Nutnost posílení odolnosti státní správy vůči cílenému působení cizí moci prostřednictvím školení, zlepšení schopnosti státu co nejrychleji posoudit závažnost hybridní hrozby nebo přijmutí nástrojů pro včasné odhalení hrozeb útočících na podstatu demokracie, to jsou některé závěry pracovních týmů v rámci 2. etapy Auditu národní bezpečnosti. Dnes, v úterý 27. září 2016, ji představil předseda vlády Bohuslav Sobotka spolu s ministrem vnitra Milanem Chovancem a předsedy pracovních týmů jednotlivých kapitol Auditu.

Přečtěte si celý článek

Návštěvnické centrum Budějovického Budvaru připravilo loni v rámci oslav 120. výročí založení pivovaru mimořádné divadelní prohlídky. Místo obvyklého výkladu průvodců v nich mohli návštěvníci sledovat klíčové okamžiky z historie pivovaru prostřednictvím hraných scének. Pro velký zájem se čtyři divadelní prohlídky zopakovaly letos na jaře. Protože byly všechny vstupenky opět vyprodány, během října se uskuteční další čtyři mimořádné prohlídky, a to vždy ve středu od 19:30 hodin. Vstupenky za cenu 200,- Kč je nutné rezervovat předem.

Přečtěte si celý článek

Obecný program strany je frázovitý. Stejně jako jednotlivé návrhy v ne úplně snadno dohledatelných programech pro jednotlivé kraje dávají smysl, ale chybí jim konkrétnost.

Praha, 27. září 2016 „Uvědomujeme si, že vzdělání je nejlepší investice do budoucna a také prevence možných závažných problémů. Aby bylo kvalitní, je nutné mít také profesionální a motivované pedagogy.“ Kvalitní a motivovaný pedagog je i pro TOP09 cílem k lepšímu vzdělávání. Panuje na tom evidentní shoda napříč politickým spektrem. Strana deklaruje, že si je vědoma vlivu vzdělávání jako prevence závažných problémů. To platí zejména s ohledem na konkurenceschopnost a situaci sociálně slabých. V tomto směru ale může voličům chybět návrh konkrétních řešení.

EDUin předkládá hodnocení politických programů hlavních politických seskupení před krajskými volbami 2016. Z hlediska vzdělávání jsou kraje důležitým spojníkem mezi státem a koncovými příjemci této veřejné služby. Kraje přímo zřizují střední školy a doposud výrazně ovlivňují financování celého regionálního školství. Následuje hodnocení programu TOP09:

Pozitiva:

 • Učitelé, jejich motivace, odměňování, kvalita. V tomto směru jdou politické strany ve svých programech stejným směrem. I TOP09 ve svém obecném programu pro krajské volby akcentuje úlohu učitelů, jejich platy by měly dosáhnout úrovně platů policistů. Jistou inovací je záměr vytvořit stipendijní program pro studenty pedagogických oborů, kteří se zaváží k práci v kraji (konkrétně Středočeském).
 • Nižší tendenčnost. Na rozdíl od některých jiných stran není patrný přímý vliv silných lobbistických skupin, zejména průmyslu. Z programu pro Středočeský kraj lze naopak vyčíst jednoznačný požadavek „méně montoven, více znalostní ekonomiky“. To se ale může výrazně lišit s ohledem na různé priority v jednotlivých krajích.

Negativa:

 • Frázovitost a obsahová omezenost společného programového znění. Ve společné části není kromě zvýšení platů učitelů žádný další konkrétní navrhovaný krok. Přitom zvýšení platů je součástí vládní agendy a tematicky přináleží spíše volbám do sněmovny.
 • Vyhýbání se návrhům na konkrétní kroky ve věci prevence možných rizik. Je-li pro TOP09 vzdělávací systém nástrojem pro omezení budoucích rizik, bylo by vhodné představit konkrétní kroky. Jak se staví strana k inkluzi? A jak k poměru vzdělávání ve všeobecných a odborně zaměřených školách na středoškolské úrovni? Těžko říct.

