Archiv pro Září 2013

Předseda vlády Jiří Rusnok předal u příležitosti své včerejší návštěvy Olomouckého kraje medaili Karla Kramáře olomouckému arcibiskupovi a metropolitovi moravskému msgre. Janu Graubnerovi.

Přečtěte si celý článek

Jediným spolehlivým způsobem, jak poznat kvalitu výrobků, jsou nezávislé a objektivní testy. Ty na českém a slovenském trhu jako jediný provádí časopis dTest. Pořiďte si předplatné dTestu a spolehlivě poznáte, které potraviny, spotřebiče či výrobky pro děti jsou skutečně kvalitní a které za mnoho nestojí, i když se třeba honosí renomovanou značkou a mohutnou reklamou.

Přečtěte si celý článek

V rámci návštěvy Olomouckého kraje se premiér Jiří Rusnok a vedoucí Úřadu vlády Radek Augustin zúčastnili jednání o spolupráci v rámci Integrovaných teritoriálních investic.

Přečtěte si celý článek

T-Mobile spustí komerční provoz LTE v Praze a Mladé Boleslavi. Půjde o plnohodnotnou síť dostupnou ve stávajících datových tarifech a zvýhodněních.

Přečtěte si celý článek

Historická úzkorozchodná parní železnice vedoucí z Mladějova k dolům na Hřebči se brzy dočká opětovného zprovoznění v celé své délce. Trať je situovaná v romantickém terénu a měří 11 kilometrů, dnes však parní vlaky vozí turisty jen na zkrácené trase do Nové Vsi u Kunčiny. Na obnově zbývajícího úseku intenzivně pracují desítky dobrovolníků, kteří se svými dosavadními výsledky pochlubili veřejnosti v sobotu 28. září 2013 u příležitosti zakončení sezóny. Na pořízení potřebného vybavení, které železničním nadšencům ušetřilo spoustu cenného času i těžké fyzické námahy, přispěla Nadace ČEZ částkou 90 tisíc korun.

Přečtěte si celý článek

Obec Mladoňovice, ležící v jihozápadním cípu Kraje Vysočina, se dočkala moderního multifunkčního hřiště.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Jiří Rusnok navštívil v Prostějově 601. skupinu speciálních sil a 102. průzkumný prapor.

Přečtěte si celý článek

Společnost
Telefónica Czech Republic podala k Městskému soudu v
Praze žalobu proti nezákonnému zásahu
. Žaloba nemíří
proti celé aukci. Míří proti těm diskriminačním a nezákonným
ustanovením podmínek aukce na kmitočty v pásmech 800, 1 800 a 2
600 MHz, která pravidla deformují. Tento krok nijak neovlivní
záměr společnosti Telefónica zúčastnit se aukce.

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) hodlá
zavádět celou řadu diskriminačních a protiprávních
opatření. Odůvodněním má být posílení konkurenčního prostředí
na českém trhu telekomunikací.
K nezákonným opatřením
ale úřad neposkytl jakékoliv zdůvodnění, neprovedl předchozí
analýzu relevantního trhu a nepodrobil nově vyhlášená pravidla
aukce testu proporcionality. Podobný přístup vedl například v
Maďarsku ke zpětnému zrušení výsledků obdobné aukce, neboť
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že vyhrazení spektra pro nový
subjekt bylo protiprávní. Spektrum v nejlukrativnějším pásmu
800 MHz není exkluzivně vyhrazeno ani v sousedním
Slovensku.

Orgány veřejné moci totiž
mají povinnost řádně zdůvodnit a doložit, že přijatá
omezující či diskriminující opatření sledují legitimní
cíl
, jsou způsobilá k jeho dosažení, nepřekračují meze
toho, co je nezbytné k dosažení daného cíle a že zároveň
neexistují méně omezující alternativy. To ale regulátor
neučinil.

