Posts by commservis.com

Hradec Králové – V areálu stavby Rezidence Na Plachtě v královehradeckých Malšovicích byla ve čtvrtek, poklepáním základního kamene, slavnostně zahájena výstavba první etapy tohoto bytového komplexu. Dokončení této zahajovací etapy projektu je naplánováno na léto 2016.

Ceremonie a poklepání na základní kámen se vedle primátora Hradce Králové pana Zdeňka Finka a jednatele investora, společnosti Rezidence Na Plachtě, pana Martina Kubišty, zúčastnil také zástupce stavební společnosti Syner a České spořitelny, která je financující bankou projektu.

„Nové byty, které tady vzniknou, budou v konečném důsledku prospěšné i pro samotný Hradec Králové. Do města to přivede nové obyvatele,“ uvedl na slavnosti primátor Zdeněk Fink a dodal: „Z počátku jsem byl k výstavbě v této lokalitě spíše skeptický, ale teď, když to vidím, musím říct, že plánovaný bytový komplex bude dobře korespondovat s okolím.“

O projektu Rezidence Na Plachtě

Rezidence Na Plachtě bude částečně uzavřený komplex bytových domů s výhledem do chráněného území Na Plachtě. Vyroste na dlouhodobě nevyužívané bývalé skladovací ploše společnosti Petrof. Bytový soubor celkem dvaceti čtyřpodlažních bytových domů vznikne postupně v několika etapách. Všechny budovy, resp. části obytného souboru, jsou koncipovány jako různorodé objekty s odlišným členěním, materiálovým řešením fasád a velkou variabilitou půdorysů a velikostí jednotlivých bytů. V první etapě vznikne ve dvou viladomech s devíti byty a jednom rozsáhlejším objektu s dvaceti devíti bytovými jednotkami celkem čtyřicet sedm nových bytů.

 

Havlíčkův Brod, 22. 05. 2015 – Hlavním tématem jedenáctého pokračování Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2015 budou ve druhé polovině srpna v Havlíčkově Brodě polsko-české vztahy, v jejich rámci se uskuteční také panelová debata Rusko a střední Evropa. „Pozvali jsme polského novináře a politika Pawla Kowala, který se vztahem Polska a Ruska zabývá. Z české strany se debaty zúčastní překladatel a novinář Libor Dvořák, který ruské prostředí velmi dobře zná, a také Sabina Slonková z projektu Neovlivni.cz, partnera akce,“ popisuje Milan Pilař, jeden z organizátorů letní školy.

Dalšími dvěma hosty, kteří v srpnu do Brodu přijedou, budou Barbara Edith Breindl a Richard Richter. „Jde o dva zajímavé životní osudy typické pro dvacáté století. Jako děti museli na konci druhé světové války s rodiči opustit Československo, oba se ale po roce 1989 do své rodné vlasti vrátili a znovu se tu usadili. Více se o jejich příběhu mohou dozvědět zájemci v knize Zůstali tu mezi námi, kterou vydalo sdružení Antikomplex,“ dodává Milan Pilař.

Letní škola by letos mohla mít slibnou mezinárodní účast také mezi mladými účastníky. „Letos se nám daří oslovit účastníky v zahraničí, přes nejrůznější kontakty oslovujeme potencionální partnery, jako jsou univerzity nebo neziskové organizace. Pokud vše dobře dopadne, budeme mít rekordní účast z Ukrajiny, Rakouska, Polska a Slovenska. Méně se nám daří oslovovat zájemce v Německu, ale i tam hledáme partnery, kteří by nám s propagací pomohli,“ uzavírá Milan Pilař.

Jedenáctý ročník Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského 2015 se uskuteční od neděle 16. do neděle 23. srpna 2015.         

Zájemci najdou aktuální informace o letní škole na: www.letnizurnalistickaskola.cz, kde se mohou také přihlásit.
Hlavními partnery týdenní školy v Havlíčkově Brodě jsou: nadace Friedrich Ebert Stiftung, Rakouské kulturní fórum v Praze, Velvyslanectví Rakouské republiky v Praze, Zastoupení Evropské komise v Praze, Polský institut v Praze, Slovenský institut v Praze a Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, Česko-polské fórum, Americké centrum v Praze a Velvyslanectví USA v Praze.
Mediálními partnery akce jsou online deník Nerovlivni.cz a Lidové noviny.

Regionálními partnery Deník, Jihlavské listy, online deník Vysočina-news.cz a televize HBin.

 

Dalšími partnery akce jsou město Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, nakladatelství Fragment, Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, a. s., společnost Amylon, a. s., a reklamní společnost Pross, s. r. o.

 

 

 

Více informací:

 

Milan Pilař

Centrum Vysočina, o. p. s.

B. Kobzinové 2020

580 01 Havlíčkův Brod

Česká republika

www.centrumvysocina.cz

www.letnizurnalistickaskola.cz

e-mail: centrumvysocina@centrum.cz, milan.pilarhb@centrum.cz

mobil: +420 724 767 164

 

Najdete nás i na Facebooku – www.facebook.com/LZSKHB

Hradec Králové – Ve čtvrtek 4. června 2015 bude v královéhradeckých Malšovicích slavnostně poklepáno na základní kámen stavby I. etapy bytového souboru Rezidence Na Plachtě.

Celý projekt je rozdělen do čtyř etap. V první etapě, která právě startuje a bude dokončena v létě příštího roku, bude postaven jeden větší bytový objekt a dva viladomy, celkem se 47 novými bytovými jednotkami. Celý bytový soubor zahrnuje dvacet čtyřpodlažních domů, od viladomů až po větší bytové domy, z nichž některé budou mít až čtyřicet bytových jednotek. Součástí projektu jsou i parkové plochy s odpočinkovými zónami. Bytová funkce bude doplněna i o plochy služeb.

Investorem celého projektu je stejnojmenná společnost Rezidence Na Plachtě, s.r.o. jejíž tým stojí např. za výstavbou pražských projektů Centrum Krakov, Zelené město, Galerie Harfa, či Prague Marina a v Hradci Králové realizuje výstavbu poprvé.

