Archiv pro Červenec 2019

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš, ministr dopravy Vladimír Kremlík a ministr životního prostředí Richard Brabec navštíví Ústecký kraj. Navštíví obec Velemín, kde se realizuje několik projektů zaměřených na hospodaření s vodními zdroji. Následně v obci Raná vypustí do volné přírody v rámci záchranného programu kriticky ohroženého sysla obecného.

Přečtěte si celý článek

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Podpora veřejně prospěšných aktivit spolků zdravotně postižených pro rok 2019.

Přečtěte si celý článek

V pondělí 22. července 2019 od 14.00 hodin se ve Strakově akademii koná schůze vlády. Upozorňujeme, že z důvodu probíhající rekonstrukce vestibulu Úřadu vlády proběhne doorstep opět ve starém tiskovém sále.

Přečtěte si celý článek

Opatření v boji proti suchu a dostavba dálnice D3 byla ve čtvrtek 18. července 2019 hlavní témata pracovní cesty předsedy vlády po Jihočeském kraji. Na výjezdu premiéra Andreje Babiše doprovázeli ministři dopravy Vladimír Kremlík a životního prostředí Richard Brabec.

Přečtěte si celý článek

Metu stovky instalovaných rychlodobíjecích stanic pokořila síť veřejných dobíjecích míst pro elektromobily provozovaná Skupinou ČEZ. Jubilejní stojan č. 100 je ode dneška řidičům elektromobilů k dispozici v Praze na Poděbradské ulici. Za poslední rok se síť stanic rychlého dobíjení ČEZ, která už se svým rozsahem vyrovnává větším řetězcům klasických čerpacích stanic, více než zdvojnásobila. Zvyšující se poptávce po řešeních z oblasti elektromobility vychází Skupina ČEZ vstříc nejen zahušťováním dobíjecí infrastruktury, ale také nabídkou souvisejících produktů a řešení pro všechny typy zákazníků.

Přečtěte si celý článek

Chystáte se na dovolenou do zahraničí bez auta? Pokud si plánujete půjčit vůz v místní půjčovně, dejte si pozor, abyste nenaletěli. Důvěřiví turisté jsou snadným cílem nepoctivých půjčoven, protože neovládají místní jazyk ani legislativu.

Přečtěte si celý článek

Dřevěné pelety nejsou nic víc než slisované piliny. To ale neznamená, že jsou jedna jako druhá. Dokázal to i náš test. Do laboratoře jsme poslali 10 druhů pelet od různých výrobců a zjišťovali, kolik tepla dokáží vyrobit, jestli nemají vysoký obsah vody, nezůstává po nich příliš popela nebo…

Přečtěte si celý článek

Premiér Andrej Babiš ve středu 17. července 2019 vyrazil na pracovní cestu do Středočeského kraje. Tématem návštěvy byla především problematika sucha a její řešení. Kromě toho si prohlédl místo stavby pokračování Pražského okruhu a diskutoval o variantách středočeské části dálnice D3. Na cestě jej doprovázeli ministři životního prostředí Richard Brabec, zemědělství Miroslav Toman a dopravy Vladimír Kremlík.

Přečtěte si celý článek

Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí pod vedením předsedy vlády Andreje Babiše v úterý dne 16. července 2019 na svém 20. jednání projednala důležitá protikorupční opatření, k jejichž přijetí se vláda zavázala v programovém prohlášení: regulaci lobbingu a ochranu oznamovatelů. Návrh regulace lobbingu bude brzy předložen vládě k rozhodnutí o jeho postoupení Parlamentu a návrh zákona o ochraně oznamovatelů bude vládě předložen do konce roku. Rada dále projednala aktuální stav plnění doporučení Skupiny států proti korupci při Radě Evropy (GRECO) a Výroční zprávu
o činnosti Rady za rok 2018 a Plán činnosti Rady v roce 2019.

Přečtěte si celý článek

Premiér Andrej Babiš se v úterý 16. července 2019 zúčastnil pracovního oběda s velvyslanci členských a kandidátských zemí EU v České republice. Pracovní oběd uspořádal velvyslanec Finské republiky v Praze Jukka Pesola.

Přečtěte si celý článek

Předkládáme výsledky dotačního řízení v programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2019.

Přečtěte si celý článek

Vláda na svém dnešním zasedání vzala na vědomí Zprávu za rok 2018 o naplňování Akčního plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích na léta 2016–2018 a Doporučení Rady vlády pro rovnost žen a mužů směřující k odstraňování překážek a k vytváření podmínek pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích (dále jako „Akční plán a Doporučení Rady vlády“).

Přečtěte si celý článek

Bezpečnostní rada státu se na jednání v pondělí 15. července 2019 zabývala aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evropské unie v bezpečnostní oblasti, včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice.

Přečtěte si celý článek

Vláda schválila na svém zasedání 8. července 2019 Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2018.

Přečtěte si celý článek

Vláda schválila na svém zasedání 8. července 2019 Zprávu o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2018.

Přečtěte si celý článek

Dvěma góly a mnoha fotbalovými parádičkami zpestřil bývalý útočník a současný sportovní komentátor Luděk Zelenka exhibiční zápas, který dnes v Jablunkově otevřel nejvýchodnější Oranžové hřiště v České republice. Na multifunkční sportoviště za 3 miliony přispěla městu 900 tisíc korun Nadace ČEZ.

Přečtěte si celý článek

V pondělí 15. července 2019 od 14.00 hodin se ve Strakově akademii koná schůze vlády. Upozorňujeme, že z důvodu probíhající rekonstrukce vestibulu Úřadu vlády proběhne doorstep ve starém tiskovém sále.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Andrej Babiš a ministři životního prostředí, zemědělství a dopravy navštíví 17. a 18. července Středočeský a Jihočeský kraj, kde se seznámí s opatřeními pro zmírnění dopadů sucha a postupem výstavby dopravních staveb. Členové vlády se také setkají se starosty obcí, zemědělci a hydrology. Prohlédnou si mj. místo pokračování stavby pražského okruhu u Běchovic či místo stavby obchvatu Českých Budějovic.

Přečtěte si celý článek

Některé nájemní smlouvy obsahují ustanovení, které nájemcům nedovoluje zřídit si v nájemním bytě trvalý pobyt. Takový zákaz však nemusí nájemce respektovat. Co je třeba učinit k přihlášení k trvalému pobytu v nájemním bytě? Jsou obavy pronajímatele z trvalého pobytu nájemce v bytě oprávněné? A…

Přečtěte si celý článek

Šedesátiny slavící vodní dílo, elektrárna a lodní doprava na Lipně zvou návštěvníky Lipenska na projekce Kinematografu bratří Čadíků. Kino pod širým nebem v areálu kotviště Lipno Line uvede po čtyři večery od 21. do 24. července české filmy, které měly premiéru v posledním roce. Výtěžek z dobrovolného vstupného poputuje na Konto bariéry.

Přečtěte si celý článek