Předseda vlády Bohuslav Sobotka uctil položením věnce v neděli 20. srpna 2017 památku obětí na místě hromadného hrobu v místech bývalého romského tábora v Hodoníně u Kunštátu. V letošním roce je to 74 let od vypravení transportu mužů, žen a dětí z tábora do vyhlazovacího koncentračního tábora Auschwitz – Birkenau.

Přečtěte si celý článek

Skvělá spolupráce a VELKÝ DÍK všem zúčastněným při záchraně života mladého chlapce.

Osmiletý chlapec se včera topil na koupališti v Šárce. Neznámý muž, zřejmě lékař, neváhal a chlapce z vody vytáhl. Svědci mezitím volali na záchrannou službu. Operátorka naváděla k telefonicky asistované resuscitaci, kterou neznámý zachránce prováděl naprosto skvěle.

V rámci operačního řízení operátorky na dispečinku provedly několik skvělých rozhodnutí – na místo vyslali vrtulník letecké záchranné služby a posádku záchranářů specialistů.  Posádky si chlapce převzaly, napojily na monitor a zjistily, že srdce chlapci již pracuje. Záchranáři zajistili dýchací cesty a letecky transportovali k rukám odborníků nemocnice Motol.

Takto vypadá správně fungující řetězec přežití!!

Díky neznámému zachránci, volajícím, operátorkám, posádce LZS, lékařům, záchranářům a odborníkům z FNM.

ZZS HMP

Přečtěte si celý článek

V pondělí 4. září 2017 se na zámku Lednice uskuteční zasedání české a slovenské vlády. Jde již o čtvrté společné zasedání obou kabinetů za dobu fungování vlády premiéra Bohuslava Sobotky.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se zúčastní v neděli 20. srpna 2017 pietního shromáždění k uctění památky obětí romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka bude pokračovat po tzv. vládních prázdninách v setkávání s členy vlády a hodnocení čtyřleté vládní práce i plnění programového prohlášení kabinetu. V pondělí 21. srpna 2017 se premiér setká s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Chvojkou. V úterý pak bude společně s ministryní Karlou Šlechtovou hodnotit odvedenou práci a splněné úkoly ministerstva pro místní rozvoj.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka bude pokračovat po tzv. vládních prázdninách v setkávání s členy vlády a hodnocení čtyřleté vládní práce i plnění programového prohlášení kabinetu. V pondělí 21. srpna 2017 se premiér setká s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřím Chvojkou. V úterý pak bude společně s ministryní Karlou Šlechtovou hodnotit odvedenou práci a splněné úkoly ministerstva pro místní rozvoj.

Přečtěte si celý článek

V souvislosti s vyhlášením dotačního řízení na rok 2018 se dne 30. srpna 2017 v Lichtenštejnském paláci (Praha 1 – Kampa) od 9:00 uskuteční seminář pro žadatele v dotačním programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.

Přečtěte si celý článek

V pondělí 21. srpna 2017 od 10.00 hodin se ve Strakově akademii uskuteční schůze vlády ČR. Na programu budou mimo jiné tyto body:

Přečtěte si celý článek

Nadace O2 rozjíždí novou kampaň ke svému programu SmartUp, který je určen mladým aktivním lidem z celé republiky. Klíčovým elementem kampaně se stal rámeček symbolizující změnu pohledu nutnou pro neotřelý nápad. Program podpořil i Lipo, jeden z nejpopulárnějších českých rapperů.

.

Program SmartUp podporuje prospěšné projekty lidí od 15 do 29 let. Nové a zajímavé nápady se Nadace O2 rozhodla hledat prostřednictvím kreativní kampaně s názvem "Vidíš, co jiní nevidí?", jejímž stěžejním prvkem je rámeček v barvách SmartUp. "V první části kampaně se rámeček objeví na oknech vlaků. Chceme tím přimět mladé lidi, aby se na místa, kolem nichž denně projíždějí, podívali z jiného úhlu," vysvětluje Anna Kačabová, ředitelka Nadace O2 a dodává: "Polepy vznikly ve spolupráci se společností ASTRON Print, která se kvůli zajímavému formátu rozhodla z poloviny podílet i na nákladech na jejich výrobu. Za kreativním návrhem pak stojí tým z inhouse agentury společnosti O2 – Oliver Agency."

Rámeček se objevuje také v klíčovém vizuálu kampaně, ve kterém dominuje i BMX rider Vítek Zbořil, jeden z realizátorů již podpořeného projektu Mini bike park Horky u Tábora. "Trať pro BMX jsme se tenkrát rozhodli postavit na místě, kde bývala jen černá skládka. Podívali jsme se na ten prostor prostě jinak a rozhodli se s tím něco dělat," vysvětluje Vítek Zbořil své propojení s aktuální kampaní.

