Archiv pro Říjen 2015

Tři finské společnosti 5. srpna 2015 oznámily, že se rozhodly podpořit projekt finské jaderné elektrárny Hanhikivi, čímž vzrostl finský podíl v tomto projektu o dalších 10 % a dosáhl 65%. To znamená splnění požadavků finské vlády, aby finská strana zajistila financování přinejmenším ve výši 60 %, a projekt bude moci být realizován v původně plánovaném časovém rámci.

ROSATOM1-at-Hanhikivi_jpg_cropped 460

Vlastnické podíly

Mezi tyto tři společnosti patří finský dodavatel nerezové oceli, Outokumpu, který svůj podíl navýšil o 1,8 % na celkových 14 %. Dále jde o finskou stavební společnost SRV, která nově vstoupila do projektu s podílem 1,8 %. A především o energetickou společnost Fortum, která vstoupila s podílem 6,6 %. Tato společnost provozuje finskou jadernou elektrárnu Loviisa, kde stojí dva reaktory typu VVER-440 z přelomu 70. a 80. let minulého století.

V lokalitě Hanhikivi postaví ruská společnost Rusatom Overseas (ze skupiny ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) jeden blok s reaktorem VVER-1200 (podle projektu AES-2006).

Vlastnictví společnosti Fennovoima, která má na poloostrově Pyhäjoki na starosti výstavbu jaderné elektrárny Hanhikivi, je rozloženo mezi budoucí odběratele energie, sdružení Voimaosakeyhtiö, a zhotovitele stavby ruský Rusatom Overseas, dceřinou společnost ruské státní korporace pro jadernou energii Rosatom. Třiceti čtyřprocentního podílu, který původně držel německý EOn, se ujal Rusatom Overseas, ale do vstupu nových spolumajitelů zajišťovaly finské společnosti jen asi 55 %. V červnu tohoto roku odeslala ruská strana první část financí na stavbu nového bloku ve výši jedné miliardy eur.

Palivo do JE Hanhikivi během přinejmenším prvních deseti let provozu bude dodávat ruská palivová společnost TVEL, která zásobuje palivem také všechny české jaderné reaktory (čtyři dukovanské, dva temelínské, dva výzkumné a jeden školní). Dodává palivo také pro oba reaktory VVER-440 v Loviise.

 

Další společnosti potvrzují atraktivitu projektu

Mika  Sitovirta, generální ředitel ocelářské firmy Outokumpu, uvedl: „Naše společnost se projektu účastní, protože mezinárodní konkurenceschopnost našich výrobků vyžaduje patřičně soběstačnou energetiku a zdravou soutěživost na trhu s energiemi. Ve finském městě Tornio leží naše továrna, která je největším finským odběratelem elektřiny. Přirozeně je tedy naším zájmem pomáhat budovat finskou energetiku založenou na spolehlivých a stabilních zdrojích, které navíc mají minimální emise.“

Součástí balíčku dohod o vstupu stavební společnosti SRV do projektu je také dohoda, která ji činí vedoucím výstavby. Tato dohoda byla podepsána se zhotovitelem stavby, Rusatom Overseas, a generálním dodavatelem stavební části, Titan-2, který tuto pozici zastává i na všech ruských jaderných elektrárnách a některých dalších, které Rosatom staví v zahraničí.

„Díky uzavřené dohodě, budeme moci podstatným způsobem rozšířit své aktivity a dále upevnit svou pozici v oboru řízení výstavby. Tento projekt vyžaduje účast spolehlivého finského partnera, který je obeznámen s místní legislativou a regulačními požadavky. Bez pochyby jde o nejvýznamnější zakázku v historii firmy,“ uvedl Juha Pekka Ojala, prezident SRV.

