1. prosince 2016 se uskutečnilo zasedání Odborné skupiny pro regionální rozvoj, jejímiž členkami a členy jsou zástupci krajských úřadů.

Přečtěte si celý článek

Místopředseda pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek se v pátek 2. prosince setkal s Bohuslavem Sobotkou v rámci seriálu bilančních schůzek premiéra s jednotlivými členy vlády.

Vicepremiér informoval předsedu vlády o aktuálním stavu naplňování klíčových cílů v oblasti vědy a výzkumu s ohledem na priority vládního programového prohlášení. Mezi ně patří schválení Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky na roky 2016 – 2020, strategického dokumentu, který stanovuje stěžejní úkoly, jež Bělobrádkův úřad průběžně plní. Dalším důležitým bodem setkání byla diskuse nad rozpočtovým rámcem pro financování systému vědy a výzkumu na příští rok s výhledem do roku 2019, resp. 2023, protože v letech 2020 – 2023 výrazně poklesne financování z evropských fondů. Místopředseda vlády – i přes odpor hnutí ANO – prosadil ve vládě schválení historicky nejvyššího rozpočtu pro českou vědu v částce 32,7 miliardy korun na rok 2017 se střednědobým výhledem nárůstu i v dalších dvou letech. Bělobrádkovu úřadu se dále podařilo dosáhnout schválení Národní strategie pro inteligentní specializaci (tzv. RIS3) ze strany Evropské komise. Schválení strategie RIS3 je důležitou podmínkou pro zacílení unijních i národních peněz do vědy a výzkumu v objemu až 70 miliard korun.

Přečtěte si celý článek

Vláda premiéra Bohuslava Sobotky prosazuje důstojné podmínky a spravedlivé platy pro zaměstnance. Předseda vlády se proto v pátek 2. prosince 2016 setkal s vedením společnosti Ahold v České a Slovenské republice, aby jednal o požadavcích odborů na zvýšení mezd zaměstnanců.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka zavítá v úterý 6. prosince 2016 na Generální ředitelství Úřadu práce ČR.

Přečtěte si celý článek

Proběhlo slavnostní vyhlášení cen Eduína 2016 za inovace ve vzdělávání. Hlavní ocenění získal studentský spolek Výluka a Mapa společenských stereotypů. Za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání byl oceněn profesor Jan Sokol.

Praha, 2. prosince 2016 Večer 1. prosince proběhlo slavnostní vyhlášení čtvrtého ročníku ceny Eduína za inovativní přístupy a projekty ve vzdělávání. Během slavnostního vyhlášení v Mramorovém sále České spořitelny bylo předáno celkem sedm ocenění. Z devíti finalistů vybrala tři nejlepší odborná porota, tři své favority ocenila i veřejnost v online hlasování, během něhož bylo rozdáno 2666 hlasů. Za svůj celoživotní přínos pedagogice a vzdělávání byl oceněn profesor Jan Sokol. EDUin tuto soutěž pořádá za podpory Nadace Depositum Bonum České spořitelny. Mezi partnery soutěže letos patřili také Bakaláři software s.r.o nebo redakce Řízení školy nakladatelství Wolters Kluwer.

Výsledky ceny za inovace ve vzdělávání Eduína 2016:

Cena veřejnosti:

 1. místo: Výluka – Výluka, z. s. (http://www.vyluka.org/)
 2. místo: Badatelna – Masarykova univerzita (https://www.youtube.com/user/ScienceMuni)
 3. místo: Science slam MUNI – Masarykova univerzita (http://www.scienceslam.cz/)

Cena odborné poroty:

 1. místo: Mapa společenských stereotypů – Centrum současného umění DOX (http://www.dox.cz/cs/skoly-a-skupiny/mapa-spolecenskych-stereotypu)
 2. místo: Příběhy našich sousedů – Post Bellum, o.p.s. (http://www.pribehynasichsousedu.cz/)
 3. místo: Pravidelná mezigenerační setkání „Povídej“ – Mezi námi, o.p.s. (http://www.mezi-nami.cz/)

Aula slávy – cena za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání:

 • Jan Sokol

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. – prošel pestrou škálou zaměstnání od zlatníka, přes programátora až k filozofovi a politikovi. Od 90. let je spojen se vzděláváním – jako poradce ministrů a v roce 1998 ministr školství v úřednické vládě J. Tošovského. Jeden z mála akademiků, který veřejně vystupuje a komentuje dění ve společnosti. Daří se mu respektujícím způsobem komunikovat s mladou generací, je neúnavným propagátorem Wikipedie a spoluautorem projektu Senioři píší Wikipedii.