Vítek ale není jediný, kdo se do kampaně zapojil. Začátkem srpna oznámil své spojení se SmartUp také Lipo, který patří k nejznámějším českým rapperům mezi současnou mladou generací. Program SmartUp se rozhodl podpořit svou zbrusu novou písní, jejíž název "Vidíš, co jiní nevidí" si Nadace O2 vypůjčila jako motto celé kampaně, kterou právě vzniklá píseň i s klipem doplní.

Dalším z ambasadorů kampaně je Karel Telecký, který s Nadací O2 dlouhodobě spolupracuje. Se svým projektem "Hudba pomáhá" sám prošel tehdejším programem Think Big, který později nahradil SmartUp. "Karel je pozitivní a inspirativní osobnost. Má skvělé nápady, dokáže lidi kolem sebe nadchnout pro dobrou věc a dodat jim odvahu, aby sami začali pomáhat svému okolí," popisuje Anna Kačabová, proč Nadace O2 vybrala právě jeho. Karlovým úkolem bude mimo jiné natáčet videa o podpořených projektech a inspirovat tím mladé lidi, aby se do programu sami přihlásili.

První teasingová část kampaně "Vidíš, co jiní nevidí?" probíhá od 15. srpna do začátku září. Následovat bude hlavní fáze navázaná na otevření sedmé vlny přihlášek do programu SmartUp. Kromě řady dalších aktivit v ní budou nadále využívány i rámečky, a to v offline i online podobě. Kampaň bude pokračovat do uzávěrky přihlášek, tedy do konce září.

O programu SmartUp

SmartUp má za cíl podporovat veřejně prospěšné projekty mladých lidí ve věku od 15 do 29 let. Realizátoři vybraných projektů získávají nejen finanční podporu, ale také neformální vzdělání, rady, nové zkušenosti a kontakty na zajímavé lidi.

Přečtěte si celý článek

Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (dále jen „VVZPO“) vyhlašuje termíny konzultací pro II. kolo výzvy k předkládání záměrů bezbariérových tras pro rok 2018, které má termín uzávěrky do 13. října 2017.

Přečtěte si celý článek

Datový článek Samizdat a EDUin: Výdaje rostly už před „inkluzivní novelou“. Ředitelé už nebudou muset kvůli asistentům sahat na peníze určené k osobnímu ohodnocení učitelů.

Praha, 17. srpna – Práce asistenta učitele v českých školách není nijak zvlášť dobře placená. Podle datového článku, který zpracoval Samizdat ve spolupráci s EDUin, nedosahuje průměrný plat asistenta ve škole ani 20 tisíc korun hrubého. Ženy jsou přitom – statisticky – odměňovány významně hůře. Nárůst výdajů na asistenty je patrný kontinuálně od roku 2011. Skokový nárůst v období poté, kdy v účinnost vstoupila novela školského zákona, která více podporuje vzdělávání v běžných školách, zapříčiní zejména dorovnání deficitu způsobeného v předchozích letech podfinancováním z krajů. Článek vznikl s přispěním Nadačního fondu Orlických.

Počet asistentů učitelů ve školách narůstá v posledních letech kontinuálně, jak ukazují data o nárůstu mzdových výdajů s tím spojených, která přináší analýza.  Nicméně s „proinkluzivní“ novelou jejich počet roste rychleji, jelikož se školám zjednodušil přístup k prostředkům na jejich angažmá. Značnou část prostředků, které mohou školy na základě nové legislativy získat, ovšem vynahradí jejich předchozí problémy s financováním asistentů a dalších potřeb ve prospěch společného vzdělávání.

Zvýšené náklady na inkluzi budou soustředěny více do příštího školního roku, což oproti původním předpokladům MŠMT zvyšuje nároky na příští vládní rozpočet. V následujícím roce by se měly náklady zvýšit v souladu s předpokládaným dvouletým přechodným obdobím. Následně by se měly stabilizovat.

Oproti předchozímu stavu mají školy možnost financovat působení asistentů ve školách přímo, nikoliv prostřednictvím krajů, které při přerozdělování prostředků školám často snižovaly celkový příspěvek a nutily tak ředitele, aby hledali zdroje dofinancování. To se často dotklo peněz určených k osobnímu ohodnocení učitelů.

V už tak nízkém ohodnocení práce asistentů existuje významný rozdíl mezi odměnami mužům a ženám v těchto pozicích. Rozdíl způsobují příplatky, které jsou pravděpodobně vázány na další úvazky mužů ve školách. V odměnách asistentů není příliš rozhodující věk.