 

Na Plachtě budou stavět firmy z okolí

Generálním dodavatelem stavby je firma Syner, s.r.o., ze skupiny S group holding. Společnost Syner bude plnit funkci vyššího koordinujícím dodavatelem. Dle vyjádření investora je přepokládáno, že velká většina subdodávek bude zajišťována firmami z Hradce Králové, resp. z královéhradého regionu.

 

Hradec Králové (27. 4. 2015) – Letošní ročník Energetického  fóra & Teplárenských dnů se, kromě tradičních témat z oblasti teplárenství, nově zaměřil také na průmyslovou energetiku a úspory energií nejen v obcích, ale i v průmyslu. Převážně těchto témat se týkala odborná výstava i doprovodné konference. Na akci zavítali top manažeři mnoha tepláren a energetických společností z Česka i ze zahraničí.

Po slavnostním zahájení, kterého se ujal europoslanec Tomáš Zdechovský, pokračovala akce odborným programem. „Seminář Boj o zákazníka v energetice jasně ukázal, že problematika odpojování zákazníků od tepláren je velmi aktuálním tématem,“ říká Adéla Trávníčková, jednatelka pořádající agentury PAREXPO a doplňuje: „Jak se tomuto jevu účinně bránit a jak mu lze předcházet, tomu byl věnován celý úvodní čtyřhodinový seminář.“

Doprovodný program akce dál pokračoval tématem Úspory energií nejen v obcích a ve městech, kde byly, kromě jiného, uvedeny konkrétní návody, jak dosáhnout vysokých úspor energií a vody komplexem opatření v budovách a ve veřejném osvětlení. Nové klasifikaci chemických látek a související legislativě se věnoval praktický seminář Nakládání s chemickými látkami a směsmi v energetice. Asociace dodavatelů tepla a technologií představila na konferenci novinky a nové technologie pro rozvody zásobování teplem.

První den byl zakončen večerním B2B setkáním u dobrého jídla a pití. Pečlivě připravený program přilákal nejen top management tepláren a energetických společností, ale také přímo energetiky, ekology či technické a výrobní ředitele těchto velkých společností. Akce se první den zúčastnila dvacetičlenná polská delegace energetických společností, která přijela na výstavu navázat nové obchodní kontakty.

Na pořadu druhého dne byla konference zabývající se tématem Energetického využití odpadů, která obsáhla problematiku od aktuální legislativy přes studii možného využití tuhého alternativního paliva v ČR včetně ekonomického zhodnocení různých variant možností až po technické řešení od světového výrobce kotlů k využití TAP a systémů čištění spalin. Právě tuto konferenci poctil svou návštěvou i obchodní rada rakouského velvyslanectví v ČR. Zcela novou konferencí pak byla Průmyslová energetika. Byla určena všem výrobním a průmyslovým podnikům, jejich energetikům, ekologům a technickým a výrobním ředitelům. Praktický diskuzní seminář pak v programu akce nabídla Asociace dodavatelů tepla a technologií. Její seminář se věnoval legislativě pro teplárenství a očekávaným změnám v roce 2015.

„Ráda bych poděkovala všem našim odborným i mediálním partnerům za spolupráci a všem návštěvníkům a vystavovatelům za jejich účast. Budu se těšit na shledanou opět za rok v dubnu v Hradci Králové,“ sdělila závěrem Adéla Trávníčková.

Dvoudenní akce Energetické  fórum & Teplárenské dny se konala v kongresovém centru Nové Adalbertinum v Hradci Králové ve dnech 8. a 9. dubna 2015.

Další informace na webu akce http://www.teplarenske-dny.cz

 

Hradec Králové (20. 4. 2015) – První etapa bytového komplexu Rezidence Na Plachtě už zná svého dodavatele. Zakázka byla svěřena společnosti SYNER s.r.o. ze skupiny S group holding, která bude při výstavbě plnit roli vyššího koordinujícího dodavatele. Je předpokládáno, že značná část subdodávek bude zajištěna lokálními firmami, jak přímo z Hradce Králové, tak ze širšího královéhradeckého regionu.

„Jsme přesvědčeni, že uplatněním rozsáhlých zkušeností a stavebních znalostí Syneru, a to nejen z bytové výstavby, bude garantována požadovaná vysoká kvalita provedení bytů i včasné dokončení projektu. Zároveň rádi potvrzujeme, že možnost podílet se na výstavbě dostane i řada místních firem. To pokládáme za přirozený příspěvek k podpoře regionální ekonomiky,“ uvedl vedoucí projektu Rezidence Na Plachtě Ing. Petr Kulhánek.
Staveniště bude v nejbližších dnech předáno dodavateli a stavební práce započnou ihned poté. Dle vyjádření investora vše probíhá v souladu se stanoveným harmonogramem projektu, dle kterého je dokončení první etapy plánované na léto 2016 tak, aby se již koncem léta mohli stěhovat první majitelé bytů.
O projektu Rezidence Na Plachtě
Obytný soubor Rezidence Na Plachtě vzniká v těsné blízkosti oblíbené hradecké odpočinkové zóny – přírodní památky Na Plachtě. Celý projekt je tvořen  dvaceti čtyřpodlažními bytovými domy, od viladomů s devíti byty až po větší bytové domy s třiceti bytovými jednotkami. V první etapě bude postaveno 47 bytů ve dvou viladomech a jednom větším bytovém objektu, zahájení další etapy projektu je plánováno již na začátek roku 2016.

V Hradci Králové bude již brzy zahájena výstavba nové rezidenční čtvrti Rezidence Na Plachtě. Moderní bytové domy vyrostou v sousedství areálu Petrof, v těsné blízkosti přírodní památky Na Plachtě, která je zároveň známou nejen sportovní, ale i odpočinkovou zónou Hradce Králové. Proto je tato výstavba hradeckou veřejností bedlivě sledována. Dnes vám přinášíme rozhovor s Ing. Martinem Kubištou, jednatelem společnosti Rezidence Na Plachtě, která je investorem projektu.