Václav Kubata, ředitel Nadace Depositum Bonum, která je generálním partnerem ocenění Eduína a partnerem Ceny veřejnosti, řekl: „Je nám ctí, že pomáháme oceňovat vzdělávací projekty s inovativním přístupem. Je za nimi vidět práce řady lidí, kteří dělají něco navíc. Všechny tyto aktivity napomáhají učitelům v jejich sice složité, ale i zajímavé a smysluplné práci a vedou jednoznačně k obohacení české společnosti. Jednodušeji učitel dítě zaujme a pomůžeme mu v důležitém objevování světa v souvislostech.“

Přečtěte si celý článek

Komerční banka ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) navýšily téměř o miliardu korun (30 milionů eur) finanční prostředky v programu EuroPremium Young určené na podporu zaměstnanosti mladých lidí. Podporu z tohoto programu formou zvýhodněného financování získaly firmy, které zaměstnaly nebo zaměstnají mladé lidi ve věku od 15 do 30 let. Úroková sazba úvěru je v takovém případě nižší o 0,3 % p.a. v porovnání s běžným úrokem. Zvýhodněné financování lze kombinovat s evropskými dotacemi.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal ve čtvrtek 1. prosince 2016 v rámci bilanční schůzky s ministrem životního prostřední Richardem Brabcem. Prioritními úkoly ministra bude vydání stanovisek EIA pro prioritní dopravní stavby, ratifikace Pařížské dohody a příprava dalších opatření proti suchu.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec dnes, 1. prosince 2016, představili kompletní verzi Auditu národní bezpečnosti. Komplexní materiál, který nově definuje bezpečnostní politiku státu v aktuálních bezpečnostních oblastech, ještě do konce roku projedná vláda.

Přečtěte si celý článek

Kvalitní zákony, jejich příprava a schvalování jako zdroj spravedlivé společnosti a fungujícího právního státu. S tak vysokou ambicí se ujímá funkce ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka (ČSSD). Pro hektický závěr volebního období by chtěl posílit legislativní radu vlády.

Přečtěte si celý článek

Čeští kanoisté za sebou mají úspěšný rok. Vůbec nejlepší sezónu měl jednoznačně Jiří Prskavec, který ji o víkendu završil ziskem titulu Kanoista roku na divoké vodě. Aby se čeští kanoisté udrželi ve světové špičce i v budoucnu, podpořila Nadace ČEZ Reprezentační Družstvo Juniorů České republiky ve vodním slalomu částkou 500 000 korun.

Přečtěte si celý článek

Při zahájení adventního jarmarku před petřvaldskou radnicí bylo představeno nové stromořadí. Výsadbu stromů, které ozdobí centrum města, podpořila Nadace ČEZ příspěvkem v hodnotě 118 813 korun.

Přečtěte si celý článek

Děčín – Symbolický šek na 100 000 korun převzala včera v průběhu předvánočních trhů chráněných dílen v děčínském sídle společnosti ČEZ Distribuce zástupkyně krajského ambulantního střediska Tyfloservis, o. p. s., v Ústí nad Labem. Zaměstnanci Skupiny ČEZ napříč celou republikou přitom letos „plnili měšec“ charitativní sbírky s názvem Plníme přání, myslíme na druhé již po desáté. Jubilejní ročník jejich pomoci potřebným byl určen těm, jež osud uvěznil více či méně do světa ticha a tmy, tedy nevidomým a slabozrakým.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka ve čtvrtek 1. prosince 2016 prezentoval společně s ministrem vnitra Milanem Chovancem závěry Auditu národní bezpečnosti. Jedná se o důležitý materiál v oblasti bezpečnosti České republiky.

Přečtěte si celý článek

Ve čtvrtek 1. prosince 2016 se předseda vlády Bohuslav Sobotka v rámci bilančních schůzek se členy vlády setkal s ministrem vnitra Milanem Chovancem. Společně mluvili především o navyšování platů příslušníků bezpečnostních složek či o snižování kriminality.

Přečtěte si celý článek

V pátek 2. prosince 2016 se předseda vlády Bohuslav Sobotka setká v Poslanecké sněmovně se zástupci společnosti Ahold a odbory. Pokračuje tak v podpoře zaměstnanců a zástupců odborů Aholdu v boji za lepší platy.