Co chybí:

 • Návrh společných bodů stranického programu. Jednotlivé krajské organizace navrhují velmi odlišná řešení na různé úrovni konkrétnosti, pro srovnání uvádíme Středočeský a Jihočeský kraj. Kromě zvýšení platů učitelů chybí více společných bodů programu pro rozvoj vzdělávání v krajích (např. postoj k financování regionálního školství, rozvoj různých typů středních škol atp.).
 • Podpora inovací ve vzdělávání, vize. Je možné, že na krajských úrovních chtějí zástupci TOP09 určitou vizi prosazovat. Bylo by ale dobré takovou vizi v základních bodech deklarovat jako společnou. Jde opět o problém, s nímž se setkáváme u všech doposud hodnocených stran.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Absence více společných témat a návrhů vzdělávací politiky vytváří dojem, že TOP09 v tomto ohledu nemá jasno. Možná je tomu jinak, ale důkaz o tom lze těžko najít.“

Přečtěte si celý článek

Od roku 2014 stoupl počet elektrických zařízení provozovaných společností ČEZ Energetické služby o víc než třetinu ze 730 na 1000, přičemž v 90 procentech případů se jedná o trafostanice. ČEZ Energetické služby je součástí společnosti ČEZ ESCO, která zajišťuje komplexní energetické služby pro firmy, obce a instituce.

Přečtěte si celý článek

Od roku 2014 stoupl počet elektrických zařízení provozovaných společností ČEZ Energetické služby o víc než třetinu ze 730 na 1000, přičemž v 90 procentech případů se jedná o trafostanice. ČEZ Energetické služby je součástí společnosti ČEZ ESCO, která zajišťuje komplexní energetické služby pro firmy, obce a instituce.

Přečtěte si celý článek

Kvalitu života ovlivňují mimo jiné i vztahy se sousedy. Soused „potížista“ vám může svým chováním život značně znepříjemnit. Co vše soused podle zákona smí a co nesmí? Jakým způsobem se můžete proti jeho chování bránit? A za jakých podmínek vám náleží finanční náhrada?

Přečtěte si celý článek

Společnost CAD Studio oslavila 25leté výročí dvoudenní uživatelskou konferencí, jejíž 13. ročník překvapil tématy i rekordním zájmem odborné veřejnosti

Praha, 27. září 2016 – Akciová společnost CAD Studio, největší specializovaný dodavatel …

Přečtěte si celý článek

V pondělí 26. září 2016 se v Bratislavě uskutečnilo v pořadí již čtvrté společné zasedání vlád České republiky a Slovenské republiky. Vládní kabinety v čele s předsedy vlád Bohuslavem Sobotkou a Robertem Ficem jednaly o vzájemných vztazích obou zemí, spolupráci v rámci středoevropského regionu, bezpečnostních otázkách a o budoucnosti Evropské unie. Ministryně a ministři společně prodiskutovali také otázky energetiky, oblast dopravní a železniční infrastruktury a rozvoj hospodářské spolupráce.

Přečtěte si celý článek

Program má jako prioritu zvýšení platů učitelů. Je to určitě priorita, ovšem ODS ji nachází poněkud pozdě. Za pozornost stojí prosazování duálního modelu vzdělávání v odborném školství. V části programu ODS opakuje populistická klišé a ideologicky bojuje s ideologií.

UPOZORNĚNÍ: V PŮVODNÍ TISKOVÉ ZPRÁVĚ JSME NEHODNOTILI KOMPLETNÍ PORGRAM ODS, OMLOUVÁME SE A CHYBU NAPRAVUJEME.

Praha, 15. září 2016 „Zlepšením platových podmínek učitelů zkvalitníme naše školství. Ze školství přestanou odcházet schopní učitelé, kteří se snadno uplatní i v jiných odvětvích.“ Program ODS do voleb 2016 je postaven na klíčovém problému českého školství, ohodnocení učitelů. Návrh je velmi konkrétní, jak ve věci cílového průměrného platu, tak v postupu přiznání odměny učitelům. Pochyby vzbuzuje netečnost předchozích vlád ODS k tomuto tématu.

