Archiv pro Leden 2017

Žádost o poskytnutí kopií všech písemností, kterými byl vyřízen žadatelův podnět ze dne 04.12.2016, jímž se žadatel obrátil na Úřad vlády ČR.

Přečtěte si celý článek

V pondělí 31. ledna 2017 uskutečnili členové Rady vlády pro záležitosti romské menšiny a Monitorovacího výboru pro činnost Agentury pro sociální začleňování spolu pracovníky Kanceláře Rady celodenní pracovní cestu do Českých Velenic, aby jednali se zástupci lokálního partnerství.

Přečtěte si celý článek

Každý učitel vám asi řekne, že nejtěžší je děti při výuce zaujmout, natož aby se pak v hodinách pro něco nadchly. Učitelce Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně Ireně Ulucay se daří oboje. Už druhým rokem učí studenty prostřednictvím výukové verze celosvětově oblíbené hry Minecraft. A na nepozornost v hodinách si rozhodně stěžovat nemůže.

Přechod na střední školu, kde je informační technika prakticky denním chlebem, znamenal změnu i pro Irenu, která si zároveň doplnila na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně vzdělání v oboru Inženýrská informatika. „Ve škole jsme samozřejmě používali víc meotary, více interaktivní prezentace, zkrátka jsme chtěli zaujmout. Skutečný zlom ale přišel až poté, co jsem byla v roce 2015 pozvána na vzdělávací konferenci, která probíhala v centrále Microsoftu v americkém Redmondu.“

Na globální fóra Education Exchange jsou zváni vybraní členové programu Microsoft Innovative Educator Expert, což je celosvětová skupina a ocenění inovativních a zapálených učitelů. V České republice jich je aktuálně 63. Pravidelně se scházejí na akcích online i prezenčních, každý rok se pak setkávání i na týdenní Letní škole moderních učitelů.

Na tehdejším 10. ročníku Globálního fóra se sešlo na 250 pedagogů z 87 zemí světa. Čtyři nejinovativnější učitelé byli vybráni z České republiky, mezi nimi i Irena Ulucay. „Právě na tomto fóru mě zaujala přednáška o využití hry Minecraft ve výuce. Byla to úplně nová dimenze. Ještě v květnu téhož roku jsme pro školu koupili první licence a začali program využívat v hodinách.“

Svět Minecraftu je pro děti a studenty přirozeným prostředím počítačových her, které znají. Pomocí jeho základních stavebních prvků, tedy 3D kostiček, se dá navíc nasimulovat téměř každý objekt i jakákoli reálná situace. Podle Ireny se edukační hra vlastně hodí téměř do každého předmětu. „Studenti tuhle celosvětově velice úspěšnou hru znali téměř všichni a více než polovina ji aktivně hrála, takže pro ně nebyl problém se seznamovat s její školní verzí. Je to u dětí velice oblíbený nástroj a už ve škole jednáme o tom, že ho kromě informatiky a číslicové techniky zařadíme i do matematiky, biologie, ale třeba i do výuky českého jazyka,“ vypočítává Irena.

„Průměr známky ve třídě, kde Minecraft používám, je o 6/10 lepší než ve druhé třídě s klasickou výukou.“

Úplně prvním projektem, kterým se dětem “vzdělávací Minecraft” představil, byl model školy sestavený jedna ku jedné. „Studenti si museli rozdělit práci do týmů, protože škola má 13 budov. A práce v týmech se nám hodně osvědčila. Dalším projektem byla například Vodní výzva, kdy studenti museli přizpůsobit a zúrodnit prostor v blízkosti vodního zdroje a postavit zde vesnici, nebo v jiném projektu nazvaném Kolonizace se studenti potýkali s obydlením jiné planety. Minecraft také ukazuje, jak funguje princip programování, to jsme si zase zkusili na projektu „Programovatelná želva“.

Takto vypadá první projekt studentů – model školy.