Přečtěte si celý článek

Nově jmenovaný ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativní radu Jan Chvojka řekl, že bude pracovat objektivně a nestranně. Na první místo chce klást zákon a na druhém místě má pomoc lidem, kteří jsou ohrožení. Prioritou pro něj také bude vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených oblastí, řekl ve středu po uvedení do svého úřadu.

Přečtěte si celý článek

Lidská práva náleží všem bez ohledu na etnikum či pohlaví. S touto filozofií přichází na post ministra pro lidská práva sociální demokrat Jan Chvojka místo Jiřího Dienstbiera. Podle Chvojky je například třeba vyvinout větší úsilí, aby lidé ve vyloučených lokalitách pracovali a aby jejich děti chodily do škol.

Přečtěte si celý článek

V den oficiálního spuštění EET eviduje
O2 více jak 10 000 zákazníků, kteří si pořídili službu O2
eKasa. Systémy O2 hlásí po prvních 11 hodinách obvyklý provoz
a neevidují žádné zásadní problémy.

Služba O2 eKasa je dnes určená pro malé a střední hospody,
restaurace, penziony či kavárny. Zakrátko bude k dispozici též
modifikace pro prodejny a večerky. Hlavním odlišením od
konkurence je špičková technická podpora, terminál pro
přijímání platebních karet s velmi nízkým transakčním poplatkem
0,99 %, nejvyšší možná úroveň zabezpečení a automatické
zálohování do cloudu.

Den před oficiálním startem obsloužilo call centrum eKasy
rekordních 2 000 zákazníků. Dotazy směřovaly vesměs do oblasti
jak nastavit zařízení k provozu.


Nejčastěji se nás zákazníci ptají, kde a jak si stáhnou
certifikát. Zjišťujeme, že velmi často vznikají nedorozumění.
Zákazníci si například stáhnou na portále Daňové správy jiný
certifikát (ve formátu CRT), ale pro zprovoznění zařízení je
třeba stáhnou certifikát s koncovkou P12
,” říká Luboš
Lukasík, jednatel eKasa s.r.o., dceřiní firmy O2.

Další nejčastější chyby vznikají při základní konfiguraci
zařízení. Provozovatel například opomene zapnout funkci ”
fiskalizace” v menu zařízení, případně si neopíše s portálu
Daňové správy číslo provozovny. ”
Mnoho dotazů souvisí i s překlepy v zadávání DIČ a IČ
provozovatele. Pokud totiž na portále Daňové správy zadáte IČ a
následně při konfiguraci eKasy uděláte v čísle IČ překlep, EET
centrum to vyhodnotí jako chybu protože čísla na straně
finanční správy a eKasy nesouhlasí
,” doplňuje Lukasík.

V nabídce O2 jsou od 1.12 k dispozici tři balíčky:

 • O2 eKasa Standard: balíček určený pro restaurace
 • O2 eKasa Hotel: balíček určený pro hotely a penziony
 • O2 eKasa Standard + eKasa Hotel: propojený balíček určený
  pro hotely a penziony, které provozují např. hotelovou
  kavárnu či restauraci

O2 nabízí jednotné řešení pro EET nazvané O2 eKasa vhodné
pro všechny oblasti podnikání. Balení obsahuje vše, co
obchodník k evidenci tržeb potřebuje, tedy dotykovou pokladnu
se stojanem, tiskárnu na účtenky, platební terminál pro platby
kartami a SIM kartu pro datové připojení. Jako nástavbu O2
nabízí také patnáctipalcový dotykový display, mobilního
číšníka, tiskárnu do kuchyně a další příslušenství.

Modul O2 eKasa Hotel je vyvinutý ve spolupráci s českou
společností Previo. Ta se specializuje na vývoj rezervačních
systémů a jejich propojování s online rezervačními portály. V
ČR patří mezi špičku na trhu.

O2 eKasa

Přečtěte si celý článek

Neznalost pravidel neomlouvá. Toto úsloví platí především v případech, kdy se jedná o peníze. Protože se odběr elektřiny a plynu týká téměř všech spotřebitelů a nezřídka s sebou přináší starosti, vyplatí se mít jasno ohledně postupu vyúčtování odebraných energií a v právech, která spotřebitelům…

Přečtěte si celý článek

Hráškovou konzervu málokdy konzumujeme jen tak samotnou, nejčastější využití nachází jako ingredience do „něčeho“. Na první pohled se může zdát, že při nákupu hrášku není o čem rozmýšlet a díky plechovým obalům se výběr může podobat loterii. Přesto jsme vybrali několik již zvenčí patrných…

Přečtěte si celý článek