26.03.2014 Představení Kampaně proti rasismu a násilí z nenávisti

Úterý, Březen 25, 2014

Ministerstvo financí ČR pořádá ve středu 26. března konferenci k zahájení národního programu pro snižování nerovností mezi skupinami a podporu sociálního začleňování, který je jedním z programů hrazených prostřednictvím finančního mechanismu EHP/Norsko. Tento program bude v České republice naplňovat předem definovaný projekt Úřadu vlády „Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti“.

Přečtěte si celý článek