Na jaro letošního roku je plánováno zahájení výstavby nového rezidenčního projektu Rezidence Na Plachtě, který v první etapě nabídne 47 nových bytů. V jaké fázi se nyní příprava projektu nachází?

V této první etapě plánujeme vybudovat jeden čtyřpodlažní bytový dům s 29 byty a dva menší viladomy s 9 byty v každém z nich. Zahájení výstavby plánujeme na začátek dubna tohoto roku. Momentálně probíhají intenzivní přípravné práce pro samotné zahájení výstavby včetně závěrečné fáze výběrového řízení na generálního dodavatele stavby.

Záměrem vašeho projektu je mimo jiné využit atraktivní lokality a z toho vyplývajícího nenásilného sloučení bydlení a rekreace. Myslíte, že takový projekt má šanci na úspěch?  

V dnešním, pro mnoho z nás, hektickém a uspěchaném životě se rekreace a sport stává naprostou nezbytností. To si dnes již uvědomuje velká část naší populace a tato skutečnost se promítá i do současných trendů bydlení. Lidé chtějí nejen kvalitně bydlet v dosahu občanské vybavenosti, ale zároveň chtějí toto bydlení kombinovat s relaxací, aktivním odpočinkem nebo různými sportovními aktivitami. Tím se mění i požadavky a nároky na bydlení. Osobně se domnívám, že náš projekt, v tomto ohledu, nabízí naprosto unikátní spojení a to nejen v kontextu Hradce Králové. Věříme, že toto propojení bydlení, služeb i relaxace ho předurčuje k tomu, aby byl úspěšný.

Máte svá tvrzení podepřena nějakými konkrétními čísly? Jaký je zájem o bydlení v této lokalitě?

Mohu s uspokojením konstatovat, že zájem, konkrétně o náš projekt, je obrovský a určitě předčil naše očekávání. Potvrzuje nám, že naše úvahy a předpoklady při tvorbě projektu byly správné. To že v době kdy spolu nyní hovoříme, tedy ani ne 4 měsíce po zahájení prodeje, evidujeme již přes 60% prodaných bytů je rozhodně nebývalý úspěch. Vede nás to rovněž k tomu, že se chceme znovu lépe zamyslet nad načasováním dalších etap projektu a možná urychlit zahájení druhé etapy. To je ale zatím ve fázi analýz a nechtěl bych teď ještě uvádět nějaké termíny.

Čím si tento dosavadní úspěch vysvětlujete?

Určitě měl vliv i fakt, že v posledních letech byla nová rezidenční výstavba v Hradci Králové poměrně utlumena, ale domnívám se, že rozhodující podíl má jednoznačně kvalita projektu. Ať je to již zmiňovaná atraktivní poloha, vlastní urbanistické řešení zástavby a okolní zeleně, velikostní a dispoziční řešení bytů nebo „drobnosti“, jako např. předzahrádky s větší výměrou, která dosahuje až 160m2, správně dimenzované úložné prostory, balkón nebo terasa u každého bytu, kolárna v každém domě apod. V dnešní době jsou to právě „maličkosti“, které odlišují průměrné projekty od těch úspěšných.

Koupil byste si vy sám byt v Rezidenci Na Plachtě, kterou spolu se svými kolegy budujete?

Jednoznačně ano, uvažuji o tom. Nakonec jeden z kolegů, s vazbami na Hradec Králové, si již jeden z bytů také koupil.

Můžete na závěr prozradit, kdy je plánováno dokončení první etapy projektu Rezidence Na Plachtě?

Dokončení výstavby I. etapy je stanoveno na léto roku 2016. Zájemci tak mají stále možnost nákupu posledních volných bytových jednotek a již příští léto trávit ve svém novém bytě. Volné byty však velmi rychle ubývají, proto jednoznačně radím – neotálet.

Česká republika (14. 4. 2015) – Stále více majitelů nákladní silniční přepravy vybavuje své kamiony mobilními aplikacemi. Ty se stávají běžným pomocníkem řidičů, pomáhají jim nejen na silnicích, ale i v komunikaci s dispečery, dodavateli nebo odběrateli.
Ačkoliv počet tunokilometrů se dle statistik ČSÚ za poslední roky nijak významně nezměnil, sužují českou nákladní dopravu problémy, které je třeba řešit. „Jako největší problém vidím to, že na jeden tunokilometr, to je kilometr ujetý s naloženým zbožím, připadá v současnosti i jeden kilometr, kdy nákladní automobil jede takzvaně „naprázdno,” říká Pavel Blaščík, majitel Autodopravy Blaščík a dodává: „To je noční můra všech autodopravců, zejména těch menších. Proto většinou využívají služeb firem poskytujících možnost vytěžování zpáteční cesty.“

Dopravcům obvykle pomáhá specializovaný software, který umožňuje získávat data od vytěžovacích společností. Ale vytěžování vyžaduje okamžitou komunikaci s řidiči. A právě komunikace s řidičem bývá často problematická.  Děje se tak většinou pomocí telefonu, kdy dispečer informuje řidiče, kam má jet, v kolik tam má být a co poveze. Pokud řidič nemá fenomenální paměť nebo zrovna neodpočívá, aby si mohl informace v klidu zapsat, často vzniká informační šum. Řidič většinou zapomene na některé důležité věci, a tak se mnohdy stane, že nedojede včas, bloudí nebo, v nejhorším případě, nedorazí vůbec. A to znamená další penalizační náklady pro autodopravce.

Řešením jsou chytré aplikace

A jak tohle mohou pomoci řešit tablety nebo některé mobilní telefony? Tablet sám o sobě ne, ale aplikace, která si bude vše důležité pamatovat, včas upozorní, pomůže a navíc dovede řidiče bez potíží k cíli, ta ano. „Většina aplikací pro mobilní zařízení dnes umí minimálně předat zprávu řidiči kde a v kolik si má vyzvednout náklad a ve spojení s navigací ho dovést i na správné místo. Lepší pak zvládnou vzájemnou komunikaci mezi dispečinkem a řidičem, většinou pomocí krátkých zpráv, nebo jednoduchého výběru z odpovědí tak, aby se řidič mohl i nadále plně věnovat své práci. Ty nejlepší navíc umožňují zadávání stavů řidiče (AETR), vytváření stazky a upozorňují na možnosti tankování na trase,“ říká Markéta Kolínková, obchodní ředitelka HI Software – firmy, která se vývojem podobných aplikací zabývá.