Vzhledem k tomu, že regulátor telekomunikačního trhu
nepřihlédl před samotným spuštěním aukce k aktuálnímu vývoji na
trhu mobilních komunikací a ignoroval závažné výhrady
společnosti Telefónica Czech Republic, bylo nutné obrátit se na
příslušný soud, aby zákonnost napadaných ustanovení
posoudil.

V souvislosti s vyhlášenými pravidly aukce se
společnost Telefónica Czech Republic ohrazuje zejména
proti:

Nepovolené státní podpoře v podobě vyhrazení bloků
spektra novému uchazeči o vstup na český telekomunikační
trh

– Český telekomunikační úřad navíc nepodrobil pravidlo
vyhrazení části spektra testu proporcionality, což mu ukládá
zákon, pokud stanovuje diskriminační a omezující opatření.

– Předchozí vývoj aukce prokázal, že jakékoliv preferenční
opatření není k vytvoření výhodnějších podmínek pro vstup
nového operátora nezbytné, neboť na českém trhu existuje
minimálně jeden subjekt, který je bez státní podpory schopen
vstoupit na trh jako plnohodnotný konkurent stávajících
operátorů.

Nepřípustnému zásahu do práv stávajících operátorů
uložením závazku národního roamingu ve prospěch nového
žadatele o přidělení frekvencí

– Povinnost národního roamingu je jedním z nejsilnějších
nástrojů ex ante regulace. Uložení podobné povinnosti musí
předcházet provedení podrobné analýzy relevantního trhu a
určení subjektu s významnou tržní silou. Ty však nebyly ze
strany ČTÚ dokončeny. Přesto ČTÚ ukládá národní roaming všem
stávajícím operátorům zajímajícím se o účast ve výběrovém
řízení.

– ČTÚ překročil pravomoci vymezené Zákonem o elektronických
komunikacích. Mimo jakákoli zákonná pravidla se pokouší měnit
existující pravomocné frekvenční příděly, opět jednostranně ve
prospěch jiného soukromého subjektu. Zmíněné podmínky se mohou
vztahovat výhradně ke kmitočtům, které jsou předmětem
výběrového řízení.

Diskriminačnímu narušení hospodářské soutěže uložením
závazku velkoobchodní nabídky

– Povinnost převzetí závazku velkoobchodní nabídky musí dle
Zákona o elektronické komunikaci předcházet provedení podrobné
analýzy podmínek konkurence na relevantním trhu a určení
subjektu s významnou tržní silou. Tyto však nebyly ze strany
ČTÚ dokončeny. Přesto úřad do Pravidel bez jakéhokoli
odůvodnění zařadil tuto povinnost, navíc po dobu 12 let ode dne
přidělení rádiových kmitočtů na výzvu zájemce.

– Podmínka je o to neobhajitelnější, když na trhu mobilních
služeb v současné době dochází k mimořádnému rozvoji služeb
tzv. virtuálních mobilních operátorů, kteří své služby nabízejí
za využití frekvencí stávajících operátorů, aniž ČTÚ učinil
jakýkoli vrchnostenský zásah.

Přečtěte si celý článek

Na období od října do prosince 2013 připravujeme seriál přednášek, které nejen seniorům nabídnou ucelené informace o nástrahách předváděcích akcí a podomního prodeje. Udělali jsme tak další krok k účinné obraně proti trikům nepoctivých obchodníků.

Přečtěte si celý článek

Těžký a nedostupný terén přímo ve Vrchlabí neumožnil těžké technice přístup k opravě vedení vysokého napětí. Proto technici Skupiny ČEZ ve spolupráci s firmou VČE – montáže, a.s., zajistili osazení příhradového stožáru pomocí letecké techniky.

Přečtěte si celý článek

Od 1. října 2013 rozšíří ČSOB nabídku spotřebitelských úvěrů. Nově nabízené ČSOB Flexibilní půjčky reagují na aktuální preference klientů. Nový koncept půjček se klientovi lépe přizpůsobí a umožní mu využívat balíček flexibilních služeb, s nímž může zdarma provádět změny různého typu u neúčelových i účelových půjček a konsolidací.

