27. března  2017, v Praze – V posledním březnovém týdnu proběhne šestý ročník Týdne otevřeného vzdělávání, jehož cílem je upozornit na zajímavé otevřené vzdělávací zdroje.  V Česku se do něj zapojí i Aliance pro otevřené vzdělávání, Metodický portál RVP či Wikimedia ČR. Týden otevřeného vzdělávání je mezinárodní událostí, která se poprvé konala v roce 2012 a i letos proběhne celosvětově.

Ve dnech 27. až 31. března se na podporu tvorby a rozvoje otevřených vzdělávacích zdrojů (angl. Open Educational Resources – OER) uskuteční v několika městech Týden otevřeného vzdělávání. Vzdělávací off-line i on-line akce jsou otevřeny všem a zdarma.

Seznam mezinárodních akcí v Týdnu otevřeného vzdělávání.

 

Zde najdete výčet akcí v ČR:

 • 27. března

Aliance pro otevřené vzdělávání, Praha

Zahajovací neformální setkání k Týdnu otevřeného vzdělávání – setkání se zúčastní zakladatelé Aliance pro otevřené vzdělávání a jeho příznivci

 

 • 28. března

Wikimedia ČR, Praha

Wikipedie – dávat i brát – účastníci se seznámí např. s využíváním veřejných licencí Creative Commons

 

 • 29. března

Metodický portál RVP.CZ, webinář – účastníci se dozví o přínosech, výhodách a nevýhodách otevřeného vzdělávání

Je naše digitální stopa ještě naše?

 

 • 30. března

Aliance pro otevřené vzdělávání, webinář

Webinář: Novinky ze světa Otevřeného vzdělávání – webinář bude pojednávat o trendech v otevřeném vzdělávání

 

Přečtěte si celý článek

Alena Šedivá z táborského Gymnázia Pierra de Coubertina zvítězila v anketě ČEZ Ámos o nejoblíbenějšího fyzikáře školního roku 2016/2017. Z nominovaných ankety Zlatý Ámos ji vybrali zaměstnanci Skupiny ČEZ, která je partnerem soutěže.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se v Římě zúčastnil neformálního summitu 27 členských zemí Evropské unie. Společně s evropskými partnery se shodli na hlavních pilířích budoucnosti EU a všech 27 států včetně České republiky podepsaly společný dokument, který tyto priority obsahuje. Summit v Římě se uskutečnil symbolicky v den 60. výročí podpisu zakládajících smluv.

Přečtěte si celý článek

Za účasti premiéra B. Sobotky, vicepremiéra pro vědu, výzkum a inovace P. Bělobrádka nebo předsedy Senátu M. Štěcha a dalších hostů, proběhl v úterý 21. března jubilejní 50. Akademický sněm Akademie věd ČR. Většina řečníků bilancovala spolupráci AV ČR a stávající vlády, úspěchy i úkoly v oblasti podpory vědy a výzkumu, které je třeba vyřešit v budoucnu.
Po úspěšném působení v pozici předsedy AV ČR se rozloučil Jiří Drahoš a předal pomyslnou „štafetu“ nové předsedkyni Akademie věd Evě Zažímalové. Delegáti sněmu také zvolili novou Akademickou radu.

