Praha 18. června – Zveme vás na zítřejší Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se bude věnovat studentským stávkám za klima a jak se k tomu má stavět škola. Cílem kulatého stolu je hledat odpovědi na otázky:

• Kdo by měl dostat důtku za klima?

• Za co studenti stávkují?

• Mají se studenti prvně učit a až potom protestovat?

• Jak by měla škola ve výuce uchopit podobně celospolečensky významná a zároveň kontroverzní/ konfliktní témata?

• Jak by měla škola vychovávat k občanské angažovanosti?

• Jakou cestou můžeme dosáhnout změn, které povedou k udržitelné budoucnosti pro všechny?

Diskutovat budou:

 • Richard Brabec, ministr životního prostředí
 • Marek Hilšer, senátor
 • Ondřej Knopp, VŠ student, Univerzity za klima
 • Anna Mezgerová, SŠ studentka, Fridays for Future Praha
 • Bedřich Moldan, ekolog, Centrum pro otázky životního prostředí UK
 • Vanda Patočková, SŠ studentka, Fridays for Future Brno
 • Dana Prudíková, náměstkyně ministra MŠMT
 • Martin Vonášek, učitel, Gymnázium Ostrava-Hladnov

Diskusi moderujeDavid Klimeš, novinář

Pozvánku na Kulatý stůl SKAV a EDUin, který se koná 19. 6. (14.00-16,00 hod.) v Informačním centru OSN, Železná 24, Praha 1, najdete ZDE. Odkaz na registraci ZDE.

Přečtěte si celý článek

Na jednání v pondělí 17. června 2019 vláda Andreje Babiše dořešila problém s dofinancováním sociálních služeb na letošní rok. Kraje a hlavní město Praha dostanou od státu navíc miliardu, dalších 900 milionů budou moci získat z evropských dotací.

Přečtěte si celý článek

TISKOVÁ ZPRÁVA – PRAHA, 17. 6. 2018 – Lékaři z Izraele a Česka otevřeli na mezinárodním odborném sympoziu problematiku léčebného konopí, především jeho preskripce v praxi a dostupnosti. Sympozia se účastní desítky českých lékařů a odborníků na problematiku konopí. Sympozium probíhá pod záštitou premiéra a v gesci odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Přečtěte si celý článek

Na základě čerstvých informací z MŠMT o úloze 11 maturitního testu z matematiky upozorňujeme na čtyři klíčové problémy státní maturitní zkoušky

Praha, 18. června 2019 – Ministerstvo vyhovělo žádosti Oldřicha Botlíka z iniciativy Maturitní data – odtajněno a objasnilo, jak hodnotitelé Cermatu postupovali při vyhodnocování sporné úlohy v maturitním testu z matematiky. Na tomto základě upozorňujeme na čtyři klíčové problémy centralizované maturitní zkoušky, které se stále nepodařilo vyřešit.

Z odpovědi ředitele odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT Petra Bannerta vyplývá, že Cermat bodoval odpovědi na úlohu 11 jinak, než zveřejnil v klíči správných řešení. Neinformoval o tom členy schvalovacích komisí ani nedokáže sdělit, kolika  maturantů se změna týká a kolika maturantům neuznal další částečně správnou odpověď na úlohu 11. Upozorňujeme proto na čtyři systémová pochybení, která se dlouhodobě nedaří napravit.

