Archiv pro Srpen 2017

Odbor pro udržitelný rozvoj se stal Aplikačním garantem TAČR v rámci programu ÉTA na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu. Pro Úřad vlády je relevantní zaměření programu na témata kontextu interakce mezi občanem a státem, veřejných politik, správy a veřejných služeb orientovaných na občana.

Přečtěte si celý článek

Veřejná ochránkyně práv ve stanovisku pro Ministerstvo školství konstatuje, že podle názoru jejího úřadu byla v loňském maturitním testu logaritmická rovnice neoprávněně.

Praha, 31. srpna – Ministr školství Stanislav Štech nesouhlasí s veřejnou ochránkyní práv Annou Šabatovou, jejíž úřad dospěl k názoru, že zařazení logaritmické rovnice do maturit­ního testu na jaře 2016 (úloha 15) bylo v rozporu s § 73 školského zákona. Podle Šabatové ověřovala úloha dovednost, kterou žáci středních odborných škol povinně umět nemusejí.

Debatu o tom, zda RVP pro maturitní obory středních odborných škol uvádějí logaritmickou rovnici jako látku, která se má na školách učit a jejíž znalost pak může ověřovat maturitní test, odstartoval analytický materiál nazvaný Státní maturita porušuje zákon a poškozuje žáky i výuku ve školách. Ten loni po jarním kole maturit publikovala iniciativa Maturitní data – odtajněno. Konstatuje se v něm mimo jiné, že v RVP pro střední odborné školy se píše o znalostech logaritmů, ne o dovednosti řešit logaritmickou rovnici.

Záležitostí se zabýval Úřad veřejné ochránkyně práv na základě stížnosti, že úloha 15 znevýhodnila žáky středních odborných škol oproti gymnazistům. Následná debata Úřadu s Ministerstvem školství vyústila v konstatování ombudsmanky, že pro zařazení logaritmické rovnice do testu neexistuje v RVP SOŠ odpovídající podklad. Ministr Stanislav Štech oponoval v dopise zaslaném Anně Šabatové 14. srpna 2017 například slovy „… logaritmická funkce, popř. rovnice rozhodně nepatří k obtížným pasážím maturitního didaktického testu z mate­matiky (např. v testu z matematiky v jarním období 2017, v němž žáci dosáhli průměrné úspěšnosti 53,9 %, byla úspěšnost v jednoduché otevřené úloze č. 12 s logaritmickou rovnicí vysoce nadprůměrná, téměř 68 %).“ Tento argument nevypovídá vůbec nic o výsledcích negymnazistů v kritizovaném testu z jara 2016, ale především, podobně jako předchozí argumentace ministryně Valachové, se zcela míjí s podstatou problému. Kritika nesměřovala k otázce, zda se žáci mají učit řešit logaritmickou rovnici, ale upozornila na to, že stát není schopen udržet pořádek ani ve vlastních vzdělávacích dokumentech. Některé žáky pak zkouší u maturity z dovedností, které jejich učitelům neuložil vyučovat. Proto ombudsmanka Anna Šabatová požádala ministra Stanislava Štecha, aby zjednal nápravu. Ten má ale na věc odlišný názor.

Oldřich Botlík, iniciativa Maturitní data – odtajněno, řekl: „Předmětem debaty vůbec není to, jak obtížná byla pro průměrného žáka logaritmická rovnice v letošním maturitním testu – problém je z roku 2016. Není jím ani otázka, zda je důležité umět řešit logaritmické rovnice. Jde o to, zda dovednost řešit logaritmické rovnice obsahují všechny rámcové vzdělávací programy – a zda ji tedy může obsahovat maturitní katalog. Nebavíme se o užitečnosti logaritmické rovnice, ale o právním vědomí pracovníků Cermatu a Ministerstva školství. Stát musí dodržovat své vlastní zákony a předpisy také ve společné části maturitní zkoušky. Ombudsmanka upozornila, že to stát nedělá, ale zdá se, že ministru školství podstata problému stále uniká.“

 

 

 

 

 

 

 

Přečtěte si celý článek

Rodinný závod „Běhám pro děti!“ má za cíl finančně i mediálně podpořit projekty, které pomáhají konkrétním dětem z dětských domovů. Pořádající společnosti DEJME DĚTEM ŠANCI finančně přispěla na technické zajištění akce Nadace ČEZ.