EDUin předkládá hodnocení politických programů hlavních politických seskupení před krajskými volbami 2016. Z hlediska vzdělávání jsou kraje důležitým spojníkem mezi státem a koncovými příjemci této veřejné služby. Kraje přímo zřizují střední školy a doposud výrazně ovlivňují financování celého regionálního školství. Následuje hodnocení programu ODS:

Pozitiva:

 • Téma platů učitelů formulované v jasném návrhu. Průměrný plat učitelů zvednout na průměrných 35 tisíc korun. Nezvedat ale plošný tarif a místo toho pravomoc o výši odměny přesunout na ředitele škol. Konkrétní a smysluplný návrh k řešení klíčového problému českého školství, které by mohlo významně pomoci v rozvoji českého vzdělávání a o němž lze vést další diskusi. Návrh je ovšem v souladu se současnou vládní iniciativou.
 • Změna financování. Narovnání nespravedlnosti ve financování regionálního školství je téma krajských voleb. Právě kraje vytvářejí v současném systému nerovnost. V tomto smyslu je ovšem program ODS v souladu se současnou vládní iniciativou. Zajímavý je návrh finančních bonusů pro malotřídky v malých obcích.
 • Duální model vzdělávání. Odborné střední školství určitě potřebuje větší sepětí s realitou v praxi. Otázkou je, jak reálné je stavět tuto reformu na spolupráci s malými podnikateli, jak ODS navrhuje.

Negativa:

 • Populismus v otázce inkluze a vytváření dojmu o „chaosu“. ODS zahrnula do programu pro krajské a senátní volby bod „zastavení nepřipraveného pokusu o inkluzi školství“. V prvé řadě je tento bod irelevantní vzhledem k tomu, že takovou možnost připouští pouze změna legislativy, což nemůže ODS ani v případě úspěchu v těchto volbách naplnit. Údajný „chaos“ mají pravděpodobně způsobit žáci, kteří nemají „mentální kapacitu“ ke vzdělávání na běžných základních školách. Toto tvrzení je opřeno pouze o nevěrohodné mediální spekulace, přiživované velmi podstatně expertem pro vzdělávání ODS Václavem Klausem. Rušení speciálního školství, kterému chce ODS zabránit, se nekoná.
 • Zrušení povinného předškolního vzdělávání a přijímacích zkoušek kvůli jejich „ideologičnosti“. Obě témata jsou zcela legitimní, nicméně ne z důvodu, který uvádí ODS. V případě podpory předškolního vzdělávání jde o zacílení na potřebné, v případě přijímacích zkoušek jde o nekritické sledování požadavků průmyslu. Přisuzovat obojí iniciativě ministryně Valachové je populismus. Obojí ministryně školství převzala.

Co chybí:

 • Dlouhodobější vize. Programu strany vedené bývalým ministrem školství, který zahájil přípravu velmi slibné strategie vzdělávání, by slušel větší důraz na vzdělávání pro budoucnost společnosti. Z navrhovaných kroků se mu blíží pouze zvýšení platů učitelů. Naopak rezolutní požadavky na zrušení podpory inkluze a předškolního vzdělávání jdou opačným směrem.
 • Podpora inovací ve vzdělávání. Strana, která chce oslovovat lidi, kteří věří ve svobodu a vlastní schopnosti, by měla i ve vzdělávání nabízet možnost pro jejich iniciativu.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Řada návrhů v programu ODS jde správným směrem. Zvýšení platů a změna financování však nepřinášejí z hlediska opoziční strany program odlišný od vládní koalice. Zaujatost ve věci inkluze a celkově efektivity vzdělávání ve prospěch společenské koheze je zdá se chronická a anachronická zároveň.“

Přečtěte si celý článek

Poslední víkend v září otevřela Benešova vila v Sezimově Ústí své brány veřejnosti a jako tradičně byl o její prohlídku velký zájem. Celkem 825 zájemcům se otevřely nejen místnosti, ale také přilehlá zahrada, kde manželé Benešovi trávili volné chvíle.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se společně s hejtmanem Jihomoravského kraje Michalem Haškem v pondělí 26. září 2016 zúčastní slavnostního předání nové hasičské techniky v Brně.

Přečtěte si celý článek

Vládní kabinety České republiky a Slovenské republiky se v pondělí 26. září 2016 v Bratislavě sejdou již na čtvrtém společné zasedání.

Přečtěte si celý článek

Jiří Dienstbier, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, bude dnes, v pátek 23. 9. 2016, krátce po 17. hodině živě hostem Českého rozhlasu v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu.

