciativy The Next Rembrandt je i společnost Microsoft, která spolu s ING Bank, J. Walter Thompson Amsterodam, Delft University of Technology a muzei Mauritshuis a Het Rembrandthuis oživila umění jednoho z největších světových malířů. Právě společnost Microsoft počítačem vytvořený obraz v těchto dnech poprvé představila v Praze.

V rámci projektu bylo ve 3D naskenováno všech 346 známých Rembrandtových obrazů a s využitím cloudových služeb Microsoft Azure, systému pro rozeznání obličejů a detailní analýzy výtvarné techniky byla všechna díla důkladně prozkoumána – například z pohledu kompozice obrazu, hloubky a textury malby, z pohledu objektu na obrazu a mnoho dalšího. Následně použitá řešení vytvořila ze získaných dat další obraz – portrét muže v černém oblečení ze 17. století s bílým límcem a kloboukem. Nový obraz tvoří více než 148 milionů bodů (pixelů) a využívá 168 263 dílčích částí z již existujících obrazů. Obraz následně vytiskla speciální 3D tiskárna s využitím UV inkoustu.

„Nové dílo smazává hranice mezi uměním a technologiemi,“ říká Lenka Čábelová, manažerka komunikace ve společnosti Microsoft, a dodává, že podobu obrazu se podařilo odhadnout díky pokročilé analýze velkých dat. „Nezáleží, zda analyzujeme čísla, nebo barvy a tahy štětcem. Dnešní technologie dokáží do detailu prozkoumat a vyhodnotit i umělecká díla a s nasbíranými materiály dále pracovat. Je tak už jen na nás, k čemu chceme možnosti moderních technologií využít.“

Celý projekt trval zhruba 18 měsíců a v dubnu 2016 vyvrcholil odhalením obrazu v Amsterdamu. Podobnou techniku je nyní možné využít i pro analýzu a následnou tvorbu obrazů dalších umělců. Nové perspektivy netradičního zpracování dat se rovněž otevírají v reálném byznyse. Příkladem aplikace postavené na pokročilých nástrojích strojového učení a umělé inteligence je technologie české firmy Neuron soundware, která se využívá pro odhalování poruch strojů podle jejich zvuku.

Další inspirativní příklady aplikací ze světa i z Česka najdete v publikaci Cloud pro lepší svět.

„Nový Rembrandt“ v číslech:

 • 346 obrazů
 • 150 GB dat
 • > 500 hodin renderování nového díla
 • 148 milionů pixelů, které vytvořily nový obraz

Další informace o projektu Next Rembrandt najdete zde

https://news.microsoft.com/europe/features/the-next-rembrandt-blurring-the-lines-between-art-technology-and-emotion-2/#sm.0001o64m351162daqv65ggo6joptj

https://www.nextrembrandt.com/

Podklady ke stažení jsou k dispozici zde.

„Nové dílo smazává hranice mezi uměním a technologiemi,“ říká Lenka Čábelová, manažerka komunikace ve společnosti Microsoft.

               

The post “Nový Rembrandt” byl představen v Praze appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Kreativita dodává inspiraci vynálezcům, architektům, učitelům, podnikatelům, vývojářům a studentům k myšlenkám a vynálezům, které zlepšují svět. V dnešní době si lidé cení kreativitu více než kdy jindy, díky ní stojíme na vrcholu nové vlny poznání a pokroku.

Aktualizace Creators Update je navržena tak, aby probudila tvůrce v každém z nás. To znamená, že každý může snít svůj sen, ať už se jedná o založení vlastní firmy, vytvoření nového produktu, vývoje a streamování her nebo vytvoření zcela nového světa v Minecraftu a smíšené realitě. Chceme, aby Windows byl prostředím, kde rádi tvoříte nové věci s pomocí nástrojů, které vám pomohou zanechat na tomto světě stopu.

Windows 10 Creators Update bude uvolněn 11. dubna

Proto jsem rád, že mohu dnes oznámit: nová aktualizace Windows 10 – Creators Update – bude uvolněna 11. dubna. Creators Update je navržen tak, aby každému přinesl kreativitu, 3D a smíšenou realitu a umožnil každému hráči streamovat hry. Kromě kreativity přináší aktualizace nové funkce pro prohlížeč Microsoft Edge a další nástroje pro zabezpečení a ochranu soukromí. Ať už Windows 10 aktivně používáte, nebo se teprve porozhlížíte po novém zařízení s Windows 10, zde je několik novinek, které Creators Update přináší.

3D a smíšená realita pro každého

S novým Malováním 3D je vytváření 3D objektů hračka.

