Archiv pro Srpen 2015

Praha, 31. srpna – Nový průzkum mezi rodiči předškoláků a žáků prvního stupně ZŠ přinesl překvapující zjištění. Na otázky odpovídalo více než tisíc rodičů.
Průzkum ukazuje, že třicet procent českých rodičů považuje systém školství za špatný a je třeba ho změnit – z toho desetina rodičů sdílí názor, že dnešní standardní škola nepřipraví dítě na všechny výzvy, které přináší zrychlená doba, a tři procenta rodičů jsou přesvědčena, že je systém nutné zcela předělat.
Z průzkumu ale také vyplývá, že celá polovina rodičů nezná alternativy ke klasické škole a neumí se v případné nabídce dobře zorientovat. Zde jsou velké rezervy v přísunu kvalitních informací rodičům.
Přes 60 % rodičů si přeje pro své dítě individuálnější přístup zohledňující jeho schopnosti, úroveň znalostí a momentální zájem o danou problematiku nezávisle na předem daném rozvrhu. Rodiče míní, že dnešní ZŠ učí děti bez ohledu na jejich individuální potřeby a zároveň se domnívají, že odborníci nemohou přesně vědět, co budou děti v dospělosti potřebovat.
Moderní přístup ke vzdělávání je vidět i na počtu 46 % rodičů, kteří by preferovali věkově smíšené třídy, kde by žáci byli rozděleni podle zájmu a znalostí, nikoli podle věku.
Rodiče se domnívají, že jsou dnes děti připravovány na profesní život více, než byli oni sami. Také jsou více učeny touze po vzdělávání a samostatnosti. I tak by si přáli, aby se těmto dovednostem věnovala ještě větší pozornost. Pouze pětina rodičů vnímá dnešní běžnou základní školu jako místo, které umožňuje odhalit a rozvíjet individuální zájmy a talent dítěte.
Za lepší vzdělání pro své dítě je 56% rodičů ochotno platit tisíc a více korun měsíčně – zde je znatelné, že výše uvedené názory rodičů na potřebné změny jsou doprovázeny konkrétním odhodláním přispívat finančně nemalou částkou z rodinného rozpočtu.
Detailní výsledky průzkumu byly představeny na tiskové konferenci v pondělí 31. srpna 2015. Prezentace výsledků jsou ke stažení ZDE.

Průzkum realizovala agentura NMS on-line sběrem dat v Českém národním panelu v druhé polovině června 2015. V dotazníku objednaném klientem odpovídalo 1035 mužů a žen, kteří jsou rodiči alespoň jednoho dítěte ve věku od 2 do 11 let, žijící na území České republiky.

Na přípravě průzkumu se podílely organizace dlouhodobě se zabývající vzděláváním v České republice: EDUin, Scio, Společnost Montessori, Unie center pro rodinu a komunitu a neformální sdružení pro individualizaci vzdělávacího procesu Vysněná škola.

Přečtěte si celý článek

Petici proti údajné diskriminaci Romů v českých školách od dubna do srpna podepsalo 38 334 lidí z 94 zemí.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka přijal v pondělí 31. srpna 2015 ve Strakově akademii předsedu představenstva Bank of China pana Tian Guoliho. Setkání se uskutečnilo u příležitosti dnešního slavnostního otevření pobočky Bank of China v České republice.

Přečtěte si celý článek

První společné jednání české a slovenské tripartity, průjezdy amerických vojenských jednotek přes Českou republiku a návštěva premiéra Bohuslava Sobotky v Srbsku. To byla hlavní témata jednání vlády v pondělí 31. srpna 2015.

Přečtěte si celý článek

Oddělení rovnosti žen a mužů Úřadu vlády ČR z gesce ministra Jiřího Dienstbiera a organizace proFem o.p.s. uspořádaly tiskovou konferenci dne 31. 8. 2015 u příležitosti představení studie nazvané „Vraždy v kontextu domácího násilí“.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se dnes, 31. srpna 2015, setká na Pražském hradě s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Předmětem jednání je zejména rozpočet na rok 2016 a problematika migrace.

Přečtěte si celý článek

Dnes, v pondělí 31. srpna 2015, 60 minut po zasedání vlády se uskuteční jednání koaliční rady.

