Archiv pro Červen 2013

Severní Čechy – Preventivní údržba, diagnostika a opravy primárních a sekundárních rozvodů; to jsou pravidelné aktivity během prázdninových měsíců ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ. Smyslem pravidelných letních odstávek je kontrola a opravy parovodů, horkovodů, výměníků a dalších zařízení, které jinak v průběhu celého roku zajišťují bezproblémové a bezpečné vytápění a ohřev vody pro všechny zákazníky společnosti nejen na severu Čech.

Přečtěte si celý článek

Světlý ležák značky Budweiser Budvar získal v celosvětové soutěži pro hodnocení kvality výrobků Monde Selection další zlatou medaili. Hodnocení výrobků provádí již 52 let belgický International Quality Institute. Soutěž patří mezi největší na světě: letos bylo do soutěže přihlášeno 3234 výrobků od tisícovky výrobců z 87 zemí. V kategorii piva bylo hodnoceno 360 vzorků ze 113 pivovarů v 70 zemích.

Přečtěte si celý článek

Evropská unie podpoří odstraňování povodňových škod v ČR a následná preventivní opatření. Po summitu Evropské rady to prohlásil premiér Petr Nečas.

Přečtěte si celý článek

28. 6. 2013

Poslední školní den a nezletilí opilci

Poslední školní den přináší již tradičně výjezdy k opilým nezletilým, kteří se rozhodli zpestřit oslavy začátku letních prázdnin alkoholem, případně omamnými látkami. Při těchto oslavách často dochází k vážným zdravotním komplikacím. Konzumace alkoholu je pro mladý organismus velmi nebezpečná. V důsledku otravy alkoholem, vdechnutí zvratků nebo zástavy dechu může dojít i k úmrtí. Velkým rizikem je vážný úraz hlavy při následném pádu v opilosti. Do 15. hodiny vyjížděli dnes záchranáři zatím k jedinému případu vážné intoxikace alkoholem, a to do ulice Pod Slovany v Praze 2, k 15letému chlapci v bezvědomí. Po stabilizaci životních funkcí byl mladík předán do péče zdravotníků dětské jednotky intenzivní péče v Thomayerově nemocnici. Vzhledem k příjemnému počasí se dá předpokládat, že tento případ nezůstane bohužel jediný. Ve dvou předchozích letech byla celková bilance shodná, záchranáři ošetřili během posledního školního dne 9 opilých mladistvých.

Přečtěte si celý článek

Jihlava – Po tři dny, 11. – 13. července 2013, bude Jihlavu a s ní i celou Vysočinu ovládat multižánrový kulturní festival Vysočina fest 2013. Do Jihlavy přiveze například Tomáše Kluse, Kryštof, Nightwork, Pražský výběr, Annu K. nebo Davida Kollera. První festivalový den, čtvrtek 11. července, probě

Přečtěte si celý článek

V JE Dukovany (EDU) se od 24. do 28. června uskutečnila následná mise OSART (tzv. Follow-up), která posuzuje, jak se elektrárna vypořádala s doporučeními z mise OSART – 2011.

Přečtěte si celý článek

Nabízíme šest videí se záznamem závěrečné konference, infografiku a čtyři klíčové závěry z půlroční debaty o budoucnosti vzdělávání.

Praha, 28. června 2013 – Shrnujeme klíčová zjištění z půlroční diskuse a upozorňujeme, na co je třeba se v příštích letech v oblasti vzdělávání soustředit a co pro to udělá obecně prospěšná společnost EDUin. Ve vyhodnocování výsledků kampaně budeme dále pokračovat podrobněji na stránkách www.ceskomluvi.cz.

Z internetových debat, kulatých stolů, regionálních seminářů a setkání jsme vybrali čtyři témata, která považujeme pro další vývoj našeho vzdělávání za klíčová:

Protože se výrazně zvedl zájem veřejnosti o téma vzdělávání, je důležité hledat cesty, jak by se mohli organizace i jednotlivci mimo sektor vzdělávání zapojit do jeho rozvoje.