Až dosud byla většina z nás omezena v tvoření na dvojrozměrný svět, ale svět ve kterém žijeme, má více dimenzí. Díky 3D můžeme lépe vyjádřit své myšlenky, rychleji se učit, protože 3D realita mnohem věrněji odráží svět okolo nás. Odvětví 3D poroste podle odhadů do roku 2020 o 62 %, proto chceme pomoci každému, aby mohl díky Creators Update zachytit realitu, vytvářet a sdílet ve 3D.

Windows je přirozeným místem pro kreativitu, původní Malování je s 100 miliony uživatelů jedním z nejoblíbenějších kreativních aplikací na světě. Díky Creators Update můžete v novém Malování 3D vytvářet 3D objekty, jednoduše měnit barvy, přidávat nálepky nebo měnit 2D objekty v trojrozměrná umělecká díla. Remix3D.com nabízí předpřipravené 3D objekty ve stále se rozrůstající online knihovně a vy můžete stejně dobře sdílet v rámci této kreativní komunity vlastní 3D výtvory.

Windows 10 Creators Update stírá hranice mezi reálným a virtuálním světem. Acer, ASUS, Dell, HP a Lenovo začnou v průběhu tohoto roku prodávat první brýle pro smíšenou realitu ve Windows v ceně od 299 dolarů. Tyto brýle budou mít zabudované senzory přinášející pokročilé zážitky, jednoduché nastavení a volný pohyb bez nutnosti zabudování externích značek a senzorů na zdi. S těmito zařízeními vyniknou nové aplikace pro smíšenou realitu ve Windows, které právě vytvářejí vývojáři pomocí nástrojů dostupných v sadě pro vývojáře Windows Mixed Reality.

Dívejte se, zapojte se, chatujte a zažijte interakci v reálném čase díky Beamu

Streamování je nově zabudováno přímo ve Windows. Nyní můžete bez námahy streamovat svou hru. Stačí stisknout Windows + G, kliknout na Vysílat a začít streamovat na Beam bez nutnosti dalšího přihlašování.

Je naším závazkem udělat z Xboxu to nejlepší místo pro vytváření a hraní her napříč zařízeními s Windows 10 na konzolí Xbox One. Proto spojujeme hráče na konzolích Xbox i na PC pomocí Xbox Live a funkcí jako Xbox Play Anywhere, což vám umožňuje zakoupit si hru jen jednou a hrát ji jak na konzoli Xbox, tak na počítači s Windows 10.

S Creators Update přinášíme více možností, jak hrát, zapojit se, sdílet a užívat si hry na Windows 10 a Xbox One. Beam umožní všem hráčům streamovat své hry, stát se součástí hráčské komunity a zapojit se v reálném čase bez nutnosti použít další hardware nebo software. Díky Beamu už nemusíte utkání v
elektronických sportech jen sledovat, ale můžete chatovat, zažít interakci a účastnit se dění společně s ostatními streamery a komunitou.

Integrace Beamu umožňuje streamování a sledování her na Xbox Live a interakci s vašimi oblíbenými streamery v reálném čase, bez nutnosti dalšího hardwaru nebo softwaru. Funkce Herní režim (Game Mode) zajistí nejlepší možný hráčský zážitek na Windows 10 tím, že vyhradí více výkonu grafiky a procesoru právě na hraní hry. Jakmile zapnete Herní režim, bude jej možné využít pro jakoukoli hru.

Více informací najdete na microsoft.com/family.

Microsoft Edge je rychlejší a bezpečnější  

POPISEK: Nastavte si náhledy stránek pro jednodušší přístup. Microsoft Edge je zároveň podporuje čtení elektronických knih.

Čím dál tím více času trávíme na internetu, proto jsme navrhli pro Windows 10 ten nejlepší prohlížeč – Microsoft Edge. Lidé používají Microsoft Edge, protože je bezpečnější a rychlejší než Chrome a přitom šetří baterii počítače. Microsoft Edge blokuje o 9 % více phishingových stránek a o 13 % více malwaru než Chrome* – pomáhá tak chránit vaši identitu a informace. Rychlost je důležitá a podle vlastních měřítek Googlu je Microsoft Edge rychlejší než Chrome.** A konečně Microsoft Edge šetří výdrž baterie, takže můžete streamovat videa o 1,5 hodiny déle bez nabití než na Chrome.***

Ale to není všechno. Součástí Windows 10 Creators Update jsou nové funkce prohlížeče Microsoft Edge, jako je podpora čtení elektronických knih. Je to jediný browser, který přehrává videa na Netflixu a TV programy v rozlišení 4K Ultra HD TV ****.

Od lepšího spánku k jednoduchému rozhodování o délce času, které děti stráví u počítače

Někdy vás potěší ze všeho nejvíc maličkost. V Creators Updatu je spousta skvělých novinek a funkcí, které vznikly na základě vaší zpětné vazby.

