11. března 2019: Premiér Andrej Babiš se U Apolináře zúčastní diskuse ke…

Čtvrtek, Březen 7, 2019

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se 11. března 2019 zúčastní tematického setkání k podpoře zřizování center porodní asistence v České republice. Setkání, které navazuje na předchozí jednání Rady vlády pro rovnost žen a mužů k tématu porodní péče, se uskuteční v Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Přečtěte si celý článek