Archiv pro Květen 2011

Česká fotovoltaická asociace vyzývá ČEPS a distribuční společnosti k neprodlenému zrušení zákazu připojování nešpičkových – akumulačních fotovoltaických a větrných elektráren, s instalovaným výkonem nepřesahující 30 kWp. Tiskovou zprávu ve formátu pdf najdete zde.

Přečtěte si celý článek

Novela energetického zákona, která v pátek úspěšně prošla Poslaneckou sněmovnou, je potřebnou technicko-ekonomickou změnou, promítající aktuální ale i nahromaděné problémy v oblasti bezpečnosti, regulace a ekonomiky elektrizační soustavy a decentrálních výroben elektřiny. ČFA ji chápe jako velice potřebnou pro zrušení současného STOP-STAVu při připojování nových malých střešních výrobních jednotek elektřiny. Převážná většina v současnosti přijatých […]

Přečtěte si celý článek