Funkce Noční osvětlení (Night light) vám pomůže lépe spát omezením modrého světla vyzařovaného obrazovkou. Tato funkce vám pomůže večer snáze usnout v případě, že pracujete do noci. Uživatelé smartphonů si tuto funkci oblíbili a nyní jes Creators Update dostupná i na Windows 10.

Funkce minitaturní zobrazení náhled vám umožní nechat si náhled malého okna na obrazovce, ať už na počítači děláte cokoli. Můžete tak najednou sledovat svůj oblíbený seriál, pokračovat v konverzaci na Skypu nebo poslouchat hudbu bez ohledu na tom, na čem právě pracujete.

S Windows 10 Creators Update naleznou rodiče zvyklí na režim omezení času stráveného na počítači podobnou funkci i v Xbox One. S touto funkcí mohou rodiče určit, kolik času děti stráví hraním na počítači s Windows 10 nebo na konzoli Xbox One, což je další pomoc pro všechny z vás, kteří chtějí mladšímu členu rodiny připomenout, že už dnes strávil hraním Forza Horizon 3 dost času. Díky této novince mohou rodiče každému dítěti určit jejich maximální „denní dávku” hraní, po jejímž uplynutí budou automaticky odhlášeni. K nastavení limitů přejděte na account.microsoft.com/family, přihlaste se svým rodinným účtem a vyberte dobu používání zařízení (Screen time) pro účet vašeho dítěte.

Pokud spárujete svůj iPhone, Android nebo Windows Phone s PC, pak pomocí funkce Windows Hello počítač pozná, že jste se od něj vzdálili a automaticky se zamkne. Funkce automatického zamykání funguje v kombinaci s chytrým telefonem, fitness náramkem nebo jinými zařízeními, které spárujete s počítačem s Windows 10.

Další vylepšení v oblasti zabezpečení a ochrany soukromí

Nový vzhled Centra zabezpečení programu Windows Defender ve Windows 10 Creators Update přehledně informuje o zabezpečení, zdraví a připravenosti vašeho zařízení čelit hrozbám na internetu.

Zákazníci jako MARS, Adventist Health Systems a Australian Department of Human Services používají Windows 10, protože jde o platformu s nejpokročilejším zabezpečením pro organizace. Firmy i spotřebitelé potřebují pokročilé zabezpečení, protože odborníci na IT bezpečnost sledují rostoucí trend obtížně detekovatelného malwaru a ransomware, proti němuž se dá obtížně bojovat a zařízení zabezpečit, což vystavuje každého z nás bezpečnostnímu riziku. Ve Windows 10 jsme vybudovali robustní zabezpečení, které vás pomůže ochránit před těmito hrozbami, ať už brouzdáte na internetu, posíláte e-maily nebo ukládáte soubory do cloudu.

Creators Update nabízí novou službu sledování úrovně vašeho zabezpečení v Centru zabezpečení programu Windows Defender. Přináší jednoduchý přehled možností zabezpečení na jednom místě – vše od antiviru přes sítě a bránu firewall, informace o výkonu a zdraví vašeho zařízení, kontroly zabezpečení vašich aplikací a prohlížeče až po nastavení zabezpečení uživatelských účtů v rodině. A je toho ještě více. Poradce o stavu zařízení vám podá informaci o zdraví vašeho zařízení. Nová nastavení vám dávají větší kontrolu nad instalací aplikací. Firemním zákazníkům Creators Update přináší další nové nástroje a možnosti, které pomáhají zjednodušit IT, až už se jedná o nasazení, správu a podporu zařízení s Windows 10, a zároveň zabránit bezpečnostním hrozbám.

Na vašem soukromí nám velmi záleží, proto díky Creators Update můžete snáze měnit nastavení ochrany soukromí ve Windows 10 a dalších službách pomocí nového způsobu nastavení, které vám umožní vybrat si preference podle vašich potřeb. Nový řídicí panel týkající se ochrany soukromí vám umožní mít přehled o různých službách od společnosti Microsoft a nastavovat příslušné možnosti.

Creators Update se začne uvolňovat na zařízení s Windows 10 v úterý 11. dubna postupně tak, abychom zajistili všem tu nejlepší zákaznickou zkušenost. 

Yusuf Mehdi, Corporate Vicepresident Windows and Devices Group

*Na základě zprávy NSS Labs.

**Informace najdete zde.

***Data pro Windows lze nalézt zde.

****Exkluzivní funkce DRM povolující 4K stream pro Microsoft Edge a aplikaci Netflix ve Windows 10 na kompatibilních počítačích s Windows 10.