Na trhu jsou také aplikace, které mají možnost zaslat na displej mobilního zařízení kopie dokladů, které jsou potřeba k nakládce či vykládce a k tomu umožňují i sledování některých provozních stavů vozidla. Třešničkou, na pomyslném dortu, je pak možnost pořizování dokladů nebo fotodokumentace a jejich podepisování přímo na displeji mobilního zařízení. Toto vše dává autodopravcům ohromnou konkurenční výhodu a umožňuje jim tak získat více zakázek.

Jednou z aplikací, která obstojí i v náročných testech, je aplikace WD Fleet. Jedná se o klienta pro tablety s nejrozšířenější platformou Android. V základní verzi, která je k dispozici zdarma, umožňuje komunikaci s řidičem, navigaci, scan dokumentů a má i mnoho dalších funkcí. Ve spolupráci s webovým rozhraním Webdispečink pak umožňuje plnou kontrolu nad náklady, a to jak těmi hmotnými, tak i nad těmi peněžními. A protože dispečerské stanoviště je také webové rozhraní, může dispečer vykonávat svoji práci odkudkoli, kde je k dispozici internetové připojení.

Hradec Králové (1. 4. 2015) – Další ročník Energetického fóra a Teplárenských dnů proběhne ve dnech 8. – 9. dubna 2015, tentokrát v Kongresovém centru Nového Adalbertina v Hradci Králové. Účast na akci potvrdili významné energetické společnosti nejen Čech, ale i z okolních států.

„Energetické fórum je odborné fórum zaměřené na energie, jejich efektivní využívání, ekonomické dodávky zákazníkům, ekologické získávání energie a efektivní hospodaření s energiemi,“ říká o akci jednatelka pořádající agentury PAREXPO Adéla Trávníčková a dodává: „Od letošního roku se staly součástí Energetického fóra také Teplárenské dny, které mají již více než dvacetiletou tradici.“

Na programu je celkem 9 odborných konferencí a seminářů, ze kterých si vybere poučený laik i odborník. Tradiční témata, týkající se aktuální energetické legislativy, technologií pro rozvody tepla, ochrany ovzduší či problematiky energetického využití odpadů a jejich využití v energetice, doplní také řada témat zcela nových. Pro energetiky výrobních závodů je určena konference týkající se aktuálních legislativních změn energetických předpisů postihující všechny průmyslové podniky, na konferenci však také najdou praktické tipy, jak uspořit energie, např. výměnou osvětlení závodu. Dlouholeté zkušenosti, týkající se výroby tuhého alternativního paliva z komunálního odpadu, bude prezentovat zástupce rakouské společnosti VECOPLAN AG, pan Tim van Heeswijk. Zástupci měst a obcí se zase mohou dozvědět, jak na to, aby uspořili a snížili náklady na provoz budov, veřejné osvětlení nebo o možnostech financování projektů energetických úspor pomocí dotací. Ožehavým tématem poslední doby je otázka nejen získávání nových zákazníků, ale i udržení si zákazníků stávajících. Tomuto tématu se bude věnovat seminář Boj o zákazníka v energetice. „V dnešní době je nejdůležitější osvojit si umění budování vztahů se zákazníky a předcházení jejich nespokojenosti,“ konstatuje Martin Netolický, jednatel komunikační a PR agentury Commservis.com, jeden z přednášejících.

Novinky, nové technologie, nové služby i výrobky

Stejně jako v minulých letech je součástí Energetického fóra a Teplárenských dnů doprovodná výstava, kde se prezentují české i zahraniční technologie. Jedná se o tradiční setkání firem, které nabízí své produkty a služby v energetice, s jejich potencionálními obchodními partnery. „Jako obvykle jsme zaznamenali zájem ze strany vystavovatelů i účastníků konferencí. Není žádným tajemstvím, že se zde uzavírají zajímavé obchodní kontakty a obchody v řádech milionů korun,“ uzavírá za pořadatele Adéla Trávníčková.

Česká republika (31. 3. 2015) – (Ne)Gramotný rodič aneb Jak neselhat jako rodič to je název projektu, který má za úkol vzdělávat rodiče. Upozorňovat, kterých výchovným omylů a chyb se mohou v přístupu ke svým dětem dopouštět. Autorka projektu Lucie Königová se v něm zaměřuje především na prevenci a hledání příčin, které vedou k tomu, že v dnešní době mnoho dospělých lidí trpí nespokojeností a depresemi. Řešení pak hledají v konzumaci medikamentů nebo se stávají klienty různých poraden.

Celý projekt je souhrnem konkrétních principů, omylů, praktických nástrojů a metod, technik a poznatků, které jsou prověřeny praxí. „Je skvělé, že se prostřednictvím společnosti BUS TV dostává tento projekt na obrazovky do městské hromadné dopravy,“ říká autorka projektu Lucie Königová a doplňuje: „Lidé obecně přebírají a automaticky kopírují vzorce chování, které do sebe nasály jako děti od svých rodičů. Je třeba, aby si dnešní rodiče uvědomovali, že doba se mění a musí se změnit i vzorce našeho chování, neboť svým přístupem a chováním rodič zásadně ovlivňuje budoucí úspěchy nebo životní tragédie svých dětí.“

Problematice rodičovské výchovy se všeobecně věnuje málo pozornosti. Předpokládá se, že rodičovství je přirozená věc a není třeba se jí učit a přitom má rodičovská negramotnost fatální následky na další generaci a tím i na celou společnost. „Jedině osvěta široké populace může vést ke změně chování. Proto se naše společnost rozhodla pro podporu tohoto zajímavého projektu,“ vysvětluje propojení (Ne)gramotného rodiče a obrazovek v MHD Richard Prajsler, majitel společnosti BUS TV.