Nyní studenti podle Ireny pracují například na modelu vodní turbíny, k biologii se zase hodně přiblížil 3D model lidského oka. A jak se vůbec taková výuka s Minecraftem klasifikuje? „Děti si vytvářejí v prostředí hry vlastní portfolia, popisují svoji práci a také ji prezentují. Týmy mají zároveň své vedoucí, takže je dobře vidět, kdo jak pracuje. Děti se tedy s Minecraftem rozhodně nenudí. A dokonce mi nevadí, když si v hodině vytáhnou mobil nebo iPad. Výuková hra se dá provozovat i na nich, tak proč toho nevyužít…“

Hlavní podle Ireny je, aby se do výuky zapojily všechny děti z týmu. A to se prý s Minecraftem daří. „Minecraft je vlastně virtuální svět kostiček, který má reálné fyzikální vlastnosti. To studenty vede k lepšímu pochopení světa kolem nich. Je lokalizována do českého jazyk, ale není problém spuštění v angličtině a zde tento jazyk procvičovat. A přiznám se, že i mě pořád ještě Minecraft baví a že se vždycky ráda tak trochu inkognito stanu součástí jedné z pracovních skupin,“ dodává Irena.

Přečtěte si celý článek

ČSOB, která poskytuje investiční řešení stovkám tisíc klientů, chystá od roku 2018 zavést novinku v podobě robotického poradenství (tzv. robo-advisory). Ještě letos se prémioví klienti mohou těšit na elektronickou podobu Investičního kompasu, analýzu klientského investičního portfolia, a plně funkční poradenství v rámci webového portálu ČSOB Investice. Díky portálu mohou navíc nově své investiční obchody uzavírat s bankéři na dálku, aniž by museli osobně zajít na pobočku.

Přečtěte si celý článek

Audit vzdělávacího systému v ČR definoval klíčová témata vzdělávání v ČR, na která by se měla zaměřit pozornost při řízení a rozvoji systému. Přinášíme sérii tiskových zpráv, v nichž se jim budeme postupně věnovat.

Praha, 31. ledna 2017 – EDUin, s přispěním nezávislých odborníků v oblasti vzdělávací politiky a poradenské společnosti PwC, připravil další vydání analýzy věnující se stavu a vývoji vzdělávacího systému. Audit identifikuje klíčová témata českého vzdělávání současnosti a blízké budoucnosti.

Volby do krajských zastupitelstev na podzim roku 2016 byly dobrou příležitostí ověřit, do jaké míry jsou politické strany srozuměny s aktuálními problémy ve vzdělávání a do jaké míry jsou schopny formulovat smysluplné politické programy. Ukázalo se, že převládá nepochopení role krajů, do programů se promítají návrhy, které není možné na úrovni krajů řešit. Z analýzy volebních programů také vyplývá jednostrannost ve vztahu k některým tématům, založená na skupinových (ekonomických) zájmech.

Volby do krajských zastupitelstev významně proměnily politickou situaci na této úrovni samosprávy. Následkem toho bude velmi pravděpodobně více diferencovaný politický vývoj v jednotlivých krajích. Zatímco posledních osm let reprezentovali Asociaci krajů ČR zejména sociálně demokratičtí hejtmani, nyní se situace významně změní. To může teoreticky oslabit schopnost dohody na jednotné politice, na druhou stranu to do krajských politik vnese větší politickou pluralitu.

Z politických programů lze vyčíst jen několik společných charakteristik v oblasti vzdělávání:

 • Podpora technického a odborného vzdělávání
 • Podpora učitelů
 • Podpora výstavby mateřských škol

Problematické je, že pouze první bod těchto tří společných prvků politických programů spadá do kompetence krajů. Střední školství v ČR by mělo projít celkovou reformou, často dobře míněná snaha krajů podpořit jeho současný status quo může vést spíše k zakonzervování nepříznivého stavu.