Přečtěte si celý článek

Místopředseda pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ředitel Ústavu organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Zdeněk Hostomský, nová předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová a emeritní předseda AV ČR Jiří Drahoš se v pátek 31. března 2017 zúčastní tiskového brífinku po jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace v prostorách ÚOCHB. Vicepremiér Bělobrádek představí návrh výdajů státního rozpočtu na oblast vědy, výzkumu a vývoje na rok 2018, se střednědobým výhledem na léta 2019 a 2020 s dlouhodobým výhledem do roku 2024 a také návrhy na nové členy Zahraniční rady RVVI, spolu s informacemi o implementaci Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+ a dalšími závěry z jednání. Ředitel ÚOCHB Zdeněk Hostomský seznámí účastníky se zkušenostmi Ústavu s programem transferu znalostí.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes odlétá na neformální summit EU27 do Říma. Vrcholná schůzka se uskuteční u příležitosti 60. výročí podpisu zakládajících smluv. Lídři 27 členských států budou jednat o prioritách budoucnosti EU, které následně představí v Římské deklaraci. Sobotnímu jednání evropských státníků bude předcházet páteční audience u papeže Františka.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes odlétá na neformální summit EU27 do Říma. Vrcholná schůzka se uskuteční u příležitosti 60. výročí podpisu zakládajících smluv. Lídři 27 členských států budou jednat o prioritách budoucnosti EU, které následně představí v Římské deklaraci. Sobotnímu jednání evropských státníků bude předcházet páteční audience u papeže Františka.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka se rozhodl nominovat do funkce ministra průmyslu a obchodu Jiřího Havlíčka. Ten již čtvrtým rokem působí na ministerstvu ve funkci náměstka. Premiér Sobotka dnes na Pražském hradě předal svůj návrh na jmenování Havlíčka novým ministrem prezidentu republiky Miloši Zemanovi.

Přečtěte si celý článek

Ve čtvrtek 30. března 2017 se uskuteční na Zámku Štiřín od 10.00 hodin 2. společné zasedání Rad hospodářské a sociální dohody České a Slovenské republiky. Kromě českého předsedy vlády Bohuslava Sobotky se jednání zúčastní další členové české a slovenské vlády, zástupci zaměstnavatelských svazů a představitelé odborových organizací z obou zemí.

Přečtěte si celý článek

Dnes se v budově Úřadu vlády uskutečnilo letošní první zasedání Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Šlo současně o první zasedání tohoto orgánu, kterého se z titulu své funkce výkonného místopředsedy Výboru účastnil ministr Jan Chvojka.

Přečtěte si celý článek

Dnes se v budově Úřadu vlády ČR konalo setkání zástupců profesních komor s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, ministrem Janem Chvojkou a dalšími členy vlády. Jednání bylo věnováno problematice neoprávněného výkonu činnosti, tzv. vinklaření.

Přečtěte si celý článek

Praha, 23. března 2017 – Spotřeba pitné vody v jaderných a klasických elektrárnách ČEZ, a. s., má setrvale klesající tendenci. Za poslední rok spadla o 8,5 % a ve srovnání s rokem 2001 dokonce o dramatických 59,8 %. Ve srovnání se stavem před 15 lety se díky souboru úsporných opatření podařilo v klasických elektrárnách zredukovat také spotřebu povrchové technologické vody (o 28,7 %) a spotřebu podzemní vody (o 73,1 %).

Přečtěte si celý článek

Souhrnná zpráva z výzkumu připraveného ve spolupráci EDUin, Socialbakers a Median, za podpory Nadace Albatros.

Praha, 23. března 2017 EDUin, s podporou Nadace Albatros a ve spolupráci s Josefem Šlerkou ze společnosti Socialbakers a Danielem Prokopem ze společnosti Median, připravili výzkum na téma postojů veřejnosti k tématu inkluze ve vzdělávání. Výsledkem je zejména zjištění vyhraněnosti v názorech na inkluzi a odhalení skrytých důvodů, jež respondenti zastávají. Součástí je doplnění postojů respondentů o detailní sociodemografickou charakteristiku.

Design výzkumu

Pracovní hypotéza předpokládala, že není známá vyhraněnost v postojích vůči inkluzi. Zároveň předpokládala, že důvody se od deklarovaných postojů liší a že zdaleka ne všichni, kdo deklarují odmítavý postoj k inkluzi, jsou absolutními odpůrci, jejichž postoj je neměnný. Stanovili jsme tyto výzkumné otázky:

 • V čem spočívají kořeny odmítavého postoje veřejnosti vůči inkluzi? Jaké jsou důvody v pozadí veřejně deklarovaných postojů a nakolik se důvody a deklarace shodují?
 • Jak významná je vyhraněnost odpůrců (příznivců) společného vzdělávání? Existuje skupina, kterou by bylo možné v jejích postojích ovlivnit? Jak je velká? Jak ji lze definovat?
 • Jaké kroky v další komunikaci o společném vzdělávání by mohly vést ke změně postojů takové části veřejnosti, aby došlo minimálně k vyvážení, v ideálním případě ke změně většinového postoje veřejnosti vůči společnému vzdělávání?