Se základními principy rodičovské gramotnosti se může od dubna setkat každý, kdo pojede městskou hromadnou dopravou. „Zařazení vzdělávacích spotů o správné výchově na obrazovky MHD je určitě výborný nápad. Při cestě vozy MHD mají cestující čas nejen na to, aby konkrétní radu přijali, ale mají čas popřemýšlet i o případných změnách svého chování,“ říká Tomáš Pelikán, ředitel Dopravního podniku města Pardubice. Každých 14 dní bude pro cestující připraven nový spot, který rodičům poradí, jak ze svých dětí vychovat zdravě sebevědomé a úspěšné osobnosti, které se umí prosadit, vědí, co je baví a jaký je jejich smysl života.

Hradec Králové (25. 3. 2015) – V rámci České republiky naprosto unikátní vzdělávací program Mentální koučink/Digitální koučink bude ukončen v sobotu 28. března 2015 závěrečným workshopem. První mentální kouči obdrží svá osvědčení, opravňující je k mentálnímu koučování, z rukou Martina Netolického, jednatele společnosti Commservis.com.

Jedinečný vzdělávací program Mentálního/Digitálního koučinku (CZ.1.07/3.2.10/05.0011) byl společností Commservis.com připraven v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato vzdělávací aktivita byla určena pro lidi, kteří působí nebo chtějí působit jako lektoři a pedagogové dalšího vzdělávání v tomto nesmírně zajímavém a dnes i moderním oboru.

„Po téměř roční přípravě, která vyžadovala, jak teoretické tak i praktické zvládnutí znalostí z oboru, jsou první mentální kouči připraveni pro praxi,“ říká Romana Hušková, manažerka projektu. Vyškolení lektoři budou, na základě vypracované metodiky, předávat odborné znalosti zájemcům, kteří chtějí nebo jsou nuceni efektivněji využívat a uplatňovat svoje znalosti ve svém oboru. Podpoří se tím úroveň vzdělanosti a zlepší se kognitivní schopnosti (paměť, vizuálně – prostorová  orientace, logické myšlení, mluvnické schopnosti, koncentrace) obyvatelstva.

Závěrečný workshop bude mít na programu několik přednášek, ale také praktických ukázek. Trenér pardubických hokejistů Miloš Říha promluví o mentálním koučingu ve vazbě na vrcholový sport, o trendech a novinkách v léčení pomocí neuro metod vyzkoušených v Hamzově léčebně v Luži přijde přednášet Tomáš Zdechovský a tématem Time managementu se bude zabývat Eva Fruhwirtová, mentální koučka a lektorka neurolaboratoře Commservis.com. Připravena je ukázka intuitivního vidění a možnost vyzkoušet si neuropřístroje tzv. na vlastní kůži. „Vzhledem ke vzrůstajícímu zájmu o tuto oblast jsme se rozhodli, otevřít závěrečný workshop i hradecké veřejnosti. Všechny zájemce o tento obor tedy rád uvítám v sobotu 28. 3. 2015 od 13 hodin v budově Technologického centra, kde bude zajímavý program pobíhat,“ zve na akci Netolický.

Nebývalý zájem si vynutil opakování

Přesto, že se jedná o velmi specifický obor vzdělávání, byl zájem potenciálních studentů tak veliký, že nebylo možné všechny uspokojit. Proto se společnost Commservis.com, ve spolupráci se svou neurolaboratoří, rozhodla kurz zopakovat a v současné době přijímá přihlášky pro rok 2015/2016.

 

Třebíč – Ve středu 25. března se v Třebíči uskuteční celodenní  konference s názvem Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas? (hotel Atom, Velkomeziříčská 640/45, 674 01 Třebíč). Na konferenci vystoupí zástupci z ministerstva průmyslu a obchodu, zástupci ČEZu, prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý, hejtman Jihomoravského Kraje Michal Hašek a Kraje Vysočina Jiří Běhounek, dále zástupci regionu a také české i zahraniční firmy.

„Vláda připravuje Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR, jehož součástí bude harmonogram výstavby, rozhodnutí o tom, kdo bude investorem, jaký bude legislativní proces, způsob financování a zda je stát, region a jaderný průmysl připraven na tuto stavbu. O tom všem by široká veřejnost měla být informována na této konferenci,“ popisuje předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš.

V loňském roce se z iniciativy Energetického Třebíčska uskutečnilo několik seminářů a konference právě na téma budoucnosti elektrárny. Březnová konference je tak další v řadě a jejím cílem je nalézt odpovědi na otázku, která je formulována v samotném názvu konference, tedy: Umíme postavit 5. blok v Dukovanech včas?

 

Výsledky výzkumu budoucího vývoje regionu budou koncem roku

Energetické Třebíčsko je spoluřešitelem socio-vědního výzkumu, který vede Univerzita Karlova, s názvem Scénáře budoucího vývoje mikroregionu jaderné elektrárny Dukovany s využitím přístupu Territorial Impact Assessment. Tento projekt již druhým rokem řeší tým odborníků z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se sdružením Energetické Třebíčsko. Hlavním účelem je vypracovat nezávislý dokument, který bude obsahovat hodnocení socioekonomických dopadů především při snížení výrobních kapacit elektrárny Dukovany, mapování socioekonomického vývoje širšího zázemí jaderné elektrárny s ohledem na jeho budoucí provoz a vytvoření scénářů budoucího vývoje socioekonomické situace v regionu. Výsledky výzkumu budou známy koncem letošního roku.

 

 

 

 

Sdružení Energetické Třebíčsko

Sdružení vzniklo v roce 2013, zakládajícími členy jsou Rouchovany, Dukovany, Třebíč, Střední průmyslová škola Třebíč a Okresní hospodářská komora Třebíč. Předsedou je Vítězslav Jonáš.  Úkolem sdružení je přispívat k jednoznačnému definování perspektivy dalšího provozu a rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany a podporovat výstavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. V současné době má sdružení dvacet tři členů.