Doporučení Auditu:

 • Diskuse o středních školách a návrh reformy tohoto stupně regionálního školství shora.
 • Tlak na vyváženou podporu všem typům středních škol, podporu větší role podniků v odborném vzdělávání a na řešení urgentní potřeby zkvalitnění všeobecného vzdělávání v odborných školách.
 • Využití krajských a místních akčních plánů k vytvoření vizí rozvoje vzdělávání na jednotlivých úrovních samosprávy, se snahou rozšířit perspektivu vzdělávání mimo školy.

Bob Kartous, garant Auditu a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Volby na jakékoliv úrovni jsou vždy zajímavým indikátorem budoucího vývoje. V oblasti vzdělávání lze očekávat větší míru odlišností mezi jednotlivými kraji danou tím, že krajská politická mapa je pestřejší. To může přinést zajímavé návrhy, jako třeba snahu o vybudování systému duálního vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Zároveň ale programy neslibují žádný zásadní progres a v některých ohledech – jednostranná podpora technického vzdělávání – poukazují na neznalost problémů a neochotu se jimi zabývat.“

Přečtěte si celý článek

 • Čistý zisk se v roce 2016 zvýšil o 4 % na 5,3 mld.
  Kč, provozní zisk EBITDA mírně vzrostl na 10,5 mld. Kč.
  Společnost tak splnila své cíle
 • Konsolidované výnosy dosáhly výše 37,5 mld. Kč, o
  0,4 % více. Společnost tak i ve druhém roce po rozdělení
  dokázala meziročně držet stabilní výnosy
 • Počet zákazníků mobilních smluvních služeb O2 v
  České republice se v roce 2016 zvýšil o 119 tisíc
 • Budoucí negativní vliv regulace roamingu plánuje O2
  částečně kompenzovat novými službami v oblasti pojištění a
  elektronické evidence tržeb
 • Zatímco průměrná spotřeba mobilních dat na
  zákazníka O2 za poslední tři roky vzrostla 4,5 krát,
  průměrná útrata za mobilní služby klesla za stejné období o
  11 %; jednotková cena za 1 GB pro zákazníka tak poklesla o
  80 %
 • Představenstvo zamýšlí navrhnout akcionářům
  dividendu za rok 2016 ve výši 17 Kč na akcii; nad rámec
  výplaty dividendy hodlá navrhnout rozdělení části emisního
  ážia ve výši 4 korun na akcii

Operátor O2 dnes oznámil své neauditované provozní a
finanční výsledky za rok 2016. Konsolidovaná data obsahují
výsledky všech dceřiných společností.


Telekomunikační trh je nadále velmi konkurenční, navíc od
května se v našich finančních výsledcích negativně projevuje
dopad nové regulace roamingu. Přesto se nám podařilo již druhým
rokem po oddělení infrastruktury udržet výnosy na úrovni
předchozího roku a zvýšit čistý zisk.Hlavními růstovými
oblastmi zůstávajíO2 TV a mobilní data,“
komentuje výsledky
předseda představenstva a generální ředitel O2 Czech Republic
Tomáš Budník.

„Abychom i v budoucnu reagovali na vzrůstající potřeby
našich zákazníků, zvýšili jsme v roce 2016 investice meziročně
o třetinu. Za poslední tři roky jsme jen v České republice
vynaložili na rozvoj a provoz mobilní sítě zhruba 23 miliard
korun přímých nákladů, z čehož téměř 5,5 miliard bylo příjmem
do státního rozpočtu,“
dodává Tomáš Budník.

„Regulace bude naše finanční výsledky negativně ovlivňovat
i v budoucích letech, proto vstupujeme i do oblasti finančních
služeb. Výnosy z pojištění a řešení elektronické evidence tržeb
nám budou částečně kompenzovat nižší výnosy z roamingu,“

doplňuje Tomáš Kouřil, místopředseda představenstva a finanční
ředitel společnosti.