 • Cermat nezpracovává odpovědi na podobné úlohy tak, aby mohl včas odhalit, že z hlediska maturantů není zadání jednoznačné. Všechny odpovědi, které autor úlohy pokládá za nesprávné, dostávají stejný kód – „podezřelý“ výsledek se tedy ztratí v množství ostatních a jeho dodatečné uznání vyžaduje vynaložení obrovského množství ruční práce.
 • Cermat nedodává schvalovacím komisím podklady v takové podobě, aby jim umožnil kvalifikované posouzení korektnosti testů. V tomto případě komise nedostaly ani informaci, že Cermat uznával také další odpověď, a někteří jejich členové dokonce veřejně popírali její správnost.
 • Cermat rozhoduje bez řádného odborného zdůvodnění, které odpovědi uzná a neuzná za správné. Fakticky tedy svévolně rozhoduje také o tom, kdo v maturitním testu propadne a nepropadne.
 • Cermat nezveřejňuje důležité informace včas, přitom by praxe otevřeného informování pomohla vyřešit mnohé spory výrazně rychleji. Debata o možných řešeních úlohy 11 mohla proběhnout ihned po zveřejnění testů, pokud by už v té době byl k dispozici klíč správných odpovědí se vzorovým řešením testu.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Dlouhodobě vyzýváme Cermat a ministerstvo školství, aby současně se zadáním testů byla zveřejněna i zdůvodnění správných odpovědí u jednotlivých úloh, klíč správných řešení a co nejdříve také anonymizovaná maturitní data. Kdyby nás vyslyšely, mohli jsme si ušetřit přetahování o to, zda zadání úlohy 11 bylo korektní a zda úloha poškodila maturanty. Místo toho jsme svědky, že Cermat na probíhající debatu vůbec nereagoval a ministerstvo ofi­ciálně sděluje, že příslušná data nejsou a ani nebudou k dispozici.“

Přečtěte si celý článek

Ve středu 12. června 2019 proběhlo letošní druhé jednání Pracovní skupiny k porodnictví. Tentokrát se jej osobně zúčastnil i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Spolu s pracovní skupinou diskutoval legislativní překážky v činnosti porodních asistentek – samostatných i nemocničních – a dalšího rozvoje center porodní asistence, jehož modelové pracoviště bylo otevřeno letos v únoru v Nemocnici Na Bulovce.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš se v pondělí 17. června 2019 v Lichtenštejnském paláci zúčastní sympozia Léčebné konopí – dobrá praxe ze zahraničí.

Přečtěte si celý článek

Doprava a opatření proti suchu byly ve středu 12. června 2019 hlavními tématy pracovní cesty premiéra Andreje Babiše na jižní Moravu. Po Jihomoravském a Zlínském kraji jej doprovázeli i ministři dopravy Vladimír Kremlík a životního prostředí Richard Brabec.

Přečtěte si celý článek

Přejít čtyřproudovou silnici I/59, která dělí Petřvald na dvě části, je někdy kumšt. Město se proto rozhodlo vybudovat úplně nový přechod, který uvítají hlavně občané místních částí Podlesí a Březiny. Nadace ČEZ městu přispěla 120 tisíc korun na zajištění moderního osvětlení přechodu.

Přečtěte si celý článek

Premiér Andrej Babiš navštívil v úterý 11. června 2019 Republiku Severní Makedonie. Během oficiální návštěvy jednal s představiteli makedonské vlády, navštívil oblast makedonsko-řeckých hranic a setkal se tu s českými policisty, kteří v Severní Makedonii pomáhají se zvládáním migrační krize.

Přečtěte si celý článek

Vítězi ceny pro inspirativní pedagogy pogratuloval ministr školství Robert Plaga

Praha, 11. června – Vyhlášení letošních vítězů ceny GTP CR proběhlo 10. června v prostorách Opera v Praze. Slavnostním večerem provedla všechny přítomné moderátorka Ester Janečková. Respekt a holt oceněným učitelům přišli vzdát kolegové, pedagogické osobnosti, partneři ceny i političtí představitelé. Vítězům pogratulovali ministr školství Robert Plaga, předseda senátního výboru zahrnujícího vzdělávání Jiří Drahoš a vrchní školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Vítěze letošního ročníku vybrala odborná porota z 10 finalistů, které v květnu navštívila během výuky v místech jejich působiště. To, že výběr nebyl jednoduchý, neboť všichni z finalistů jsou jedinečné pedagogické osobnosti, přiblížil i jeden z porotců, ředitel soukromé sportovní školy v Litvínově, Pavel Škramlík: „Během návštěv finalistů mám možnost se učit od těch nejlepších. Inspirují mě myšlenky excelentních učitelů, obdivuji jejich dovednosti, přístup a nadšení. Radostí je pro mě vždy setkání se skvělými osobnostmi a zážitek z výuky, která je promyšlená, smysluplná a rozvíjí každého žáka. Mají můj obdiv, protože svou práci dělají naplno a s láskou.“

 • Vítězem letošního ročníku ceny se stal Tomáš Chrobák ze Základní školy Baška u Frýdku-Místku. Cenu mu předali ministr školství mládeže a tělovýchovy Robert Plaga a generální ředitel O2 Czech Republic a.s. Jindřich Fremuth.