V listopadu loňského roku, oznámila společnost Fortum svůj vstup do projektu a nyní podepsala dohodu o tom, že převezme 6,6% podíl. Její generální ředitel, Timo Karttinen, k tomu uvádí: „V projektu společnosti Fennovoima, který má význam pro celou finskou společnost, budeme moci zužitkovat své dovednosti, dále je rozvíjet a také rozšířit naši spolupráci s Rosatomem.“

Kirill Komarov, náměstek generálního ředitele Rosatomu, uvedl: „Rozhodnutí společností Fortum, SRV a Outokumpu je možno považovat za další potvrzení ekonomické atraktivity a zdařilého průběhu projektu JE Hanhikivi. Projekt zvýší konkurenceschopnost Finska tím, že tamním podnikům a domácnostem bude v dlouhodobém horizontu poskytovat spolehlivé dodávky elektřiny za konkurenceschopné ceny. Úspěšná realizace projektu podpoří celosvětovou snahu o snižování množství emisí skleníkových plynů. Naši důvěru v tento projekt posilují noví investoři, kteří do něj vstupují, a finská vláda, která provede hodnocení žádosti o stavební povolení. Úkolem Rosatomu bude zajistit, aby byl projekt dokončen včas, nepřekročil stanovený rozpočet a byly v něm uplatněny nejspolehlivější technologie.“

 

Průběh projektu

Smlouva na výstavbu jaderné elektrárny Hanhikivi byla podepsána v říjnu 2013 mezi objednatelem stavby, finskou společností Fennovoima a zhotovitelem stavby, ruskou Rusatom Overseas. Stavební práce by měly začít v roce 2017 a uvedení bloku do provozu je plánováno na rok 2024. Projekt odpovídá normám Mezinárodní agentury pro atomovou energii a normám Evropské unie. Splňuje také finské národní regulační předpisy, které se podle odborníků řadí k nejpřísnějším na světě. V roce 2014 byl projekt schválen finským parlamentem.

Objem investic činí 7,3 miliardy dolarů. Ruská strana financuje projekt z takzvaného Fondu národního blaha, který vznikl v roce 2008 po rozdělení Stabilizačního fondu Ruské federace.

Projektu se bude účastnit také český výzkumný institut ÚJV Řež (dříve Ústav jaderného výzkumu). Spolupráce bude spočívat například v řešení kontroly a nezávislého posouzení projektové a bezpečnostní dokumentace či dokumentace k aktivní zóně reaktoru.

Skupina ruských podniků pod vedením Palivové společnosti TVEL zakončila etapu kontrolních prací, která předchází zahájení průmyslové výroby paliva MOX v Ruské federaci. Testovací montáž prvního zkušebního vzorku palivové kazety pro reaktor BN-800 na bázi rychlých neutronů, byla úspěšně uskutečněna ve městě Železnogorsku (Krasnojarský kraj) v podniku Gorno-chimičeskij kombinat.

IMG_3573v

Rychlý reaktor BN-800 má být podle plánu spuštěn na Bělojarské jaderné elektrárně ve Sverdlovské oblasti v druhém pololetí roku 2015. Jde o poslední stupeň vývoje komerčních rychlých reaktorů, které bude představovat typ BN-1200.

Reaktory na bázi rychlých neutronů výrazně rozšiřují palivovou základnu jaderné energetiky a zároveň minimalizují objem radioaktivního odpadu v rámci snahy o uzavření jaderného palivového cyklu. V uzavřeném palivovém cyklu je použité jaderné palivo přepracováno a získaný uran a plutonium jsou využity pro opětovnou výrobu paliva. Jde o směs oxidů uranu a plutonia, takže palivo je označované jako MOX z anglického mixed-oxide fuel.

Od roku 2012 se vedení projektu výroby MOX paliva v Rusku ujala Palivová společnost TVEL. Ta pokrývá 17 % v oblasti služeb fabrikace palivových souborů a na trhu s obohacovacími službami zaujímá 36% podíl. Palivová společnost TVEL zásobuje jaderným palivem všechny české jaderné reaktory (čtyři energetické na jaderné elektrárně Dukovany, dva na Temelíně, dále dva výzkumné v Řeži a jeden školní).

„Česko-ruská společnost ALVEL aktivně spolupracuje se společností TVEL především  v České republice. Podílí se na nedestruktivních zkouškách palivových souborů pro JE Temelín a dále na vývojových pracích, spojených s modernizací palivového cyklu reaktorů VVER,“ řekl ing. Josef Běláč, výkonný ředitel společnosti ALVEL.

Na projektu reaktoru BN-800 se dodavatelsky podílely i české firmy. Armaturka ARAKO dodala 1354 kusů speciálních armatur a čerpadlářská SIGMA GROUP dodala čerpadla pro automatické hasicí systémy bloku.