„Na valné hromadě zamýšlíme navrhnout akcionářům vyplatit
za rok 2016 dividendu a část emisního ážia v celkové výši 21
korun na akcii,“
uzavírá Tomáš Budník k návrhu výplaty
odměny akcionářům.

Přehled provozních výsledků

Mobilní segment

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl k 31. prosinci 2016
výše
4 941 tisíc, meziročně o 1 % více. Počet
zákazníků smluvních služeb se zvýšil o
3,7 % na
3 356 tisíc. V průběhu roku 2016 jejich počet
vzrostl o 119 tisíc a jejich loajalita dosáhla historicky
nejvyšší úrovně (průměrná měsíční míra odchodu činila jen 0,7
%). Jejich podíl na celkové bázi dosáhl úrovně 67,9 %, což
představuje meziroční nárůst o 1,8 procentních bodů. Počet
zákazníků předplacených služeb dosáhl výše 1 585 tisíc. Pokles
jejich počtu se v průběhu roku 2016 výrazně zpomalil.

V roce 2016 pokračovalo O2 prostřednictvím společnosti CETIN
v rozšiřování pokrytí a zvyšování kapacity a rychlosti mobilní
4G LTE sítě. Na konci roku 2016 tak pokrytí populace dosáhlo
již 99 %. V Praze a Brně začal operátor zvyšovat rychlost a
kapacitu mobilní datové sítě agregací více frekvenčních pásem a
nasazením technologií 2CC a 3CC. Na konci roku 2016 byla
technologie 2CC v Praze nasazena na 493 z 534 základnových
stanic. Rozšiřování 3CC bude v průběhu roku 2017 zaměřeno
zejména na malé lokality se zvýšeným provozem. V ostatních
oblastech České republiky bylo v roce 2016 technologií 4G LTE
nově osazeno zhruba 1 500 vysílačů s cílem zvýšit pokrytí
populace a rychlosti v souladu s licenčními podmínkami. V
prosinci spustilo O2 v části Prahy jako první operátor v
reálném prostředí technologii 4,5G, která umožnuje datové
přenosy s teoretickými rychlostmi až 1,2 Gb/s. Té je možné
dosahovat díky agregaci několika frekvenčních pásem (LTE 800
FDD, LTE 1 800 FDD, LTE 2 600 FDD, LTE 2 600 TDD) a jejich
doplněním o technologie 4×4 MiMo a 256QAM. Tímto krokem se tak
připravuje na příchod 5G.

Díky rozvoji vysokorychlostní mobilní sítě a nabídce tarifů
s navýšeným množstvím dat vzrostl meziročně datový provoz o
téměř 80 % na téměř 30 600 terabytů. Počet zákazníků, kteří
využívají internet v mobilu, vzrostl o 15 % na 1 778 tis.

Již 56 % telefonů v síti O2 spadá do kategorie chytrých
zařízení, třetina všech přitom podporuje technologii 4G LTE.
Počet zákazníků, kteří vlastní nejen LTE telefon, ale mají
zároveň vyměněnou i SIM kartu za novou, která novou technologii
podporuje, dosáhl na konci roku téměř 850 tis.

Segment pevných linek

Počet zákazníků služby
O2 TV, která funguje na pevné lince od O2 i
na internetovém připojení od jakéhokoliv poskytovatele, dosáhl
k 31. prosinci 2016 celkem
221 tisíc (IPTV a OTT verze), meziročně o 6,1
% více. Mezi zákazníky je nadále velmi úspěšná
doplňková služba MULTI, která domácnostem
umožňuje sledovat O2 TV na více televizorech najednou. Tuto službu si
pořídilo
34 tisíc domácností a O2 se tak může pochlubit
již více než
250 tisíci aktivními set top boxy. Za
rostoucím zájmem o digitální televizi stojí především její
unikátní funkce (zpětné zhlédnutí, nahrávání apod.) a také
stále více exkluzivního obsahu vysílaného na vlastních
sportovních televizních kanálech s multidimenzí. Po srpnovém
spuštění kanálu O2 TV Fotbal věnovanému nejpopulárnějšímu sportu v
České republice přidalo O2 od začátku ledna 2017 nový kanál O2 TV Tenis, který divákům v roce 2017 přinese
rekordní počet 3 800 hodin přímých přenosů. Exkluzivně bude
odvysíláno 47 turnajů ženské série WTA, dále 14 turnajů
mužského okruhu ATP a také lednový Grand Slam Australian Open.
V průběhu roku přibude ještě samostatný kanál věnovaný lednímu
hokeji.