Přečtěte si celý článek

 • ·
  K mobilu rodiče nejčastěji pořizují předplacenou
  kartu nebo rodinný tarif
 • ·
  Za první telefon pro potomka utratí do třech tisíc
  korun
 • ·
  Třetina rodičů netuší, zda má jejich dítě profil na
  sociálních sítích a s kým je zde v kontaktu

České děti se k mobilním technologiím dostávají poměrně
brzo. Téměř čtvrtina (23 %) dostane svůj první mobil dokonce
ještě v předškolním věku.
„A to i přesto, že jen dvě procenta rodičů původně
považovala za ideální jim v tomto věku mobil zakoupit,“

poukazuje na kontrast v průzkumu Silvia Cieslarová, ředitelka
mobilního segmentu v O2. Do osmi let pak má telefon již třetina
dětí (32 %) a v jedenácti si sebou do školy vlastní mobil
nenosí jen sotva dva z deseti školáků.

.

Většina rodičů dětem k prvnímu mobilnímu telefonu pořizuje
předplacenou kartu.
„Stále více lidí využívá také výhodných rodiiných tarifů.
Tuto možnost v průzkumu uvedla desetina respondentů,“

popisuje Silvia Cieslarová.

Rodiče školákům nejčastěji pořizují telefony nižší a střední
třídy.
„Přístroje za cenu přesahující deset tisíc korun by
nekoupilo ani půl procenta zúčastněných. Kvalitní telefony však
v současné době lze použít i za mnohem nižší cenu. Díky
letnímu
bonusu lze u O2
pořídit slušně vybavený chytrý telefon s
technologií LTE za cenu do 4 000 korun,“
dodává Silvia
Cieslarová. Děti svůj první mobilní telefon často zdědí po
rodičích, kteří si pro sebe pořídí nový přístroj a svůj původní
přenechají potomkům.

.

Mobilní internet? Nejdříve pro šestáky

Mobilní telefon přitom není jen technologickou hračkou pro
zábavu potomka. Pro rodiče často představuje způsob, jak
efektivně dohlížet na bezpečí jejich dětí. Čelí při tom však
hned několika výzvám. Tou patrně největší je správně určit
pravidla používání, zejména v prostředí mobilního
internetu.

Polovina dotazovaných by s pořízením datového balíčku
počkala, až děti budou navštěvovat druhý stupeň. Pětina Čechů
by internet svým dětem pořídila až po absolvování základní
školy. Čtvrtina lidí se naopak domnívá, že je vhodné objednat
datový balíček ještě na prvním stupni.

Tím ale často veškerá kontrola nad používání internetu u
dětí prakticky končí – 35 % rodičů totiž například vůbec neví,
na kterých sociálních sítích má jejich dítě profil a 28 % lidí
netuší, s kým je na nich jejich dítě v kontaktu. Přitom z
nedávného
výzkumu
Univerzity Palackého a O2
vyplynulo, že české děti si dobře
neuvědomují hrozby v kyberprostoru.
„Každé šesté dítě nemá problém sdílet po síti své intimní
fotografie nebo videa. Výchova k zásadám bezpečného chování v
online prostředí je tak dnes jednou z nejdůležitějších
informací, kterou dětem jejich rodiče mohou vštěpovat,“

říká Tomáš Minka, odborník na internetovou bezpečnost O2.

Sběr dat byl pro O2 realizován prostřednictvím aplikace
Instant Research společnosti IPSOS.

Přečtěte si celý článek

Řadě návštěvníků festivalů vadí, že pořadatelé nedovolují vnášet do areálu vlastní jídlo a pití, a prakticky je tím nutí kupovat předražené produkty tamních stánkařů. Často se objevuje názor, že jde o omezování spotřebitelských práv. Dá se proti tomu nějak bránit? Mohou si pořadatelé festivalů…

Přečtěte si celý článek

Zakázka se týká renovace vytápění, osvětlení a hospodaření s vodou ve 14 školách a dalších městských objektech. Investice ve výši 30 milionů korun bude realizována formou energetických úspor se zárukou (EPC). To znamená, že se investice splácí přímo z úspor, jejichž výši má Kolín od ČEZ ESCO garantovanou ve smlouvě. Projekt realizuje ENESA, dceřiná společnost ČEZ ESCO.

Přečtěte si celý článek

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy vás zve na Den IZS 2017, který se bude konat 9.9. od 13. hodin v areálu Výstaviště Holešovice. Přijďte se podívat na používanou techniku všech složek Integrovaného záchranného systému, na činnosti, které složky IZS provádí. U našeho stánku uvidíte historické i moderní vozy, používané vybavení pražské záchranky, naučíme vás používat aplikaci Záchranka a seznámíme vás s činnostmi, které záchranáři provádí.