Porotu u vítěze oslovil především přístup založený na důvěře v děti a jejich schopnost převzít zodpovědnost za vlastní učení; aktivita na straně dětí, jejich schopnost respektovat se, učit se od sebe navzájem, pracovat samostatně i ve skupině a vedení dětí k popisné zpětné vazbě a sebehodnocení. Zároveň ocenila respektující přístup, využití metod formativního hodnocení a smysluplných metod a forem práce, kdy matematika je nejen cílem, ale i prostředkem k osvojení si dovedností.

(c) Kateřina Lánská

 

 • Druhé místo, na kterém se umístila Monika Olšáková ze Základní školy Janovice, vyhlásil předseda senátního výboru pro vzdělávání Jiří Drahoš společně s ředitelem Nadace České spořitelny Ondřejem Zapletalem.

Porotu u oceněné oslovil pedagogický konstruktivismus coby progresivní přístup k řízení učení žáků, jasně stanovený cíl hodiny a vlastní text připravený tak, aby se děti mohly učit samostatně i ve skupinách. Současně ocenila pečlivě zacílenou přípravu a promyšlený postup práce, předem stanovené důkazy o učení, respektující přístup, použití metod formativního hodnocení a důraz na téma ochrany životního prostředí.

 • Třetí místo vyhlásil školní inspektor a zároveň člen odborné poroty ceny GTP CR Tomáš Zatloukal a výkonná ředitelka Nadace BLÍŽKSOBĚ Marcela Murgašová, kteří společně pogratulovali Františku Braunerovi z Gymnázia Olomouc – Hejčín.

Porotu zaujal především jeho respektující přístup ke studentům, názorná výuka, vedení studentů k touze po poznání, poskytnutí prostoru k vlastní aktivitě a přebírání zodpovědnosti za vlastní vzdělání. Současně ocenila odbornost a vyžití různorodých edukativních prostředků, kdy v odlišné pedagogické situaci neváhá opustit to, co má již ozkoušené.

Vítězové získali stromeček jabloně, která ponese symbolické plody jejich práce a poukázku na odběr her v hodnotě 20.000 Kč pro školu, na které působí, od partnera ceny – společnosti Albi. Podle svého umístění také získali šeky v hodnotě 50.000 Kč, 40.000 Kč a 30.000 Kč.

Vítěz na prvním místě navíc obdržel divokou kartu na grantovou podporu od hlavního partnera ceny Nadace O2 ve výši 100 000 Kč do programu O2 Chytrá škola ve školním roce 2020/2021, stáž na zahraniční škole v hodnotě 1000 EUR, kterou věnoval Pavel Trantina, pomyslnou korunu, skleněný vavřínový věnec, od scénografa a skláře Ricarda Hoinheffa.

Všichni finalisté obdrželi finanční a věcné dary od společnosti Dove, společnosti Papírna, knihkupectví Kanzelsberger, redakce Řízení školy a víno z produkce České zemědělské univerzity v Praze.

Koordinátorka ceny, Hana Matoušů k letošnímu vyhlášení říká: „Těší nás pozice, kterou si cena získává mezi odbornou i laickou veřejností a velmi si vážíme toho, že je vnímána ne jako cíl sám o sobě, ale jako prostředek k tomu, podpořit a vyzdvihnout skvělé učitele, kteří mohou být vzorem a inspirací pro ostatní.“

Přečtěte si celý článek

Dne 14. května 2019 zasedala Pracovní skupina krajských koordinátorů pro romské záležitosti.

Přečtěte si celý článek

11. června 2019 – Záchrana osoby v bezvědomí, po úrazu elektrickým proudem, která se zachytila padákem na vedení velmi vysokého napětí. Tuto situaci při součinnostním cvičení v Havlíčkově Brodě společně cvičili energetici ČEZ Distribuce se členy Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina.