 

Hradec Králové (12. 3. 2015) – Již od roku 1998 připadá na 11. března oslava Evropského dne mozku, kterou začíná Evropský týden mozku a s ním spojené přednášky a další akce pro veřejnost, které pořádají kapacity v oboru neurologie. Do oslav Dne mozku se 10. března zapojila také královehradecká veřejnost prostřednictvím akce Odpoledne s vlastní hlavou, kterou pořádala neurolaboratoř Commservis.com ve spolupráci se Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové.

Všichni zvědavci a nadšenci, kteří dorazili v úterý do Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové, prožili podnětné a zábavné odpoledne. Dozvěděli se, mimo jiné, jak funguje intuitivní vidění, a přesvědčili se na vlastní oči, že se nejedná o žádný trik, jak mnozí skeptici tvrdí. „Za schopnost intuitivního vidění je zodpovědná epifýza neboli podvěsek mozkový. Jelikož v dospívání dochází k jistým degenerativním změnám na epifýze, je těžší naučit vidět se zakrytýma očima děti starší 13 let a dospělé. Ale i u těch to jde. Lépe u žen, protože jsou více intuitivní než muži,“ vysvětluje metody intuitivního vidění lektorka neurolaboratoře Jitka Hladíková.

I mozek se musí stravovat zdravě

Další přednáška se věnovala tématice správné výživy pro mozek. „Mnoho z nás duševně pracuje a vyžaduje od svého mozku maximální výkon. Jenže už nemyslí na to, že je potřeba nejprve mozku dodat energii, a pak po něm teprve chtít vysoký výkon,“ upozorňuje lektorka neurolaboratoře Markéta Sýsová. „Mozek čerpá energii především z glukózy. Ta vzniká štěpením složitých sacharidů, které najdeme zejména v celozrnných výrobcích,“ upřesňuje Sýsová.

Po přednáškách vypukl turnaj tříčlenných družstev ve hře Mindball. Vítězové si odnesli výhru v podobě 3D bludiště Perplexus. Kromě Mindballu, si všichni návštěvníci mohli vyzkoušet i další přístroje neurolaboratoře – ať už Mozkostřelbu nebo třeba zábavný Mindflex nebo Mozková ouška.

„Během celého odpoledne a podvečera navštívilo akci zhruba sto účastníků, což je velmi milé a příjemné znamení. Lidé se o svůj mozek zajímají a chtějí ho trénovat,“ konstatuje za pořadatele Markéta Sýsová a pochvaluje si spolupráci s knihovnou: „Se Studijní a vědeckou knihovnou jsme navázali velmi přátelskou spolupráci. Věřím, že za rok se tu u příležitosti oslav Dne mozku opět setkáme. Poděkování patří také mediálnímu partnerovi, společnosti BUS TV.“

Česká republika (10. 3. 2015) – Společnost BUS TV si zakládá na pozitivním obsahu svého vysílání a klade si za cíl přicházet se zajímavými informacemi nejen z regionů, ale i z celého Česka. Tentokrát se spojila s Agenturou Dobrý den, která zastřešuje oblast rekordů a kuriozit v České republice a společně vytvořily seriál TV spotů ze světa českých rekordů. Ve spolupráci s dopravními podniky velkých měst jsou tyto spoty vysílány ve vozidlech městské hromadné dopravy. Cestující tak mají možnost pobavit se nad kuriózními kousky z netradičních činností českého člověka.

„Cesta do práce či do školy už nemusí být jen nepříjemným začátkem pracovního dne,“ říká jednatel společnosti Bus TV Richard Prajsler a dodává: „Každé dva týdny zveřejníme jedno nebo dvě nová, zábavná videa ze světa kuriozit. Seriál spotů budeme vysílat minimálně tři měsíce. Pokud se budou spoty cestujícím líbit, nevylučuji ani prodloužení vysílání tohoto pořadu.“ Na krátká videa se můžete těšit např. v Pardubicích, Hradci Králové, Liberci, Plzni, Mostě, Mladé Boleslavi, Zlíně, Ústí nad Labem, Třinci  a dalších městech.

Ze zad na záda

Videa s kuriózními rekordy, která Agentura Dobrý den oficiálně eviduje, jsou vždy velmi žádaná. „Pokud chcete být svědky například toho, za jak dlouho dokáže 8 lidí dostat vlnu ze zad ovce na záda člověka, v podobě upleteného svetru, musíte se projet městskou dopravou,“ s úsměvem konstatuje Ing. Josef Vaněk, majitel Agentury Dobrý den. Záběry dokumentující vznik některých exponátů Muzea rekordů a kuriozit budou zcela jistě zpestřením jízdy pro každého z cestujících. Se zábavnými spoty, které jsou uváděny pod názvem „Svět českých rekordů“, se ve vozidlech MHD mohou cestující setkávat už od začátku března.

Unikátní palubní vysílání ve vozech MHD, ve své komplexní formě, v  sobě zahrnuje nejen zábavu, poučení, trénink mozku ale i pozvánky na zajímavé akce. Na další zajímavé pořady se můžete těšit v nejbližší době.

Hradec Králové – V úterý 10. března proběhnou v Hradci Králové velkolepé oslavy Evropského dne mozku s podtitulem „Odpoledne s vlastní hlavou“. Při jejich pořádání se spojily dvě instituce, které se zabývají tréninkem a rozvojem mozku na světové úrovni. Jsou jimi hradecká neurolaboratoř Commservis.com a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

Evropský den mozku se slaví již od roku 1998 a je prvním dnem světového týdne mozku. Při této příležitosti se setkávají špičky v oboru neurologie po celém světě a pořádají přednášky a rozličné akce pro veřejnost.

„Letos je pro návštěvníky připravena neobvyklá ukázka metody tzv. intuitivního vidění. Tato pozoruhodná metoda dokáže všem, že vidět je možné i se zakrytýma očima,“ sděluje podrobnosti k akci manažerka královéhradecké neurolaboratoře Markéta Sýsová. Vyslechnout si můžete také zajímavou přednášku týkající se zdravé stravy pro náš mozek. „Zdravá strava je všeobecně velmi diskutované, kontroverzní téma a věříme, že se do debaty zapojí i návštěvníci,“ dodává Sýsová.