Přečtěte si celý článek

Dokument vládu každoročně informuje o situaci v oblasti ochrany a dodržování lidských práv a upozorňuje na související problémy. Popisuje situaci v České republice z mezinárodní i vnitrostátní perspektivy a rozebírá pozitivní změny i přetrvávající nedostatky v jednotlivých oblastech ochrany lidských práv. Ministr Jiří Dienstbier ho předložil na jednání vlády dne 31. 8. 2015.

Přečtěte si celý článek

Platby mobilními zařízeními využívající technologii HCE jsou mezi členskými bankami Visa ve světě stále populárnější. Jako první je v České republice zavede Komerční banka.

Přečtěte si celý článek

Vila Hany a Edvarda Benešových v Sezimově Ústí otevřela své brány veřejnosti a přivítala 564 návštěvníků. V letošním roce byla vila přístupná již počtvrté a zájemci ji budou moci shlédnout až do konce října.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka společně s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou v sobotu 29. srpna 2015 navštívil 42. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka a slavnostně zahájil Národní dožínky 2015 v Českých Budějovicích. V odpoledních hodinách premiér Sobotka navštívil univerzitu ve Vodňanech a slavnosti v Putimi.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka společně s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou v sobotu 29. srpna 2015 navštívil 42. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka a slavnostně zahájil Národní dožínky 2015 v Českých Budějovicích.

Přečtěte si celý článek

Rozsáhlou část jižních Čech zpustošila přírodní pohroma, která ovlivnila i Jadernou elektrárnu Temelín. Její havarijní řídící středisko je nedostupné, nebo neobyvatelné, vybraní zaměstnanci se ale zároveň nemohou dostat do záložního štábu v Českých Budějovicích. Zhruba tak vypadá jedna z obtížně představitelných situací, kterou se ale musejí představitelé jaderných elektráren zabývat. Součástí řešení by byly i speciální stany, které v těchto dnech energetici přebírají.

Přečtěte si celý článek

Když se řekne neoprávněný odběr energie, vybaví se vám možná nelegální dílny odebírající neoprávněně elektřinu ve velkém. Neoprávněným odběratelem se však neúmyslně můžete stát i vy. Postačí zapomenout pohlídat si platby za energie nebo si nevšimnout, že vaše měřící zařízení je poškozené…

Přečtěte si celý článek

V letošním roce uplyne 120 let od uvaření první várky piva v pivovaru Budějovický Budvar, n. p. Významné výročí budou po celý rok připomínat limitované edice piva, suvenýry a kulturní akce. Oslavy vyvrcholí 12. září 2015 tradiční akcí Den v Budvaru s mimořádně bohatým hudebním programem.

Přečtěte si celý článek

Ve varně pivovaru Budějovický Budvar byly ve středu večer uvařeny dvě várky sezónního piva z čerstvého chmele o celkovém objemu 800 hektolitrů. Hlávky Žateckého poloraného červeňáku byly jen několik hodin předtím načesány na chmelnici „U Splavu“ v katastru chmelařské obce Blšany. Sezónní pivo z čerstvého chmele vaří Budějovický Budvar pravidelně již od roku 2012 vždy v období vrcholící sklizně chmele. Kvůli mimořádně dlouhé době zrání si budeme moci vychutnat šestnáctistupňové pivo BUD B:STRONG z čerstvého chmele až ve druhé polovině března 2016. K dispozici bude ve vybraných restauracích nejen v České republice, ale i v několika dalších zemích.

Přečtěte si celý článek

„Současné tažení proti utečencům není nic jiného, než snaha etablovat nacionalistickou stranu,“ napsal v pondělí 24. srpna Martin Komárek z ANO do Lidových novin. Debatu na toto téma ale nejvíc rozvířila již minulý týden v úterý 18. srpna zpráva, že původně 700 vědců varuje v petici před xenofobií. V pondělí, kdy komentář píši, jich už je údajně 1500.

Přečtěte si celý článek

Bez zdrojových dat není možné analyzovat obtížnost zadání maturitní zkoušky a hodnotit objektivně úspěšnost maturantů

Praha 28. srpna  – Cermat by měl zpřístupnit anonymizovaná zdrojová data získaná během maturitních zkoušek i autorská odůvodnění správných řešení testových úloh, myslí si Oldřich Botlík, matematik a spoluautor projektu Kalibro. V otevřeném dopise vyzývá ministryni školství Kateřinu Valachovou, aby se zasadila o větší transparentnost státní maturity. Bude tak možné nejen předcházet negativním dopadům chyb a nejednoznačných zadání, které se v testech pravidelně objevují, ale především lépe porozumět výuce ve školách – jejím úspěchům i případným nedostatkům.