Zákazníci si rovněž oblíbili sledování
O2 TV televize
přes internet, na mobilních zařízeních nebo v
restauracích
. Na konci roku nabízelo službu O2 TV již více než 1 100 restaurací, barů a hospod.
Počet diváků, kteří O2 TV aktivně sledují přes mobilní aplikaci nebo na
internetu, nadále roste a v prosinci 2016 tento způsob
sledování televize využilo již více než
360 tisíc diváků.

Počet zákazníků, kteří využívají
pevný internet xDSL, dosáhl na konci roku 2016
výše 769 tis. Díky zrychlení internetu prostřednictvím výstavby
předsunutých DSLAMů využívá vysokorychlostní internet založený
na technologii
VDSL už 65 % domácností, meziročně o 10
procentních bodů více. V průběhu října zvýšilo O2 zhruba
desetině všech zákazníků pevného internetu s tarifem Aktiv, u
kterých to umožňovaly technické parametry přípojky, zdarma
dostupnou rychlost ze 40 na 50 Mbit/s. Pro přibližně 250 tisíc
českých domácností je od listopadu dostupný nový tarif Premium,
který nabízí rychlost stahování až 80 Mbit/s a rychlost pro
upload dat 8 Mbit/s.

Společnost v lednu zavedla dva tarify na
neomezené volání z pevných linek, které
umožňují volat i na mobily nebo do zahraničí za pevnou částku.
Na ty do konce roku 2016 přešly již všechny domácnosti a
podnikatelé a většina korporátních zákazníků. Průměrný výnos na
jednu linku v rezidentním segmentu se díky tomu v roce 2016
meziročně zvýšil o téměř 30 % a pokles hlasových výnosů se
výrazně zpomalil. Celkový počet
pevných linek dosáhl na konci roku 2016 výše
699 tis.

Slovensko

Počet
mobilních zákazníků na Slovensku vzrostl
meziročně o 4,6 % na
1 892tis. V roce 2016 tak O2 Slovakia zvýšila svoji
zákaznickou bázi o téměř 85 tisíc. Prostřednictvím společnosti
O2 Business Services nabízí O2 na Slovensku od začátku roku
také fixní a mobilní služby pro korporátní zákazníky. Na konci
roku 2016 je využívalo zhruba 200 zákazníků.

Přehled finančních výsledků

Celkové konsolidované provozní výnosy dosáhly
v roce 2016 výše
37 522 mil. Kč, meziročně o 0,4 % více
. Provozní
výnosyv České republice dosáhly výše 30 902
mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 0,1 %. Výnosy v
segmentu pevných linek poklesly méně než v
minulosti, o 0,9 % na 11 563 mil. Kč, zejména díky
pokračujícímu růstu výnosů z O2 TV a vyšším výnosům z ICT služeb. Výnosy
mobilního segmentu vzrostly mírně o 0,6 % na
19 339 mil. Kč. Pokles hlasových a SMS výnosů z důvodu regulace
roamingu a nižších cen v segmentu firemních zákazníků a veřejné
správy kvůli přejednání smluv a výběrovým řízením byl více než
kompenzován nárůstem výnosů z mobilních dat a z prodeje
zařízení.
Na Slovensku dosáhly celkové výnosy výše 6 787
mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 1,6 %
. Výnosy v eurech
vzrostly o 2,5 % na 251 mil. EUR.