Bob Kartous, vedoucí komunikace EDUin, řekl: „Narativ o tom, že financování inkluze jde na vrub platů učitelů, je krajně nepřesný. Novela naopak umožňuje ředitelům získávat prostředky přímo a zbavuje je nutnosti hledat jinde, například v odměnách učitelům. Jestliže současná vláda nedokáže financovat inkluzi a zároveň dostát slibu postupného zvyšování platů učitelů, chybu je třeba hledat ve způsobu, jakým je rozpočet sestaven. Nikoliv uvnitř dlouhodobě těžce podfinancovaného českého vzdělávacího systému, hluboko pod průměrem OECD.“


  • Datová analýza Samizdat a EDUin na webu Českého rozhlasu ZDE.
  • Článek Hospodářských novin, podle kterého budou prostředky původně připravené na zvýšení platů učitelů použity na výdaje spojené s inkluzí ZDE.

Přečtěte si celý článek

Pyrotechnici prohledávají dalších 50 hektarů Bořího lesa na Břeclavsku. Zatím nalezli 299 kusů munice, převážně dělostřelecké granáty a zapalovače, tři kilogramy malorážového střeliva a munice ráže 12,7 mm. Jde o druhou etapu terénních prací. Projekt připravil a hradí podnik Lesy České republiky a od počátku ho sleduje premiér Bohuslav Sobotka. Ten 17. srpna Boří les navštívil a viděl pyrotechniky v akci.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka se v úterý 22. srpna 2017 setká s premiérem Jordánského hášimovského království Hani Fawzi Al-Mulkim, který přicestuje do ČR na oficiální návštěvu. Ve Strakově akademii spolu budou jednat o rozvoji obchodní a bezpečnostní spolupráce a o situaci na Blízkém východě.

Přečtěte si celý článek

Výsledky našeho dalšího testu uzenin nás opět znepokojily. Znovu jsme narazili na problémy s dodržením deklarovaného složení i se splněním předepsaných požadavků na jakost. 

Přečtěte si celý článek

Světový humanitární den [1] ve znamení #NotATarget

(Praha, 16. 8. 2017) Civilisté, nemocnice ani humanitární pracovníci nesmí být cílem útoků. Civilisté musí mít možnost opustit z bojových oblastí bezpečnou cestou a humanitární organizace musí mít přístup k civilistům v nouzi. Ano, i válka má svoje pravidla: jmenují se Ženevské konvence. Pracovníci českých humanitárních organizací bývají často po celém světě svědky jejich porušování většinou bojujících stran. Tragický dopad to má na civilisty, kteří v bojových oblastech žijí, ale také na humanitární pracovníky, jež jim v krizových oblastech pomáhají. V rámci Světového humanitárního dne proto ADRA, CARE Česká republika, Český červený kříž, Člověk v tísni, Diakonie ČCE, Charita Česká republika, Lékaři bez hranic a FoRS, jasně říkají: Civilisté a humanitární pracovníci nesmí být cílem ozbrojených útoků.
Podle statistik OSN bylo v roce 2016 ve válkách zraněno nebo zabito výbušnými zbraněmi 32 088 civilistů, drtivá většina útoků se přitom odehrála při ostřelování obydlených oblastí mimo bojovou frontu. Útoky často míří na základní infrastrukturu, jako jsou trhy, školy nebo nemocnice a ušetřeni nezůstávají ani humanitární pracovníci, kteří jsou na místě, aby zmírnili utrpení nejpotřebnějších lidí. Miliony civilistů se kvůli bojům skrývají nebo utíkají ze svých domovů.

Světový humanitární den 2017
Read on »

Přemýšlíte o koupi ojetého vozu? Dobře si rozmyslete, jaký autobazar navštívíte. Praktiky některých z nich jsou totiž značně nevybíravé a mohlo by se vám stát, že nakonec zpláčete nad výdělkem. Záměrné podhodnocování stavu vozu ve smlouvě, časový nátlak či bazar pouze v roli zprostředkovatele –…

Přečtěte si celý článek

Severní Čechy – Nejen s dodávkami tepla a vším, co s jeho distribucí či poradenstvím ohledně tepelného hospodářství souvisí, je v Ústeckém kraji spojována ČEZ Teplárenská, a. s., ze Skupiny ČEZ. Podporuje totiž i vzdělávání a různé typy škol od mateřských až po vysoké, dále nejrůznější sportovní aktivity a rovněž sociální služby starající se o seniory. Jen za první pololetí letošního roku mezi podporované subjekty přerozdělila více než 320 000 korun.

Přečtěte si celý článek

Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal v úterý 15. srpna 2017 ve Strakově akademii s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou o dalším zvyšování platů zaměstnanců ve veřejném sektoru. Podle premiéra by k němu mělo dojít už od 1. listopadu 2017. Jednali také o dalším zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2018 a o postoji vlády ke sbližování úrovně mezd v rámci celé EU.