 

BN-800 je reaktor na bázi rychlých neutronů chlazený sodíkem. Jeho účelem je definitivně dopracovat technologii rychlých reaktorů s využitím směsného paliva pro komerční typ rychlého reaktoru. Završením vývoje bude reaktor BN-1200, jehož investiční náklady budou srovnatelné se současnými tlakovodními reaktory typu VVER. Instalovaný výkon bloku činí 864 MWe.

Palivová společnost Rosatomu TVEL je součástí vertikálně integrované struktury ruského jaderného průmyslu. TVEL zastřešuje výrobní a výzkumné činnosti související s fabrikací paliva, separačně-sublimačním komplexem, stejně jako podniky pro výrobu plynových centrifug a souvisejícího zařízení. Palivová společnost TVEL byla založena kvůli dosažení optimální struktury řízení podniků počáteční fáze jaderně-palivového cyklu a zvýšení efektivity činností a konkurenceschopnosti na globálních trzích. Jaderné palivo TVEL využívá každý šestý reaktor ve světě, včetně českých jaderných elektráren Temelín a Dukovany. Všech devět českých reaktorů (šest komerčních, dva výzkumné a jeden univerzitní) pracuje v současné době na ruské palivo. První smlouva na dodávku jaderného paliva byla provedena před více než čtvrt stoletím.

Od úterý 1. září 2015 je v hotelu Atom k vidění výstava s názvem Jaderné palivo – umění špičkových technologií.

Základní myšlenkou výstavy je propojení špičkových technologií, využívaných při výrobě jaderného paliva a nejvýznamnějších děl světového kulturního dědictví.  „Jako objekty fotografům posloužily vzorky produkce, výrobní procesy, zařízení a technologie palivové společnosti TVEL. Autoři následně srovnali zařízení s nejvýznamnějšími uměleckými díly z oblasti výtvarného umění, sochařství, folklórních artefaktů a uměleckých šperkařských děl, mezi nimiž jsou vitráže Milánského chrámu, mozaika starého Řecka, pyramida pařížská galerie Louvre, skicy Leonarda da Vinciho, ruská matrjoška a další díla,“ popisuje a zároveň zve Vítězslav Jonáš, předseda Energetického Třebíčska. Právě toto sdružení společně s Okresní hospodářskou komorou Třebíč je pořadatelem výstavy. Ta potrvá do 29. září. Na ni bude navazovat další, a to Šedesát let mírového využití jádra v Československu. „Při příležitosti těchto výstav si také připomeneme letošní třicetileté výročí provozu Jaderné elektrárny Dukovany, která je po tuto dobu součástí našeho regionu a našeho života.

Podnikatel, který není na internetu, jako by nebyl – i tak by se daly shrnout rady českým podnikatelům od Davida Sneddona, obchodního ředitele ve společnosti Google pro Německo, Rakousko, Švýcarsko a střední a východní Evropu. V rozhovoru pro ČT24 prohlásil, že podniky, které internet využívají, rostou několikrát rychleji.

Přečtěte si celý článek

Přijďte na představení knihy Co je nového ve vzdělávání, která vysvětluje, jaké otázky hýbou zdánlivě nehybným školstvím a co řeší vzdělávací systémy na celém světě.

Praha 30. října – Nakladatelství Nová beseda vydává na začátku listopadu v edici zaměřené na novinky vědních a společenských oborů publikaci Tomáše Feřteka Co je nového ve vzdělávání. Kniha zařazuje změny probíhající v posledních desetiletích v České republice do celosvětového kontextu a vysvětluje, co je to „skryté kurikulum“, jaké postoje ke světu a společnosti ve školách vyučujeme, aniž si toho jsme často vědomi. Představení knihy za účasti autora a vydavatele se koná ve středu 4. listopadu v EDUpointu Skautského institutu na Staroměstském náměstí.

Kniha je rozdělena do čtyř kapitol.

První, nazvaná Krásný starý svět ve století totalit, vysvětluje, kdy a proč vyžadovala společnost po školách výchovu k poslušnosti a proč se k tomuto stavu nelze vrátit.

Oddíl Neurologie, technologie a sociální nůžky popisuje trendy, jež proměnily svět vzdělávání a ukázaly, že způsob, jakým se dodnes vyučuje, je v rozporu s fungováním lidského mozku.