The post Windows 10 Creators Update bude k dispozici od 11. dubna appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Praha, 28. března 2017 – Satya Nadella, generální ředitel Microsoftu, navštívil dnes Prahu a setkal se s představiteli firem působících v Česku a na Slovensku, zástupci veřejné správy, start-upy a studenty, s nimiž sdílel své názory na to, jak může digitální transformace umožněná cloudovými technologiemi a umělou inteligencí podpořit inovace a ekonomický růst v Česku. Zároveň vyjádřil odhodlání Microsoftu tvořit cloud, který bude prospěšný pro všechny.

Během svého vystoupení před více než čtyřmi stovkami vedoucích představitelů významných firem a organizací veřejné správy z ČR a Slovenska na konferenci Digital Opportunities and Transformation (DOTS) Nadella zdůraznil, že cloud má výjimečný potenciál k tvorbě zásadních inovací, k nalezení odpovědí na některé z nejnaléhavějších společenských výzev a k transformaci jednotlivých podniků, celých průmyslových odvětví i veřejné správy.

Naší misí je dát více možností lidem i institucím, které lidé vytvářejí, na celém světě i zde, v České republice,“ řekl Nadella. „Podporujeme digitální transformaci našich zákazníků a jejich odvětví. To znamená transformaci toho, jak spolupracují se svými zákazníky, jak zapojují své zaměstnance, jak zefektivňují svůj byznys a přetvářejí své výrobky a služby.“

Nadella přiblížil transformační sílu cloudu na několika příkladech českých společností, které využily moderní technologie ve své činnosti a dosáhly výrazných přínosů. Jednou z nich je Gymnázium ve Žďáru nad Sázavou, jehož studenti iniciovali zavedení nejnovějších nástrojů na spolupráci, Office 365 a Windows 10 Education. Nadella rovněž zmínil Neuron Soundware, start-up založený v roce 2016, který používá umělou inteligenci na bázi Microsoft Azure k tomu, aby pomocí analýzy zvuku a vibrací strojů identifkoval blížící se závadu dříve, než dojde k částečné či úplné poruše zařízení.

Odpoledne se Nadella setkal s 15 středoškolačkami, absolventkami Akademie programování a Letní školy dívek v IT, které s ním sdílely výsledky svého dopoledního kódovacího workshopu: Lego robota naprogramovaného v SmallBasic a jednoduchou herní aplikaci kódovanou v HTML, CSS a Javascriptu. Poté s dívkami diskutoval o důležitosti zapojení žen v IT a možnostech uplatnění v oboru technologií.

Podvečer se Satya Nadella setkal s Peterem Pellegrinim, místopředsedou vlády Slovenské republiky pro investice a informatizaci, a hovořili o tom, jak nové technologie mohou podpořit modernizaci veřejného sektoru na Slovensku.

Na závěr dne přivítal Satyu Nadellu na Úřadu vlády ve Strakově akademii místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek. Diskutovali spolu o tom, jak může česká společnost profitovat z digitální transformace a jakým způsobem může Microsoft přispět k podpoře vědy a výzkumu, inovací a konkurenceschopnosti prostřednictvím cloudových technologií. Nadella se setkal také s Kateřinou Valachovou, ministryní školství, mládeže a tělovýchovy.

„Sdíleli jsme s představiteli vlády nově vydanou českou edici publikace Cloud pro lepší svět, která je naším příspěvkem do zásadní debaty o tom, jak vytvořit důvěryhodný, odpovědný a všeobecně dostupný cloud,“ uvedla Biljana Weber, generální ředitelka Microsoft Česká republika a Slovensko. „Obsahuje inspirativní příklady digitální transformace v praxi jak ze světa, tak z Česka a také náš závazek pomáhat v naplňování této důležité mise a zajistit, aby moderní technologie měly pozitivní dopady pro všechny.“

Nadella se také setkal se lídry několika významných českých a slovenských společností, diskutoval s výrobci software o budoucích inovacích prostřednictvím cloudových technologií a zúčastnil se workshopu s progresivními českými a slovenskými start-upy, jejichž zástupci s ním sdíleli své příběhy, obchodní modely a další vize. Nadella se rovněž setkal se zaměstnanci Microsoftu ČR a Slovensko, pražské pobočky Skype a nově zřízeného vývojového centra CRM Dynamics v Praze.

The post Satya Nadella navštívil Prahu. Zdůraznil příležitosti pro digitální transformaci appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Praha 13. března 2017 – V pražském obchodním centru Fénix mohou návštěvníci vyzkoušet flexibilní způsob práce z unikátní Pracovní budky. Malou, kvalitně vybavenou kancelář realizátoři umístili do vyřazené telefonní budky. V tomto neobvyklém prostředí se může kdokoliv posadit a v klidu si vyřídit své pracovní záležitosti. Pracovní budka je součástí aktivit Dne (spolu)práce odkudkoli, jehož iniciátorem je společnost Microsoft a bude postupně rotovat ve vybraných obchodních centrech.