Provozní zisk
EBITDA vzrostl v roce 2016 meziročně o
3,0 % na
10 451 mil. Kč, když 3,6% pokles ziskovosti na
Slovensku způsobený investicemi do rozvoje podnikání ve fixním
segmentu byl více než kompenzován 5,1% nárůstem EBITDA v České
republice
.Čistý zisk se zvýšil o 3,6 % na
5 259 mil. Kč.

Odměna pro akcionáře za rok 2016

Představenstvo společnosti zamýšlí předložit akcionářům na
valné hromadě návrh na výplatu
dividendy za rok 2016 ve výši
17 Kč na akcii. To představuje 98 % čistého
nekonsolidovaného zisku, plně v souladu s dividendovou
politikou vyplatit 90 % až 110 % zisku. Kromě toho v souladu se
svým dříve oznámeným záměrem plánuje navrhnout
rozdělení části emisního ážia ve výši
4 Kč na akcii. Dohromady tedy plánuje
akcionářům vyplatit 21 Kč na akcii před
zdaněním
, celkem tedy
6,5 miliard korun. Při současné ceně akcií to představuje pro akcionáře
téměř
8% výnos.

KLÍČOVÉ FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE

Finanční ukazatele skupiny

Finanční ukazatele 1-12 2016 1-12 2015 Meziroční změna

Provozní výnosy

– mobilní výnosy v ČR

– fixní výnosy v ČR

– výnosy na Slovensku

37 522 mil. Kč

19 339 mil. Kč

11 563 mil. Kč

6 787 mil. Kč

37 385 mil. Kč

19 216 mil. Kč

11 670 mil. Kč

6 682 mil. Kč

+ 0,4 %

+ 0,6 %

– 0,9 %

+ 1,6 %

Celkové náklady

– z toho provozní náklady

27 067 mil. Kč

7 950 mil. Kč

27 285 mil. Kč

8 089 mil. Kč

– 0,8 %

– 1,7 %
EBITDA 10 451 mil. Kč 10 142 mil. Kč + 3,0 %
EBITDA marže 27,9 % 27,1 % + 0,7 p. b.
Čistý zisk 5 259 mil. Kč 5 077 mil. Kč + 3,6 %

Provozní ukazatele – Česká republika

Počet zákazníků mobilních služeb 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Meziroční změna
Relativní Absolutní
Tarifní zákazníci 3 356 tis. 3 237 tis. + 3,7 % + 119 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou 1 585 tis. 1 659 tis. – 4,5 % – 74 tis.
Celkem 4 941 tis. 4 896 tis. + 0,9 % + 45 tis.
Průměrný výnos na zákazníka (ARPU) 289 Kč 287 Kč + 0,6 %
Počet zákazníků využívajících fixní
služby
31. 12. 2016 31. 12. 2015 Meziroční změna
Relativní Absolutní
O2 TV (IPTV a OTT) 221 tis. 208 tis. + 6,1 % + 13 tis.
Aplikace O2 TV a web (počet uživatelů) cca 360 tis. cca 210 tis.
xDSL 769 tis. 795 tis. – 3,2 % -26 tis.
VDSL 500 tis. 438 tis. + 14,1 % + 62 tis.
Pevné hlasové linky 699 tis. 840 tis. – 16,8 % – 141 tis.
Chytré telefony 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Meziroční změna
Podíl chytrých telefonů v síti O2 56,3 % 48,5 % + 7,8 p. b.
Podíl chytrých telefonů s LTE v síti O2 32,2 % 18,6 % +13,7 p. b.