V části Proč neexistuje ve vzdělávání jedna správná cesta najdete popis směrů, kterými se dnešní školy vydávají a zdůvodnění, proč je jejich existence ohrožena, ale přesto není rozumné je zrušit.

Kapitola Rozpad systému jako specifická cesta reformy popisuje dvacet pět let změn školství a vzdělávání v České republice a nabízí cesty, jimiž by bylo rozumné se vydat.

Představení knihy se koná ve středu 4. listopadu od 15: 30 ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí č. 4, Praha 1. 

Taťána le Moigne, ředitelka Google Česká republika a Slovensko, CEO 4bambini, řekla: „Svěží zamyšlení nad vývojem vzdělávání. Doporučuji všem, jimž leží na srdci budoucnost naší civilizace. Jisté je jen jedno: Všechno bude jinak.“

Tomáš Feřtek, autor knihy, uvedl: „Setkávám se často i se vzdělanými a erudovanými lidmi, kteří nerozumí tomu, proč se nelze vrátit k podobě vzdělávání z minulého století a jen ho naplnit novým obsahem. Proto jsem s potěšením využil nabídky Nové besedy a napsal stručnou knížku pro laiky, která vysvětluje, co způsobilo radikální změny ve školách a jaké cesty se nabízejí do budoucna.“

Přečtěte si celý článek

služební poměr

Přečtěte si celý článek

V neděli 1. listopadu 2015 bude ministr Jiří Dienstbier hostem dvou televizních pořadů. Nejprve v 11:00 hod. usedne u diskusního stolu pořadu Partie v TV Prima. A večer pak ve 20:00 hod. bude hostem pořadu Týden v politice na ČT24.

Přečtěte si celý článek

V rámci pravidelných pracovních cest do regionů navštíví předseda vlády Bohuslav Sobotka společně s ministrem vnitra Milanem Chovancem v úterý 3. listopadu 2015 Plzeňský kraj.

Přečtěte si celý článek

Read on »

Microsoft odstartoval MIXathon Challenge – soutěž pro inovativní a kreativní pedagogy.

Praha, 29. října 2015 – 14denní konferenční roadshow společnosti Microsoft představila nové technologie a přístupy ve vzdělávání. Akce se uskutečnila v rámci celosvětové iniciativy Microsoft EDU Days. Jednotlivé konference proběhly v osmi městech České republiky, 11 významných řečníků využilo 24 sálů a během 56 hodin předalo informace více než tisíci účastníkům.

Přes tisíc učitelů, zástupců vedení škol a ICT koordinátorů navštívilo Roadshow pro školy, která každoročně završuje řadu projektů a příležitostí, jež Microsoft českým školám nabízí. Roadshow i letos přinesla prostor pro získání inspirace v rámci společných přednášek, praktických workshopů nebo během praktických ukázek řešení pro školy na stáncích vystavujících partnerů. Mezi prezentujícími vystoupila generální ředitelka české pobočky Microsoftu Biljana Weber, zástupci MŠMT, učitelů a partnerů jako Cisco, AV Media, Boxed, Dosli, Eset, NWT a dalších.

Strihani-kabelu

Microsoft vedle novinek, mezi které patří zejména Windows 10 či Office Mix, otevřel témata digitální gramotnosti či internetové bezpečnosti. V rámci konference byla vyhlášena soutěž MIXathon Challenge, v rámci které mohou vyučující vyhrát cestu na Globální fórum o vzdělávání, které proběhne na jaře 2016 (více informací naleznete níže).

„Více než tisíc učitelů na naší roadshow, ale i ocenění Top odpovědná firma v kategorii Firma a škola, je pro nás důkazem, že vše, co pro české školy, učitele a děti děláme, dává smysl, a proto se budeme i nadále snažit působit na modernizaci českého vzdělávacího systémukomplexně a dlouhodobě,“ říká David Frantík, ředitel pro sektor státní správy, Microsoft.

Aktivity společnosti Microsoft, jako je projekt Referenčních škol, Vzdělávacích center, Letní škola moderních učitelů, Studentské trenérské centrum, Akademie programování, Microsoft IT Academy a další, jsou pěknou ukázkou, jak mohou komerční firmy úzce spolupracovat s MŠMT, a díky tomu nám pomoci naplňovat body vytyčené v rámci Strategie digitálního vzdělávání 2020,“ dodává Jaroslav Fidrmuc, náměstek ministryně školství pro řízení sekce vzdělávání.