Otestujte svůj vlastní mozek

Pro příchozí jsou připraveny dvě přednášky a praktické ukázky metod, technik a přístrojů na trénink mozku. Celý program začne předvedením Komissarovy metody v podání mentálních kaučů neurolaboratoře. V následující přednášce se účastníci oslav dozvědí více o tom, jak by měli svůj mozek „krmit“, aby správně fungoval v práci, při učení … Konec programu je ryze praktický. Návštěvníci si zde, na vlastní kůži, mohou vyzkoušet přístroje a cvičení, které pomáhají rozvoji kognitivních funkcí mozku. „Navíc letos chystáme novinku v podobě týmového turnaje ve hře Mindball. Pro účast je potřeba vytvořit tříčlenné družstvo a kdykoli během odpoledního programu se zapsat do prezenčního listu. Žádné startovné se neplatí, jen je potřeba se pekelně soustředit a silou své vlastní mysli přetlačit kuličku na Mindballu do branky soupeře. Na vítěze samozřejmě čeká věcná odměna,“ doplňuje Sýsová.
Oslavy jsou pro veřejnost nachystány v konferenčním sále Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové
10. března 2015 od 14. hodin, ale je možné přijít i kdykoli v průběhu programu. Vstup na akci je pro všechny samozřejmě zdarma. Mediálním partnerem akce je společnost BUS TV.

Ostrava – Dne 2. února 2015 odvysílala Česká televize, v rámci svého pořadu Reportéři ČT, reportáž nazvanou „Ostravský Janoušek“ a tuto pak popisuje i na svých webových stránkách pod názvem „V Ostravě si korupce říká Dědic“. Z obsahu reportáže je, zřejmé, že byla pojata zcela tendenčně a z jejího obsahu je zjevná bulvarizace případu Martina Dědice. Celá řada informací, která v reportáži zazněla, je nepravdivá a mnoho informací je neověřených.

„Musím se rozhodně ohradit proti nepravdivým a lživým informacím, které v uvedené reportáži zazněly, neboť způsob, jakým jsem byl v této reportáži vykreslen, vedl k zneuctění mé osoby, což má neblahý vliv jak na mou osobu, tak na mou rodinu i na mou práci,“ říká k zmíněné reportáži Martin Dědic.

V reportáži se objevily, kromě jiného, nepravdivé údaje o vlastnictví některých firem nebo chybné údaje o výši zajištěného majetku Martina Dědice. Tyto údaje je možné snadno ověřit. Ze shora uvedeného vyplývá, že se reportér, který se podílel na výrobě reportáže, dopustil závažných profesních pochybení a Česká televize odvysíláním takové reportáže porušila Zákon o České televizi.

 

Kroměříž – Kroměřížská společnost fgFORTE se rozhodla investovat do výzkumu akumulátorových baterií, jehož výsledkem bude zvýšení nabíjecích cyklů a s tím související prodloužení životnosti baterií. Inovativní výzkum, který byl zahájen loni v létě, ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, úspěšně pokračuje.

„Existují v podstatě dvě možnosti, jak lze materiálově vylepšit stávající olověné akumulátory. Jednou z nich je úprava elektrod, druhou pak modifikace elektrolytu v bateriích tak, aby nedocházelo ke snižování jeho koncentrace,“ osvětluje problematiku jednatel společnosti fgFORTE Pavel Fišer a dodává: „Ve spolupráci se studenty z Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně jsme vytipovali čtyři oblasti, kterými stojí za to se podrobněji zabývat.“

V hlavní roli polymery

Celý výzkum je založen na zkoumání možností vylepšení cykličnosti akumulátorových baterií, kterých je dosahováno přídavkem patřičných vodivých polymerů. Pokud hovoříme o elektrolytu v bateriích, musí se jednat o takové vylepšení, které povede k odstranění základního problému při cyklickém nabíjení a vybíjení, tj. proti zřeďování elektrolytu. O nic jednodušší není ani úprava elektrod v bateriích. Vhodnou kombinací prvků lze modifikovat samotné olovo, ze kterého jsou elektrody nejčastěji vyráběny a vytvořit žádoucí slitinu tak, aby se vylepšily vlastnosti elektrod. To s sebou přináší také spoustu negativních jevů, kterými je třeba se zabývat.

„V rámci výzkumu se soustřeďujeme na hledání jednoduchých a přitom účinných řešení, která budou bez problémů aplikovatelná v podmínkách firmy fgFORTE, respektive v jejím přímém dosahu. Navíc velmi pečlivě dbáme na to, aby nalezená řešení byla šetrná k životnímu prostředí,“ uzavírá Fišer.

Hradec Králové – I když letošní zima zatím neukázala svou pravou tvář, mají hradečtí obyvatelé i tak mnoho příležitostí k venkovnímu sportování přímo ve městě. Také v tomto zimním období se často vydávají do městské odpočinkové zóny Na Plachtě, která skýtá řadu sportovních i relaxačních příležitostí.

„Letošní zima, se svými rozmary počasí, je nakloněná sportování všeho druhu. Pro všechny, kteří si dali do nového roku předsevzetí více sportovat, je to určitě dobrá zpráva. A Hradečáci nemusí za sportem daleko,“ konstatuje Milan Zerzán, ředitel společnosti Městské lesy Hradec Králové a dodává: „Ani teď v zimě není přírodní památka Na Plachtě opuštěná. Lidé využívají letošní mírné zimy a vyrážejí do zdejších lesů na procházky, prohánějí se zde na kole a není žádnou výjimkou, když tady potkáte jezdce na koni.  Na svou příležitost zase bedlivě čekají běžkaři. Sotva napadne sníh, vyrážejí po upravovaných běžeckých stopách ven z betonového města.“

Přírodní památka Na plachtě se rozkládá v okrajové části Hradce Králové. Můžete zde najít lesní porosty, rybníky, tůně nebo vřesoviště. Těsné sousedství s městskou zástavbou skýtá jedinečnou možnost pro obyvatele Moravského předměstí, jak trávit volný čas v unikátním přírodním prostředí.