Anonymizace zdrojových dat je technicky triviální operace. Jednoduché je rovněž umístění anonymizovaných zdrojových dat na internet, aby si je kdokoli mohl kdykoli stáhnout a zkoumat podle vlastního uvážení.

Oldřich Botlík, spoluautor projektu Kalibro, v dopise uvedl: „Především navrhuji zpřístupnit anonymizovaná zdrojová data, tedy prvotní údaje o tom, jak jed­notliví (anonymní) žáci řešili každou z úloh maturitních testů, případně jak hodnotitelé posoudili přítomnost hodnocených znaků v písemných pracích. A to současně se zpřístupněním maturitních protokolů. Podle druhého návrhu by měl Cermat zveřejňovat současně s klíčem správných řešení rovněž jejich odůvodnění.“

Otevřený dopis ke stažení ZDE.

Plné znění otevřeného dopisu:

V Praze dne 21. srpna 2015

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás kvůli problému provázejícímu společnou část maturitní zkoušky od jejího spuště­ní ve školním roce 2010/11. Věřím, že se kromě dalších potíží českého školství budete zabývat také odstraněním nedostatků v procedurách zkoušky. Zbytečně poškozují konkrétní maturanty, podko­pávají důvěru mladých občanů a širší veřejnosti ve státní instituce a snižují prestiž maturity. Stát upírá svým občanům možnost samostatně posoudit, zda byly testové úlohy zadány korektně, zda maturitní testy vyhovují uznávaným standardům a zda mají srovnatelnou obtížnost jak navzá­jem, tak v dnes již pětileté časové řadě. Případně takové posouzení ztěžuje. Veřejnost k tomu nepotřebuje autoritativní stanoviska Cermatu a schvalovacích komisí, nýbrž objektivní informace. Ty jsou zatím nedostupné.

Proto Vám, veřejně, předkládám dva konstruktivní návrhy. Oba jsou podle mého názoru snadno a rychle proveditelné technicky. Jejich uskutečnění nevyžaduje změnu zákonů a vlastně téměř nic nestojí. Vrcholný politik, který se o ně zasadí, podpoří rozvoj otevřené občanské společnosti. Dá tím najevo svůj jasný politický názor, že veřejná správa má být co nejkvalitnější službou občanům.

Především navrhuji zpřístupnit anonymizovaná zdrojová data, tedy prvotní údaje o tom, jak jed­notliví (anonymní) žáci řešili každou z úloh maturitních testů, případně jak hodnotitelé posoudili přítomnost hodnocených znaků v písemných pracích. A to současně se zpřístupněním maturitních protokolů. Podle druhého návrhu by měl Cermat zveřejňovat současně s klíčem správných řešení rovněž jejich odůvodnění. Zatím to nedělá, i když autoři úloh jistě dodávají autorská řešení a jejich odůvodnění společně se zadáními. Odůvodňování odpovědí je cestou ke skutečnému porozumění nejen ve výuce. Posun od interního odůvodňování k veřejnému přivede autora úlohy k více pohledům na zadání, k případnému doladění formulací a v důsledku rovněž k preciznímu výběru a řazení argumentů dokazujících, že „správná“ odpověď je skutečně správná a jiná taková neexistuje.

Anonymizace zdrojových dat spočívá v odstranění identifikátorů žáků a v nahrazení identifikátorů škol několika kódy širokých skupin oborů studia. V obou případech se jedná o technicky triviální operace. Jednoduché je rovněž umístění anonymizovaných zdrojových dat na internet, aby si je kdokoli mohl kdykoli stáhnout a zkoumat podle vlastního uvážení. Data byla koneckonců pořízena z prostředků státního rozpočtu a představují velmi hodnotný zdroj didaktických informací, k tomuto účelu zřejmě nevyužívaný: veřejnost k nim nemá přístup. Zpřístupnění nebrání ani zákony. Anonymizovaná zdrojová data neobsahují osobní údaje. Nové ustanovení školského zákona, paragraf 183c omezující přístup k některým informacím, se týká jen reakce povinné osoby na žádost podanou podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Daty disponuje MŠMT ČR, neboť je podle § 80 odst. 1 školského zákona správcem výsledků společné části maturitní zkoušky.