„Aby byli absolventi škol dobře připraveni na přicházející digitální revoluci, musíme dostat internet ze specializovaných učeben do každé třídy a do každého předmětu. Studenti by měli mít během výuky příležitost vyhledávat a zpracovávat informace v rámci zabezpečené školní sítě, která je zároveň ochrání před kybernetickými riziky,” doplňuje Michal Stachník, generální ředitel Cisco ČR.


Mixathon zpestří výuku

Microsoft v rámci roadshow představil také nový produkt vhodný pro vzdělávání – Office Mix (Mixathon). Ten rozšiřuje klasický PowerPoint o možnost přidávat do prezentace audio a video nahrávky, vlastní kresby, kvízy a ankety, screenshoty, náhledy webových stránek či různé simulace. Prezentující tak může jednoduše kombinovat audiovizuální prvky s textem a vlastním výkladem, což pomáhá udržet pozornost žáků po celou vyučovací hodinu. Hravost přednášeného tématu pak zvyšuje vytváření kvízů a anket.

Office Mix je součástí nových Office 2016, případně je možné jej zdarma nainstalovat jako doplněk do starší verze Office 2013. Aktuálně mají vyučující kromě vidiny přípravy atraktivní výuky možnost zapojit se do soutěže „MIXathon Challenge“, kterou Microsoft pořádá pro všechny pedagogy z 32 evropských zemí. Jejich úkolem bude vytvoření inovativní a zábavné 15minutové výukové prezentace právě pomocí Mixathonu. Pro učitele je to jedinečná příležitost, jak ukázat svůj moderní přístup k vyučování a vyhrát cestu na Globální vzdělávací fórum. Zájemci se mohou do soutěže přihlásit do konce roku na webových stránkách www.MIXathon.org, kde jsou všechny další informace o soutěži.

Přečtěte si celý článek

Celosvětový summit mezinárodní iniciativy Open Government Partnership (OGP) se konal v Mexico City ve dnech 27. 10. – 29. 10. 2015. Za Českou republiku se ho zúčastnili Jan Kněžínek, náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu a František Kučera z Oddělení boje s korupcí Úřadu vlády.

Přečtěte si celý článek

Ve dnech 27. až 29. října 2015 se ministr Dienstbier účastnil setkání ministrů členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v Helsinkách. Hlavním tématem pracovního setkání byl inkluzivní růst.

Přečtěte si celý článek

Jednání vlády, které proběhne v pondělí 2. listopadu od 10 hodin, se zúčastní členka Evropské komise Věra Jourová zodpovědná za spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti žen a mužů.

Přečtěte si celý článek

Zákaznickými kartami se pomalu plní peněženky většiny spotřebitelů. Výměnou za poskytnutí osobních a kontaktních údajů zákazníci získávají různé výhody, především to bývají slevy na zboží a služby. Společnost Electro World spustila počátkem října reklamní kampaň slibující držitelům její…

Přečtěte si celý článek

Ve čtvrtek 29. října 2015 se v budově Úřadu vlády konalo zasedání Legislativní rady vlády (LRV) ČR. Rada měla k projednání tři body. Z toho:

Přečtěte si celý článek

Od 1. prosince vylepší O2 svou mobilní televizi O2 TV
Air. Programovou nabídku rozšíří z 31 kanálů na 58, přibyde
O2 Sport v HD rozlišení a výrazně se navýší také kapacita pro
nahrávání.

Mobilní televize O2 TV Air prochází dalším vylepšením. Od 1.
prosince se její programová nabídka vyrovná počtu kanálů, které
nabízí běžná O2 TV s tarifem M.
„Vycházíme z poptávky našich zákazníků. O2 TV Air
přifoukneme z 31 televizních stanic na 58. Divákům tak přibydou
třeba oblíbené dokumentární kanály Discovery Channel a National
Geographic, zahraniční zpravodajské stanice nebo filmové
programy. Děti se mohou těšit také na populární Disney
Channel,“
vyjmenovává David Duroň, marketingový ředitel
pro segment domácností.