Přečtěte si celý článek

Platba on-line nebo kartou a další bezhotovostní varianty plateb stále více vytlačují hotovostní systém. Je proto nutné přijímat nová opatření a znát rizika.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Jiří Rusnok se spolu s ministry Janem Kohoutem a Vlastimilem Pickem zúčastnil 5. výročí znovuotevření Českého domu v New Yorku.

Přečtěte si celý článek

Mírové operace OSN by mohla posílit větší účast České republiky. Před Valným shromážděním OSN v New Yorku to řekl předseda vlády Jiří Rusnok.

Přečtěte si celý článek

Český svaz pivovarů a sladoven vyhlásil výsledky tradiční ankety o nejpopulárnější novinářské pivo. V anketě hlasovalo více než sto českých novinářů a novinářek. Ležák Budweiser Budvar získal v anketě třetí místo. Cenu převzal na Svatováclavské slavnosti Českého piva sládek Budějovického Budvaru Ing. Adam Brož, Ph.d. „Výsledků hlasování si velmi vážíme. Děkujeme všem, kteří nás v anketě podpořili,“ říká Petr Samec, PR manažer Budějovického Budvaru.

Přečtěte si celý článek

Praha, 27.9.2013 – Vládní Agentura pro sociální začleňování v příštím roce rozšíří svoji působnost do dalších obcí, měst a mikroregionů, které řeší problematiku sociálního vyloučení. V tuto chvíli je vypsáno výběrové řízení, ve kterém bude vybráno 9 obcí, se kterými začne Agentura spolupracovat od 1. července 2014.

Přečtěte si celý článek

Ústí nad Labem, 26. 9. 2013 – Předlice, městská část Ústí nad Labem, veřejnosti známá především v souvislosti s chátrajícími domy, které ohrožují životy nájemníků a problémy s majiteli, kteří se nestarají o jejich opravy, se stala tématem studie, kterou dnes zveřejnila Agentura pro sociální začleňování. Ta zkoumá, jakým způsobem se místní instituce zapojily do řešení situace v Předlicích, a uvádí doporučení pro obce, města i další složky veřejné správy, jak v podobných případech postupovat. Studie upozorňuje i na legislativní nedostatky, například na stále neexistující zákon o sociálním bydlení.

Přečtěte si celý článek

Vyjádření zmocněnkyně vlády pro lidská práva k dotazníkovému šetření prováděnému Českou školní inspekcí.

Přečtěte si celý článek

27. 9. 2013

Úspěšná resuscitace

Tísňové volání o pomoc muži, který zkolaboval v obchodě na Vinohradské třídě v Praze 3, převzala dispečerka zdravotnického operačního střediska po 9. hodině. Na místo byl v setkávacím systému vyslán lékař, posádka rychlé zdravotnické pomoci a inspektor provozu. Ještě před příjezdem posádek zahájila ochotná svědkyně události laickou resuscitaci dle telefonických instrukcí dispečerky. První posádka záchranářů dorazila již za tři (!) minuty od přijetí výzvy a po čtyřech výbojích defibrilátoru se záchranářům podařilo krevní oběh 81letého muže obnovit. Během transportu na kardiologickou jednotku vinohradské nemocnice pacient při plném vědomí komunikoval se záchranáři.

Skok ze 3. patra

Krátce po poledni byli záchranáři voláni do Jabloňové ulice v Záběhlicích, odkud byl hlášen skok mladé ženy ze 3. patra. Při pádu z výše cca 12 metrů utrpěla 37letá žena středně těžká zranění a byla po poskytnutí neodkladné přednemocniční péče převezena na ARO Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Jiří Rusnok v pondělí 30. září navštíví Arcidiecézi Olomouckého kraje, společnost First Transport Lines, a.s. (FTL), setká se s hejtmanem Olomouckého kraje a s primátory Olomouce, Prostějova a Přerova.

Přečtěte si celý článek