Archiv pro Únor 2014

Ke společnému stolu dnes zasedlo v Bruselu sedm zástupců takzvané skupiny Magritte s jedenácti představiteli osmi nevládních organizací. Dohromady je svedl stejný zájem – diskutovat nad budoucností klimaticko – energetické politiky Evropy.

Přečtěte si celý článek

Celní úřad Praha Ruzyně zaznamenal ve čtyřletém sledovaném období 2010 – 2013 vzrůstající počet dovozů, vývozů a tranzitu zboží a s tím spojených záchytů nelegálního zboží.

Přečtěte si celý článek

Celní úřad Praha Ruzyně zaznamenal ve čtyřletém sledovaném období 2010 – 2013 vzrůstající počet dovozů, vývozů a tranzitu zboží a s tím spojených záchytů nelegálního zboží.

Přečtěte si celý článek

Mléčný bar Naproti v centru Ostravy, který zaměstnává zdravotně postižené, připravuje rozšíření své nabídky o službu rozvážky svačin a obědů. Jde přitom o první a jediný sociální podnik v oblasti pohostinství v Moravskoslezském kraji. Handicapovaní tady připravují výborné občerstvení z kvalitních lokálních surovin a sami také zákazníky obsluhují. Na provoz „mlíčňáku“ a pořízení automobilu k rozvážkám přispěla Nadace ČEZ částkou 619 tisíc korun.

Přečtěte si celý článek

Výjimky pro učitele a hodnotící komise mohou být dočasným řešením, je ale třeba hledat způsoby, jak mohou učitelé získat vzdělání, které jim v jejich práci opravdu pomůže.

Praha 28. února – Na překvapivé výsledky šetření, které konstatuje, že učitelů bez potřebné formální kvalifikace je sedmnáct tisíc a ke studiu by mělo nastoupit sedm až deset tisíc z nich, reaguje ministerstvo školství návrhem krizových opatření. Ta jsou v principu správná, ale EDUin upozorňuje veřejnost na některé body problému, které by neměly být při návrhu řešení opomíjeny.

V polemice o kvalifikaci učitelů bychom měli pamatovat na tyto skutečnosti:

  • Nezaměňujme pojmy nekvalifikovaný a nevzdělaný učitel. Ti, kterým chybí formální kvalifikace, jsou velmi často vysokoškolsky vzdělaní lidé s titulem. Jejich titul ale přesně neodpovídá současným požadavkům zákona. V praxi najdete mnoho velmi absurdních příkladů lidí s několika tituly, kteří přesto formálním požadavkům zákona nevyhovují.
  • Neumíme rozlišit dobré a špatné učitele mezi pedagogy s diplomem i bez něj. Při přípravě standardu učitele a kariérního řádu se snažme pojmenovat, co to vlastně znamená kvalitní učitelská práce a jak ji rozeznáme. Debata o učitelích bez formální kvalifikace ukázala, že tyto nástroje nám chybí. 
  • Učitelé bez kvalifikace nejsou líní se vzdělávat. Až na výjimky to není tak, že by se učitelé bez formální kvalifikace odmítali dál vzdělávat. Volí ale často kurzy, které jsou pro ně na rozdíl od tradičního studia na fakultě profesně přínosné. Prakticky nikdo netvrdí, že mají na školách učit nevzdělaní učitelé a že k učení stačí jen maturita, ale mnozí učitelé říkají, že fakulty nenabízejí obsahově i organizačně studium, které by jim opravdu pomáhalo v práci.
  • Monopol učitelských a pedagogických fakult na učitelské vzdělání není udržitelný. Potřebujeme přitáhnout k pedagogické profesi nejlepší lidi ze všech oborů. Tedy i ty, kteří původně vystudovali něco jiného. Tak jako škola obecně definitivně ztratila monopol na informace a poskytování vzdělání, nelze do budoucna předpokládat, že by si učitelské a pedagogické fakulty udržely výhradní právo na poskytování učitelské kvalifikace. To je třeba při přípravě strategie podpory učitelské profese vzít konečně na vědomí.

Tomáš Feřtek, odborný konzultant EDUin, řekl: „Je nutné pochválit ministerstvo, že konečně upřesnilo čísla a víme tedy, jaké je rozložení učitelů bez formální kvalifikace v jednotlivých regionech a na jednotlivých typech škol. Ukázalo se, že jich je velké množství a řešením rozhodně není nahnat je všechny na současné pedagogické a učitelské fakulty. Nejen kvůli problémům s kapacitou, ale i proto, že to, co fakulty poskytují, není vždy to, co učitelé potřebují. Je třeba hledat, zda si potřebné znalosti a dovednosti nelze opatřit i jinde než na těchto fakultách, a měli bychom hledat i způsob, jak učinit součástí uznaného vzdělání i kvalifikaci získanou mimo formální instituce.  Věnujme pozornost tomu, jak uznat, co lidé opravdu umí, nespoléhejme se jen na papír potvrzující absolutorium.“

 

 

Přečtěte si celý článek

Litoměřice – Nový Renault Kangoo slouží od čtvrtka 27. únoru potřebám Centru sociální pomoci v Litoměřicích, konkrétně jeho sociálně terapeutickým dílnám a chráněnému bydlení. Takzvaný sociální automobil se podařilo zajistit díky podnikatelům a firmám v okolí, včetně Skupiny ČEZ.