Abychom na tyto specifické otázky dokázali odpovědět, postupovali jsme následovně:

 • Byla provedena analýza sociálních sítí v souvislosti s tématem “inkluze” a identifikovány klíčové námitky a obavy odpůrců.
 • V rámci omnibusového průzkumu bylo na reprezentativním vzorku ověřeno, do jaké míry tyto identifikované námitky či obavy rezonují v rámci veřejného mínění. Dalším dotazováním a následnou analýzou byly dekonstruovány klíčové důvody v pozadí deklarovaných postojů.
 • Na základě výsledků jsme ohraničili skupinu (skupiny), kterou lze oslovit, jejíž postoje je možné ovlivnit a jež zároveň mohou mít vliv na přístup k inkluzi ve školách.

Zjištění z výzkumu

Z analýzy sociálních médií a následného kvantitativního prověření zjištěných nejfrekventovanějších postojů vyplynuly následující poznatky:

 • Ačkoliv se z obecných průzkumů ve smyslu “jak se stavíte k inkluzi” zdá, že drtivá část společnosti je vyhraněná a stojí proti společnému vzdělávání, detailně pojatý výzkum ukazuje, že situace tak jednoznačná není. Ačkoliv převažují vyhranění odpůrci nad vyhraněnými příznivci (v poměru cca 31,5 ku 14,5 %), skupina lidí, kteří za určitých podmínek inkluzi neodmítají je s převahou největší (více než 53 %).
 • Ukazuje se, že obraz, který poskytují sociální sítě, neodráží reálný stav veřejného mínění, protože na sociálních sítích se vyjadřují zejména vyhranění odpůrci.
 • V odlišnostech postojů k inkluzi nehrají příliš velkou roli pohlaví ani věk. Překvapením je vysoká vyhraněnost proti v segmentu lidí mezi 18 a 29 rokem života. Analýza poskytuje členění podle krajů, nicméně není reprezentativní.
 • Zásadní roli nehraje dosažené vzdělání.
 • S ohledem na politické preference lze sledovat patrné rozdíly (největší vyhraněnost u příznivců xenofobních stran, Miloše Zemana, konzervativní levice), nicméně u všech voličů je velmi silná vrstva spadající mezi oslovitelné.
 • Analýza potvrzuje zjištění CVVM, že nejmenší podporu má začlenění dětí s mentálním handicapem a romských dětí. Indiferentní označení “sociálně znevýhodněné děti” vzbuzuje nejmenší odpor.
 • Z faktorové analýzy vyplývají tři základní latentní obavy: inkluze není dobře připravená a zajištěná, obava z újmy žáků ve třídách (i těch začleněných) a obava z celkového poškození českého školství.
 • Nejvíce ve výzkumu veřejného mínění rezonují argumenty, které se týkají zajištění přechodu na společné vzdělávání přímo ve školách (špatné personální zajištění, chybějící asistenti, neschopnost učitelů zvládnout výuku, nedostatečný plán). O poznání menší význam mají argumenty, které jsou založeny na konsekvencích (odliv žáků a učitelů). Nejmenší podporu mají argumenty konspirační (inkluzi prosazují neziskovky, jde o podporu Romů na úkor ostatních), i přesto je ale sdílení konspirací relativně silné.
 • Výše uvedený trend v argumentaci platí také pro část respondentů, kteří se jeví jako oslovitelní a pro vyhraněné pro. Jinými slovy, i mezi příznivci inkluze jsou lidé, kteří vidí rizika.
 • Největší shoda panuje mezi respondenty na to, že inkluze není dobře připravená a zajištěná. Tuto obavu sdílejí z velké části i příznivci inkluze.
 • Latentní obavy se liší dle skupin začleňovaných dětí: u dětí s LMP panuje největší diverzita v postojích vzhledem k ovlivnění výuky ve třídách. U romských dětí a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je u odpůrců nejsilnější obava z celkového vlivu na české školství.
 • Podmínky, za kterých by většina souhlasila s inkluzí: malý počet dětí ve třídách (do 20), souhlas rodičů dítěte s handicapem a psychologa, přítomnost asistenta. Mezi vlivné podmínky patří i zvýšení platů učitelů a maximální počet 1 – 2 dětí na školu. V tomto pořadí sestupně hrají roli zejména pro oslovitelné.
 • Není překvapivé, že se postoje k inkluzi liší dle preferovaného mediálního zdroje. Je také vcelku předvídatelné, že čtenáři Blesku budou k tématu obecně nejméně tolerantní a ochota přistoupit na argumentaci bude malá. Zajímavý ale je postoj čtenářů Práva, kteří by pravděpodobně změnili postoj na základě pouhé lepší informovanosti o tom, co to společné vzdělávání žáků znamená.
 • Ačkoliv vyplývají mezi skupinami pro, proti a oslovitelní statisticky významné rozdíly v tom, jaká média sledují, z hlediska kampaně nehraje tento rozdíl podstatný vliv. Jinými slovy, v podstatě kterékoliv médium s větším dosahem může být účinným prostředníkem.
 • I v případě inkluze se ukazuje patrný vliv tzv. postfaktické éry (brexit, Trump): lidé, kteří nejméně důvěřují odborníkům, jsou nejvíce vyhranění proti.