Stále více firem nabízí svým zaměstnancům flexibilitu a mobilitu v práci a počet lidí, kteří pracují mimo kancelář, vzrostl jen v minulém roce oproti tomu předchozímu o třetinu. Podle nového průzkumu mezi českými malými a středními firmami, který si nechala zpracovat společnost Microsoft, jen 39 % lidí pracuje výhradně v kanceláři své firmy a 18 % v prostorách výrobního závodu.(1) Velká část respondentů alespoň část své práce udělá jinde. 14 % z nich flexibilně pracuje na cestách, 3 % v kavárně a 9 % v obchodě nebo obchodním centru.(2) Víc než polovina (56 %) šéfů věří svým podřízeným, že mimo kancelář skutečně a efektivně pracují.(3)

Společnost Microsoft proto už tradičně vyhlašuje každým rokem Den (spolu)práce odkudkoli, do kterého se zapojují desítky firem, a jehož popularita stále roste. „Pracovní budka velmi dobře symbolizuje, jak technologie mění účel věcí kolem nás. Telefonní budky kdysi podpořily mobilitu tím, že nám umožnily vyřídit hovor i mimo domov či kancelář. S nástupem mobilních telefonů naopak vynikla jejich fixace na jediné místo a na čas z našich životů vymizely. Dnes se vrací – v kancelářích ve formě malých zasedaček určených na vyřízení hovorů a v případě Pracovní budky jako plnohodnotná mobilní kancelář, která poslouží komukoli, kdo chce při nákupech něco vyřídit,“ říká Lenka Čábelová, manažerka komunikace Microsoft Česká a Slovenská republika.

Klasické telefonní budky z našeho okolí postupně mizí, všechny ale na šrotovišti nekončí. „První vlaštovkou lepšího osudu vyřazených automatů se stal projekt KnihoBudka, který vysloužilé telefonní veterány za podpory Nadace O2 přeměnil na malé bezplatné veřejné knihovny,“ vysvětluje Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2.

Pracovní budka se v  příštích měsících vystřídá v několika vybraných obchodních centrech skupiny CPI. „V nákupním centru Fénix v Praze bude budka do konce března. Pak se přesune do Jihlavy, kde zůstane do konce dubna, v květnu bude v Kolíně a v červnu v Mladé Boleslavi. Nakonec se zase vrátí do Prahy,“ upřesňuje Pavel Hain-Schmiedberský, vedoucí oddělení Asset managementu pro kancelářský sektor skupiny CPI.

Práci v budce si může vyzkoušet každý. Mini kancelář je vybavená nejmodernější technikou – WiFi modemem od společnosti O2, barevnou tiskárnou Xerox, pohodlným taburetem dodaným společností CBRE, a dokonce i klasickým stojacím svítidlem značky HALLA. Kdo bude chtít, rozloží si na dřevěném pultíku v svou práci, připojí počítač nebo tablet a vyzkouší si, jaké to je sladit flexibilní práci i každodenní život v dokonalé symbióze.

O studii:

Data v tiskové zprávě vychází z průzkumu V dobré společnosti, který pro Microsoft zpracovala agentura Ipsos MORI. Sběr dat probíhal na přelomu roku 2016/2017 mezi 13000 respondenty ve 20 zemích ve firmách do 250 zaměstnanců (včetně). Účastnily se ho firmy z Belgie, Česka, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Kazachstánu, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rumunska, Ruska, Řecka, Slovenska, Švédska, Turecka a Velké Británie. V samotné České republice se průzkumu zúčastnilo 1000 respondentů.

(1) Zdroj: Studie V dobré společnosti, otázka č. 32: In which of the following locations, if any, do you complete work?
(2) Zdroj: viz (1)  
(3) Zdroj: Studie V dobré společnosti, otázka č. 36: Generally speaking, to what extent do you trust your employees to work effectively away from the office/shop and without supervision?

The post #takpracujuja: V Praze už stojí první Pracovní budka, jedinečný projekt, který proměnil telefonní budku na mini kancelář appeared first on Microsoft News Center.

Přečtěte si celý článek

Praha, 20. února 2017 Přínos, inovativnost a originalita nápadu nebo propojení technologií s praxí rozhodnou o vítězích druhého ročníku soutěže Microsoft NGO Awards. Do soutěže se mohou přihlásit všechny české neziskové organizace využívající technologie Microsoft. Podmínkou je, aby do neděle 5. března 2017 zaznamenaly vlastní příběh o tom, jak technologie v neziskovém sektoru pomáhají na svět dobrým věcem.

