Archiv pro Září 2015

První říjen si již od roku 1998 svět připomíná jako Mezinárodní den seniorů a má připomínat vše, čím starší lidé obohacují naši společnost a zvyšovat naše povědomí o problémech, s nimiž se senioři potýkají.

Přečtěte si celý článek

Bezpečnostní rada státu opět po roce vyhlašuje podmínky pro udělení Ceny Jaroslava Jandy, čímž navazuje na v roce 2015 znovuobnovenou tradici udělování ceny za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky.

Přečtěte si celý článek

V úterý 29. září proběhla konference AzureCon, na které Microsoft ohlásil rozsáhlý soubor novinek cloudových služeb Microsoft Azure. Záznamy z konference jsou k dispozici online. Ty nejzásadnější novinky jsme pro vás shrnuli níže.

Azure Data Lake jsou nové služby pro velká data

Stávající sada služeb Azure Data Lake byla rozšířena o další nástroje pro práci s velkými daty – Azure Data Lake Analytics, Azure Data Lake Store a nový programovací jazyk U-SQL. Azure Data Lake je sadou služeb určených pro ukládání a analyzování dat libovolné velikosti a tvaru, dat s vysokou rychlostí a nezávislostí na volbě platformy, programovacího jazyka nebo zdroje dat. Microsoft tímto reaguje na skutečnost, jak data vznikají. Ať jsou historická nebo dynamicky vznikající (proudová), ať mají relační nebo nerelační podstatu, nebo ať vznikají ve firemních aplikacích či jsou téměř nekontrolovatelně generována milióny zařízení a senzorů. Tato data jsou nově analyzována službou Data Lake Analytics, která je postavena na Apache YARN a umožňuje dynamicky přizpůsobovat výkon analytických nástrojů podle aktuální potřeby a objemu dat. Analýzu je tak možné realizovat z hlediska nákladů velice efektivně. Zároveň však s pomocí nejnovějších technologií, jako je například jazyk U-SQL, který kombinuje známé dotazovací jazyky s výkonným a populárním C#. Více informací najdete zde.

Nižší ceny výpočetního výkonu při jeho rezervaci

Od prosince 2015 bude k dispozici nová cenová nabídka, která výrazně zlevňuje pronájem výpočetního výkonu na základě ročního rezervování potřebné kapacity. Zákazníci budou moci získat až 63% slevu, pokud zvolenou výpočetní kapacitu (konkrétní počet virtuálních serverů definovaných parametrů ve zvoleném datovém centru) předplatí na 12 měsíců dopředu.

Virtuální stroje s GPU

Nově oznámená série N virtuálních serverů poskytne grafickou akceleraci. Servery jsou vybaveny hardwarem NVIDIA (Tesla K80 a M60) a umožňují nejen provozovat 3D akcelerovaný grafický software, ale i provádět výpočetně náročné operace přímo na grafických kartách. Díky zapojení nejnovějších akcelerátorů pro sdílené prostředí je Microsoft Azure první službou, která přenesla masivní výkon NVIDIA do cloudu. Stroje lze navíc řetězit, a kombinovat tak jejich výkon (multi-machine, multi-GPU). Podívejte se na video.

Nová služba Azure Security Center

Azure Security Center je zcela novou službou, která se zaměřuje na lepší ochranu prostředků využívaných v Microsoft Azure. Na jednom místě tak můžete sledovat, co se děje s vašimi prostředky v Azure. Dále je možné centralizovat konfiguraci vlastních bezpečnostních řešení a produktů třetích stran, jako jsou Web Application Firewalls, Next Generation Firewalls, antimalware řešení partnerů jako Barracuda, F5, Cisco, Checkpoint, Trend Micro, Imperva, Incapsula nebo Cloudflare. Služba jde ale ještě dále a umí například detekovat DDoS útoky pomocí strojového učení, upozornit na chybějící firewally a nabídnout automatickou instalaci, poznat pokusy o narušení vaší infrastruktury a navrhnout řešení apod. V tuto chvíli jde o jediné cloudové řešení, které na jednom místě sjednocuje dohled a řízení bezpečnosti s pokročilou detekcí bezpečnostních ohrožení. Podívejte se na video.