Bob Kartous, garant Auditu a vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Situace zdaleka není tak kritická, co se postojů veřejnosti týká, jak by se mohlo zdát z digitálního a mediálního obrazu veřejné diskuse. Fakt, že většina lidí není vyhraněných proti, je s ohledem na populistickou rétoriku o experimentech a zločinech na dětech vlastně pozitivní. Je však nutné – zejména ze strany MŠMT – reagovat na to, že ani příznivci inkluze nejsou přesvědčeni o tom, že je přechod na nový systém podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dobře zajištěn a řízen. “

 • Infografika shrnující výsledky výzkumu ZDE.
 • Kompletní prezentace z výzkumu ZDE.

Přečtěte si celý článek

Severní Čechy – Oslavy Světového dne vody, který každoročně připadá na 22. března, jsou tradičně spojeny s množství akcí určených pro veřejnost, při kterých je možné navštívit zajímavá nebo jinak nepřístupná místa spojená s vodou. Tradičně se k oslavám připojuje i Skupina ČEZ, které v sobotu 25. března zpřístupní některá svá více či méně známá vodní díla. Jako první jarní výlet za poznáním na severu Čech si tak mohou zájemci naplánovat prohlídku vodní elektrárny Střekov na Labi. Prohlédnout si ji bude možné od 10 do 16 hodin.

Přečtěte si celý článek

Cena Člověka v tísni Gratias Tibi oceňuje projekty
mladých lidí, kterým není okolní svět lhostejný a snaží se ho
nejrůznějšími způsoby obohatit. Letošní novinkou Ceny Gratias
Tibi je nová kategorie „Cena O2 – vstřícná a bezpečná
komunita“. O2 chce tímto krokem šířit myšlenky bezpečného
chování na internetu a smysluplného využívání moderních
technologií.

„Do této kategorie je možné nominovat projekty, které
přispívají k tomu, aby se lidé cítili a chovali bezpečně ve
veřejném prostoru nebo ve virtuálním světě internetu. Stejný
cíl má i společnost O2, která dlouhodobě vzdělává nejen mladé
lidi v tom, jak se v online světě chovat bezpečně,“

vysvětluje Marie Mališková, zodpovědná v O2 za CSR a
sponzoring. Vítěze Ceny O2 bude následně vybírat veřejnost
prostřednictvím online hlasování.