Přečtěte si celý článek

Předseda vláda ČR Bohuslav Sobotka na společné večeři jednal s prezidentem Makedonské republiky Ďorďem Ivanovem, který je v těchto dnech na pracovní návštěvě České republiky.

Přečtěte si celý článek

V kostele sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou se uskuteční první neděli v měsíci březnu benefiční koncert duchovní hudby v podání místního Chrámového pěveckého sboru.

Přečtěte si celý článek

Mezi největší
výhody
, které
úspěšným
malým a středním podniků
m

(SMB)
přináší používání nových technologií, patří
podstatně vyšší flexibilita na měnícím se trhu (65 %), výrazný nárůst efektivity práce (55 %) a značné zvýšení spokojenosti zákazníků (49 %). To jsou závěry průzkumu

Náskok díky technologiím

, který mezi malý
mi
a střední
mi
podnik
y
v ČR nechal provést Microsoft. Průzkum sledoval rozdíly v tom, jak nové technologie, zejména cloudová řešení, používají rostoucí firmy ve srovnání s firmami, které stagnují či klesají.

Téměř polovina (49 %) rostoucích firem uvedla, že díky technologiím dnes úspěšně působí na trhu. „Některé podniky našly díky cloudu novou příležitost, jiné dokázaly zefektivnit provoz, inovovat obchodní model či expandovat na nové trhy,“ uvedl Martin Tolar, ředitel pro malé a střední podniky ve společnosti Microsoft. Téměř dvě pětiny (38 %) respondentů z řad rostoucích SMB dokázaly díky technologiím výrazně zvýšit zisk. „V dnešních náročných podmínkách si těžko někdo může dovolit takové příležitosti ignorovat,“ dodal Martin Tolar.

Rostoucí české podniky používají nové technologie mnohem častěji také k získání zákazníků na zahraničních trzích (39 %) a k tomu, aby konkurovaly velkým hráčům (35 %). Růst a expanze vždy přináší nutnost řídit zaměstnance na dálku a zajistit standard a kvalitu služeb bez ohledu na to, kdo a kde je poskytuje. Může to platit při rozvoji pobočkové sítě a ještě výrazněji, když firma vstoupí na světové trhy. „Dynamickým firmám jednou začne být český trh malý a díky cloudovým technologiím mohou dnes mnohem levněji a jednodušeji expandovat do zahraničí,“ doplnil Martin Tolar.

Progresivní m
alé firmy jsou motorem ekonomiky

Úspěšné využívání informačních technologií v malých a středně velkých firmách má navíc důležitý přesah do celé ekonomiky. Obdobná globální studie, kterou pro Microsoft zpracovala poradenská společnost BCG (Ahead of the Curve), zjistila, že malé a střední podniky s otevřeným přístupem k moderním technologiím vytvářejí pracovní místa dvakrát rychleji a vykazují o 15 % vyšší růst tržeb než ostatní společnosti. V ČR malé a střední podniky vytvářejí zhruba 55 % přidané hodnoty a na zaměstnanosti se podílejí téměř 70 %, takže vyšší využívání moderních technologií v tomto segmentu by mohlo výrazně pomoci i české ekonomice jako celku. Vývoj ekonomiky po celém světě jasně ukazuje, že informační technologie neberou lidem práci, ale naopak vytvářejí nová pracovní místa a další příležitosti pro růst firem, dodává Martin Tolar.O
průzkumu
„Náskok díky technologiím“
,
Ipsos Marketing

Cílem průzkumu provedeného pro společnost Microsoft bylo zjištění vzájemné souvislosti mezi využíváním moderních informačních technologií a růstem obratu středně velkých a menších firem. Za tímto účelem vylo osloveno 207 českých firem z různých odvětví.

O
průzkumu „Ahead of the Curve
: Lessons on Technology and Growth from Small Business Leaders

, The Boston
Consulting Group (B
CG
)

Průzkum realizovaný společností The Boston Consulting Group pro společnost Microsoft se uskutečnil v období března a dubna roku 2013. V rámci průzkumu bylo osloveno celkem 4 000 manažerů s rozhodovací pravomocí ze segmentu malých a středně velkých firem. Cílem tohoto průzkumu, který proběhl v Číně, Indii, Brazílii, Německu a Spojených státech, bylo zjistit, jaké technologie v rámci svého podnikání využívají. Report podrobně identifikuje příležitosti, které technologie pro SMB společnosti přináší, a současně poskytuje určitý návod, jak tento technologický potenciál využít ve svůj prospěch a udělat z něj konkurenční výhodu na trhu malých a středních podniků.