Přečtěte si celý článek

Radiační kontrolu si dnes během cvičení Zóna 2019 procvičili odborníci z Jaderné elektrárny Temelín. V okolí elektrárny odebírali vzorky vody, mléka, půdy, rostlin a vzduchu, které následně převezli do Laboratoře radiační kontroly v Českých Budějovicích.

Přečtěte si celý článek

Radiační kontrolu si dnes během cvičení Zóna 2019 procvičili odborníci z Jaderné elektrárny Temelín. V okolí elektrárny odebírali vzorky vody, mléka, půdy, rostlin a vzduchu, které následně převezli do Laboratoře radiační kontroly v Českých Budějovicích.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády České republiky Andrej Babiš zavítá ve středu 12. června do Jihomoravského a Zlínského kraje. Společně s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem a ministrem životního prostředí Richardem Brabcem navštíví místo výstavby obchvatu Otrokovic či budoucí plavební komoru Rohatec. V obcích Přísnotice a Prosiměřice se premiér seznámí s projekty realizovanými ke snížení dopadů sucha. Během návštěvy kraje premiér vystoupí na tiskové konferenci v objektu rekonstruovaného hlavního nádraží v Brně.

Přečtěte si celý článek

Evropská komise (EK) dne 5. června 2019 zveřejnila návrh doporučení jednotlivým zemím pro nadcházejících 12 měsíců – tzv. country specific recommendations (CSRs). Jedná se o další krok v rámci evropského semestru, tedy každoročního cyklu koordinace hospodářských politik členských států Evropské unie. Návrh doporučení budou nyní projednávat formace Rady EU, schválení návrhu je naplánováno na červenec.

Přečtěte si celý článek

Vláda Andreje Babiše řešila na jednání v pondělí 10. června 2019 návrh na posílení pravomocí České národní banky tak, aby centrální banka mohla účinněji zasáhnout v případě nějaké velké finanční a ekonomické krize. Ministři navrhli také v reakci na nález Ústavního soudu nová pravidla pro obsazování správních orgánů zdravotních pojišťoven.

Přečtěte si celý článek

Nové logistické centrum Budějovického Budvaru získalo skvělé druhé místo v prestižní evropské soutěži ELA Awards za rok 2018. Soutěž organizuje Evropská logistická asociace a účastní se v ní nejlepší projekty z jednotlivých členských států. Projekt vzbudil velký zájem české odborné veřejnosti již loni, když zvítězil v odborné soutěži Impuls Logistika a také v soutěži České logistické asociace. Nové logistické centrum pivovaru Budějovický Budvar bylo slavnostně otevřeno 5. října 2018. Jeho srdcem je plně automatizovaný zakladačový sklad pro 19 000 palet. Investicí do logistického areálu získal pivovar mimo jiné dvojnásobnou skladovací kapacitu a zvýšil výkon nakládky kamionů o 60%.

Přečtěte si celý článek

Sto čtyřicet vteřin trvající kolísavý tón sirén odstartoval v dnes ráno cvičení Zóna 2019. Jeho cílem je prověřit schopnost krizových štábů a složek Integrovaného záchranného systému Jihočeského kraje aktivně reagovat na fiktivní nehodu v Jaderné elektrárně Temelín.

Přečtěte si celý článek

Praha, 10. června – Přestože z mimořádného šetření ministerstva školství plyne, že hlavním důvodem odchodů mladých učitelů je málo peněz, otázka atraktivity profese je neméně palčivá. Více než čtvrtina respondentů uvedla, že odešla, protože našla lepší práci mimo učitelskou profesi. Návrh STAN na zavedení institutu tvůrčího volna pro učitele po 10 letech je jedno z opatření, které může přiblížit výhody učitelské profese těm ze soukromého sektoru. EDUin na základě vlastního Auditu vzdělávacího systému a dobré praxe ze zahraničí doporučuje učitelský sabatikl zavést, ovšem rovněž zvážit i další možnosti pro zlepšení náboru a retence učitelů.

