Posts by Jan Mocek

 

V pátek 28. listopadu 2014 se na hvězdárně uskuteční přednáška s názvem „Milníky kosmologie“. Přednášejícím je tentokrát známý vědec a poularizátor vědy profesor Petr Kulhánek. Přednáška začíná v 19 hodin ve Velkém sále DDM ALFA Pardubice (odloučené pracoviště DELTA na Dukle), ul. Gorkého 2658.

Kosmologie je vědecký obor snažící se popsat vesmír jako celek. Vysvětlit proč je vesmír takový jaký je, jaká je jeho historie a jaký bude jeho další osud. Jestli fyzikální zákony platí všude a vždycky stejně a jak přes propast miliard (světelných) let poznat, kdyby to tak nebylo.

Za poslední století byla objevena celá řada teorií a jevů, které náč pohled na vesmír mění – jmenujme například Teorii relativity, jadernou fyziku, kvantovou teorii, rozpínání vesmíru. A zůstává stále mnoho ke zkoumání: singularity černých děr, gravitační vlny, zatím stále nepolapitelná „temná energie“ a „temná hmota.“ Stále tak platí, že stojíme na pobřeží ostrova Pozneného, který je omýván oceánem Neznáma.

Prof. RNDr. Petr Kulhánek, Csc (*1959) vystudoval Matematicko-Fyzikální Fakultu Univerzity Karlovy. Ve své vědecké kariéře se věnuje převážně fyzice plazmatu a to jak v podobě počítačových modelů, tak v oblasti experimentální.
Kromě toho popularizuje fyziku zejména v rozhlase, je (spolu)autorem několika kniha a mnoha článků v časopisech papírových i elektronických. Je, mimo jiné, zakládajícm členem sdružení Aldebaran a spolupracovníkem Štefánikovy hvězdárny v Praze.

Přečtěte si celý článek

A. Kraus - jediná dochovaná fotografieMimořádně již předposlední pátek v měsíci, tedy 21. 3. 2014 Vás zve Astronomická společnost Pardubice na přednášku nazvanou stručně „Baron Artur Kraus“. Přednášet bude historik a znalec historie pardubického regionu Jiří Kotyk. Přednáška začíná v 19 hodin ve Velkém sále DDM ALFA Pardubice (odloučené pracoviště DELTA na Dukle), ul. Gorkého 2658.

 Tisková zpráva Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích a Astronomické společnosti Pardubice č. 53 ze dne 17. března 2014.

Baron Artur Kraus byl rozhodně zajímavou postavou Pardubic na konci 19. a začátku 20. století. Šíře jeho zájmů byla až neuvěřitelná – cyklistika, lyžování, hudba, divadlo, tenis, motocykl, fotografování, rádiové vlny, fonografie, letectví. A samozřejmě astronomie. Do všech těchto oborů zasáhl svou činností nebo alespoň jako mecenáš a podporovatel. Navzdory tomu dnes téměř neznáme jeho podobu. Jeho jméno nese pardubická hvězdárna a rovněž ulice na Dukle.

 Letos by Art. Kraus oslavil 160. narozeniny. U příležitosti tohoto kulatého výročí probíhá celý rok 2014 cyklus akcí Rok Artura Krause, jehož je tato přednáška součástí.

 PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D. (*1946) je historik, pardubický rodák a patriot. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, je jedním ze zakladatelů Společnosti aviatika Jana Kašpara, předsedou pardubické pobočky Masarykovy společnosti a dlouholetým redaktorem Zpráv Klubu přátel Pardubicka. Je autorem mnoha odborných publikací pojednávajících o různých historických epochách, například Husově procesu, období druhé světové války či přelomu 19. a 20. století.

 Další informace Vám poskytne Jakub Houdek na telefonním čísle 608 203 398 nebo emailové adrese j.houdekk@seznam.cz, příp. Petr Komárek na telefonním čísle 603 165 366 nebo emailové adrese info@astropardubice.cz.

Přečtěte si celý článek


Jádro komety Tempel 1. Snímek je složen z obrázků pořízených impaktorem během přibližování, proto je v mítě (budoucího) dopadu ostřejší.

Poslední den února, tedy v pátek 28. 2. 2014, zve Astronomická společnost Pardubice všechny zájemce o astonomii na přednášku „Příběhy malých těles Sluneční soustavy“. Přednášejícím a vzácným hostem bude Mgr. Petr Scheirich, Ph.D., pracovník Astronomického ústavu v Ondřejově. Začínáme v obvyklém čase, tedy v 19 hodin ve Velkém sále DDM ALFA Pardubice (odloučené pracoviště DELTA na Dukle), ul. Gorkého 2658.

Tisková zpráva Hvězdárny barona Artura Krause v Pardubicích a Astronomické společnosti Pardubice č. 51 ze dne 23. února 2014.

Dozvíme se, kde se ve Sluneční soustavě vzala tzv. malá tělesa, tedy komety, planetky a trpasličí planety. Co nám prozrazují o minulosti našeho koutu vesmíru a z čeho se skládají? Mohou představovat nebezpečí pro Zemi? Přijďte si poslechnout odpovědi na tyto otázky. Můžete si také vyzkoušet, zda rozeznáte mimozemské těleso od pozemského a nechat si poradit jak na to.

Mgr. Petr Scheirich, Ph.D. (* 1979)  vystudoval obor Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika na MFF UK. Od roku 2002 pracuje na oddělení meziplanetární hmoty v Astronomickém ústavu AVČR Ondřejov, kde se zabývá modelováním světelných křivek binárních a precedujících planetek. Jeho zálibou je, kromě astronomie, i mořeplavba; oba tyto obory se mu pak prolínají v prastarém umění navigace podle hvězd.

Další informace Vám poskytne Jakub Houdek na telefonním čísle 608 203 398 nebo emailové adrese j.houdekk@seznam.cz, příp. Petr Komárek na telefonním čísle 603 165 366 nebo emailové adrese info@astropardubice.cz

Přečtěte si celý článek