Ať už se jedná o využití IT při vzdělávání dětí nebo lidí s postižením, podporu sociálně ohrožených skupin, řešení týmové spolupráce s dobrovolníky nebo webovou aplikaci či serverové řešení podporující činnost neziskovky – Microsoft NGO Awards vyzývají neziskové organizace působící v ČR k tomu, aby vyprávěly svůj vlastní příběh o tom, jak díky moderním technologiím pomohly ještě lépe naplňovat své poslání.

„Oceníme nejúspěšnější organizace, které pomocí technologií zefektivnily svoji činnost, zlepšily dostupnost služeb pro klienty nebo zajímavým způsobem pomohly své cílové skupině,“ říká Lenka Čábelová, manažerka komunikace společnosti Microsoft v České republice a na Slovensku. Vyhlášení výsledků proběhne v rámci akce Den pro neziskové organizace ve čtvrtek 6. dubna 2017. Organizace spojené s vítěznými příběhy získají věcné dary od společnosti Microsoft, slevu na administrativní poplatek v programu TechSoup a další ceny.

V loňském roce organizátoři soutěže ocenili tři příběhy dobré praxe, v nichž se technologie inspirativním způsobem propojily s projekty neziskových organizací. Originální využití technologií, jež pomáhají kontrolovat provádění rehabilitační Vojtovy metody druhé generace, přineslo vítězství Společnosti pro vývojovou rehabilitaci v kategorii „Procesy a infrastruktura“. V kategorii „Technologie pro každý den“ se netradičním využitím Microsoft Office v klubu pro lidi s duševním onemocněním prosadila Nadace Bona.

Vítězem kategorie „Kancelář v cloudu“ se v loňském roce stalo Centrum sociálních služeb Ostrava. V jejich případě Office 365 propojil šedesát zaměstnanců centra pracujících po celé Ostravě a zlepšil tak dostupnost jejich služeb i komunikaci. „Mohli jsme rozšířit prostor pro realizaci aktivit, pro které byla naše neziskovka zřízena – např. domy na půl cesty, pomoc nezaopatřeným matkám a různé sociální služby,“ uvádí Jiří Drastík z Centra sociálních služeb Ostrava. „Díky Office 365 je pro nás dnes zcela běžné, že sdílíme dokumenty v cloudu, voláme si přes Skype a využíváme interní sociální síť Yammer. I přesto, že sedíme každý v jiné části Ostravy, opět dokážeme fungovat jako jeden tým,“ dodává Jiří Drastík.

Soutěž vyhlašuje TechSoup Česká republika (Sdružení VIA, z. ú.) ve spolupráci se společností Microsoft, která ročně podporuje neziskové organizace IT dary v tržní hodnotě desítek miliónů korun. Partnery soutěže jsou společnost Economia a Nadace Neziskovky.cz.

Více informací a přihlašovací formulář naleznete na: www.techsoup.cz/ngoawards

Přečtěte si celý článek

Praha, 7. února 2017 – U příležitosti celosvětového Dne bezpečnějšího internetu představí projekt Kraje pro bezpečný internet výsledky závěrečného testování, do něhož se zapojilo 27 000 žáků základních a středních škol ve všech krajích ČR. Na pomyslném vysvědčení z bezpečného internetu by sice české děti měly lepší dvojku, osvěta je v této oblasti ale stále potřebná. Téměř polovina rodičů řešila za minulý rok se svými dětmi problém, který se týkal bezpečnosti na internetu.

Výsledky průzkumu společnosti Microsoft mezi více než pěti sty rodiči ze září 2016 svědčí o tom, že internet je pro děti rizikové prostředí a že pravděpodobnost setkání s nebezpečnými jevy není jen teoretická. Téměř polovina rodičů řešila za minulý rok se svými dětmi problém, který se týkal bezpečnosti na internetu. Čtvrtina z nich ví o tom, že jejich dítě bylo kontaktováno na internetu neznámým člověkem a pět procent potvrdilo, že jejich dítě se setkalo s kyberšikanou. Vůbec nejčastější hrozbou na internetu je pak napadení dětského účtu, řešilo je 27 % z těch, kteří v loňském roce zaznamenaly problém.

   Zdroj: Průzkum Microsoft 2016, Česko

„Převážná většina rodičů (téměř 80 %) se o bezpečnosti na internetu doma s dětmi baví, zároveň ale dvě třetiny z nich předpokládají, že se o tomto tématu děti více informací dozví ve škole. Ne každá škola ale věnuje tématu dostatečnou pozornost,“ upozorňuje Václav Koudele, manažer společnosti Microsoft. Za rizikový faktor považuje i to, že více než pětina rodičů (22 %) nechává své děti na internetu bez dozoru už na prvním stupni základních škol. „Microsoft nabízí rodičům v operačním systému Windows funkci Rodičovská kontrola, kterou mohou blokovat nevhodné stránky, omezit dobu používání počítače, a zároveň získat přehled o tom, jak děti počítač používají,“ dodává Václav Koudele.