Co pro to udělá EDUin: Stránky www.ceskomluvi.cz převedeme do podoby servisního webu, který bude nabízet zájemcům informace a návody, jak se zapojit do podpory vzdělávání.

 

Podporujme učitelskou profesi, pomáhejme učitelům lépe učit a hledejme cesty, jak udělat z učitelské profese prestižní a ceněné povolání.

Co pro to udělá EDUin: Připravíme web www.chciucit.cz, který bude představovat inspirativní učitelské osobnosti a bude informovat o tom, jak je možné k učitelské profesi přitáhnout nové a zajímavé lidi.

 

Propojujme lidi z různých profesí a oblastí společnosti. Setkání lidí z firem, státních úřadů, neziskových organizací, akademické a politické sféry zásadně obohacuje debatu.

Co pro to udělá EDUin: Kromě pokračování v dosavadní strategii založené na oslovování co nejširšího spektra zájemců o vzdělávání, připravujeme projekt Města vzdělávání, který bude pilotáží spolupráce různých sociálních skupin v regionech na modernizaci místní vzdělávací politiky.

 

Hledejme cesty, jak propojovat formální (školní) vzdělávání s neformálním (mimo školu), hledejme, jak uznávat neformální vzdělávání jako legitimní součást kvalifikace.

Co pro to udělá EDUin: Budeme téma uznávání neformálního vzdělávání soustavně zdůrazňovat ve veřejné debatě. Ve spolupráci s dalšími organizacemi připravíme jednoduchý systém, jak uznávat neformální vzdělávání, založený na zahraničních zkušenostech.

 

Infografiku shrnující, jak probíhala kampaň, naleznete ZDE a výsledky kampaně si prohlédněte ZDE. Jednotlivým tématům se budeme dále podrobněji věnovat na stránkách www.ceskomluvi.cz a budeme o nich informovat prostřednictvím tiskových zpráv.

Videozáznam z konference Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole, která uzavírala kampaň Česko mluví o vzdělávání, jsme rozdělili na šest částí:

Zahájení konference (6 minut) ZDE.

Vystoupení Jiřího Nantla, prvního náměstka ministra školství (19 minut) ZDE.

Vystoupení Hany Košťálové ze SKAV (12 minut) ZDE, její prezentaci najdete ZDE.

Vystoupení Petra Černikovského z MŠMT (26 minut) ZDE, prezentaci najdete ZDE.

Vystoupení Zdeňka Slejšky a Tomáše Feřteka z EDUin (32 minut) ZDE, prezentaci najdete ZDE, na krátké shrnující video se podívejte ZDE.

Vystoupení Arnošta Veselého z Fakulty sociálních věd UK (25 minut) ZDE, prezentace ZDE.

Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, řekl: „Půl roku debat v rámci kampaně nám umožnilo vyzkoušet si účinnost různých způsobů, jak oslovovat veřejnost. Toho chceme využít v dalších měsících, kdy se chceme soustředit na podporu kvality vzdělávání a učitelské profese v České republice. Končí půlroční debata, ale začíná etapa konkrétní práce na věcech, které diskutující označili za klíčové pro další rozvoj.“

Kontakty:

· Zdeněk Slejška, ředitel EDUin, o. p. s.

e-mail: zdenek.slejska@eduin.cz , mobil: 605 967 368

 

Poznámky pro editory:

 • Starší tiskové zprávy o kampani ČMoV najdete ZDE.

 • Konferenci Kvalitní výuka pro každé dítě v každé škole uspořádalo Ministerstvo školství ve spolupráci s neziskovými organizacemi SKAV, Pomáháme školám k úspěchu, o. p. s., a EDUin, o. p. s., za podpory centra moderního umění DOX a agentury Profimedia. Více se o konferenci dozvíte na www.ucimekvalitne.cz.

 • Česko mluví o vzdělávání je půlroční projekt podpořený Nadací OSF, Google ČR, IBM ČR, Microsoft ČR, Scio.cz, Duhovka Group, InBorn, Koučink akademie a Perfekt Crowd.  Jeho cílem je informovat prostřednictvím diskusí a médií co nejširší veřejnost o aktuálních problémech vzdělávání a zvýšit tak tlak na politickou reprezentaci, aby hledala adekvátní řešení.

