Archiv pro Únor 2013

O tavených sýrech koluje pověst, že je to sekaná mlékárenského průmyslu. Náš test však ukázal, že jsou to zbytečné předsudky a konzumace tavených sýrů se bát nemusíme. V mikrobiologických zkouškách laboratoř neobjevila žádné příznaky závadných surovin. Tuk ve všech 24 testovaných sýrech pocházel pouze z mléka. Velký rozdíl jsme však našli ve výživové hodnotě sýrů.

Přečtěte si celý článek

Představenstvo a dozorčí rada ČEZ dnes schválily upravenou dohodu o narovnání s Evropskou komisí, která znamená zásadní krok k ukončení šetření vedeného Evropskou komisí od roku 2009 vůči ČEZ. ČEZ již v červnu loňského roku nabídl EK, že ukončí šetření toto formou, a to konkrétně závazkem prodat některou z elektráren Počerady, Chvaletice, Dětmarovice nebo Tisová spolu s Mělníkem 3. Ve všech případech se jedná o elektrárny, kde ČEZ neplánuje zásadní rekonstrukce, ale postupný útlum v závislosti dosažení konce technické životnosti jednotlivých zařízení. Upravená dohoda již neobsahuje elektrárnu Dětmarovice. Tato dohoda nabyde platnosti po schválení Evropskou komisí.

Přečtěte si celý článek

Rok 2012 byl rokem rychlých dat – zrychlení 3G sítě, pilot LTE, nové tarify, rozvoj ICT služeb. Počet zákazníků stoupl, průměrná útrata klesla.

Přečtěte si celý článek

Předkládáme Vám výsledky projednávání žádostí o dotaci HODNOTITELSKOU KOMISÍ programu Prevence sociálního vyloučení a komunitní práce pro rok 2013, které budou podkladem pro projednání a schválení Radou vlády ČR pro záležitosti romské menšiny.

Přečtěte si celý článek

Litoměřice – Nový Renault Kangoo slouží potřebám Základní škole speciální, Základní škole praktické a Praktické škole v Litoměřicích. Stalo se tak poté, co 27. února ředitel školy Jan Preiss převzal klíčky od vozu z rukou Ireny Petráskové ze společnosti Kompakt. Na nákup auta přispěla nemalou měrou i Skupina ČEZ.

Přečtěte si celý článek

Podle nové studie Deloitte s názvem Index světové konkurenceschopnosti ve výrobě pro rok 2013 je nejkonkurenčnějším výrobním státem světa v současnosti i v horizontu dalších pěti let opět Čína.

Přečtěte si celý článek

Skupina ČEZ navzdory negativnímu vývoji dokázala naplnit avizované výsledky. Výnosy meziročně vzrostly o více jak 5 mld. Kč a dosáhly výše 215,1 mld. Kč. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) se meziročně snížil o 2,1 % (o 1,8 mld. Kč) na 85,5 mld. Kč, ale o 0,5 mld. Kč překročil očekávání. Čistý zisk meziročně jen mírně poklesl o 1,5 % na 40,2 miliardy korun (0,2 mld. Kč nad očekáváním). Pro rok 2013 Skupina ČEZ očekává EBITDA okolo 80 mld. Kč a čistý zisk okolo 37 miliard korun. Očekávaný pokles zisku reflektuje nepříznivý vývoj na Evropských energetických trzích, výrazný pokles cen silové elektřiny, nižší příděl emisních povolenek pro výrobu a pokles výroby v České republice.

Přečtěte si celý článek

Obchodníci často neplní povinnosti, které jim ukládá zákon. Odstoupí-li v reakci na jejich jednání zákazník platně od smlouvy, má nárok na vrácení plné kupní ceny. V praxi se to ovšem neděje.

Přečtěte si celý článek

Obchodníci často neplní povinnosti, které jim ukládá zákon. Odstoupí-li v reakci na jejich jednání zákazník platně od smlouvy, má nárok na vrácení plné kupní ceny. V praxi se to ovšem neděje.

Přečtěte si celý článek

Obchodníci často neplní povinnosti, které jim ukládá zákon. Odstoupí-li v reakci na jejich jednání zákazník platně od smlouvy, má nárok na vrácení plné kupní ceny. V praxi se to ovšem neděje.

Přečtěte si celý článek

Distribuční společnost CEZ Razpredelenie a prodejní společnost CEZ Elektro dnes odevzdaly bulharskému regulačnímu úřadu (DKEVR) svá stanoviska k předloženým důvodům, na základě kterých byla zahájena procedura odebrání licence zmíněným společnostem. Ty ani v jednom případě neshledaly žádné zásadní pochybení ve své dosavadní činnosti.

Přečtěte si celý článek

Evropa bude letos pokračovat ve své přísné dietě. Nejvíc si ze svého talíře budou muset odepřít Řekové, Portugalci a Španělé. Rázná omezení se nevyhnou ani Britům a Francouzům. Eurozóna totiž potřebuje uspořit 1,1 % celkového HDP. Obavy z nejrozsáhlejších úspor v oblasti výdajů za poslední dvě desetiletí nemají jen politici, ale i investoři.

Přečtěte si celý článek

Živit se prodejem zboží přes internet není jen tak. Pokud si chcete založit e-shop a nevíte s čím, máme pro vás tipy, které výrobky raději neprodávat.

Přečtěte si celý článek

Zpozdí-li se významně dálkový autobus nebo nepřijede-li vůbec, nově mají cestující právo na péči ze strany dopravce a případně i na odškodnění. 1. března vstoupilo v účinnost evropské nařízení, které se týká práv cestujících v autobusové dopravě a které doplňuje sadu předpisů pro všechny hlavní druhy dopravy v rámci Evropské unie.

Přečtěte si celý článek

Nadměrný příjem některých vitamínů i minerálních látek může narušit dobře vyvážený metabolismus, vzájemný poměr nejenom vitamínů a minerálií, ale i ostatních účastníků látkové výměny.

Přečtěte si celý článek

Málokdo si dnes dokáže představit nákupy bez platebních karet. Platíme jimi v obchodech, v restauracích a čím dál častěji i při nákupech na internetu.

Přečtěte si celý článek

Rozdíly v kvalitě sekaček na trávu nejsou tak výrazné jako rozdíly v jejich cenách. Nejlepší sekačku v testu lze pořídit za necelých třicet tisíc korun, prakticky stejné výkony má i model za sedm tisíc. Prakticky všechny testované sekačky byly velmi hlučné a měly vysokou spotřebu paliva.

Přečtěte si celý článek

Celá naše rodina se odjakživa chovala šetrně k životnímu prostředí, dokonce v době, kdy ekologie ještě nebyla vymyšlená a neživilo se jí tolik lidí, co dnes.

Přečtěte si celý článek

Bleší písmo na obalech potravin vadí kdekomu. V USA s tímto nešvarem zatočili dříve a lépe než v Evropské unii.

Přečtěte si celý článek

Drtivá většina e-shopů prodávajících alkoholické nápoje porušuje podle našeho průzkumu zákon. Nezabraňují totiž dostatečně tomu, aby se alkohol dostal do rukou dětem či mladistvým.

Přečtěte si celý článek