Internet věcí plně v produkční verzi

Služby Microsoftu pro zpracování, ukládání a analýzu dat z internetově připojených zařízení vešly do plně produkční verze. S ohledem na to, že IoT zařízení komunikujících s cloudovými službami Microsoft Azure mohou být miliony a zajistit správně jejich koordinaci není v tomto rozsahu jednoduchý úkol, ohlásil Microsoft také zcela novou službu IoT Hub. Platforma Azure IoT je vybavena několika zajímavými službami (Event Hub, Stream Analytics, Machine Learning a dalšími), které jsou nabízeny jako předkonfigurovaný balíček IoT Suite pro snazší nasazení řešení internetu věcí (IoT). Díky němu lze lehce propojovat zařízení, monitorovat je, sbírat data a následně provádět jejich analýzu. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na video.

Azure kontejnery naplno

Popularita technologie tzv. kontejnerů neustále roste a je významně urychlována větší adopcí cloudových technologií. Podpora Docker kontejnerů v systémech Linux i Windows je dnes součástí standardní nabídky Microsoft Azure. Na konci září byla proto oznámena zcela nová služba Azure Container Service, která používá technologii Apache Mesos pro orchestraci a správu aplikací nasazených jako kontejnery Docker. Pomocí Azure Container Service si tak můžete hromadně nasadit Docker aplikace ve velkém množství v clusteru řízeném Apache Mesos. Technologii Apache Mesos dnes používají progresivní firmy, jako jsou Airbnb, Twitter and Apple, kterým umožňuje obsloužit své zákazníky ve velkém rozsahu. Prostřednictvím implementace Apache Mesos v Azure může tyto moderní služby jednoduše využít firma libovolné velikosti. Služba bude uvolněna do preview verze na konci letošního roku. Podívejte se na video.

Cortana Analytics Suite je v produkční verzi

Cortana Analytics, sada služeb pro správu a pokročilou analýzu dat, je nyní v plném produkčním provozu. Jejím hlavním účelem je pomoci řešit velmi složité analytické úlohy pomocí technologií, jako je strojové učení, zpracování velkých dat v cloudu, perceptuální inteligence (vidění, rozpoznávání obličejů a hlasu) nebo prostřednictvím integrace se službou Cortana (digitální asistentkou). Díky těmto technologiím lze vylepšit a zrychlit řadu rozhodovacích procesů, se kterými se firmy běžně potýkají. Cortana Analytics Suite kombinuje několik Azure služeb v jeden logický a funkční celek doplněný nejžádanějšími předpřipravenými scénáři, jako jsou doporučení, predikce, změny v chování zákazníků a další. Přehled těchto řešení je dostupný prostřednictvím galerie.

Tři nové regiony

Rodina regionů, kde jsou datacentra služeb Microsoft Azure, se rozrostla o další přírůstky. Nyní je možné umísťovat své aplikace do 24 míst po celém světě. Nejnověji do Indie – Mumbai (West), Chennai (South) a Pune (Central).

Přečtěte si celý článek

Touto otázkou se bude zabývat konference pořádaná Vládním výborem pro zdravotně postižené občany ve spolupráci s Velvyslanectvím Spojených států amerických. Uskuteční se ve čtvrtek 1. října od 10:00 hod. v Lichtenštejnském paláci pod záštitou ministra Dienstbiera.

Přečtěte si celý článek

Zvukový záznam ze zasedání Rady vlády pro nestátní neziskové organizace dne 25. září 2015

Přečtěte si celý článek

Jednou ze základních povinností pronajímatele je udržovat po dobu nájmu byt ve stavu způsobilém k obývání. Byt je způsobilý k obývání, odpovídá-li jeho stav uzavřené nájemní smlouvě. I pokud si pronajímatel a nájemce o stavu bytu v nájemní smlouvě výslovně nic nedohodli, byt musí…

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka zahájí ve čtvrtek 1. října 2015 společně s předsedou představenstva korejské společnosti NEXEN TIRE Byungem Jungem Kangem výstavbu nové tovární haly v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Korejský výrobce pneumatik vytvoří ve strukturálně postiženém Ústeckém kraji až 1500 nových pracovních míst.