 • EDUin je obecně prospěšná společnost, která se věnuje problematice vzdělávání a jejíž snahou je informovat veřejnost o všem důležitém, co se děje ve školství a vzdělávání. EDUin, o. p. s., byla založena v květnu 2010 a realizuje a připravuje několik informačních a osvětových projektů. Více se dozvíte na www.eduin.cz.

 

Přečtěte si celý článek

Od 1. července Skupina ČEZ nabídne novou distribuční sazbu pro majitele elektromobilů. Využívat ji mohou domácnosti, podnikatelé a menší firmy, které vlastní či dlouhodobě aktivně používají vůz s elektrickým pohonem. K distribuční sazbě nabízí ČEZ Prodej výhodnou cenu silové elektřiny v rámci produktové řady eTarif FIX. V následujícím období se pak předpokládá rozvoj služeb určených právě elektromobilistům. Nový produkt s navazujícími službami je součástí strategie projektu Elektromobilita ČEZ, který je průkopníkem rozvoje tohoto ekologického způsobu dopravy v České republice.

Přečtěte si celý článek

 • Nadace Telefónica přislíbila na pomoc lidem v zatopených oblastech přes 1,2 milionu korun
 • V postižených oblastech pomáhalo na 135 zaměstnanců společnosti Telefónica
 • Telefónica také poskytla telekomunikační služby záchranným složkám, které zasahovaly v zaplavených oblastech

Nadace Telefónica vyhlásila v den ničivých povodní mimořádnou finanční sbírku mezi zaměstnanci na pomoc při likvidaci prvních následků této přírodní katastrofy. Za dva týdny zaměstnanci mezi sebou vybrali přes 630 tisíc korun. Tuto částku společnost Telefónica zdvojnásobila a na konto organizace Člověk v tísni tak přislíbila 1 260 412 korun. "Hlavní část vybraných peněz bude využita na pomoc rodinám a domácnostem, které byly zasaženy velkou vodou a jejichž sociální podmínky nestačí na obnovu bydlení. Pomoc nebude rozdělována plošně jako kompenzace za vyplavení. Při rozhodování o výši pomoci je důležitá míra poškození majetku, finanční možnosti domácností při obnově svého bydlení a sociální podmínky. Každý případ posuzujeme individuálně, všechny obdarované rodiny osobně navštívíme," říká Tomáš Vyhnálek z organizace Člověk v tísni.

Nadace Telefónica navíc poskytla také několika zaměstnancům zasažených povodněmi finanční podporu v celkové výši 300 000 korun. Zaměstnanci společnosti Telefónica se také přímo zapojili do pomoci v místech, která povodeň zasáhla nejsilněji. V druhé polovině června více než 100 dobrovolníků pomáhalo rodinám s odstraňováním následků povodní, úklidovými pracemi a odstraňováním nánosů bahna z jejich domů a zahrad. Další organizované výjezdy jsou naplánovány ještě v průběhu července. Společnost hradí svým zaměstnancům čas strávený touto pomocí jako běžný pracovní den.

Telefónica rovněž pomohla záchranným složkám ve Hřensku, které v posledních letech povodně postihly už poněkolikáté. Místní záchranné složky vybavila několika mobilními telefony a posílila zde signál dvěma mobilními vysílači.

Všichni zákazníci zasažení povodněmi získali od telekomunikačního operátora také možnost následujících úlev a výhod:

 • Prodlouženi splatnosti faktur za období, kdy byly záplavy
 • Výměna SIM karty se stejným číslem zdarma pro zákazníky s paušálem i předplacenou kartou
 • Aktivace nové SIM karty zdarma pro zákazníky s paušálem
 • Aktivace nové SIM karty za 1 Kč s předplaceným kreditem 10 Kč pro držitele předplacených karet
 • Sleva 1 000 Kč z běžné ceny koncového zařízení v minimální hodnotě nad 1 000 Kč (pevný telefon, modem, set-top-box)
 • Nový modem ADSL/VDSL v hodnotě do 1 000 Kč za 750 Kč
 • Kompenzace u fixních služeb – kreditace nefunkčních fixních služeb za poměrné období do další faktury
 • Odklad vymáhání pohledávek -u posledních dvou existujících faktur