Provozní ukazatele – Slovensko

Počet zákazníků mobilních služeb 31. 12. 2016 31. 12. 2015 Meziroční změna
Relativní Absolutní
Tarifní zákazníci 1 077 tis. 971 tis. + 10,9 % + 106 tis.
Zákazníci s předplacenou kartou 815 tis. 838 tis. – 2,7 % – 23 tis.
Celkem 1 892 tis. 1 809 tis. + 4,6 % + 83 tis.

Přečtěte si celý článek

Komerční banka (KB) jako partner Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) podpoří i v letošním roce soukromé české zemědělce. Cílem letošní společné aktivity bude podpora zdravých potravin z české produkce s mottem „Dobré a poctivé z pole na talíř“.

Přečtěte si celý článek

Energetická Skupina ČEZ vybrala vítěze veřejných soutěží na prodej bytového fondu v Praze – Písnici a bytového domu v Praze – Vršovicích. Současně byl vybrán i vítěz veřejného výběrového řízení na prodej přilehlého obchodního centra v Praze – Písnici.

Přečtěte si celý článek

V úterý 31. ledna 2017 od 9:30 hodin se v budově Úřadu vlády ČR, Strakově akademii, uskuteční další zasedání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí. Půjde o první jednání Rady, které bude z titulu jejího předsedy řídit ministr Jan Chvojka.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka chce prověřit, proč jsou v České republice ceny za mobilní data a služby, které zákazníkům nabízí mobilní operátoři, jedny z nejvyšších v Evropě. V úterý 7. února 2017 se proto sejde s ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem, předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromírem Novákem a také s předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petrem Rafajem, aby s nimi tento problém projednal a informoval se o aktuálním nastavení regulačního prostředí v této oblasti a rovněž o možnostech pro případné změny tak, aby se posílila soutěž a konkurence, a tím i šance na zlepšení a zlevnění služeb pro spotřebitele. Premiér Sobotka se rovněž v únoru setká se zástupci tří největších mobilních operátorů v ČR, s kterými bude o cenotvorbě i nabízených službách v ČR rovněž jednat.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka uvede ve středu 1. února 2017 Jiřího Langa do funkce ředitele Národního bezpečnostního úřadu a Dušana Navrátila do funkce vládního zmocněncem pro oblast kybernetické bezpečnosti.

Přečtěte si celý článek

ČSOB přináší jako první banka řešení elektronické evidence tržeb pro e-shopy.
V první polovině února budou mít první online obchody možnost vyzkoušet novou
službu, která rozšiřuje platební bránu o připojení k EET. Povinně připojené
k elektronické evidenci tržeb mají být maloobchody a velkoobchody včetně většiny
e-shopů už od března letošního roku.

Přečtěte si celý článek

Praha, 30. ledna 2017 –  Na internetu se šíří informace, které spojují EDUin s projektem nově vznikající politické strany. Tato informace je nepravdivá a působí dojmem, že tyto aktivity nějak souvisí s činností organizace EDUin. EDUin se od jakýchkoliv politických aktivit distancuje a deklaruje svoji nezávislost na kterékoliv politické straně.

Portál Parlamentní listy přinesl informaci, že za projektem politické strany 5 %, jejíž program má být postaven zejména na rozvoji v oblasti vzdělávání, stojí Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin. Tato informace je zavádějící. Bohumil Kartous je na požádání iniciátorů konzultantem programu týkajícího se vzdělávání. Působí ve stejné roli, jako v případě ostatních politických stran a politiků, kteří požádají o nezávislou expertízu týkající se jejich politických návrhů v oblasti školství a vzdělávání.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Aktivity Boba Kartouse v rámci politické strany 5 %  jsou pouze jeho osobní. Jedná se dle našich informací o myšlenkový experiment, zda je možné na tématu vzdělávání vybudovat politický subjekt. Dohodli jsme se, že pan Kartous nebude v politické straně nijak angažován. Pokud by tomu tak bylo, tak není slučitelné, aby fungoval ve společnosti EDUin v roli vedoucího komunikace.“ 

Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Pokud by strana skutečně formálně vznikla, nebudu jejím členem, nebudu za ni kandidovat, ani se ucházet o žádné placené či neplacené politické funkce. Strana není žádným způsobem propojena s organizací EDUin. Není rozumné důvěřovat informacím ze zdrojů, jako jsou Parlamentní listy.“

Přečtěte si celý článek

Jsou to přesně tři roky, kdy koaliční vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL, vedená premiérem Bohuslavem Sobotkou, poprvé zasedla ve Strakově akademii. Stala se tak třetí nejdéle sloužící vládou od vzniku samostatné České republiky. Vládě se za 36 měsíců podařilo naplnit velkou část jejího programu a prosadit řadu významných opatření, díky kterým se podařilo zlepšit život občanů. Mezi důležitá opatření patří snižování nezaměstnanosti, zvyšování minimální mzdy, vyšší valorizace penzí, nastartování hospodářského růstu či zlepšování podmínek pro rodiny s dětmi.

Přečtěte si celý článek

Koaliční vláda ČSSD, Ano a KDU-ČSL, kterou vede premiér Bohuslav Sobotka, dosáhla dnes tří let, po které spravuje Českou republiku. Před třemi lety, přesně 29. ledna 2014, zasedli ve Strakově akademii k prvnímu jednání předsedové koaličních stran Sobotka, Babiš, Bělobrádek a další členové vlády.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil v pátek 27. ledna 2017 společně s ministrem vnitra Milanem Chovancem Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám. Premiér se v rámci návštěvy seznámil s činností a úkoly nového centra, které bylo založeno v lednu tohoto roku na základě výsledků provedeného Auditu národní bezpečnosti.

Přečtěte si celý článek

Horní Počaply – Zájem o prohlídku některého z vybraných výrobních provozů či Infocenter Skupiny ČEZ roste, potvrzují to statistiky návštěvnosti v roce 2016. Do energetických lokalit po celé České republice zamířilo celkem 200 934 lidí, což je meziročně o 2 % více. Svou „trochou do mlýna“ přitom přispěl i jediný výrobní zdroj klasické energie Skupiny ČEZ ve středních Čechách, který, ač se jedná o komplex dvou elektráren a jedné teplárny a navíc se nachází v lokalitě Horních Počapel, je známý pod společným názvem Elektrárna Mělník. Celkem na jeho prohlídku, ať již v rámci školních či odborných exkurzí zavítalo 419 osob.

Přečtěte si celý článek

Horní Počaply – Zájem o prohlídku některého z vybraných výrobních provozů či Infocenter Skupiny ČEZ roste, potvrzují to statistiky návštěvnosti v roce 2016. Do energetických lokalit po celé České republice zamířilo celkem 200 934 lidí, což je meziročně o 2 % více. Svou „trochou do mlýna“ přitom přispěl i jediný výrobní zdroj klasické energie Skupiny ČEZ ve středních Čechách, který, ač se jedná o komplex dvou elektráren a jedné teplárny a navíc se nachází v lokalitě Horních Počapel, je známý pod společným názvem Elektrárna Mělník. Celkem na jeho prohlídku, ať již v rámci školních či odborných exkurzí zavítalo 419 osob.

Přečtěte si celý článek

Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace na svém výjezdním zasedání v Olomouci v pátek 27. ledna 2017 projednala návrh výdajů státního rozpočtu na vědu a výzkum pro roky 2018–2020 s výhledem do roku 2022. Mezi dalšími důležitými tématy zasedání byl aktuální stav Informačního systému VaVaI a plány jeho dalšího rozvoje v roce 2017, podněty v prosinci ustavené „zahraniční Rady“ RVVI nebo informace k hodnocení výzkumných organizací 2015 a 2016.

Přečtěte si celý článek

V pondělí 30. ledna 2017 se ve Strakově akademii bude konat schůze vlády ČR. Na programu jednání od 10.00 budou mimo jiné:

Přečtěte si celý článek