Přečtěte si celý článek

V testech potravin se poměrně často zabýváme tukem. A netýká se to zdaleka jen testů másla nebo olivového oleje. Tuk je zkrátka jednou ze základních živin a najdete jej v téměř jakékoliv potravině. Problematika tuků je velice složitá, používá svou speciální terminologii. Byli bychom rádi, aby…

Přečtěte si celý článek

Pračka není levná věc a všichni si samozřejmě přejeme, aby nám nový nákup vydržel do nejdéle. Zeptali jsme se odborníků na tipy, kam doma pračku postavit, které programy ji nejvíce opotřebují, i třeba jak bude podle nich praní probíhat za deset let.

Přečtěte si celý článek

Podle čeho se rozhodujete, kterou mraženou pizzu si koupíte? Hraje roli, jestli je šunková či sýrová, nebo kolik stojí? Anebo se vždy snažíte vybrat tu nejšunkovější, nejsýrovější? Pokud vám jde o to druhé, nejspíše oceníte naše srovnání. Nakoupili jsme 36 kusů mražené pizzy v sýrových…

Přečtěte si celý článek

Jak to bude s úhradou nájemného a plateb za služby, zajímá při sjednávání nájmu jak nájemce, tak pronajímatele. Přesto se může stát, že v nájemní smlouvě nebude o nájemném žádná zmínka. Ze smlouvy také nemusí být zřejmé, zda se u služeb jedná o zálohy, nebo o paušální platby. Jak tedy správně…

Přečtěte si celý článek

Každý výrobek musí být nějak označen. Často se tak děje podle jednoduchých pravidel a řada produktů si vystačí pouze s pojmenováním a uvedením adresy toho, kdo za výrobek ručí. Ovšem existují i výjimky opředené hustou sítí nejrůznějších legislativních požadavků. Texty na obalech kosmetiky jsou…

Přečtěte si celý článek

Stát se to může i vám. Při procházce přírodou narazíte na poraněného živočicha, který by bez cizí pomoci neměl šanci přežít. V takovém případě je vhodné kontaktovat záchrannou stanici, jejíž odborníci budou vědět, jak zvíře zachránit. 

Přečtěte si celý článek

Prádelní šňůra, prastarý a geniálně jednoduchý vynález, který v mnoha domácnostech při sušení prádla stále hraje prim, zřejmě jen tak nevymizí. Kdo ale sušení na šňůře či sušáku z nějakého důvodu neholduje nebo nemá možnost, může sáhnout po modernějším a poněkud elegantnějším řešení, kterým jsou…

Přečtěte si celý článek

Rozpoznat v obchodě na první pohled kvalitní gumáky od těch nekvalitních není snadné. I my sami jsme museli při jejich testování sáhnout po odborném vybavení a podrobit je zkouškám na laboratorních přístrojích. Přesto existuje několik zásad, které byste měli mít při nákupu na paměti.

Přečtěte si celý článek

V dávných dobách zabralo praní celý den, dnes stačí vložit prádlo do automatické pračky. Jednotlivé modely se sice vizuálně příliš neliší, v kvalitě praní nebo máchání mezi nimi však jsou velké rozdíly. Pokud právě uvažujete o koupi jednoho z největších domácích…

Přečtěte si celý článek

Vyslyšeli jsme přání milovníků hořké čokolády a otestovali jejich pochoutku. 19 cenově nejdostupnějších hořkých čokolád jsme odeslali do laboratoře, abychom je podrobili analýzám. Lidé citliví na mléčnou bílkovinu by se však měli mít na pozoru – přítomná byla ve všech testovaných vzorcích.…

Přečtěte si celý článek

Skákání v kalužích, čvachtání v bahně a rozhrabávání listí patří během podzimu k oblíbeným dětským kratochvílím. Aby si to děti užily v bezpečí a rodiče nemuseli kupovat neustále nové gumáky, protože ty staré nic nevydržely, otestovali jsme 17 dětských párů od populárních značek. Některé nás…

Přečtěte si celý článek

Práva cestujících v oblasti osobní přepravy jsou hojně upravena na mezinárodní úrovni. Téměř každý druh přepravy má své vlastní evropské nařízení a některá pravidla také vyplývají z mezinárodních smluv přesahujících rámec Evropské unie. Tyto dokumenty stanoví jakýsi minimální standard, který by…

Přečtěte si celý článek

Téma rozdílné kvality zboží prodávaného u nás a na západě je stále živé. V obecném povědomí se rozdíly týkají především potravin a pracích prostředků. Názory o lepších výkonech německých prášků mají v různých diskuzích sílu neotřesitelných faktů. Na tomto přesvědčení dokonce založila své…

Přečtěte si celý článek