Na rostoucí rizika, která hrozí dětem při využívání internetu, reaguje projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI) realizovaný jednotlivými kraji ve spolupráci se společností Microsoft a dalšími partnery. Projekt pořádaný pod záštitou Asociací krajů ČR a Národního centra kybernetické bezpečnosti je jednou z iniciativ, kterou se Česká republika přihlašuje společně s dalšími 100 zeměmi k podpoře mezinárodního Dne bezpečnějšího internetu. Prostřednictvím interaktivních přednášek a e-learningových kurzů KPBI systematicky zvyšuje digitální gramotnost internetové populace. KPBI se v posledním roce zároveň ve větší míře zaměřuje i na seniory, kteří jsou podobně ohroženou skupinou jako děti a mladí dospělí.

„Za minulý rok se do vzdělávacích aktivit v rámci projektu zapojilo téměř třicet tisíc studentů, 740 pedagogů, 370 rodičů a desítky sociálních pracovníků a policistů. Oproti předchozímu ročníku s osmi kraji, v roce 2016 projekt proběhl už ve všech čtrnácti krajích ČR. Díky tomu se zvýšil počet dětských účastníků kurzů o sedm tisíc dětí. Během třech ročníků našeho projektu se nám podařilo seznámit se zásadami bezpečného využívání internetu více než 75 tisíc dětí, což považujeme za významný příspěvek k internetové gramotnosti dětí a dospívajících,“ shrnul dosavadní výsledky projektu Kraje pro bezpečný internet hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek, který projekt za Asociaci krajů koordinuje.

Jednou z klíčových aktivit projektu je celostátní soutěžní kvíz, který na přelomu roku 2016 prověřil znalosti 27 tisíc dětí a dospívajících ve věku 8 až 18 let. Z výsledků testování vyplynulo, že největší obtíže při bezpečném chování na internetu českým dětem dělají otázky související se sdílením osobních údajů a fotografií. „České děti si v testech vedly velmi dobře a na vysvědčení by z teoretických znalostí bezpečného chování na internetu v průměru dostaly lepší dvojku. Přesto se najdou oblasti ke zlepšení. Děti by měly zpozornět pokaždé, když je někdo v on-line prostředí žádá, aby uvedly svoje jméno, adresu či datum narození. Pro více než třicet procent uživatelů internetu ve věku 8 až 12 let je obtížné rozeznat, jaká míra zveřejnění citlivých údajů je ještě bezpečná,“ uvedla k výsledkům Lucie Časarová, vedoucí projektu Kraje pro bezpečný internet. To, že se u sdílení osobních údajů jedná o dlouhodobější problém, potvrzuje i srovnání s výsledky minulých ročníků, kde děti rovněž nejčastěji chybovaly v těchto otázkách.

Z výsledků kvízu dále vyplývá, že u 30 % dětí obou zkoumaných věkových kategorií panuje obdobná nejistota v názorech na sdílení fotografií, které rovněž patří mezi citlivé informace. Dětem je potřeba zdůrazňovat, že pokud se dostane jejich osobní fotografie do nepravých rukou, může to pro ně mít závažné následky. Potvrzují to konkrétní případy počítačové kriminality, v nichž velice často najdeme opakující se vzorec: dobrovolné či vynucené poskytnutí intimních fotografií druhé osobě. Například Policie ČR aktuálně vyšetřuje případ nezletilé dívky, jež přijala na sociální síti Facebook přátelství s neznámými chlapci a začala si s nimi psát. Po čase si začali zasílat fotografie a nakonec i intimní fotografie. Ve chvíli, kdy chlapci žádali stále intimnější fotografie, se dívka svěřila matce, která upozornila policii. Policie vyslechla dívku a archivovala její facebookový profil. Případ se do dnešního dne nepodařilo objasnit. Dívka je ve špatném psychickém stavu a netuší, zda se její fotografie někde na internetu neobjeví.

Při příležitosti Dne bezpečného internetu, který připadá na 7. února, organizuje projekt konferenci Kraje pro bezpečný internet 2017 pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové. Během konference vystoupí zástupci policejního prezidia, ministerstva vnitra, sdružení CZ.NIC a partneři projektu Microsoft, Gordic a Česká pojišťovny. Cílem konference je otevřít diskuzi o současných hrozbách na internetu a nástrojích, jak se před nimi chránit.