Přečtěte si celý článek

Společnost ČEZ Prodej povede nový generální ředitel. V pondělí 1. července do této funkce nastoupí Pavel Hlavinka. Mezi hlavní úkoly, které na něj čekají, patří rozvoj portfolia zákazníků, zvýšení prodeje, rozvoj informačních systémů a uvedení nových produktů a služeb na trh.

Přečtěte si celý článek

Návštěvníci akcí Šťáva v regionu mají po celé léto možnost vyhrát Outdoor GPS navigaci. Stačí tipnout počet registrovaných uživatelů Zákaznického programu Šťáva od Skupiny ČEZ a svým tipem se co nejvíce přiblížit skutečnosti. Kromě slev a bonusů na volnočasové aktivity od Šťávy, čeká na výherce i praktický pomocník na rodinné výlety po Česku.

Přečtěte si celý článek

Komerční banka upravila v rámci pomoci klientům poškozeným povodněmi proces pro likvidaci pojistných událostí na nemovitostech, jejichž pojištění je vinkulováno ve prospěch banky. Dočasně proto zvýšila limit pojistného plnění, od kterého je nutné žádat KB o souhlas s výplatou prostředků klientům z řad fyzických osob – občanů.

Přečtěte si celý článek

Měsíc květen byl pro Komerční banku významný z hlediska společensky odpovědných aktivit. Do nejrůznějších činností se zapojili zaměstnanci Skupiny KB i její Nadace Jistota. Svým chováním a činy pomohli ulehčit životnímu prostředí, rozzářit dětské úsměvy a výtěžkem z akcí přispěli na nejrůznější charitativní účely.

Přečtěte si celý článek

Český premiér Petr Nečas chce prosadit do závěrů summitu Evropské unie, aby EU poskytla pomoc středoevropským státům postiženým povodněmi.

Přečtěte si celý článek

I přes stále nepříznivý vývoj české ekonomiky v loňském roce a krizi eurozóny hospodařila Skupina PRE i v roce 2012 úspěšně. Valná hromada schválila vyplacení dividendy ve výši 442 Kč na akcii. Na pozitivní výsledek měla vliv zejména úspora provozních nákladů a udržení si portfolia zákazníků. U některých skupin došlo dokonce k jejich mírnému nárůstu. Tradičně vysoké investice do rozvoje a oprav energetické sítě se tentokrát vyšplhaly na více než 1,8 miliardy korun a překonaly tak rok předchozí. Výsledky činnosti společnosti za rok 2012 schválili akcionáři na dnešní valné hromadě.

Přečtěte si celý článek

Přečtěte si celý článek

 • od 1.7. klesají ceny roamingového tarifu O2
  Eurotarif
 • nejvýhodnější volání s tarifem Volání bez hranic
  již za 3, 90 Kč/min
 • 1 MB dat v cizině za 2 Kč v rámci datového
  roamingového balíčku

Od 1. července 2013 snižuje Telefónica sazby
roamingového tarifu O2 Eurotarif – cena minuty odchozího
hovoru klesá o 1,25 Kč na 7,45 Kč/min a dále minuta
příchozího hovoru a cena SMS klesají o 15 haléřů na 2,15
Kč/min a 2,45 Kč/sms.
Cena datového roamingu v rámci O2 Eurotarifu klesá na
14 Kč za 1 MB.
Snížení cen Eurotarifu bude uplatněno od 1.7.
automaticky všem zákazníkům, kteří mají tarif
aktivovaný.

O2 Eurotarif

Ceny platné od 1.7. 2013 v rámci EU
Odchozí minuta 7,45 Kč/min
Příchozí minuta 2,15 Kč/min
SMS 2,45 Kč
Data (cena za 1 MB) 14 Kč/1 MB

Tarif Volání bez hranic

Nejoblíbenějším tarifem u našich zákazníků je i nadále
tarif Volání bez hranic.
Jeho uživatelé mohou v
Evropské unii a dalších vybraných zemích
volat a přijímat hovory za 3,90 Kč/min. Na
stejnou částku vyjde i poslání SMS.