Přečtěte si celý článek

Konferenci pod názvem „Příběh uprchlíka: Evropa snů a skutečností“ pořádala v Pražské křižovatce Knihovna Václava Havla. Akce se uskutečnila na počest Ljudmily Alexejevové, laureátky ceny za rok 2015.

Přečtěte si celý článek

Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a s ním související změnový zákon má na programu Legislativní rada vlády (LRV) na svém zasedání ve čtvrtek 1. října od 9:30 hodin.

Přečtěte si celý článek

Ve čtvrtek 1. října 2015 předseda vlády Bohuslav Sobotka zahájí výstavbu tovární haly NEXEN TIRE v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Slavnostního zahájení výstavby se zúčastní také ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Historicky třetího největšího investora v České republice, korejskou společnost NEXEN TIRE, bude zastupovat její prezident Hochan Kang.

Přečtěte si celý článek

Asociace pro elektronickou komerci (APEK) jako součást Ecommerce Europe dnes představuje evropskou značku důvěry určenou pro internetové obchody – Ecommerce Europe Trustmark. Držiteli tohoto pan-evropského certifikátu se automaticky stanou ty e-shopy, které se mohou v současné době pyšnit značkou APEK – Certifikovaný obchod. Zařadí se tak mezi více než 10 000 ověřených internetových obchodů, které prodávají online zboží v souladu s evropským právem.

Přečtěte si celý článek

Konferenci pořádá Knihovna Václava Havla na počest Ljudmily Alexejevové, laureátky ceny za rok 2015. Jednodenní akce proběhne ve středu 30. září v Pražské křižovatce pod názvem Příběh uprchlíka: Evropa snů a skutečností.

Přečtěte si celý článek

Materiál je reakcí na protiprávní sterilizace, ke kterým docházelo na území České republiky od poloviny 60. let. Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu mimo to předkládá na jednání kabinetu ve středu 29. 9. 2015 tři poslanecké novely a jeden nelegislativní materiál. Společná schůze vlády začíná ve 20:00 hod.

Přečtěte si celý článek

Převládne v českém vzdělávání opět průmyslová lobby?

Praha 29. 9. 2015 – Ministerstvo školství šíří zcela protichůdné informace o záměru přijímacích zkoušek na SŠ. Média v posledním týdnu informovala o tom, že MŠMT údajně neplánuje nastavit minimální hranici pro přijetí do maturitních oborů. Podle doposud nepotvrzených zpráv je však záměr MŠMT přesně opačný.

O jednotných přijímacích zkouškách, jež by měly vstoupit v platnost v roce 2016/17, EDUin informoval v tiskové zprávě před několika dny. Podle dostupných informací mělo zůstat na ředitelích škol, jakou hranici pro přijetí nastaví.

Podle zatím nepotvrzených informací z MŠMT však záměr naopak počítá s nastavením relativně přísné hranice, při jejímž nesplnění nebude uchazeč mít možnost studovat maturitní obor.

Možné nastavení minimální hranice pro přijetí na SŠ je zdaleka nejdůležitějším aspektem přijímacích zkoušek na SŠ. Takové opatření může výrazně ovlivnit přístup ke vzdělávání v ČR. Snaha omezit přístup k maturitnímu vzdělávání a zajistit větší počet učňů se jeví být s ohledem na kvalitu učňovského školství v ČR jen těžko obhajitelná.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Ministerstvo školství se chová krajně nezodpovědně, pokud není schopno jasně sdělit, zda minimální hranice pro přijetí do maturitních oborů bude či nebude. Není nic důležitějšího než právě tato okolnost. Pokud skutečně platí, že hranice oproti původním prohlášením ministryně nastavena bude, signalizuje to, že na ministerstvu, které má řídit české vzdělávání, opět převládl vliv průmyslové lobby, která se opomíjí kvalitu učňovského vzdělávání v ČR a upřednostňuje své krátkozraké zájmy.“