Změnu zaznamená také kanál O2 Sport.
„Rozhodli jsme se, že zainvestujeme i do našich
streamovacích technologií. Díky tomu přineseme od 1. prosince
zákazníkům naší mobilní televize O2 Sport také v HD
kvalitě,“
dodává Duroň.

Kromě živého vysílání umožní O2 TV Air M i nahrávání pořadů.
Z původních 10 hodin nahrávek týdně navýšilo O2 kapacitu na 100
hodin. Nahrávky budou divákům dostupné po dobu 1 měsíce.
Populární funkce Zpětné zhlédnutí zůstává beze změny – pořady
bude stále možné sledovat až 30 hodin po jejich odvysílání.

Službu bude od 1. prosince možné objednat za 399 Kč měsíčně.
Stávajícím zákazníkům jako poděkování za věrnost O2 původní
cenu 249 Kč zachová.

Výše uvedené kanály mohou diváci sledovat prostřednictvím
mobilní aplikace O2 TV (dříve O2TV Go) nebo přímo na webových
stránkách
www.o2tv.cz . Cena zahrnuje
licenci pro čtyři různá zařízení. Diváci ji mohou využít pro
sledování oblíbených pořadů na stolním počítači, notebooku,
tabletu nebo telefonu.

.

Přečtěte si celý článek

Petr Torák, Rom z České republiky, který emigroval do Velké Británie společně s rodinou v roce 1999 a později se tam stal policistou, získal dnes z rukou státního tajemníka britského ministerstva vnitra Řád britského impéria.

Přečtěte si celý článek

Obyvatelé západočeských Erpužic se sešli minulý čtvrtek krátce po poledni, aby vlastními silami vysadili nové stromořadí, jež ochrání obecní majetek před přírodními živly. Tamní výsadbu přírodního větrolamu podpořila Nadace ČEZ, která malé obci nedaleko Stříbra na Plzeňsku věnovala příspěvek 107 500 korun.

Přečtěte si celý článek

Hradec Králové, 27. října 2015 – Jedním z důležitých napájecích uzlů na východě Čech je rozvodna Mírovka u Havlíčkova Brodu. V září letošního roku byla dokončena její rozsáhlá modernizace. Celková investice překročila částku tři sta milionů korun.

Přečtěte si celý článek

Operátor O2 odstartuje svoji vánoční nabídku už v
neděli 1. listopadu. Novým i stávajícím zákazníkům letos
nabídne bonus na tarif až 3000 korun při koupi nového 4G LTE
telefonu značky Samsung, Lenovo a Apple
.

„Letošní rok jsme se v oblasti mobilních služeb soustředili
na pokrývání nejrychlejším internetem 4G LTE, který je nyní
dostupný pro 80 % populace. V příštím roce chceme signál
rozšířit na 99 %. Proto se zaměřujeme také na nabídku telefonů,
které tuto technologii podporují,“
popisuje Jindřich
Fremuth, ředitel divize Rezidentní zákazníci v O2. “
V předvánočním období nabídneme novým i stávajícím
zákazníkům bonus až tři tisíce korun při koupi nového 4G LTE
telefonu. Výše bonusu závisí na tom, jaký tarif zákazník
využívá,“
dodává Fremuth.

Vánoční bonus O2

Samsung J5

Vánoční bonus je možné získat k jakémukoli z více než
třiceti telefonů značky Samsung, Lenovo a Apple. Bonus na tarif
se zákazníkům promítne v následujících 24 vyúčtováních,
podmínkou není restart závazku.

Pokud si například zákazník využívající tarif FREE CZ 3 GB
pořídí nový Samsung Galaxy J5, získá následující dva roky slevu
125 korun. 4G LTE Telefon jej tak vyjde na 2 495 korun namísto
původních 5 495 korun.

U všech telefonů je možné využít nákupu na splátky bez
navýšení, nově také s nulovou akontací u kteréhokoli mobilu a
možností zařízení
pojistit
proti poškození a krádeži
. Kompletní nabídka všech 4G LTE
telefonů a tabletů je k dispozici na webu
www.o2.cz,
zařízení je možné pořídit také na všech 146 O2 Prodejnách, kde
konzultanti zákazníkům poradí s výběrem telefonu a zdarma
vymění SIM kartu v případě, že ta stávající nepodporuje 4G
LTE.

O2_Vánoční nabídka telefonů

O2 iPhone

Lenovo A2010

Přečtěte si celý článek