Ministerstvo školství ve svém šetření minulý měsíc uvedlo, že učitelé důchodového věku ze škol postupně odcházejí a absolventů s pedagogickým vzděláním, zejména v učitelských oborech, je v současné době ve vzdělávací soustavě nedostatek. Mnohé školy si tak v dnešní době nejspíše nemohou učitele vybírat a snaží se alespoň o to, aby zájemce o místo učitele splňoval zákonem stanovenou kvalifikaci a byl ochoten toto zaměstnání vykonávat. Ani takoví učitelé však nejsou vždy na trhu práce k dispozici, o čemž vypovídají, zejména pak v některých krajích, vyšší podíly učitelů bez kvalifikace.

Přestože platy jsou hlavním důvodem odchodů, 26 % těch, kteří ukončili pracovní poměr, uvedlo, že našli lepší uplatnění mimo učitelskou profesi. Je tak nasnadě se ptát, jak udělat profesi atraktivnější a pomoci učitelům poskytovat kvalitní vzdělávání. Například ve Velké Británii, která se potýká s obdobným nedostatkem učitelů, koncem minulého roku ministerstvo vzdělávání oznámilo pilotáž sabatiklu se stejnými parametry, jaké navrhuje STAN. Tedy možnost až ročního tvůrčího volna po 10 letech. Britské ministerstvo investuje 5 milionů liber do pokusného ověřování. Mimo něj ale připravilo programy pro snížení pracovní zátěže učitelů, nástroje pro lepší plánování kurikula a výuky nebo omezení byrokracie. Česko nedisponuje pravidelnými měřeními spokojenosti českých učitelů, nicméně se lze domnívat, že jmenované problémy jim nejsou cizí.

Nový Zéland zavedl 10týdenní sabatikly pro učitele, ale i ředitele před více než 10 lety. Tvůrčí volno si může vzít jen omezený počet učitelů v zemi, přičemž výběr se hlavně řídí návrhem uchazeče, jak by čas využil. Tamní ministerstvo vzdělávání zveřejňuje, jak jednotliví učitelé a ředitelé sabatikl využili. Nejčastěji podstupovali univerzitní školení, účastnili se nebo se spolupodíleli na pedagogických výzkumech či se zaměřili na hůře prospívající žáky a sociální skupiny. Zatímco na Zélandu jde o původní obyvatele Maory, v českém prostředí si lze představit, že by učitelé využili volno více, aby zlepšili svoji výuku vůči cizincům v Česku nebo romským žákům.

Možnosti pro sabatikly jsou široké, a pokud by byl schválen, ministerstvo školství může stanovit prioritní oblasti, které by finančně podpořilo. Jak dlouhodobě ukazuje Audit vzdělávacího systému, který EDUin každoročně zveřejňuje, učitelé dle svých slov nemají dostatečné znalosti pro práci se speciálními vzdělávacími potřebami žáků. Ministerstvo by mohlo využít příležitosti tvůrčího volna a učitelům nabídnout strávit ho dalším vzděláváním například v této oblasti nebo jiné, kterou identifikuje. Výchozím dokumentem by se mohla stát Strategie vzdělávací politiky do roku 2030. Podobně jako v Británii je nejdříve potřeba kvalitní pilotáže.

Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Učitelská profese, a tím pádem i budoucnost vzdělávání v České republice, jsou v ohrožení. Bez potřebné podpory učitelů v jejich práci může tato nepříznivá situace přejít do chronické fáze. Vedle navýšení platů, jež je v tuto chvíli dorovnáním obrovského dluhu, je nutné uvažovat o opatřeních v pravém slova smyslu rozvojových. Sabatikl je jedinečným prostředkem k dalšímu vzdělávání. Nejde o žádnou dovolenou, jde o vytvoření možnosti k tomu, aby se učitelé mohli dále vzdělávat. A je-li situace kritická, čemuž vše napovídá, nelze argumentovat tím, že všichni ostatní by si zasloužili totéž. S odloženou účinností s uvolněním zákona o pedagogických pracovnících zároveň vzniká možnost samotné zavedení do škol dostatečně pilotovat, aby nedocházelo ke komplikacím provozního charakteru.“

Přečtěte si celý článek