Zdroje

Omnibusový průzkum společnosti Microsoft mezi 524 respondenty zpracovala agentura Ipsos v září 2016. Závěrečný kvíz projektu Kraje pro bezpečný internet absolvovalo v prosinci 2016 a lednu 2017 5404 dětí ve věku 8 až 12 let a 19 489 dětí starších 13 let.

 

Přečtěte si celý článek

Každý učitel vám asi řekne, že nejtěžší je děti při výuce zaujmout, natož aby se pak v hodinách pro něco nadchly. Učitelce Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně Ireně Ulucay se daří oboje. Už druhým rokem učí studenty prostřednictvím výukové verze celosvětově oblíbené hry Minecraft. A na nepozornost v hodinách si rozhodně stěžovat nemůže.

Přechod na střední školu, kde je informační technika prakticky denním chlebem, znamenal změnu i pro Irenu, která si zároveň doplnila na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vzdělání v oboru Inženýrská informatika. „Ve škole jsme samozřejmě používali víc meotary, více interaktivní prezentace, zkrátka jsme chtěli zaujmout. Skutečný zlom ale přišel až poté, co jsem byla v roce 2015 pozvána na vzdělávací konferenci, která probíhala v centrále Microsoftu v americkém Redmondu.“

Na globální fóra Education Exchange jsou zváni vybraní členové programu Microsoft Innovative Educator Expert, což je celosvětová skupina a ocenění inovativních a zapálených učitelů. V České republice jich je aktuálně 63. Pravidelně se scházejí na akcích online i prezenčních, každý rok se pak setkávání i na týdenní Letní škole moderních učitelů.

Na tehdejším 10. ročníku Globálního fóra se sešlo na 250 pedagogů z 87 zemí světa. Čtyři nejinovativnější učitelé byli vybráni z České republiky, mezi nimi i Irena Ulucay. „Právě na tomto fóru mě zaujala přednáška o využití hry Minecraft ve výuce. Byla to úplně nová dimenze. Ještě v květnu téhož roku jsme pro školu koupili první licence a začali program využívat v hodinách.“

Svět Minecraftu je pro děti a studenty přirozeným prostředím počítačových her, které znají. Pomocí jeho základních stavebních prvků, tedy 3D kostiček, se dá navíc nasimulovat téměř každý objekt i jakákoli reálná situace. Podle Ireny se edukační hra vlastně hodí téměř do každého předmětu. „Studenti tuhle celosvětově velice úspěšnou hru znali téměř všichni a více než polovina ji aktivně hrála, takže pro ně nebyl problém se seznamovat s její školní verzí. Je to u dětí velice oblíbený nástroj a už ve škole jednáme o tom, že ho kromě informatiky a číslicové techniky zařadíme i do matematiky, biologie, ale třeba i do výuky českého jazyka,“ vypočítává Irena.

„Průměr známky ve třídě, kde Minecraft používám, je o 6/10 lepší než ve druhé třídě s klasickou výukou.“

Úplně prvním projektem, kterým se dětem “vzdělávací Minecraft” představil, byl model školy sestavený jedna ku jedné. „Studenti si museli rozdělit práci do týmů, protože škola má 13 budov. A práce v týmech se nám hodně osvědčila. Dalším projektem byla například Vodní výzva, kdy studenti museli přizpůsobit a zúrodnit prostor v blízkosti vodního zdroje a postavit zde vesnici, nebo v jiném projektu nazvaném Kolonizace se studenti potýkali s obydlením jiné planety. Minecraft také ukazuje, jak funguje princip programování, to jsme si zase zkusili na projektu „Programovatelná želva“.

Takto vypadá první projekt studentů – model školy.

Nyní studenti podle Ireny pracují například na modelu vodní turbíny, k biologii se zase hodně přiblížil 3D model lidského oka. A jak se vůbec taková výuka s Minecraftem klasifikuje? „Děti si vytvářejí v prostředí hry vlastní portfolia, popisují svoji práci a také ji prezentují. Týmy mají zároveň své vedoucí, takže je dobře vidět, kdo jak pracuje. Děti se tedy s Minecraftem rozhodně nenudí. A dokonce mi nevadí, když si v hodině vytáhnou mobil nebo iPad. Výuková hra se dá provozovat i na nich, tak proč toho nevyužít…“

Hlavní podle Ireny je, aby se do výuky zapojily všechny děti z týmu. A to se prý s Minecraftem daří. „Minecraft je vlastně virtuální svět kostiček, který má reálné fyzikální vlastnosti. To studenty vede k lepšímu pochopení světa kolem nich. Je lokalizována do českého jazyk, ale není problém spuštění v angličtině a zde tento jazyk procvičovat. A přiznám se, že i mě pořád ještě Minecraft baví a že se vždycky ráda tak trochu inkognito stanu součástí jedné z pracovních skupin,“ dodává Irena.

Přečtěte si celý článek