Přečtěte si celý článek

ČEZ Distribuce, a. s., k 15. 8. 2017 ukončuje rámcovou smlouvu s obchodníkem ENWOX ENERGY s.r.o. Důvodem je dlouhodobé neplacení pohledávek za distribuci elektřiny, které činí desítky milionů korun.

Přečtěte si celý článek

Pražští záchranáři letos vyjížděli k šesti tisícům lidí s poruchou vědomí.

Nález člověka s poruchou vědomí není v Praze pro kolemjdoucí ojedinělý jev. Od začátku letošního roku, tedy za uplynulých sedm měsíců, pracovníci Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy vyjížděli k téměř šesti tisícům takových případů.

Poruchy vědomí mohou mít v případě nálezu člověka na ulici či v parku řadu příčin, k častým patří vyčerpání, záchvat křečí, cévní mozková příhoda, vysoké letní teploty, či naopak podchlazení, dehydratace, úrazy a pády, otravy alkoholem a jinými návykovými látkami nebo zástava srdce. Vědomí je jednou ze základních životních funkcí, jeho jakákoliv porucha může být život ohrožující, a proto je na místě vždy zavolat záchrannou službu.

I když je ochota Pražanů pomáhat ve srovnání s jinými metropolemi ve světě mimořádná, mnozí obyvatelé hlavního města nevědí, jak se v takové situaci zachovat a co mohou očekávat ve chvíli, kdy začnou spolupracovat po telefonu s operátory tísňové linky 155. Není nutné se takové situace obávat, díky instrukcím operátorky zvládne rozpoznat bezvědomí a účinně pomoct i laik bez zdravotnického vzdělání.

V následujících odstavcích je popsán postup u modelového případu, kdy kolemjdoucí narazí na člověka, který na první pohled nejeví známky vědomí.

  • Bezpečnost zachránců je na prvním místě. Pokud se například osamocené ženy či maminky s malými dětmi obávají situaci řešit samy, měly by oslovit další kolemjdoucí nebo alespoň hlasitě volat o pomoc.
  • Nahlas oslovte nalezeného člověka a sledujte, zda bude reagovat. Vždy je určitá šance, že pouze spí.
  • Volejte linku 155, pokud možno přímo od postiženého. Nejdůležitější je nahlásit správnou polohu. Pokud volající neví, kde je, jsou užitečným vodítkem číselné štítky na lampách veřejného osvětlení či použití mobilní aplikace Záchranka, která polohu určí pomocí GPS. Ojedinělé nejsou situace, kdy například cestující MHD nahlásí, že během jízdy viděl zřejmě člověka v bezvědomí. Pokud má kdokoliv pocit, že viděl někoho, kdo by mohl potřebovat pomoc, je důležité k dotyčnému dojít, zjistit jeho aktuální stav a v případě potíží nahlásit jeho přesnou polohu.
  • Postiženého znovu hlasitě oslovte, pokud nereaguje, zatřeste mu rameny. Když ani tehdy nereaguje, znamená to, že je v bezvědomí.
  • U člověka v bezvědomí je důležité zjistit, zda dýchá. Dotyčného je potřeba dostat do polohy na zádech a zaklonit mu hlavu, což uvolní dýchací cesty. Zároveň ale hlavu ani krk ničím nepodkládejte. Když se hrudník postiženého v pravidelných intervalech zvedá a klesá, tak dýchá. Musí se však nadechnout alespoň dvakrát za deset vteřin. Pozor na takzvané lapavé dechy, které vypadají, jako když ryba lape po vzduchu. Tyto lapavé dechy jsou známkou zástavy oběhu. Pokud tedy člověk nedýchá, nebo nedýchá normálně, je nutné postupovat podle instrukcí operátora a zahájit nepřímou srdeční masáž, a když se postižený nijak nebrání, pokračovat v oživování až do příjezdu záchranky.
  • Volající by měl u postiženého vydržet až do příjezdu sanitky a kontrolovat jeho stav, především dýchání. Pokud by se cokoliv do příjezdu sanitky zhoršilo, je nutné znovu zavolat na tísňovou linku 155, než záchranáři dorazí na místo. Přijíždějící záchranáře je vhodné na sebe upozornit například máváním.

Ke zjištění zmíněných věcí není třeba jakékoliv zdravotnické vzdělání.  Není třeba se ničeho obávat, zkušené dispečerky volajícímu krok po kroku poradí. Poskytnou nejen odborné rady a instrukce, ale i psychickou podporou a pomoc do příjezdu záchranářů.

Tisková zpráva – Člověk v bezvědomí

Přečtěte si celý článek