Během uplynulých čtyř let došlo v informovanosti o výsledcích společné části maturitní zkoušky k výraznému pokroku. Cermat dnes provozuje informační systém, který se velmi podobá tomu, jak Český statistický úřad informuje o výsledcích voleb. Ovšem se dvěma podstatnými nedostatky: maturitní systém je naplňován se zpožděním a obsahuje pouze agregovaná data, tedy například výsledky celých testů. Maturitní test však má složitější strukturu než hlasovací lístek pro volby třeba do Poslanecké sněmovny. Učitele, autory učebnic, pracovníky pedagogického výzkumu a občas i širokou veřejnost zajímají rovněž informace na úrovni jednotlivých úloh – nikoli celých testů.

Příkladem, kde chybějící informace způsobují problémy, je úloha 22 o papírové čepici z letošního testu Matematika, na jejíž správné řešení existují v odborné komunitě dva rozdílné názory. Ani odborná veřejnost ovšem neví, jak úlohu řešili žáci. Neví také, proč se vlastně autor úlohy domníval, že jeho řešení je jediné správné. Cermat a validační komise obvykle veřejně nezdůvodňují téměř nic – jejich rozhodnutí o kvalitě testových úloh, správných řešeních a způsobilosti testů jsou z velké části nepřezkoumatelná. Podle judikujícího usnesení rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu z 19. 8. 2014 bude v konečné instanci rozhodovat soud, který své rozhodnutí zdůvodnit musí. Než však k tomu případně dojde, vznikají vážné škody, jejichž výčtem jsem svůj dopis začal.

Sporné či jinak nekvalitní úlohy se ovšem v maturitních testech vyskytují opakovaně a i při sebepečlivější kontrole se to bude stávat rovněž v budoucnosti. Cesta k omezení negativních dopadů chyb, které se nepodaří odhalit včas, nevede přes popírání či bagatelizování nedostatků, přes utajování důležitých informací a úporné hájení nedostatečně podložených stanovisek. Vede přes výrazně vyšší transparentnost všech procedur, jež společnou část maturitní zkoušky provázejí. Proto je třeba zajistit, aby se veřejná diskuse o maturitních úlohách mohla opírat jak o podrobná data získaná během zkoušky, tak o autorská odůvodnění, korigovaná případně validační komisí. A to vzápětí po zpřístupnění maturitních protokolů.

 

Vážená paní ministryně, k prověření detailů obou návrhů máte nepochybně lepší možnosti než já. Nejspíš se přitom setkáte s námitkami, že to nejde. Podobně ovšem před pěti lety „nešlo“ umístit na internet znění testů a před čtyřmi „nešlo“ zveřejnit složení validačních komisí. Zcela také selhala tříletá strategie MŠMT ČR v soudních sporech s maturanty: názor Cermatu (a ministerstva školství) na správnost řešení testových úloh bude před soudem i nadále pouze názorem žalované strany. Ke svým návrhům se proto nad relevantními námitkami rád vrátím a pomůžu hledat průchodné řešení.

S pozdravem

Oldřich Botlík

Přečtěte si celý článek

Soutěž Automotive Brand Contest pořádá německá Rada pro designOcenění budou předána 15. září na mezinárodním autosalonu ve FrankfurtuPraha, 28/08/2015 – Studie SEAT 20V20 (označení znamená Vision 2020) přichází se zcela novou podobou designu, kv …

Přečtěte si celý článek

To, že se ze světa vlivem elektronických médií jednoho dne stane „globální vesnice“, předpovídal kanadský filozof Marshall McLuhan již v 60. letech 20. století. O více než 50 let později se však ukazuje, že to nemusí být tak docela pravda. Alespoň ne podle největšího internetového prodejce módy v Evropě, německé společnosti Zalando. „Evropský trh je extrémně fragmentovaný. Máme zde rozdílné měny, poštovní služby, platební systémy i značky,“ míní šéf komunikace internetového gigantu Boris Radke. A dodává: „S odstupem největší odchylky jsou ale u zákazníků samotných.“

Přečtěte si celý článek