„Podobně jako Gratias Tibi oceňuje veřejně prospěšné
projekty mladých lidí, tak i Nadace O2 dává prostřednictvím
svého programu SmartUp zelenou všem jejich originálním nápadům.
Za naší podpory tak vznikly projekt jako například
Společně proti násilí na seniorech, neboNe(moc) médií. Partnerství tak odráží dlouhodobou práci Nadace O2 v
oblasti podpory mladých lidí. O to více nás těší, že jsme
hlavními partnery v roce, kdy naše Nadace slaví 15 let,“

uvádí Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2.

Také vítězný projekt loňského ročníku
Zachraňme
tmu
vznikl za přispění programu pro mladé SmartUp. Projekt
si klade za cíl informovat o světelném smogu a jeho dopadu na
živočichy a rostliny.
„Situace u nás je už téměř neudržitelná a tak jsme se
rozhodli nepřihlížet, ale dát o ni vědět,“
říká Pavla
Hudcová, autorka projektu.
„Naší hlavní cílovou skupinou byly tentokrát děti.
Přemýšleli jsme nad tím, že je třeba, aby děti viděly tento
problém už od dětství a nepřijímaly světelný smog jako
samozřejmost, která je tu odedávna,“
pokračuje Pavla
Hudcová, která se svým týmem stále pořádá workshopy pro děti a
nově se chce zaměřit i na dospělé.

Mladí lidé o sobě v poslední době dávají stále více vědět.
Objevuje se celá řada projektů a iniciativ, za kterými stojí
právě oni. Cena jim chce dát najevo, že se společnost zajímá o
to, co dělají a váží si jich za to. Nominovat projekty do ceny
Gratias Tibi je možné do 31. 3. na webové stránce
http://www.gratiastibi.cz/cs/nominujte.
Veřejné hlasování o vítěze Ceny O2 za vstřícnou a bezpečnou
komunitu pak probíhá v období dubna až května a slavnostní
vyhlášení cen proběhne 30. 5.

Přečtěte si celý článek

Proti pozměňovacímu návrhu k novele cizineckého zákona, s nímž přišel poslanec Václav Klučka (ČSSD), se postavila i Rada vlády ČR pro lidská práva. Přijala dnes podnět Výboru pro práva cizinců, který kontroverzní normu kritizuje. Nesouhlasila ale se všemi body.

Přečtěte si celý článek

Jiří VÁCLAVEK, moderátor:
Pane ministře, vy jste dnes veřejně vyzval Jaroslava Faltýnka, aby přišel, teď cituju, s řešením, aby České republice, tedy moje parafráze, vykompenzovat tu ztrátu 22 milionů korun. Už se vám Jaroslav Faltýnek ozval?

Přečtěte si celý článek

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) schválila klíčový dokument pro rozvoj Česka na dalších třináct let. Dokument Strategický rámec Česká republika 2030 definuje nejdůležitější trendy, se kterými se bude Česká republika muset vyrovnat a také cíle, kterých chce v příští dekádě stát ve spolupráci s municipalitami, se soukromým i neziskovým sektorem dosáhnout.

Přečtěte si celý článek

První letošní jednání Rady vlády pro lidská práva se mimo jiné zabývalo nesouhlasem Výboru pro práva cizinců s pozměňovacím návrhem novely zákona o pobytu cizinců, projednávalo stav přípravy akčního plánu ČR k byznysu a lidským právům a diskutovalo nad návrhem zákona o advokacii, který rozšiřuje rozsah státem zajištěné právní pomoci. Šlo o první zasedání této Rady, které z titulu jejího předsedy řídil ministr Jan Chvojka.

Přečtěte si celý článek

V úterý 20. března 2017 se v budově Úřadu vlády uskutečnilo druhé zasedání Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb.

Přečtěte si celý článek