O společnosti Microsoft

Společnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.

Přečtěte si celý článek

Vláda bude jednat o návrhu novely zákona o elektronických komunikacích. Pokud návrh projde, zákazníkům se výrazně prodraží spory s operátory a navíc přijdou o možnost odvolat se.

Přečtěte si celý článek

Unikátní soubor fotografických portrétů „Stopy paměti“ fotografa Jiřího Doležela oceněný na soutěži Czech Press Photo se stěhuje z Litovle do Prostějova. Výstava, která připomíná osudy odpůrců a lidí postižených nacistickou a komunistickou totalitou, je od 27. února do 30. dubna 2014 k vidění v prostorách Galerie S, SOU obchodního v Prostějově. Svědectví pamětníků nejtemnějších let naší nedávné minulosti jsou zachycena na audiovizuální záznam, doplněný o aktuální fotografický portrét každého z nich. Projekt podpořila Nadace ČEZ částkou 160 tisíc korun. Expozici je možné navštívit každý všední den od 7:30 do 15:00 hodin.

Přečtěte si celý článek

Březnová nabídka T-Mobile se ponese ve sportovním duchu. Operátor zákazníkům poskytne „trenéra do kapsy“ a slevy na telefony a sportovní vybavení.

Přečtěte si celý článek

Březnová nabídka T-Mobile se ponese ve sportovním duchu. Operátor zákazníkům poskytne „trenéra do kapsy“ a slevy na telefony a sportovní vybavení.

Přečtěte si celý článek

Březnová nabídka T-Mobile se ponese ve sportovním duchu. Operátor zákazníkům poskytne „trenéra do kapsy“ a slevy na telefony a sportovní vybavení.

Přečtěte si celý článek

Štěchovice, 27. února 2014 – Již plných 70 let spolehlivě vyrábí elektřinu pro své zákazníky vodní elektrárna ve Štěchovicích. Za tuto dobu vyrobila téměř 8 miliard kWh elektřiny, což by stačilo na pokrytí spotřeby všech současných českých domácností po dobu 2 let. Jedním z prvních dárků k oslavě 70. narozenin elektrárny Štěchovice je nedávno spuštěná virtuální prohlídka elektrárny na www.cez.cz, kterou dosud vidělo více než 11 tisíc unikátních návštěvníků.

Přečtěte si celý článek

Skupina ČEZ překonala avizované výsledky pro rok 2013. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) se meziročně snížil o 4,4 % na 82,1 mld. Kč, ale o 1,1 mld. Kč překročil očekávání. Čistý zisk meziročně poklesl o 12,3 % a dosáhl hodnoty 35,2 mld. Kč (0,2 mld. Kč nad očekáváním). Hlavní příčinou meziročního poklesu je výrazné snížení velkoobchodních cen elektřiny v důsledku masivní podpory obnovitelných zdrojů energie spolu se stagnací ekonomiky v Evropě a nejistotou ohledně regulatorních podmínek v energetice. Pro rok 2014 Skupina ČEZ očekává EBITDA ve výši 70,5 mld. Kč a čistý zisk přibližně na úrovni 27,5 mld. Kč.

Přečtěte si celý článek

Ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) připravila ČSOB zvýhodněný úvěr EU SMART CREDIT, který podpoří projekty financováním až do částky 350 milionů Kč. Splatnost úvěru se pohybuje od 2 do 6 let. Hlavní výhodou úvěru je úroková sazba zvýhodněná o 0,25 procentního bodu. ČSOB bude financovat konkrétní rozvojové projekty směřované do pořízení hmotného majetku na celém území České republiky.

Přečtěte si celý článek

Učebnice tvrdí, že mléko je zdrojem vápníku pro naše zuby a kosti. Náš test ukázal, že tomu tak opravdu je. Litr každého z námi testovaných mlék obsahoval dost vápníku na to, aby se jím pokryla doporučená dávka pro jednu osobu na jeden a půl dne. Všechna mléka také měla náležitý obsah bílkovin i…

Přečtěte si celý článek

Hrozbu škodlivých programů není radno podceňovat. Patříte-li mezi uživatele operačního systému Windows, číhají na vás téměř na každém rohu. Pídí se po heslech a citlivých datech a také vás můžou připravit o peníze. Před digitální havětí všeho druhu můžete svůj počítač chránit některým z mnoha…

Přečtěte si celý článek

…a zahajuje svůj letošní speciální jubilejní rok celou řadou iniciativ pro klienty i zaměstnance, které se soustřeďují na podnikavost, inovaci a týmového ducha.

Přečtěte si celý článek