Přečtěte si celý článek

Prodej nové generace iPhone 6s a iPhone 6s Plus zahájí O2 už v pátek 9. října, tedy přesně měsíc po jeho oficiálním představení. "V nabídce budeme mít všechny modely ve všech barevných provedeních, včetně zlatorůžové novinky," říká Jindřich Fremuth, ředitel Divize rezidentních zákazníků v O2 a dodává: "Ceny pro jednotlivá barevná provedení se nebudou lišit."

.

Pro všechny nedočkavce připravilo O2 i letos možnost předobjednávek. Ty spustí na webových stránkách www.o2.cz/apple v pátek 2. října. "Všechny zájemce, kteří se nám v minulosti registrovali, budeme o novinkách i přesném startu předobjednávek informovat prostřednictvím e-mailu," doplnil Fremuth.

Kdo chce na koupi nového telefonu ušetřit až několik tisíc, může donést svůj stávající iPhone do některé ze značkových prodejen. Specialisté O2 určí podle opotřebování jeho hodnotu a tu poté odečtou od ceny nového zařízení. "Za iPhone 6 64 GB tak zákazník může dostat až 13 tisíc k dobru," vysvětluje Fremuth.

Každý, kdo si nový telefon pořídí v některé z O2 Prodejen nebo v e-shopu O2, získá navíc tyto výhody:

  • Záruka nejnižší ceny
  • Možnost zakoupení na splátky bez navýšení
  • Garance fungování nejrychlejšího internetu 4G LTE od O2
  • Nákup bez závazku
  • Při nákupu na e-shopu doprava zdarma
  • Bezplatná pomoc s nastavením telefonu
  • Správné nastavení a funkčnost internetu, MMS nebo aplikace iMessage
  • Dvouletá záruka a servisní síť na celém území České republiky
  • Originální balení určené pro ČR (návody, nabíječka, atd.)

 

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka vystoupil v rámci své pracovní cesty do Spojených států amerických na Summitu k mírovým misím OSN. Summit uspořádal prezident USA Barack Obama společně s generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem pro okruh vybraných států, které se aktivně podílejí na vysílání sil do mírových misí OSN.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka je na pracovní cestě v New Yorku, kde se účastní dvou bezpečnostních summitů. Součástí delegace premiéra Sobotky je rovněž Josef Brychta, český voják, příslušník Armády ČR, který v roce 2014 utrpěl zranění při plnění bojové mise v Afghánistánu.

Přečtěte si celý článek

Nezapomněli jste umístit na váš web souhlas se zpracováním cookies? Google vám šlape na paty a dává vám čas do 30. září, jinak budete mít problém. Google si v Česku vykládá zákon po svém a i když to česká právní úprava nevyžaduje, vyhledávač se zbavuje své právní odpovědnosti a požaduje po provozovatelích webů, aby si nasadili souhlas se zpracováním souborů cookie. Může za to směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, která tím údajně chrání osobní data uživatelů.

Přečtěte si celý článek

Návštěvníci mohli letos opět nahlédnout do Strakovy akademie, sídla Vlády České republiky. Celkem 850 zájemců z řad veřejnosti mělo možnost si prohlédnout ve státní svátek, 28. září 2015, vybrané prostory úřadu, a to především jednací sál vlády, pracovnu předsedy vlády, nový či starý tiskový sál a další zajímavá místa této významné budovy. V rámci komentované prohlídky byl zájemcům podán odborný výklad o historii budovy i zahrady, která je chráněna jako památka UNESCO.

Přečtěte si celý článek

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí otevřela své brány veřejnosti a přivítala 700 návštěvníků. V letošním roce byla vila přístupná již popáté a zájemci ji budou moci shlédnout ještě poslední víkend v říjnu.

Přečtěte si celý článek