Přečtěte si celý článek

Kladno – Prakticky po roce se opět v Kladně sešli studenti z partnerských středních škol Skupiny ČEZ na třídenním poznávání všeho, co nějak souvisí s distribucí vyrobené energie. V pořadí již šestá distribuční maturita byla rozdělena na teoretickou a praktickou část, přičemž odborné výklady absolvovali středoškoláci v Zákaznickém centru Skupiny ČEZ a praktické poznávání na výcvikovém polygonu Singing Rock a v transformovně Dříň. Všichni tak získali znalosti, které se jim budou hodit nejen u maturity, ale případně i na začátku vysokoškolského studia.

Přečtěte si celý článek

ČEZ Distribuce spouští pro všechny odběratele elektřiny na svém distribučním území novou bezplatnou kontaktní linku 800 850 860. Ta slouží k hlášení poruch i vyřízení všech distribučních požadavků, jako je například vyjádření ke stavbě, ořez stromoví v blízkosti vedení, žádost o přeložku či dotazy na odstávky. Na novou linku se všichni dovolají zcela zdarma nepřetržitě 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.

Přečtěte si celý článek

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace navštíví v úterý 27. září 2016 Liberecký kraj. V Jablonci nad Nisou si prohlédne provozy firmy Jablotron, která se zabývá zabezpečovacími a komunikačními systémy. V Liberci pak vicepremiér navštíví science centrum iQlandia, poté bude na Technické univerzitě Liberec diskutovat o podpoře vědy a výzkumu.

Přečtěte si celý článek

Program pro vzdělávání je poněkud monotónní: zvýšení platů učitelů. Je to určitě priorita, ovšem ODS ji nachází poněkud pozdě.

Praha, 23. září 2016 „Zlepšením platových podmínek učitelů zkvalitníme naše školství. Ze školství přestanou odcházet schopní učitelé, kteří se snadno uplatní i v jiných odvětvích.“ Program ODS do voleb 2016 je postaven na klíčovém problému českého školství, ohodnocení učitelů. Návrh je velmi konkrétní, jak ve věci cílového průměrného platu, tak v postupu přiznání odměny učitelům. Je to ale překvapivě jediný bod týkající se vzdělávání. Pochyby vzbuzuje také netečnost předchozích vlád ODS k tomuto tématu.

EDUin předkládá hodnocení politických programů hlavních politických seskupení před krajskými volbami 2016. Z hlediska vzdělávání jsou kraje důležitým spojníkem mezi státem a koncovými příjemci této veřejné služby. Kraje přímo zřizují střední školy a doposud výrazně ovlivňují financování celého regionálního školství. Následuje hodnocení programu ODS:

Pozitiva:

 • Téma platů učitelů formulované v jasném návrhu. Průměrný plat učitelů zvednout na průměrných 35 tisíc korun. Nezvedat ale plošný tarif, a místo toho pravomoc o výši odměny přesunout na ředitele škol. Konkrétní a smysluplný návrh k řešení klíčového problému českého školství, které by mohlo významně pomoci v rozvoji českého vzdělávání a o němž lze vést další diskusi.

Negativa:

 • Jednorozměrnost programu a dosavadní politika i rétorika. Byť lze téma platů učitelů považovat za zásadní, je chyba zužovat diskusi pouze na něj. Je překvapivé, že dosavadní politika ODS toto téma neakcentovala a chopila se ho až v okamžiku, kdy současná vláda začala ve věci jednat. Krajně populistická, retrográdní rétorika hlavního experta ODS pro školství Václava Klause, ml. na důvěryhodnosti také nepřidává.

Co chybí:

 • Jakékoliv další téma, včetně krajských. Problém středních škol a zaostalosti zejména mezi učilišti, problém celkového financování regionálního školství, obojí pro krajské volby zásadní, ODS nepovažuje za téma. Stejně tak postoj k probíhajícím reformám, což ovšem může být vnímáno – například vzhledem k lživým prohlášením v mediální hádce o inkluzi – jako pozitivum.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Od strany, která požaduje více svobody pro iniciativní lidi, by člověk očekával určitou opozici vůči snahám o regulaci a unifikaci vzdělávání, reprezentovanou např. jednotnými přijímacími zkouškami na SŠ.“