Tarif si zákazníci mohou aktivovat zasláním SMS ve tvaru VBH
na 999 111, na Moje O2 nebo zavoláním na *30.

Volání bez hranic sestavovací poplatek odchozí hovory Kč/min. příchozí hovory Kč/min. SMS
EU (+ Chorvatsko, Švýcarsko, Norsko, Island,
Lichtenštejnsko)
0 Kč 3,90 3,90 3,90
Zbytek Evropy 50 Kč 3,90 3,90 3,90
Zbytek světa 80 Kč 3,90 3,90 3,90

Data v zahraničí

Cena datového roamingu v rámci O2 Eurotarifu
klesá,
a to hned o šest korun na
14 Kč za 1 MB. Nejlevnější datový balíček O2
pro Evropu s 25 MB dat stojí 50 korun. Jeden megabajt tak v
rámci balíčku vyjde na 2 Kč.


Jednou z hlavních výhod jednorázových datových balíčků je
to, že zákazník má využití svých dat pod kontrolou. Při
vyčerpání balíčku totiž zákazník obdrží notifikační SMS.
Nejdříve po dosažení 80 % objemu dat v rámci balíčku a následně
i po vyčerpání celého objemu dat“
, informuje Tomáš Zetek,
ředitel divize produkty a služby ze společnosti Telefónica.

Platnost jednorázových balíčků je 30 dní od jejich aktivace.
Aktivace balíčků je možná prostřednictvím SMS, internetové
samoobsluhy Moje O2 nebo na O2 prodejnách.

Roamingové datové balíčky O2

Název balíčku velikost cena v Kč
Internet Evropa S 25 MB 50 Kč
Internet Evropa M 150 MB 300 Kč
Internet Evropa L 250 MB 500 Kč
Internet svět S 25 MB 100 Kč
Internet svět M 150 MB 600 Kč
Internet svět L 250 MB 1000 Kč

Aplikace O2 V zahraničí

O2 nabízí zákazníkům ke stažení aplikaci, díky níž
snadno zjistí informace o cenách volání, SMS i datovém
připojení v zahraničí.
V rámci aplikace je možné také
měnit aktuální nastavení či aktivovat datový balíček.
Aplikace nevyžaduje žádné připojení k
internetu.
Více o aplikaci
zde.

Z jakých zemí volají klienti O2 při roamingu
nejčastěji

(počty volání za letní sezónu 2012)

počty hovorů v roamingu
(v milionech)
Německo 2,9
Slovensko 2,5
Chorvatsko 1,4
Rakousko 1,2
Itálie 0,9

Přečtěte si celý článek

Prunéřov – Ve svižném tempu pokračuje komplexní obnova Elektrárny Prunéřov II. Jakmile koncem února skončila první fáze modernizace obnášející demontáže a demoliční práce, hned na ně v březnu navázala fáze druhá, tedy stavební část a montáž nové technologie. Na všem se nyní podílí zhruba tisíc tři sta pracovníků z různých dodavatelských firem.

Přečtěte si celý článek

Dozorčí rada ČEZ dnes na svém zasedání zvolila na uvolněné místo sedmého člena představenstva. Tím se stal Ladislav Štěpánek, který byl doposud pověřen řízením divize výroba, poté co v lednu letošního roku odešel z čela této divize Vladimír Hlavinka. S účinností od 1.7. se taktéž Ladislav Štěpánek stává ředitelem divize výroba, nejen pověřeným.

Přečtěte si celý článek

Cílem opalovacích přípravků je poskytnout ochranu před ultrafialovým zářením, které může vyvolat poškození organismu. Z principu se tedy jedná o ochrannou kosmetiku. Při pobytu na slunci má zabránit spálení kůže a současně ji chránit před rakovinotvornými účinky jak UVB, tak UVA záření.

Přečtěte si celý článek