Z domu rovnou na běžky

V sousedství přírodního území Na Plachtě, za areálem PETROF, nyní také finišují přípravy na zahájení výstavby první etapy nového bytového komplexu Rezidence Na Plachtě. Se zahájením stavby se počítá na jaře letošního roku a první obyvatelé se nastěhují v létě 2016.

„Jsme nadšení, že můžeme výstavbu bytů realizovat právě v blízkosti této přírodní památky. S podobnými projekty máme dobré zkušenosti. Je třeba vždy pečlivě zvážit celý návrh zástavby, aby projekt dobře zapadl do okolní krajiny a aby zeleň v okolí bytových domů co možná nejpřirozeněji navázala na sousední lesní plochy. Při tom všem samozřejmě také myslíme na budoucí majitele bytů a jejich pohodlné bydlení. Musím říci, že náš hradecký projekt má i některé specifické prvky, které jsme do něj zařadili až dodatečně, a které naše jiné projekty běžně nemají. Například po tom, co jsme pochopili, jak velké oblibě se v Hradci těší cyklistika, navrhli jsme do všech domů samostatné kolárny, u každého domu je navíc místo speciálně navržené pro mytí kol, s připojením na vodovod a s osvětlením. Pevně věříme, že to lidé ocení,“ říká Martin Kubišta, ze společnosti Rezidence Na Plachtě s.r.o., která projekt realizuje. „Zájem o bydlení v této lokalitě je veliký. Už se těšíme, až z nových domů budou vyrážet první obyvatelé na výlety na Plachtu. A možná i na běžky dojde – pokud zase začnou být zimy, jak bývaly,“ uzavírá s úsměvem Kubišta.

Havlíčkův Brod, 14. 1. 2015 – Obecně prospěšná společnost Centrum Vysočina z Havlíčkova Brodu podpořila společně s partnery vyučování českého jazyka a literatury na Užhorodské národní univerzitě. V úterý 13. ledna předali zástupci Kraje Vysočina v rámci své pracovní cesty do Užhorodu odborné jazykové a literárněvědné knihy pro nově se utvářející katedru bohemistiky na zdejší univerzitě.

„Na podzim nás oslovila Julia Yusyp z užhorodské univerzity, zda bychom nepomohli při zajištění odborné literatury na výuku českého jazyka a literatury. V současnosti mají v Užhorodě jedenáct studentů v prvním a druhém ročníku, kteří studují češtinu. Díky našim partnerům, kterými jsou Ústav pro jazyk český v Praze, nakladatelství Didaktis a Kraj Vysočina, se podařilo shromáždit odborné jazykové a literární knihy za několik desítek tisíc korun,“ popisuje začátek pomoci Milan Pilař z obecně prospěšné společnosti Centrum Vysočina. Během několika měsíců se podařilo získat desítky titulů a na Ukrajinu tak putovalo šest velkých krabic zaplněných literaturou.
Slavnostního předání daru se účastnil v prostorách školy také rektor univerzity, prorektorka pro mezinárodní vztahy a děkanka.

„Mezi naší katedrou a Krajským úřadem v Jihlavě se díky současné návštěvě navázala spolupráce. Jednali jsme o mnohém, ale nejvážnější je skutečnost, že nový obor český jazyk a literatura bude mít budoucnost. Rektor slíbil, že otevře na univerzitě samostatnou katedru bohemistiky, nyní jsme při katedře slovakistiky,“ doplnila Julia Yusyp z katedry bohemistiky. Mladí bohemisté budou také mít možnost zúčastnit se v srpnu 2015 Letní žurnalistické školy Karla Havlíčka Borovského, kterou Centrum Vysočina, o. p. s., pořádá už po jedenácté.

„Nyní připravujeme druhou fázi sbírky, rádi bychom mladým bohemistům v Zakarpatském regionu pomohli se získáváním české beletrie, kterou ke svému studiu potřebují,“ uzavírá Milan Pilař. Sbírku chtějí v Havlíčkově Brodě uspořádat na jaře letošního roku.

Více informací:
Milan Pilař
mobil: +420 724 767 164
e-mail: milan.pilarhb@centrum.cz

Centrum Vysočina, o. p. s.
B. Kobzinové 2020
580 01 Havlíčkův Brod
http:// www.centrumvysocina.cz, www.letnizurnalistickaskola.cz
e-mail: centrumvysocina@centrum.cz

Nick Feifer: Díky novému zákonu bude jednodušší bránit se kybernetickým útokům

Praha/ČR – Již 1. ledna 2015 v České republice nabyde účinnosti nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Jedním z úkolů nové legislativy je sjednocení elektronické komunikace, a to nejenom ve státní správě, ale částečně i v soukromé sféře.
„S rychlým rozvojem IT sektoru narůstá i hrozba kybernetického útoku, která se může týkat každého člověka. A je třeba mít na paměti, že útoky hackerů jsou častější a čím dál masivnější,“ říká o kybernetických hrozbách Nick Feifer, manažer společnosti Fortinet pro střední a východní Evropu (CEE), a dodává: „Zajištění kybernetické bezpečnosti státu je zásadní otázkou současnosti a nový zákon je jedním z prostředků, jak jí docílit.“
Nový zákon se týká především státní správy. Díky němu by měla být státní sféra i další klíčové počítačové systémy v zemi odolnější vůči potenciálním útokům.

Hackerská komunita sílí
Česká republika není v zavádění této nové legislativy osamocena. Kybernetický zákon vychází ze směrnice Evropské unie, podle které mají všechny členské země zvyšovat svoji schopnost bránit se kybernetickým útokům. „Mnoho lidí určitě má v živé paměti masivní útoky hackerů z března roku 2013, které byly namířeny proti webovým stránkám zpravodajských serverů, telekomunikačních operátorů nebo serverů bankovních společností v ČR,“ připomíná Nick Feifer. „Tyto hackerské útoky poukázaly na velkou zranitelnost internetového prostředí a na sílu hackerské komunity,“ uzavírá Feifer.