Přečtěte si celý článek

V letošním testu jsme prověřili celkem 32 zimních a celoročních pneumatik. Přinášíme vám výsledky 14 modelů o rozměru 185/65 R15 a 12 modelů o velikosti 225/45 R17. Otestovali jsme také šest celoročních pneumatik s označením 205/55 R16. V dostatečném předstihu před povinným přezouváním tak opět…

Přečtěte si celý článek

Horní Počaply – Únik kyseliny chlorovodíkové v chemické úpravně vody se zraněním jednoho ze zaměstnanců Elektrárny Mělník zaměstnal ve středu 21. září tamní profesionální hasiče. Naštěstí se jednalo jen o zkoušku havarijní připravenosti na mimořádné situace. Jejím námětem byla právě simulace úniku kyseliny (voda rozlitá v blízkosti nádrže), která potřísnila obličej jednomu ze dvou zaměstnanců čistících ucpané svodové potrubí dešťové vody na střeše úpravny.

Přečtěte si celý článek

KDU-ČSL má pro krajské volby devět priorit. Tři z nich se přímo týkají vzdělávání a výchovy.

Praha, 22. září 2016 „Důraz chceme klást především na kvalitu oborů a učitelů. Nechceme rušit dobré školy, abychom naplnili jiné, méně kvalitní. Podporu si zaslouží především dobří učitelé.“ KDU-ČSL ve svém programu deklaruje mnohem menší jednostranný důraz na rozvoj vzdělávání v zájmu průmyslu, než tomu bylo v programech Ano, ČSSD a KSČM. Prioritou má být dosáhnout stavu, kdy střední školy, ať už zaměřené všeobecně nebo odborně, nabízejí perspektivu.

EDUin předkládá hodnocení politických programů hlavních politických seskupení před krajskými volbami 2016. Z hlediska vzdělávání jsou kraje důležitým spojníkem mezi státem a koncovými příjemci této veřejné služby. Kraje přímo zřizují střední školy a doposud výrazně ovlivňují financování celého regionálního školství. Následuje hodnocení programu KDU-ČSL:

Pozitiva:

 • Důraz na vzdělávání a výchovu obecně. Tři z devíti priorit se přímo týkají vzdělávání a výchovy. To je samo o sobě zajímavou zprávou o konstrukci politiky strany. Podpora kvalitních středních škol je neoddiskutovatelně důležitou prioritou, podpora výstavby školek se trochu zbytečně týká jen materiálních podmínek, podpora etické výchovy je sporná (níže).
 • Důraz na kvalitní střední školy (bez ohledu na zaměření) a kvalitní učitele. KDU-ČSL neklade jako prioritu jeden směr vzdělávání. Rozhodující podle programu není naplnit určitý typ škol dětmi, ale nabídnout díky vzdělávání budoucnost. To je správná úvaha. Nejprve je nutno podívat se na to, co a jak se ve školách učí, neuspokojovat potřebu systému, ale lidí.

Negativa:

 • Hodiny etické výchovy. Obsah vzdělávání ve školách je nutné vhodně redesignovat. Vybrat pouze etickou výchovu a navrhovat ji jako předmět je nedomyšlenost. Etická výchova ve formě předmětu nebude efektivní. Etická výchova je mnohem efektivnější, pokud se děje na pozadí jakéhokoliv předmětu, pokud je podporována prostředím školy a těsnější spoluprací mezi školou a rodiči. V Rámcových vzdělávacích programech je průřezové téma osobnostně sociální výchovy, které představuje dobrý rámec rozvoje etiky. Zde je patrný nedostatek orientace v problematice.

Co chybí:

 • Vyhýbání se inkluzi. Téma předškolního vzdělávání není jednorozměrné a nepředstavuje jen vytváření kapacit. Stejně důležitým tématem je vliv, nejen předškolního vzdělávání, na budoucí rovnost příležitostí. KDU-ČSL se ale tomuto tématu v programu vyhýbá. To je ovšem obecný problém současné kampaně.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Je sympatické, že KDU-ČSL staví vzdělávání a výchovu tak vysoko a zároveň z programu není cítit vliv jednostranných ekonomických zájmů. V konkrétních návrzích by se ale hodila expertní konzultace. Prospělo by to smysluplnosti.“

Přečtěte si celý článek